Annet

Nå kan du alltid være på Facebook

Nå kan du alltid være på Facebook

10.000 ansatte i Oslo Kommune har begynt å bruke «Facebook Workplace». Skal det offentlige bygge opp under de digitale monopolgigantene? spør Attacs leder Petter Slaatrem Titland.

"Hva slags verdier bør vi løfte fram når teknologigigantene strekker seg stadig lengre inn i livene våre?

Målet bør være å samle inn minst mulig data. Hva med dataminimalisme? Dataminimalisme betyr at man kun skal samle inn data (og bare den riktige dataen) for det riktige formålet (og ingenting annet), at dataen skal brukes av de riktige menneskene (og ingen andre) og bare i den nødvendige tidsperioden. Fagbevegelsen har begynt å fremme dette prinsippet i andre land.

Et annet mål er å bli klar over samfunnets avhengighetsforhold til teknologiselskapene. Produktene og tjenestene deres kan hjelpe oss med mye, men ikke alt. Vi bør prøve å styre avhengigheten så godt det lar seg gjøre. Det er i seg selv et godt argument for å si nei takk til Facebook Workplace," skriver Attac-lederen blant annet.

Les hele artikkelen nedenfor. Jeg er nysjerrig på hva finansbyråd Robert Steen tenker om dette. Og hva tenker du?

Forebygging av vold og mobbing gjennom økt bevisstgjøring rundt voksenrollen

Forebygging av vold og mobbing gjennom økt bevisstgjøring rundt voksenrollen

Mobbeombudet i Oslo oppsummerer året som har gått gjennom appell om voksnes holdninger til barn som har det vanskelig:

Har du møtt et barn eller en ungdom som utforder deg, som ikke gjør som du vil, eller som du føler du strekker deg uendelig langt for, uten at det hjelper?

Hvor flink er du til å se på deg selv i slike situasjoner? Hvor gode er vi voksne generelt på å analysere omgivelsene til barnet for å forstå atferden?

Det kan ofte være fristende å ty til tiltak knyttet til straff og belønning. Det kan være befriende å sette bort ansvaret for problemet til de man tenker er flinkere, eller å velge lettvinte løsninger som å bortforklare, avlede, eller isolere problemet bort fra konteksten.

Nylig holdt Mobbeombudet i Oslo et foredrag på TEDxOslo om dette temaet. Ifølge Mobbeombudet handler foredraget like mye om den frustrerte tenåringen som skyver fra seg voksne, som den ensomme jenta i skolegården som "tross alt sier så mange rare ting at det er ikke rart de andre trekker seg litt unna". Det handler om den urolige fireåringen i barnehagen som slår og biter barn og voksne, men også om unge gutter som finner etterlengtet tilhørighet, respekt og anerkjennelse i feil miljø.

Det handler om anmerkninger og trusler som tiltak for å snu et dårlig skolemiljø. Om forenklede forklaringer på vold og mobbing knyttet til enkeltindivider og deres evne til tilpasningsdyktighet. Om gode intensjoner som blir hengende fast i floker av ansvarsfraskrivelser for hva som må gjøres før man i det hele tatt kan begynne å endre på noe, og hvem sin feil det er at det ikke kommer til å skje med det aller første uansett.

Når voksne mislykkes i å skape trygge og inkluderende miljøer, er det barna det var vanskeligst å hjelpe i utgangspunktet som rammes hardest. Du har lite å tape, men mye å vinne, på å stille deg selv ett spørsmål, sier Mobbeombudet.

Se foredraget her - og del gjerne med noen som jobber med, har ansvar for, eller har egne barn.

Stopp sosial dumping på grensa

Stopp sosial dumping på grensa

Kamp mot sosial dumping er viktig, og derfor har jeg lyst til å formidle et bra dokument utarbeidet av Rørleggernes fagforening i Oslo.

Foreningen ønsker å reise en debatt om hvordan vi skal møte det økende omfanget av løsarbeid, synkende organisasjonsgrad og undergraving av opparbeida rettigheter i arbeidslivet vårt. Ofte reiser vi dagskrav, og vi har nettopp en Stortingsbehandling og påfølgede lovendring bak oss, hvor vinterens politiske streiker var viktige pådrivere for endringene. Men hva tenker vi om de lengre linjene? Foreningen vedtok en enstemmig uttalelse på årsmøte i foreninga tidligere i år, i tillegg til å ha blitt diskutert på styremøter og kurs for tillitvalgte og medlemmer i Rørleggernes fagforening.

De håper på en god debatt og at mange foreninger kan slutte seg til uttalelsen. Les hele uttalelsen under "les mer."

Oslo kommunes energiselskap: Sektorpolitiske formål, og ikke maksimal profitt

Oslo kommunes energiselskap: Sektorpolitiske formål, og ikke maksimal profitt

I bystyret i går behandlet vi Oslo kommunes organisering av sitt engasjement på energisektoren.

Offentlig kontroll med strømnett og energiforsyning er viktig ut fra et overordnet samfunnsansvar og et forvaltningsperspektiv.

Energiforsyningen står helt sentralt i det moderne samfunn. Om strømforsyningen stopper opp, kan det meste gå galt, - så vel i næringsliv, helsevesen, som i våre private hjem. Hvis en potensiell indre eller ytre fiende skulle ønske å lamme det norske samfunn, trenger han ikke først og fremst å bruke raketter, soldater eller terrorhandlinger. Klarer han å lamme el-forsyningen vil det meste av Oslo stoppe fullstendig opp.

Flertallet i Oslo bystyre mener hovedmålet med kommunalt eierskap i energisektoren er "å få avkastning på kommunens tidligere investeringer i form av et høyt og mest mulig forutsigbart utbytte.» Dette i motsetning til SV som i sak om kommunens eierskap i energisektoren mente at Oslos energiselskap måtte ha sektorpolitiske formål, og ikke maksimal profitt.

Les mitt innlegg i bystyret under "les mer".

Den menneskelige prisen- fra sosial dumping til menneskehandel

Den menneskelige prisen- fra sosial dumping til menneskehandel

Frelsesarmeen engasjerer seg mot svart arbeid og sosial dumping.

«I Frelsesarmeens arbeid mot moderne slaveri og menneskehandel er vi opptatt av å arbeide med helheten, både forebygging og beskyttelse.

Har dere noen gang tenkt på at svart arbeid kan være porten inn til moderne slaveri? Ikke alle vet hva moderne slaveri er, ikke alle liker å snakke om moderne slaveri, men jeg gjør det og med frimodighet. Hvis vi som by skal kunne si at vi arbeider mot menneskehandel, ja da må vi arbeide mot svart arbeid, sosial dumping, tvangsarbeid og arbeidslivskriminalitet.

Bruken av svart arbeid er med på å forskyve vårt kompass om hva vi tenker er ok, hva vi vurderer som «innafor» og det får en katastrofal påvirkning på vårt samfunn,» sa Frelsesarmeens Petra Brooke sist uke på et seminar i regi av Velferdsetaten.

Les hele hennes innledning nedenfor.

Oslo: Områdereguleringsforslag for Bilfritt byliv

Oslo: Områdereguleringsforslag for Bilfritt byliv

Denne uka la Plan- og bygningsetaten ut forslag for områdereguleringen for Bilfritt byliv ut på offentlig ettersyn. Frem til 24. august kan alle gi sine høringsinnspill på forslaget, før den endelige versjonen lages og sendes til politisk behandling. Oslos befolkning, næringsliv og alle andre som er engasjerte i utviklingen av Oslo sentrum kan sende inn sine innspill til Plan- og bygningsetaten.

Områdereguleringen for Bilfritt byliv er det juridiske grunnlaget for å kunne etablere flere gågater og fotgjengerprioriterte gater i sentrum. Her er det vurdert hvordan innføringen av Bilfritt byliv vil påvirke trafikken i området, bylivet, tilgjengeligheten for myke trafikanter, handel og næring, kulturliv med mer. Basert på dette er det foreslått hvilke gater som bør være gågater, kollektivgater, og hvilke som skal ha en kombinasjon av flere formål hvor det legges til rette for den trafikken vi trenger i byen - som næringstransport, varelevering og utrykningskjøretøy. Reguleringen legges ut med to litt forskjellige varianter, der den ene har flest gågater og den andre mer sykkelveier. Den endelige områdereguleringen vil være en kombinasjon av disse.

Bilfritt byliv er i full gang, og i sommer vil man blant annet frigjøre flere parkeringsplasser og sette ut flere benker, planter og annet som gjør at folk kan bruke de frigjorte arealene. Forrige uke ble Fridtjof Nansens plass utenfor Rådhuset gjort bilfri, og mange har allerede tatt i bruk denne nye plassen. 24. august er fristen for å gi innspill til områdereguleringen. Etter det vil Plan- og bygningsetaten arbeide videre med en endelig versjon, som oversendes til politisk behandling i slutten av året. Våren 2019 vil den forhåpentligvis kunne vedtas i bystyret.

– Vi trenger å omdisponere dyrebare arealer. Se bare på hvor populær Torggata har blitt – en kjempefin gate der handel og næringsliv blomstrer etter omleggingen til sambruksgate, uttaler Oslos byplansjef Ellen de Vibe. Hun mener planen om bilfritt sentrum er et paradigmeskifte. – Det er omtrent som da man gikk fra hestekjøretøy til bil. Nå går vi fra bilarealer til menneskearealer, sier hun.

Dette har gode forutsetninger for å bli bra. Si din mening og bruk din mulighet til å påvirke.

Takk for alle godord

Takk for alle godord

Sist uke gjorde jeg det kjent at dette blir min siste bystyreperiode, og at jeg har sagt til nominasjonskomiteen at jeg ikke stiller til gjenvalg. 32 år i folkets tjeneste får være nok. Og hilsenene strømmet på i sosiale medier, som f.eks.

Kari Elisabeth Kaski Tusen takk for innsatsen i bystyret og for byen, Ivar! Mange får en stor jobb i å plukke opp stafettpinnen. Enda godt du skal fortsette et år til.

Johannes Heggland Jeg har jobba mange år i Kirkens Bymisjon, og du Ivar har hele tida på en helt spesiell måte hatt de samme menneskene i sentrum for ditt engasjement, som de Kirkens Bymisjon jobber med og for. Det er det mange, på kryss og tvers av partipolitiske preferanser, som setter stor pris på!

Kjellbjørg Lunde Imponerande innsats og tidsbruk, for at folk skal få eit betre og tryggare liv i den største byen i landet vårt. Eg, og mange med meg, vil også vere takksame for alt du har gjort for fred og nedrusting . Vel blåst og lukke til vidare !

Arnsten Linstad Dette er litt leit, Ivar Johansen. Ikke bare er du en hyggelig fyr og utrolig flink politiker, men jeg tror få vet hvor mye du bidrar med i kulissene. Jeg er sikkert bare en av mange journalister som fra tid til annen ringer for å få bakgrunn, råd, faktapåfyll og rett og slett noen ganger bare for å slå av en prat med en hyggelig og svært velorientert politiker. Men jeg forstår godt at du sier at nok er nok. Bare så synd for alle oss andre.

Knut Roger Andersen Kjære Ivar - jeg har kjent deg i alle disse år, fulgt deg og du er Folkevalgt med stor F. Du har vist og er en legende og læremester og forbilde i det å være Folkevalgt med en styrings-og ombudsrolle. Jeg hyller deg og respekterer deg.

Sunniva Holmås Eidsvoll Tusen takk for innsatsen, Ivar! Det har betydd utrolig mye for folk i byen. Og så får vi jo beholde deg i bystyret i over et år til da.

Torild Lien Utvik Du har gledet, engasjert, provosert, irritert. Politikken og demokratiet trenger slike som deg. Takk for innsatsen, - og for samarbeid.

Johan Laurits Tønnesson Ivar Johansen har vært en institusjon i seg selv, et ombud for praktisk menneskevennlighet, i flere tiår. Vi har egentlig bare to personer av et slikt kaliber i SV: Ivar Johansen og Karin Andersen. Jeg takker Ivar og skåler for begge her og nå!

Therese Ustvedt Fantastisk innsats. Takk for godt samarbeid og for at du bryr deg om store og små saker. Leieboerforeningen har hatt stor glede av deg, og det har jeg også. Lært masse, og du inspirerer. Lykke til videre med det du måtte finne på i fortsettelsen!

Eli Gunhild By Fantastisk innsats. Regner med at fordi om du ikke stiller til gjenvalg vil vi fortsatt merke engasjementet ditt.

Inga Marte Takk for helt utrolig innsats, Ivar. Du er rå! Håper inderlig du vil engasjere deg som frivillig - og gjerne spre informasjon og kunnskap til byens befolkning fortsatt. Det du har gjort har vært helt uvurderlig.

Geir Gamborg Hei Ivar. Du vil bli savnet, ikke minst fordi du har vært en meget viktig stemme for mange mennesker. Du har gjort en fantastisk jobb og stått på for mennesker som trenger nettopp slike som deg som løfter opp grupper og enkeltindivider. Tusen takk for den jobben du har gjort og alt godt videre. Regner med at vi får høre mer fra deg i ulike sammenheng.

Takk! Jeg har et år igjen, hvor jeg selvsagt vil jobbe for fullt i bystyret i folkets tjeneste.

Boligprofitøren

Boligspekulanten

Mange sliter med å komme i leiemarkedet i Oslo. Alternativet kan være å betale 5.600 kroner i måneden for et 4,5 kvadratmeter stort rom. Gjennom sitt selskap Fidan Eiendom leier den tidligere bystyrepolitikeren for Høyre, Nordan Helland, ut over 140 rom i 21 leiligheter. Knøttsmå rom til stive pris.

Pressefolk følger bloggen min, og plukker opp nyheter. I dag har Dagsavisen plukket opp en sak jeg blogget om 18. april. Dagsavisen skriver blant annet:

"– Forkastelig, mener bystyremedlem og tidligere bystyrekollega Ivar Johansen (SV).  Han mener at Helland driver ren boligspekulasjon på måten han leier ut.

– Dette er parallellene til han i Hagegata 31 på Tøyen som har kjøpt en leilighet og delt det opp i åtte små enheter for å få mest mulig profitt. Dett er utnyttelse av  boligmangelen i Oslo, sier Ivar Johansen til Dagsavisen.

– Det er dessvere ikke ulovlig det han gjør, men det er ikke nødvendigvis klokt og etisk riktig, sier han. Leilighetene  til Helland er bygget om til å inneholde bare små rom, samt kjøkken og bad. De færreste har fellesarealer som stue. – Det er svakheter i regelverket. Det må opp på nasjonalt nivå for å endre lover og forskrifter. Det skal ikke være slik at folk spekulerer i boligmangelen, sier Johansen.

Moderniseringsminister Monica Mæland er klar over «hyblifiseringen», og svarte dette i april da SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski spurte henne om dette på bakgrunn av Dagsavisens artikler. «Det er muligheter i dagens regelverk for å hindre hyblifisering, men reglene for dette oppfattes som uklare og vanskelige å anvende», skriver Mæland i et svar på et skriftlig spørsmål fra SVs Kari Elisabeth Kaski.

«Å forsterke tiltakene mot boligspekulasjon og såkalt hyblifisering er blant løftene i regjeringsplattformen. Mæland mener det kan være nødvendig med endringer i lov eller forskrift for å hindre utleiere i å dele opp allerede små leiligheter i mindre enheter for å maksimere profitt», skriver hun videre. Departementet vurderer i tillegg om eierseksjonsloven bør få regler som kan gi styret eller øvrige beboere verktøy til å forhindre uønsket hyblifisering av boligseksjoner i sameier."

Les mer i Dagsavisen.

Gjenvalg i bystyret? 32 år i folkets tjeneste får holde

Gjenvalg i bystyret? 32 år i folkets tjeneste får holde

14 år gammel meldte jeg meg inn i et politisk parti for å delta i valgkampen. Det var i 1965.

Gjennom veldig mange år lå mitt engasjement på freds- solidaritets- og internasjonale spørsmål.  Drev Fredskontor og bl.a. fredsavisa Ikkevold. Masser av drakamper med toppledelse i Forsvaret og de hemmelige tjenester. Drakamper om helt urimelig hemmelighold av vital informasjon for forsvarsdebatten om Norge som en militærbase for USA og utsatte norske lokalsamfunn. Har tilbragt veldig mye tid i norske rettssaler i kampen mot hemmelighold.

Siden 1987 har min arena først og fremst vært lokalpolitikk som medlem av Oslo bystyre (og som en konsekvens av det engasjementet: 12 år som hovedstyremedlem i KS), noe militærtoppene sikkert setter pris på. Først og fremst har det vært en kamp mot levekårsforskjeller,  og engasjement for helse- og velferd og det å være ombud for dem som utsettes for en urimelig behandling av forvaltningen. Og også her har det blitt en kamp mot en helt urimelig hemmeligholdskultur.

32 år er veldig mange år. 8 valgperioder det samme. I går kveld var fristen for å gi beskjed om jeg ønsker gjenvalg. Mitt svar ble nei, først og fremst av disse grunner:

- SV har de siste par årene fått en betydelig medlemsvekst. Jeg ser masser av nye, dyktige, folk som står i kø for å gjøre en innsats.

- Med leilighet i Hellas og en familie hvor begge nå er pensjonister og (bonus)barnebarn vil nok også privatarenaen prioriteres høyere opp.

- Engasjementet vil fortsatt være der, og jeg vil sikkert påta meg oppgaver for SV, men ønsker å være mindre låst til møtestolen og saksdokumentene.

Jeg er av de folkevalgte som jobber i tett med dialog og kontakt med innbyggerne og interessegrupper. Nærmere 19.000 følger meg på sosiale medier, og bloggen har en 150.000 unike besøkende årlig. Mange har sett meg som "sitt" ombud og representant, uavhengig av parti. Så har jeg da også vært blant de i Oslo som har fått flest personstemmer (1.254 ved siste valg) og slengerstemmer (1.286 ved siste valg). Mao: 2.540 av byens innbyggere har hatt et særskilt ønske om at jeg skulle være i bystyret. Det er en tillit jeg verdsetter høyt.

Men: Kommunevalget er først neste høst, og fram til da er jeg selvsagt i full aktivitet som ombud i folkets tjeneste.

Influens - Blogg av og for voksne

Influens - Blogg av og for voksne

– Dette er en liten revolusjon. Vi har laget et sted som gjør at trettiåringene kommer til å glede seg til å fylle 40, sier Inga Ragnhild Holst. 23 norske bloggere har bestemt seg for å gå sammen om en portal myntet på lesere over 40 år. Bloggerne som er med på samarbeidet dekker et bredt spekter av temaer, fra bil, mote, reiseliv og hagestell til kultur og samliv, og mye annet.

– De vil nå ut til en ekstremt kjøpesterk og livsglad gruppe, som i dag ikke synes så godt i mediebildet, sier gründerne Vibeke Montero og  Inga Ragnhild Holst som står bak det nye nettstedet.

Som det heter: "Blant bloggerne på influens.no finner man for eksempel tidligere filmsjef i Oslo Ingeborg Moræus Hanssen, sexinspirator og tidligere Cupido-redaktør Cecilie Kjensli, SV-politiker Ivar Johansen, stylist og journalist Marianne de Bourg, lærer og biltester Hans Vidar Levinsen, ernæringsfysiolog og yogalærer Gunn Helen Arsky, økonomiskribent Eivind Berg og vinanmelder Heidi Jaksland Kverno – og en rekke andre."

I går var det lansering og premierefest.

Besøk bloggen. Hva synes du?

Bra, kulturbyråd Rina

Bra, kulturbyråd Rina

Byrådet åpner et nedlagt hybelhus for billedkunstnere – midt på Alexander Kiellands plass. Dermed får Oslo 75 nye, men midlertidige atelierer.

Lokalene på Alexander Kiellands plass var i over 30 år kjent som Ila Hybelhus, en institusjon for tunge rusmisbrukere. For to år siden ble den kommunale bygningen omgjort til asylmottak. Etter at dette akutte behovet forsvant, har de 75 hyblene stått tomme.

– Som byråd jobber jeg med å skaffe flere arbeidslokaler for kunstnere. Nå får kunstnere masse plass, samtidig som bygget slipper å stå tomt. I første omgang blir det midlertidig brukt ut 2018 og i 2019, fastslår kulturbyråd Rina Mariann Hansen til Aftenposten.

Dette heier jeg på. Det finnes mange kommunale lokaler i denne byen som står tomt i kortere eller lengere tid. Bygg som står tomme forfaller. Derfor er det utmerket når kulturbyråden fyller de opp med atelierer for byens billedkunstnere.

Og muligheten er mange, Rina: La meg nevne noen av byggene som har stått tomme i årevis: På Dikemark står det tomme lokaler, særlig blant den statlige del av eiendomsmassen, men også Oslo kommunes eiendommer. Oppsal sykehjem står tomt, Lille Tøyen sykehjem står tomt og på Tøyen Torg har vi en hel bygård som står tom.  Bare som noen eksempler. Vi må også sørge for at Myntgata blir fylt opp med midlertidig bruk.