Annet

Anskaffelser: Oslo kommune må bruke sin innkjøpsmakt

Anskaffelser: Oslo kommune må bruke sin innkjøpsmakt

Oslo kommune kjøper for 27 milliarder kroner årlig, og har en betydelig innkjøpsmakt.

Kommunens anskaffelsesstrategi skal sikre en felles overordnet tenkning og atferd i kommunens virksomheter, slik at kommunens anskaffelser blir et effektivt virkemiddel i arbeidet med å gi innbyggere og næringsliv løsninger og tjenester i tråd med dagens og morgendagens behov. Anskaffelsesstrategien skal også legge grunnlag for at kommunens anskaffelser bidrar til å gjøre Oslo til en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle.

Oslo kommunes anskaffelsesstrategi skal sikre en felles overordnet tenkning og atferd som skaper tillit til Oslo kommune som innkjøper og samfunnsaktør.

Delmål 1 Oslo kommunens anskaffelser skal effektivt bidra til å gi innbyggere og næringsliv løsninger og tjenester i tråd med dagens og fremtidens behov.

Delmål 2 Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo grønnere.

Delmål 3 Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo til en varmere by med plass til alle.

Delmål 4 Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo til en mer skapende by.

Utkast til strategi foreligger nå. Hva du synspunkter eller innspill til utkastet?

Myntgata 2 gir unike muligheter for Oslo

Myntgata 2 gir unike muligheter for Oslo

Oslo kommune skal selvsagt kjøpe Myntgata 2-kvartalet.

Byrådet anbefaler overfor bystyret at Oslo kommune kjøper Myntgata 2-kvartalet ved Akershus Festning, en 13.000 kvadratmeter stor tomt hele sentralt i Oslo.

Tomta består av fem bygninger omkring et felles gårdsrom. Teglsteinsbygningene er opprinnelig oppført som staller og kaserne for militære avdelinger tilknyttet Akershus festning. Alle er ført opp i siste halvdel av 1800-tallet med betydelig ombygging på 1950-tallet. Bortsett fra den såkalte «tyskerbrakka» som ble ført opp i 1949, er alle bygningene fredet.

Kommunen kjøper tomta fra Forsvarsbygg, til en prislapp på 338,2 millioner kroner, uten å ha konkludert med hva den skal brukes. Men det er flere muligheter som ny videregående skole, boliger eller kulturaktiviteter av forskjellig slag.  Ikke minst det store grøntområdet Kontraskjæret gjør at Myntgata 2 er velegnet for publikumsrelaterte aktiviteter.

Ida Eliassen peker i en mulig retning i Dagens Næringsliv:

"Hvis Oslo skal være attraktiv for de smarteste folkene, må dere som former fremtidens hovedstad bygge mer enn skoler og bomaskiner. I midten av februar kan Oslo kommune slå kloa i en særdeles pirrende eiendom i Kvadraturen.

Salget av Forsvarets kremtomt i Myntgata 2 frigjør i realiteten et helt kvartal, med en størrelse som tilsvarer to fotballbaner inntil hverandre. Bare uteplassen mellom de gamle stallene og kavalerikasernen kan fint måle seg med Youngstorget, Birkelunden eller de andre sosiale møteplassene i byen. Oversatt til meglerspråk: Dette er 12.700 kvadratmeter indrefilet av Wagyu Kobe-kvalitet, beliggende midt i hjertet av hovedstaden, med sjø og cruiseskip som nærmeste nabo.

Nå har dere politikere en gyllen mulighet til å pense kvartalet i Myntgata inn på et spor som gjør byen bedre skodd for fremtiden: Ved å skape en internasjonal innovasjonshub, et gründerkollektiv som kombinerer bolig, samarbeid, læring, opplevelse og næring får Oslo det den trenger for å holde på de beste hodene. Hvis ikke, kommer de til å stikke."

Bystyret skal behandle saken onsdag 14. juni. Idemyldringen er åpen. Hva tenker du Myntgata 2-kvartalet bør brukes til?

LO i Oslo hedret Pelle-gruppa

LO i Oslo hedret Pelle-gruppa

LO i Oslo hedrer Pelle-gruppa:

"Det er lett å ha skråsikre meninger når man står utenfor krigshandlinger og okkupasjoner, og det er lett å glemme sin egen historie. Det begynner nå å bli så lenge siden 2. verdenskrig og den tyske okkupasjonen av Norge at vi trenger alle påminnelser om at det ikke er noen selvfølge å kunne leve i et fritt land.

Tyskerne møtte stor motbør i Norge som okkupant, og en svært viktig del av motstandsbevegelsens taktikk var sabotasjeaksjoner for å hindre fiendens framrykkinger og muligheten for å omdisponere materiell. Det var mange ulike, både små og store, motstandsgrupper under krigen. Mange har rettmessig blitt bejublet siden krigens avslutning, mens andre grupper har slitt med å få rettmessig anerkjennelse. Det kraftige politiske skillet etter 2. verdenskrig, som blant annet førte med seg en nedrig kommunistfrykt og kommunistjakt, gjorde at flere betydningsfulle motstandsgrupper ikke fikk den hederen og æren som de hadde fortjent, på grunn av at lederne hadde kommunistiske sympatier.

Pelle-gruppa var en av disse, men heldigvis har de de senere åra blitt løftet fram i lyset.

Og koblet dette til dagens aktualitet: "Palestinerne står overfor en brutal okkupasjonsmakt og trenger all den internasjonale støtten de kan få. Det kan være uenighet om hvilke virkemidler som skal brukes, men motstanderne mot en okkupasjon har liten definisjonsmakt. Det skal svært mye til for å oppnå hedersbetegnelsen motstandsbevegelse, og lite til for å havne på internasjonale lister over terroristorganisasjoner. Dette er viktig å ha i bakhodet når vi minner vår egen motstandsbevegelse," sa Vidar Evje bl.a. på vegne av LO i Oslo 1. mai.

Les hele hans appell nedenfor under "les mer."

Gratulerer med dagen

Gratulerer med dagen

17. mai feirer vi uavhengighet, fred og demokrati.

Det er noe spesielt med en 17.mai-dag med barnetog, mens andre land feirer sin nasjonaldag med militærparade.

Noen barn får ikke delta. De sitter i lukket asylmottak på Trandum eller er allerede deportert ut av landet de har vokst opp i. Norske myndigheter har sendt dem «tilbake» til et land de aldri har vært i, ikke kjenner eller har noe nettverk. Og noen foreslår i fullt alvor at Norge skal slutte i være med i den felles operasjonen for å redde tusener av flyktninger som trues av å drukne i Middelhavet.

En del av «fredsnasjonen» Norge er også våpensmia, som gjør at «Norge» er tilstede i noen av de mest bestialske kriger. Kongsberg Defence sørger for at vi har blod på henda. Krigsstaten Norge, der vi også deltar i offensive krigshandlinger i andre deler av verden, er ikke en god side av den norske stat.

Fortsatt uavhengighet, fred og demokrati er først og fremst avhengig av at vi alle ser at dette samfunnet sikrer grunnleggende verdier det er verdt å forsvare. Et storsamfunn som forsvarer dem som trenger støtte av felleskapet og et samfunn som fordeler makt, rikdom og muligheter.

Demokratiet har vært kjempet fram: Løsrivelsen fra Sverige, kamp mot tysk okkupasjon, stemmerett først for overklassemenn, senere også arbeiderne og til slutt kvinnene. Ytringsfriheten er sentral, og er truet i mange land. F.eks. i vårt allierte land Tyrkia.

Vi feirer muligheter og rettigheter andre kan se langt etter.  Det bygges murer i Europa for å stenge folk ute, slik jødene i sin tid gjennom grunnloven var nektet adgang til Norge. 17. mai bør være en dag for åpenhet og inkludering.

Selv skal jeg gå fremst i 17.mai-toget i Oslo, som medlem av 17.mai-komiteen.

Ha, en god og inkluderende 17. mai.

Cams Schaanning: Når gode intensjoner blir riv ruskende galt

Cams Schaanning: Når gode intensjoner blir riv ruskende galt

Cams Schaanning utfordrer:

"På vei til jobb og kjører først forbi en skole der overskuddet fra helgens loppis som aldri ble solgt knuses på vei opp i containere på vei til Grønmo søppeldynge ,samtidig som bydelens mangfoldige fattige ikke engang har råd til å kjøpe leker , klær og bøker til barna ...selv på loppemarkedet . Men kastes skal det og gjenbruk og fordeling til andre som kunne trengt det , nei det orker vi ikke...la oss kaste mest mulig for å rydde plass til nye lopper ...der også halvparten vil bli kastet... Oslo kommune rydder ren!

På vei til jobb for å bistå en nyankommen flyktning familie på 7 stykker som foreløpig bor på madrasser i en ellers spartansk innredet kommunal leilighet uten en leke eller bok. Bydelens budsjett er forøvrig kjent for å gå kraftig i minus hvert år fordi skattepengene går til å skaffe utleie leiligheter til blodpris og fordi disse utleie leilighetene skal fylles opp med møbler og utstyr som stort sett kjøpes nye ... Nav og barnevernstjenesten skal heldigvis også sponse den familien jeg jobber i med noe mer møbler når budsjettet fordeles i neste mnd og konsulenten har tid til å dra på Ikea ..og kanskje har de råd til noen leker og en bok eller to...Oslo kommune rydder ren ...

Samtidig som jeg ankommer leiligheten har sameiet innkalt til vår opprydning i regi av Rusken sin vårdugnad og totalt 6 containere er fylt opp til randen av helt brukbare møbler,TV, senger, hyller og det renner nesten over . Rusken stiller mannsterke for å sikre at det kilde sorteres men tar kun imot elektriske artikler. Jeg klarer ikke dy meg og spør styrelederen om hvor alle disse fine tingene skal leveres. Han svarer " alt skal kastes". Jeg spør han "men ville det ikke vært bedre og billigere om det hadde blitt hentet av kommunen eller noen som trengte det? " Svaret jeg får er "jo sikkert svarer fyren ,men hvem gidder organisere noe slikt da?Oslo kommune rydder ren ...

Samtidig titter jeg opp i 3 etg og ser hele familien jeg snart skal besøke med stjerner i øynene ,titte ut lengselsfullt på møbler og utstyr de aldri vil ha råd til, og som de forøvrig kunne fått gratis om de bare hadde vært like frempå som meg. Spør styrelederen pent om jeg kan raske med meg en kommode og en pose med leker og ser med lengsel bort på alle de andre fine møblene jeg vet ville gledet mangfoldige familier med dårlig økonomi .

Tusler opp trappa og setter den fine kommoden på den ellers tomme stua som venter på at Norge A/S i regi av kommunen skal fylle stuen med nye møbler fra Ikea . Tenker videre at Norge A/S, Oslo kommune rydder ren driver særs dårlig butikk og at mine skattepenger burde vært brukt og forvaltes anderledes!

Oslo kommune rydder ren ...og rent blir det nok, men noe er riv ruskende galt!"

Innsats mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme

Innsats mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme

Fra jeg var 14 år og meldte meg inn i AUF og fram til i dag har hele mitt politiske virke vært å sloss for radikalisering. Det forsøkes nå å gi ordet et annet innhold, men for meg er begrepet en hedersbetegnelse.

Oslo og Norge har kanskje mer enn noe annet land fått merke hva hat og høyreekstrem vold fører med seg. Anders Brevik Breiviks terrorangrep mot Regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya kostet 77 mennesker livet.

Forebygging av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme kan hver enkelt av oss bidra med. SVs kommunalråd Eirik Faret Sakariassen i Stavanger har gitt noen gode råd, som:

Sammenlign likt mot ulikt. Alt for ofte ser vi at man sammenligner det verste hos den andre med det beste hos seg selv. Norsk kultur er også flatfyll og momsunndragelse – på samme måte som det er samarbeid, tillit, dugnad og friluftsliv. Hvilke egenskaper trekker vi fram hos muslimer? Hos oss selv? Hva vi velger å framholde betyr noe.

Spør deg selv om du selv hadde vært flyktning. Mange av de som nektes adgang til Norge er reelle flyktninger. De flykter fra IS som dreper andre muslimer. De flykter fra hungersnød og krig. Hva hadde du selv gjort? For deg? For dine barn?

Kritiser som en venn, ikke som en fiende. Ved å gjøre alle muslimer til fiender gjør du det IS vil: Skape et hat mot alle muslimer, som igjen legitimerer IS’ barbari. Langt flere muslimer enn vestlige blir drept av IS.

Et hatpreget språk gir grunnlag for hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Bystyret behandlet i går tiltak mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Les hele mitt innlegg under "les mer."

Byggebransjen: Tredobling av innleie fra bemanningsbyråer

Byggebransjen: Tredobling av innleie fra bemanningsbyråer

4 fagforeninger som organiserer på byggeplassene i Oslo-regionen; Rørleggernes fagforening, Oslo Bygningsarbeiderforening, Tømrer- og byggfagforeninga og Elektromontørenes forening Oslo Akershus, la i går fram en ny rapport om tilstanden i byggebransjen. Rapporten viser blant annet:

• Innleie på byggeplassene til de tariffbundne hovedentreprenørene er fordoblet fra 17 prosent i 2013 til 35 prosent i 2017.

• Nesten fire av ti arbeidstakere på byggeplassene i Osloregionen er innleide.

• Mange av aktørene er ikke registrerte medlemmer av NHO. Dette betyr at tallet på økningen er større enndet NHOs statistikker viser.

• 91 prosent av all innleie skjer fra bemanningsforetak.

• Av all innleie fra bemanningsforetak vi har registrert, er 85 prosent ulovlig.

• I tillegg til bemanningsselskapene har det de siste to årene dukket opp store underentreprenører der østeuropeiske arbeidstakere dominerer. Selv om disse er ordinære firmaer, deler de mange trekk med bemanningsselskapene, som manglende lønn mellom oppdrag, oppsigelsesvern, overtidsbetaling, samt brudd på arbeidstidsbestemmelser.

Konsekvensen av dette vil kunne være forverrede arbeidsvilkår i bransjen, mindre rekruttering til yrkesfag, samt lavere produktivitet og kvalitet. I rapoporten foreslås det fire mulige tiltak:

• Å forby bemanningsbyråer, slik det var før frislippet av kommersiell arbeidskraftutleie i 2000. I rapporten stilles det spørsmål om dette er lovlig med tanke på vikarbyrådirektivet og EØS-avtalen.

• Et begrenset forbud, der en bransje får forbud mot bemanningsbyråer eller der forbud gjelder i et begrenset geografisk område. Det er åpning for dette i arbeidsmiljøloven i dag.

• Fjerne adgangen tillitsvalgte har til å godkjenne innleie unntatt der man leier inn til erstatning for en navngitt ansatt.

• Forandre arbeidsmiljøloven slik at det bare kan inngås avtale om innleie med tillitsvalgte i fagforening med landsdekkende tariffavtale.

Opplæring uten ansvar

Opplæring uten ansvar

Om bemanningsbransjen får toge inn i arbeidslivet, blir det umulig å drive forsvarlig fagopplæring, skriver Petter Vellesen, leder i Oslo Bygningsarbeiderforening.

"Med bemanningsbransjens inntog i arbeidslivet er vi i ferd med å få et nytt regime som bryter opp forholdet mellom arbeidsgiver og ansatt, som fører til at den ansatte må tjene to herrer, hvorav ingen tar på seg det reelle arbeidsgiveransvaret. Under et sånt regime kan det ikke drives forsvarlig fagopplæring!

Men vi skal fortsatt produsere her i landet. Vi skal bygge skoler, veier og boliger også om ti og tjue år. Hvis utviklingen fortsetter i samme spor som nå vil vi ikke kunne forsyne oss selv med det behovet landet har for kompetent og faglært arbeidskraft. Bemanningsbransjen vil ikke kunne gi oss det heller. Tvert i mot vil den være direkte nedbrytende på dette området. Arbeidsmiljøloven åpner for at man kan forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder «når viktige samfunnshensyn tilsier det.» Det er på tide vi benytter oss av den muligheten!" skriver Petter Vellesen blant annet.

Les hele artikkelen under "les mer."

Gratulerer med dagen

Gratulerer med dagen

Gratulerer med dagen.

Selv stiller jeg naturligvis opp på Youngstorget kl. 11.25, og liker godt parolene:

• Reduser forskjellene – H og Frp ut av regjering – Stopp velferdsprofitørene

• Bekjemp arbeidsløsheten – nei til utflytting av statlige arbeidsplasser

• Rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber – varig vern av LoVeSe

• Styrk arbeidsmiljøloven – Reverser forverringene – Forby dagens bemanningsbyrå

• Forsvar tariffavtalene - Slå tilbake Spekter, Virke og NHO

• Ja til folkestyre og handelsavtaler – Nei til EØS og TISA

• Nei til boligspekulasjon – Bygg ikke-kommersielle utleieboliger

• Støtt byrådet – Avvis høyresidas krav om flere velferdsprofitører

• Rett opp pensjonsreformen –Forsvar offentlig pensjon

• Vi krever faste hele stillinger, likelønn og 6 timers dag

• Bekjemp fremmedfrykt og rasisme – stans tilbakekalling av statsborgerskap

• Anerkjenn Palestina – Boikott Israel

EØS-kamp som klassekamp

EØS-kamp som klassekamp

Dag Seierstad med klar beskjed foran LO-kongressen:

"EU-statene har samme markedsadgang til EU-markedet som Norge – og de må finne seg i at EU-regler har samme forrang framfor tariffavtaler og nasjonale lover for arbeidslivet.I de fleste EU-statene er de økonomiske og sosiale virkningene av denne forrangen langt mer dramatiske enn i Norge. Det er mange grunner til det. Arbeidsløsheten er høyere, færre er i jobb, færre er fagorganisert og fagbevegelsen har mindre innflytelse enn i Norge.

EØS-tilhengerne i norsk fagbevegelse bidrar til å opprettholde et indre marked med regler og ordninger som systematisk svekker fagbevegelsen i Europa. De snur ryggen til den kampen som arbeidskamerater ute i Europa fører, for å slippe unna de verste virkningene av det EU-systemet som Euro-LO alt i 2006 vurderte slik:

EU-systemet «bygger et indre marked uten hindringer for kapitalen», mens det glemmes «at konkurransekreftene må ha sosiale og økologiske rammer som kan holde dem vekk fra nådeløs konkurranse, sosial dumping, miljøkatastrofer og rovdrift på naturkapitalen».

Så krast ble situasjonen i EU beskrevet – to år før krisa slo til – i en fellesuttalelse fra tre viktige deler av det organiserte Europa, fra Euro-LO, fra Social Platform som er en paraplyorganisasjon for organisasjoner innen sosialsektoren fra hele Europa, og fra EEB, som er en tilsvarende paraplyorganisasjon for europeiske miljøorganisasjoner.

De som slåss for å frigjøre norsk arbeidsliv fra EØS-herredømmet, har i en europeisk sammenheng en enkel oppgave. Det er ikke noe godt argument for å «sitte stille i båten» – slik LO-lederen vil," skriver Dag Seierstad blant annet.

Les hele hans tekst under "les mer."

Anette Trettebergstuen: En slank, ålende gaselle i skinny jeans?

Anette Trettebergstuen: En slank, ålende gaselle i skinny jeans?

Guro Sibeko setter fokus på journalistikk som reduserer kvinner til et sex-objekt:

"Vidar Kvalshaug har intervjua Anette Trettebergstuen. Jeg lenker ikke, for jeg syns ikke du skal gidde å klikke. Spoiler: Anette er smart og dyktig og gravid og opptatt av kultur og kunstnerøkonomi. Hun gjør en særs god figur. Journalisten, derimot, beskriver Anette som ”en gaselle i ulveland”, og skriver at ” Hun sitter her, ennå strak i ryggen, ennå ikke tynget av livet i den raske politiske fila og det faktum at hun skal føde i mai. Fortsatt slank, et årvåkent blikk over en hals av afrikansk høyde og eleganse og med skarpe skulderkuler.” Vi får også vite at hun har ” ålet seg i skinny jeans gjennom selskapslivet i to tiår”

Vidar skjønner ikke hvorfor dette er problematisk – han har intervjua menn og skrevet om deres magre kropper og skallethet, nemlig. Han virka ikke interessert i å lære noe, heller, men sånn i tilfelle noen andre, for eksempel noen andre som av og til skriver ting og ikke har lyst til å være komplette rasshøl som aktivt hindrer kvinner og melaninrike i å ta plass i verden, tenkte jeg at jeg skulle ta meg tid til å forklare problemet her.

Det ville vært helt greit å skrive at Anette sliter med å få plass til de latterlig lange beina sine på fly. Det er helt greit å diskutere om den gravide magen er objektivt stor eller bare plagsom, du kan godt nevne at hun ikke har øreflipper eller at panna hennes er høy hvis du finner det interessant. Det er altså helt greit å skrive at folk har kropp. Det som ikke på noen måte er greit, er å beskrive en politisk stjerne som et sex-objekt. Når Vidar beskriver en av våre dyktigste kvinnelige politikere som en slank, ålende gaselle i skinny jeans, reduserer han henne til et seksuelt objekt. Sånn gir han beskjed til alle verdens kvinner om at prestasjonene deres aldri vil kunne fri dem fra seksuell objektifisering. Vil du som kvinne delta i offentligheten, er det prisen du må betale. Det er en pris veldig mange ikke orker, og det er (sammen med seksualiserte trusler, trakassering og vold, blant annet) en av grunnene til at offentligheten består av færre kvinner enn menn.

Så til den afrikanske halsen. Jeg mener – hva faen er det? Har alle afrikanere lang hals? Det virker kanskje som et uskyldig uttrykk som først og fremst er egna til å vise journalistens tanketomhet, men ideen om at ”det afrikanske” finnes er bakgrunnen for veldig mange av de mikroaggresjonene afrikanere må leve med. Afrika er ikke et land. Alle afrikanere ingenting som helst. Vi er allerede drittlei av å måtte håndtere en million stereotypier – skal vi nå måtte leve med kommentarer om hvorvidt halslengden vår er afrikansk nok? Jeg mistenker for øvrig at Vidar egentlig har hatt et bilde av giraffkvinner i hodet. I så fall snakker han om en skikk som finnes i enkelte kulturer i Afrika men oftere i Asia og som har like mye med de fleste afrikanere å gjøre som bruderov har med Vidar. Og Kanskje høres det levelig ut å skulle leve med at folk rundt deg omtaler ”europeisk bruderov”, men forestill deg å leve et sted der alle slags negative eller merkelige og for deg helt fremmede skikker ble omtalt som ”europeiske” og at du dermed ble tvunget til å forsvare eller kritisere dem og stadig møtte fordommer som at "mannen din har vel kidnappet og voldtatt deg og sånn har du blitt gift for sånn gjør man det i Europa har jeg hørt”? Det blir slitsomt. Og det er da forbanna unødvendig? Hvis du noen gang skal skrive noe for offentligheten – kan du gi teksten din en liten ekstra titt og spørre deg sjøl om du bidrar til objektifisering av kvinner og/eller støtter eller lager fordommer mot grupper av mennesker? Vær så snill?"