Annet

Tøyen skal videre

Tøyen skal videre

Tøyenløftet er ikke noe som utvikles i lukkede rom i Oslo Rådhus. Det skal utvikles nedenfra.

På få år har elevflukten fra Tøyen skole stanset, alle barna får delta på aktivitetsskolen og frivillighet og lokalt næringsliv blomstrer. Men Tøyenløftet er ikke over.

Utviklingen på Tøyen de siste årene har vært formidabel. Alle med et forhold til Tøyen kjenner de positive drivkreftene som nå preger området. Sterke frivillige krefter, nytt liv på Tøyen Torg og en godt drevet skole som fungerer som en viktig møteplass – på tvers av kulturelle grenser og økonomiske forskjeller. Tøyen StartUp Village tiltrekker seg entreprenører og innovatører, Biblo og den nye bibliotekfilialen har blitt populære oppholdssteder og snart åpner det nye Aktivitetshuset K1. Nye møteplasser bringer befolkningen på Tøyen nærmere hverandre.

Har den positive utviklingen gått så langt at vi kan avlyse resten av Tøyen-Munch-avtalen fra 2013? Nei. Bystyrets vedtak står ved lag. I tillegg må vi svare på nye analyser og behov som stiller krav til oss politikere. SV mener at Tøyen må løftes mange hakk til.

Dette skriver jeg sammen med Sunniva Holmås Eidsvoll om i Dagsavisen i dag.

Les mer nedenfor.

Fagforeningsknuserne: Kamp nytter

Fagforeningsknuserne: Kamp nytter

De ansatte i vekterselskapet "Youngstorget Vertskap" blir nektet tariffavtale. Eierne truet med å legge ned selskapet dersom vekterne ikke trakk streikevarslet og kravet om tariffavtale. Under overskriften «Fagforeningsknuserne må få svar: Drikk pilsen på andre utesteder» oppfordret jeg blant annet: «Organisasjonslivet må si: Vi har ikke arrangementer på steder som benytter leverandører som nekter sine ansatte tariffavtale.»

Og det virker. Som LO-aktuelt skriver:

Press fra kundene tvinger Kulturhuset i Oslo til å si opp avtalen med dørvaktene i Youngstorvet Vertskap. Torsdag 16. februar sendte Kulturhuset varsel om heving av avtalen.

«Den politiske venstresiden i form av LO Oslo, Ap, Klassekampen og tankesmiene Manifest og Agenda fyller jevnlig stolene på Kulturhuset, med politisk pub og temakvelder. Etter dørvaktkonflikten har de lagt press på Kulturhuset for å sørge for ordna forhold i alle ledd.  – Vi har ikke råd til å miste dem som kunder, sier administrerende direktør i Kulturhuset Jarle Jensen til LO-Aktuelt."

Dette er bra! Det viser at står vi sammen er vi sterke i kampen mot fagforeningsknuserne.

Minner om at dette er utstedene i Oslo som bruker fagforeningsknuserne fra Youngstorvet Vertskap: Internasjonalen, Gåsa, Ayay Club, Kulturhuset, Labben, Last train, Cafe Fiasco, Postkontoret, Nord, Pelloton, Olympen/Pigalle, Bonanza, 19, Revolver, Tilt, Kniven, Smelteverket, Dansens hus, Bar Boca, Grunerløkka Bryggeri, Acu Acu og Krøsset. Dessuten Mono og Blå, men de har tariffavtale for egne ansatte.

Eiendomsskatt til spleiselaget for velferdskommunen

Eiendomsskatt til spleiselaget for velferdskommunen

Vi gjør det vi sa vi skulle gjøre i valgkampen. Vi innfører den eiendomsskatten vi lovte å innføre. Dette er en moderat eiendomsskatt med bunnfradrag på bolig på 4 millioner kroner, en sats på 3 promille på bolig fra 2017 og en sats på 2 promille på næring i 2017. Nytt for 2017 er at det også blir skatt på næringseiendom.

Oslo trenger eiendomsskatt. Oslo har den laveste barnehagedekningen blant storbyene og blant norske fylker og vi trenger å ruste opp eldreomsorgen. I 2017 er det grunn til å tro at eiendomsskatten vil innbringe rundt 1,3 milliarder kroner til det felles spleiselaget for velferdsbyen.

Eiendomsskatt er en helt vanlig skatt i Norge. 365 av 428 kommuner og alle de andre storbyene har eiendomsskatt. Høyre-kommunene Stavanger og Kristiansand har eiendomsskatt og Høyrebyrådet i Bergen hadde eiendomsskatt.

Eiendomsskatten gir oss handlingsrom til blant annet å gjøre følgende:

- Vi åpner en ny barnehage i måneden ut 2019

- I 2016 hadde byrådet mål om å etablere 648 flere barnehageplasser. Dette klarte vi

- I 2017 er målet 784 flere barnehageplasser

- En særs nødvendig styrking av kollektivtrafikken

- Videreføre og evt forsere innfasingen av gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen

- Vi vil styrke de tjenestene som gjør det mulig for eldre å bo trygt hjemme lenger med 500 årsverk

- Heving av kvalitet vil gi seg utslag på flere måter i leveransene av tjenestene. At flere får faste hjemmehjelpere og forholde seg til er et eksempel

Et iskaldt gufs fra fortiden

Et iskaldt gufs fra fortiden

Tydelig beskjed fra lederen i LO-forbundet Norsk Arbeidsmandsforbund:

"De siste ukene har vi nok en gang opplevd iskalde gufs fra fortida – hvor norske arbeidsgivere nekter sine ansatte noe så selvsagt som en tariffavtale som ivaretar deres grunnleggende rettigheter om trygg lønn og arbeidstid. Dørvaktene i Youngstorvet Vertskap gikk sammen for å kreve ordnede lønns- og arbeidsforhold gjennom krav om tariffavtale i selskapet. Dørvaktenes arbeid er voldsforebyggende og bidrar til at folk i Norges uteliv kan kjenne seg tryggere ute på byen. Tryggheten burde gå begge veier. Trygghet for de ansatte og trygghet for folk på byen.

Det er uhørt at sentrale aktører i utelivet i Oslo så sterkt motarbeider samarbeid og et organisert arbeidsliv. At de i tillegg profilerer seg mot fagbevegelsen og venstresiden i norsk politikk gjør ikke saken bedre. Jeg vil ikke være bekjent av slike useriøse arbeidsgivere som åpent bedriver sosial dumping på bekostning av lavlønnede arbeidstakere. Jeg trodde vi var ferdig med den slags her i landet for over 100 år siden, men vi erfarer nå at fortidens kalde gufs lever i beste velgående – til og med på selveste Youngstorget.

De samme arbeidsgiverne som tar til orde for at det for dyrt at de ansatte skal ha rett til en anstendig lønn og pensjonsordninger, tar selv ut høye lønninger og utbytter fra selskapene. I tillegg har de ordnet gode bonuser og pensjonsordninger til seg selv på bekostning av de ansattes lønninger.

De seriøse bedriftene som ønsker å være ordentlige vil tape konkurransen mot disse useriøse, hvis dette får fortsette. Derfor er det de useriøse selskapene som truer det norske arbeidslivet og som vi må bekjempe.

Kampen mot useriøsitet og sosial dumping er viktigere enn noen gang!" skriver Erna Hagensen. Les hele hennes gjesteblogginnlegg under "les mer."

Oslo kommune må skrote tusener av Windows-telefoner

Oslo kommune må skrote tusener av Windows-telefoner

Ikke særlig lurt å låse seg til en plattform, og en leverandør, advarte jeg i 2013 da Oslo kommune skulle velge mobiltelfoniplattform for hjemmetjenesten. Som jeg skrev:

"Leverandør Tieto har utviklet en tilhørende mobil-app, men bare til smarttelefoner som bruker Microsofts mobile plattform: Windows Phone 8.  Og dermed er kommunen låst i sitt kjøp av nærmere 3.000 smarttelefoner. Smart? Neppe.»

Og, dessverre, jeg hadde rett. Digi.no skriver nå:

«Over 100 norske kommuner er avhengig av Windows-baserte smarttelefoner i helse- og omsorgstjenesten. Bare i Oslo kommune har de kjøpt inn 3 000 enheter, så helsearbeidere på hjemmebesøk kan få mobil tilgang til Gerica – en løsning for elektronisk pasientjournal fra Tieto.

Den nordiske IT-kjempen innrømmer nå at det er noen utfordringer ved at mobilappen bare støtter Windows Phone 8 og nyere. – Nå begynner det å bli vanskelig å få tak i Windows-telefoner. Microsoft har jo solgt mobildivisjonen sin, og det er litt stillstand med tilgang til enheter i markedet, bekrefter salgssjef Snorre Johansen i Tieto Norge overfor digi.no.»

NRK Østlandssendingen har nyhetsoppslag om saken. Jeg hadde dessverre rett, og nå ser vi resultatet.

Oslo bystyre har vedtatt kjønnsnøytrale toaletter

Oslo bystyre har vedtatt kjønnsnøytrale toaletter

I Oslo bystyre har vi drøftet, og enstemmig vedtatt, et forslag fra Shoaib Sultan om kjønnsnøytrale toaletter.

Mange tenker ikke over dette i hverdagen, men kjønnsdelte toaletter kan gi store utfordringer for dem som bryter kjønnsnormene. I dag vet vi at det finnes mange som ikke definerer seg som enten mann eller kvinne. Noen er født som transpersoner. Det finnes også dem som ikke ønsker å definere seg som et bestemt kjønn. Flere føler redsel for sanksjoner, blikk eller i verste fall vold og trakassering når de besøker de tradisjonelle kjønnsdelte toalettene.

Dette er også et klokt initiativ når vi ser den praktiske siden.

Vi ser jo alle køene på dametoalettene, mens det er masse ledige på herretoalettet. Driftige kvinner sniker seg til å bruke herretoalettet, logisk nok. Så mye enklere det også i et slikt perspektiv ville vært om toaletter er kjønnsnøytrale.

I SV har vi to gode paroler: «Del godene», og «Ulike mennesker, like muligheter.» Kloke paroler også for denne saken.

Og som Rødt påpekte kan man jo begynne ved å legge til rette for å gjøre om kjønnsdelte til kjønnsnøytrale toaletter i eksisterende bygningsmasse der dette kan gjøres for enkeltstående toaletter uten ytterligere tiltak enn å endre skilting.

Les mitt innlegg i bystyret under "les mer." 

Hard HR - en amerikanisering av norsk arbeidsliv?

Hard HR - en amerikanisering av norsk arbeidsliv?

Tydelig Stein Stugu på innledning hos LO i Oslo:

Human Resources Management (HRM), spesielt hard HRM, er et angrep på kjerna i den norske arbeidslivsmodellen, en sterk fagbevegelse. Ansatte skal behandles som individ, ikke som kollektiv. Lønn skal fastsettes på grunnlag av individuelle vurderinger, ikke  på basis av forhandlinger. Ansatte skal forplikte seg til bedriftens verdier slik de defineres av ledelsen. Lojalitet til virksomheten tolkes som lydighet og er i praksis et angrep på ytringsfriheten.

Ideologisk basis for mange av de tiltak som gjennomføres under merkelappen hard HRM finner vi i nyliberalistisk ideologi som legger vekt på at mennesket er egoister. En fornærmelse mot de fleste, og et strukturert angrep på at fellesskap lønner seg.

Arbeidsgiveransvaret undergraves ved at en kutter forbindelsen mellom de som utfører arbeidet og den reelle arbeidsgiver, slik vi ser i organisasjonsformer som franchise, bruk av underentrepenører i mange ledd og ved økt bruk av arbeidsinnleie. Lykkes arbeidsgivere med en slik strategi betyr det en amerikanisering av norsk arbeidsliv.

Skal vi unngå en slik utvikling  må vi styrke fagbevegelsen. For den norske arbeidslivsmodellen er en sterk fagbevegelse helt avgjørende.  Vi trenger ikke sterkere styringsrett, vi trenger handlende kollektiv med reell makt.

Se den presentasjonen Stein Stugu holdt for representantskapet til LO i Oslo.

Oslo: Uavklart hva 73 tomme kommunale bygg skal brukes til

Oslo: Uavklart hva 73 tomme kommunale bygg skal brukes til

Over mange år har jeg hatt fokus på ledige kommunale bygg som står der år etter år uten at de er i bruk, og som vi alle vet: tomme hus forfaller. Dette er derfor elendig forvaltning av felleskapets verdier.

Som en konsekvens av mitt engasjement får jeg ofte henvendelser fra folk som lurer på hva som p.t. er ledig. Regelmessig offentliggjør jeg derfor en slik liste. I link nedenfor offentliggjør jeg lista pr. inngangen til dette året.

I forbindelse med oversikten skriver etaten: «Av totalt 261 registreringer av ledigstilte enkeltbygg fra 2011 til desember 2016 er 26 bygg solgt og 137 bygg utgått av lediglisten av annen årsak som riving, utleie eller ombygging til annen bruk.

Av gjenstående ledigstilte bygg på listen pr. desember 2016 er fremtidig bruk for 23 bygg avklart (besluttet) og for 2 andre bygg pågår salg/klargjøring for salg.

Fremtidig bruk for resterende 73 bygg er uavklart. Det har ikke tilkommet noen ledige bygg siden siste rapportering.»

Jeg har ingen tro på at lista er komplett. Undres du på hvorfor et bestemt bygg ikke står der, ta kontakt med meg.

Fagforeningsknuserne må få svar: Drikk pilsen på andre utsteder!

Fagforeningsknuserne: Drikk pilsen på andre utsteder!

De ansatte i vekterselskapet "Youngstorget Vertskap" blir nektet tariffavtale. Eierne truet med å legge ned selskapet dersom vekterne ikke trakk streikevarslet og kravet om tariffavtale.

Anders Horn beskriver situasjonen slik: "Dette gjør meg så forbanna. Dørvakter som står i fremste linje hver jævla kveld utafor Mono, Internasjonalen, Kulturhuset, Lompa, Blå, Postkontoret, Nord og Natt, Peloton, Bonanza, Revolver, Tilt, Nr. 19, Acu Acu, Ayay Club, Gaasa – bare for å nevne noen – og både må fryse ræva av seg og sette helsa på spill i møte med fulle folk, har krevd noe så selvfølgelig som en tariffavtale. Ordna forhold. En lønn å leve av. Innflytelse på bedriften.

Men de har møtt en av de mest brutale fagforeningsknuserne i styreleder Stefan Jansen, som også sitter på eiersiden i flere av utestedene. Han har truet med å legge ned hele virksomheten i Youngstorget Vertskap (fordi utestedene han selv er deleier i angivelig ikke vil betale det som trengs for å gi dørvaktene en skikkelig lønn), og sparke de ansatte.

Man skulle tro vi levde i 1917. Men det er 2017, og vi har en jobb å gjøre for det som burde være selvsagte faglige rettigheter."

Dette er utpressing, fryktkultur og fagforeningsknusing på sitt verste.

Dette er utsteder som bruker firmaets vektere: Internasjonalen, Gåsa, Ayay Club, Kulturhuset, Labben, Last train, Cafe Fiasco, Postkontoret, Nord, Pelloton, Olympen/Pigalle, Bonanza, 19, Revolver, Tilt, Kniven, Smelteverket, Dansens hus, Bar Boca, Grunerløkka Bryggeri, Acu Acu og Krøsset. Dessuten Mono og Blå, men de har tariffavtale for egne ansatte.

Svarene på dette må være:

- Ansatte hos vekterselskapets kunder må kreve: Min arbeidsplass skal ikke bruke firmaer som nekter sine ansatte tariffavtale.

- Organisasjonslivet må tilsvarende si: Vi har ikke arrangementer på steder som benytter leverandører som nekter sine ansatte tariffavtale.

- Og hver enkelt av oss: Bruk andre steder.

Og det selvsagte: Fortell stedene hvorfor. Sammen er vi sterke!

Hausmannsgate 40: Urbanium vil selge til beboerne

Hausmannsgate 40: Urbanium vil selge til beboerne

For et par måneder siden truet Urbanium AS, kjøper av kommunale bygg i Hauskvartal, med tvangsutkastelse av beboerne i Hausmannsgate 40 dersom de ikke flyttet ut frivillig. Utflytting skjedde ikke, og Urbanium kjører nå en rettslig prosess for utkastelse.

Nå prøver Urbanium seg også på en ny vri: De har bedt om kommunens tillatelse til at eiendommen Hausmannsgate 40 selges direkte fra Urbanium AS til Vestbredden Vel Vel – dvs. beboerne.

Klokelig nok svarer Oslo kommune at før kommunen «kan vurdere spørsmålet om et eventuelt videresalg, må det blant annet foreligge et konkret forslag fra Urbanium AS der det fremgår hvordan bestemmelsene i salgskontrakten mellom Oslo kommune og Urbanium AS, vedtatt av bystyret 11.05.2016, kan oppfylles. Såfremt Urbanium AS ønsker en vurdering av forslaget bes det derfor om at ovennevnte oversendes» kommunen.

Dette kan være en klok del-løsning. Men det selvsagte: Urbanium kan ikke samtidig kjøre en rettsprosess for utkastelse. Et klokt trekk fra Urbanium ville da vært å trekke det rettslige prosessen for  utkastelse.

Hva tenker beboerne og Hauskvartalet-miljøet om dette?

EU-juss i arbeidslivet

EU-juss i arbeidslivet

Dommen forrykket styrkeforholdet mellom fagbevegelse og arbeidsgivere.

"Havnedommen i forrige uke har skjøvet til side både tariffavtalen til havnearbeiderne og en ILO-konvensjon. Det vil ikke gjenta seg, forsikrer Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Men EU-domstolen fastslo for sikkerhets skyld det motsatte med en serie dommer i 2007–08: Grunnleggende faglige rettigheter skal heretter underordnes markedsfrihetene til EU.

Gjennom EØS har Norge bundet seg til å sette til side alle norske lover, forskrifter og administrative beslutninger som er i strid med EU-traktaten eller med en EU-lov for det indre markedet. Dette gjelder i prinsippet sjølsagt også lover, forskrifter og beslutninger som angår arbeidslivet.

LO-kongressen i mai 2013 vedtok derfor at «ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler. En slik forrang må avklares mellom EØS-avtalens parter». Vedtaket var enstemmig.

Vedtaket må forstås på bakgrunn av at i store deler av arbeidslivet opplever arbeidstakerne at en slik forrang ikke fins.

Markedsliberalismen til EU er fastlagt i en EU-traktat som bare kan endres hvis alle medlemsregjeringene er enige om det. Den forsvinner derfor ikke så lett. Den markedsliberalismen vi importerer gjennom EØS, kan vi derimot kvitte oss med på ett års varsel ved et vedtak i Stortinget om å si opp EØS-avtalen," skriver Dag Seierstad blant annet.

Les hele artikkelen under "les mer." Les også Seierstads artikkel "Med EØS som domsgrunnlag."