Annet

Jeg går i sommer- og feriemodus

Jeg går i sommer- og feriemodus

En forutsetning for å gjøre en god jobb i folkets tjeneste er også å ha pusterommene hvor man kan hente seg inn og lade opp batteriene. Gjøre noe helt annet, langt unna kommunale saksdokumenter og de mange møter. Og sommeren er jo nettopp dette.

Jeg skrur derfor ned tempoet noe gjennom sommerukene. Oppdateringene her på bloggen og tilstedeværelsen på Facebook blir etter hvert noe mindre.

Noen vil tvile på det, men jeg mener faktisk også jeg er veeeldig god til å gjøre ingenting. F.eks. å ligge på en strand time etter time uten engang å lese. Gjøre ingenting. Særlig i Hellas, hvor vi har leilighet og 7 minutters gangavstand til stranda.

Men jeg er tilstede og tilgjengelig også i ukene som kommer. Både på sosiale medier, mail og mobil. Så ikke nøl med å ta kontakt.

Festningen til folket

Festningen til folket

Bystyret vedtok i går at Oslo kommune kjøper Myntgata 2. Dette må sees i sammenheng med utviklingen av Akershus Festning.

I dag er Akershus festning, Oslos egentlige gamleby, et avsperret, militært område. En av de rikeste og mest spennende delene av byen vår er et forsvarsanlegg som det ikke fins noen militær begrunnelse for å opprettholde i Oslo sentrum. Forsvaret bør se seg tjent med en mulighet til å skaffe mer tidsriktige og funksjonelle kontorer til sine institusjoner.

I løpet av de neste årene bør festningen åpnes for folk og utvikles som en ny bydel med handel, kultur, boliger og mer. Viktig og spennende byutvikling er allerede underveis i områdene rundt, både i Kvadraturen og på Vippetangen. I Festningsbyen vil man kunne utvikle en gamleby lik det man kjenner fra mange europeiske storbyer. Her er plass til kafeer, butikker, gallerier, leiligheter og barnehager.

Å gi Akershus festning til byen og folket er en av de mest spennende byutviklingsmulighetene som fins i Oslo. Og i et slikt perspektiv kan Myntgata 2-kvartalet spille en svært viktig rolle.

Det er et klokt strategisk eiendomsskjøp når bystyret i går sikret Myntgata 2 i offentlig eie.

Les mitt bystyreinnlegg nedenfor.

17-mai i Oslo: Svikt i politiets sikkerhetstiltak

17-mai i Oslo: Svikt i sikkerhetstiltakene

17.mai-komiteen i Oslo (hvor jeg var medlem) er bekymret for svikt i politiets sikkerhetstiltak, og har sendt dette brevet til Oslo-politiet:

"17. maikomiteen 2017 har hatt en gjennomgang av forberedelser til og gjennomføring av blant annet barnetoget i Oslo sentrum i år. 

Det meste gikk veldig bra, men komiteen og byens politiske ledelse hadde en svært ubehagelig opplevelse da en voksen mann med ryggsekk og ropert gikk inn i toget foran teten. Personen gikk i barnetoget hele strekningen i Henrik Ibsens gate. Vedkommende etterkom ikke anmodning fra en av komiteens medlemmer om å forlate toget, det ble tilløp til håndgemeng. 

Politibetjentene langs ruten fikk ikke med seg hendelsen. Til slutt lyktes en i komiteen å få tak i en politibetjent og bedt om assistanse. Vedkommende ble da fjernet av to polititjenestemenn, rett før barnetoget svingte inn Munkedamsveien. 

Til tross for det store oppbudet av sikkerhetstiltak rundt barnetoget, kunne en synlig utilregnelig person fritt få delta i teten i barnetoget i flere minutter uten at politiet grep inn. Det bekymrer årets 17. maikomité"

Det må bli mindre lønnsomt å spekulere i bolig

Det bør bli mindre lønnsomt å spekulere i bolig

Ivar Tollefsen er en av landets mektigste eiendomsbesittere og Oslos største boligspekulant. Men han slipper eiendomsskatt.

Blant selskapets mer enn 4000 utleie-leiligheter finner Dagbladet til sammen 282 boliger i Oslo som Tollfesen slipper å betale en krone i eiendomsskatt for. Blant Tollefsens eiendommer er det en hel bygård i Økernveien 149, som Tollefsen eier gjennom selskap med tilknytning til Fredensborg AS. Her ligger 101 leiligheter som kommunen har verdsatt til 196 millioner kroner. Men fordi hver enkelt av leilighetene er verdsatt til mindre enn 4 millioner kroner, faller alle inn under fradraget og Tollefsen går klar av eiendomsskatt på 590000 kroner.

I programmet til Oslo SV heter det at vi bør «søke staten om å få innføre en egen eiendomsskatt for boliger folk ikke bor i selv, slik at det blir mindre lønnsomt å spekulere i bolig».

–Man kan diskutere om det er riktig å skattlegge en familie med en leilighet nummer to som barna skal overta. Men så har du dem som eier tusenvis av leiligheter, sånn som Fredensborg, sier jeg til Dagbladet.

– Ivar Tollefsen er ikke noen fattigkar, han er blant landets rikeste. Jeg synes det bare ville være rett og rimelig at han bidrar noe mer til fellesskapsfinansiering gjennom eiendomsskatt. En slik skatt ville gjort at Fredensborg hadde kommet helt annerledes ut, sier jeg til Dagbladet.

Bolig: Oslo trenger et større utleiemarked

Bolig: Oslo trenger et større utleiemarked

– Om du er sykepleier, lærer eller enslig, så klarer du faktisk ikke å kjøpe deg en ordentlig leilighet i Oslo. Nå er det ekstremt kostbart. Og det er lenge siden OBOS tok på seg et sosialt ansvar, sier Evelyn Dyb, sosiolog og forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus, til Aftenposten, og legger til: - Jeg håper ikke det blir slik at du må være gift for å ha råd til å kjøpe noe i Oslo.

Hun mener det er mulig å reversere utviklingen. – Men da må det politisk vilje til, og nye aktører må komme inn på markedet. Flere interessegrupper kan drive et boligbyggelag som et kooperativ.

– Det er ikke mye kommunen kan gjøre på det boligsosiale området som planmyndighet dersom det er private aktører som kommer med utbyggingsforslagene. Men hvis kommunen eier tomtegrunnen selv, eller kjøper opp nye arealer, kan de selges med bestemte betingelser til utbyggere. Da er det for eksempel mulig å fastsette at en viss andel av boligene skal være utleieboliger, og at en del av dem skal selges eller leies ut til under markedspris, sier forskeren til avisa.

I byrådserklæringen mellom AP, SV og MDG heter det at "byrådet vil utrede muligheten til å bygge og etablere ikke-kommersielle utleieboliger." Jeg tror dette er overmodent.

Anskaffelser: Oslo kommune må bruke sin innkjøpsmakt

Anskaffelser: Oslo kommune må bruke sin innkjøpsmakt

Oslo kommune kjøper for 27 milliarder kroner årlig, og har en betydelig innkjøpsmakt.

Kommunens anskaffelsesstrategi skal sikre en felles overordnet tenkning og atferd i kommunens virksomheter, slik at kommunens anskaffelser blir et effektivt virkemiddel i arbeidet med å gi innbyggere og næringsliv løsninger og tjenester i tråd med dagens og morgendagens behov. Anskaffelsesstrategien skal også legge grunnlag for at kommunens anskaffelser bidrar til å gjøre Oslo til en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle.

Oslo kommunes anskaffelsesstrategi skal sikre en felles overordnet tenkning og atferd som skaper tillit til Oslo kommune som innkjøper og samfunnsaktør.

Delmål 1 Oslo kommunens anskaffelser skal effektivt bidra til å gi innbyggere og næringsliv løsninger og tjenester i tråd med dagens og fremtidens behov.

Delmål 2 Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo grønnere.

Delmål 3 Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo til en varmere by med plass til alle.

Delmål 4 Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo til en mer skapende by.

Utkast til strategi foreligger nå. Hva du synspunkter eller innspill til utkastet?

Myntgata 2 gir unike muligheter for Oslo

Myntgata 2 gir unike muligheter for Oslo

Oslo kommune skal selvsagt kjøpe Myntgata 2-kvartalet.

Byrådet anbefaler overfor bystyret at Oslo kommune kjøper Myntgata 2-kvartalet ved Akershus Festning, en 13.000 kvadratmeter stor tomt hele sentralt i Oslo.

Tomta består av fem bygninger omkring et felles gårdsrom. Teglsteinsbygningene er opprinnelig oppført som staller og kaserne for militære avdelinger tilknyttet Akershus festning. Alle er ført opp i siste halvdel av 1800-tallet med betydelig ombygging på 1950-tallet. Bortsett fra den såkalte «tyskerbrakka» som ble ført opp i 1949, er alle bygningene fredet.

Kommunen kjøper tomta fra Forsvarsbygg, til en prislapp på 338,2 millioner kroner, uten å ha konkludert med hva den skal brukes. Men det er flere muligheter som ny videregående skole, boliger eller kulturaktiviteter av forskjellig slag.  Ikke minst det store grøntområdet Kontraskjæret gjør at Myntgata 2 er velegnet for publikumsrelaterte aktiviteter.

Ida Eliassen peker i en mulig retning i Dagens Næringsliv:

"Hvis Oslo skal være attraktiv for de smarteste folkene, må dere som former fremtidens hovedstad bygge mer enn skoler og bomaskiner. I midten av februar kan Oslo kommune slå kloa i en særdeles pirrende eiendom i Kvadraturen.

Salget av Forsvarets kremtomt i Myntgata 2 frigjør i realiteten et helt kvartal, med en størrelse som tilsvarer to fotballbaner inntil hverandre. Bare uteplassen mellom de gamle stallene og kavalerikasernen kan fint måle seg med Youngstorget, Birkelunden eller de andre sosiale møteplassene i byen. Oversatt til meglerspråk: Dette er 12.700 kvadratmeter indrefilet av Wagyu Kobe-kvalitet, beliggende midt i hjertet av hovedstaden, med sjø og cruiseskip som nærmeste nabo.

Nå har dere politikere en gyllen mulighet til å pense kvartalet i Myntgata inn på et spor som gjør byen bedre skodd for fremtiden: Ved å skape en internasjonal innovasjonshub, et gründerkollektiv som kombinerer bolig, samarbeid, læring, opplevelse og næring får Oslo det den trenger for å holde på de beste hodene. Hvis ikke, kommer de til å stikke."

Bystyret skal behandle saken onsdag 14. juni. Idemyldringen er åpen. Hva tenker du Myntgata 2-kvartalet bør brukes til?

LO i Oslo hedret Pelle-gruppa

LO i Oslo hedret Pelle-gruppa

LO i Oslo hedrer Pelle-gruppa:

"Det er lett å ha skråsikre meninger når man står utenfor krigshandlinger og okkupasjoner, og det er lett å glemme sin egen historie. Det begynner nå å bli så lenge siden 2. verdenskrig og den tyske okkupasjonen av Norge at vi trenger alle påminnelser om at det ikke er noen selvfølge å kunne leve i et fritt land.

Tyskerne møtte stor motbør i Norge som okkupant, og en svært viktig del av motstandsbevegelsens taktikk var sabotasjeaksjoner for å hindre fiendens framrykkinger og muligheten for å omdisponere materiell. Det var mange ulike, både små og store, motstandsgrupper under krigen. Mange har rettmessig blitt bejublet siden krigens avslutning, mens andre grupper har slitt med å få rettmessig anerkjennelse. Det kraftige politiske skillet etter 2. verdenskrig, som blant annet førte med seg en nedrig kommunistfrykt og kommunistjakt, gjorde at flere betydningsfulle motstandsgrupper ikke fikk den hederen og æren som de hadde fortjent, på grunn av at lederne hadde kommunistiske sympatier.

Pelle-gruppa var en av disse, men heldigvis har de de senere åra blitt løftet fram i lyset.

Og koblet dette til dagens aktualitet: "Palestinerne står overfor en brutal okkupasjonsmakt og trenger all den internasjonale støtten de kan få. Det kan være uenighet om hvilke virkemidler som skal brukes, men motstanderne mot en okkupasjon har liten definisjonsmakt. Det skal svært mye til for å oppnå hedersbetegnelsen motstandsbevegelse, og lite til for å havne på internasjonale lister over terroristorganisasjoner. Dette er viktig å ha i bakhodet når vi minner vår egen motstandsbevegelse," sa Vidar Evje bl.a. på vegne av LO i Oslo 1. mai.

Les hele hans appell nedenfor under "les mer."

Gratulerer med dagen

Gratulerer med dagen

17. mai feirer vi uavhengighet, fred og demokrati.

Det er noe spesielt med en 17.mai-dag med barnetog, mens andre land feirer sin nasjonaldag med militærparade.

Noen barn får ikke delta. De sitter i lukket asylmottak på Trandum eller er allerede deportert ut av landet de har vokst opp i. Norske myndigheter har sendt dem «tilbake» til et land de aldri har vært i, ikke kjenner eller har noe nettverk. Og noen foreslår i fullt alvor at Norge skal slutte i være med i den felles operasjonen for å redde tusener av flyktninger som trues av å drukne i Middelhavet.

En del av «fredsnasjonen» Norge er også våpensmia, som gjør at «Norge» er tilstede i noen av de mest bestialske kriger. Kongsberg Defence sørger for at vi har blod på henda. Krigsstaten Norge, der vi også deltar i offensive krigshandlinger i andre deler av verden, er ikke en god side av den norske stat.

Fortsatt uavhengighet, fred og demokrati er først og fremst avhengig av at vi alle ser at dette samfunnet sikrer grunnleggende verdier det er verdt å forsvare. Et storsamfunn som forsvarer dem som trenger støtte av felleskapet og et samfunn som fordeler makt, rikdom og muligheter.

Demokratiet har vært kjempet fram: Løsrivelsen fra Sverige, kamp mot tysk okkupasjon, stemmerett først for overklassemenn, senere også arbeiderne og til slutt kvinnene. Ytringsfriheten er sentral, og er truet i mange land. F.eks. i vårt allierte land Tyrkia.

Vi feirer muligheter og rettigheter andre kan se langt etter.  Det bygges murer i Europa for å stenge folk ute, slik jødene i sin tid gjennom grunnloven var nektet adgang til Norge. 17. mai bør være en dag for åpenhet og inkludering.

Selv skal jeg gå fremst i 17.mai-toget i Oslo, som medlem av 17.mai-komiteen.

Ha, en god og inkluderende 17. mai.

Cams Schaanning: Når gode intensjoner blir riv ruskende galt

Cams Schaanning: Når gode intensjoner blir riv ruskende galt

Cams Schaanning utfordrer:

"På vei til jobb og kjører først forbi en skole der overskuddet fra helgens loppis som aldri ble solgt knuses på vei opp i containere på vei til Grønmo søppeldynge ,samtidig som bydelens mangfoldige fattige ikke engang har råd til å kjøpe leker , klær og bøker til barna ...selv på loppemarkedet . Men kastes skal det og gjenbruk og fordeling til andre som kunne trengt det , nei det orker vi ikke...la oss kaste mest mulig for å rydde plass til nye lopper ...der også halvparten vil bli kastet... Oslo kommune rydder ren!

På vei til jobb for å bistå en nyankommen flyktning familie på 7 stykker som foreløpig bor på madrasser i en ellers spartansk innredet kommunal leilighet uten en leke eller bok. Bydelens budsjett er forøvrig kjent for å gå kraftig i minus hvert år fordi skattepengene går til å skaffe utleie leiligheter til blodpris og fordi disse utleie leilighetene skal fylles opp med møbler og utstyr som stort sett kjøpes nye ... Nav og barnevernstjenesten skal heldigvis også sponse den familien jeg jobber i med noe mer møbler når budsjettet fordeles i neste mnd og konsulenten har tid til å dra på Ikea ..og kanskje har de råd til noen leker og en bok eller to...Oslo kommune rydder ren ...

Samtidig som jeg ankommer leiligheten har sameiet innkalt til vår opprydning i regi av Rusken sin vårdugnad og totalt 6 containere er fylt opp til randen av helt brukbare møbler,TV, senger, hyller og det renner nesten over . Rusken stiller mannsterke for å sikre at det kilde sorteres men tar kun imot elektriske artikler. Jeg klarer ikke dy meg og spør styrelederen om hvor alle disse fine tingene skal leveres. Han svarer " alt skal kastes". Jeg spør han "men ville det ikke vært bedre og billigere om det hadde blitt hentet av kommunen eller noen som trengte det? " Svaret jeg får er "jo sikkert svarer fyren ,men hvem gidder organisere noe slikt da?Oslo kommune rydder ren ...

Samtidig titter jeg opp i 3 etg og ser hele familien jeg snart skal besøke med stjerner i øynene ,titte ut lengselsfullt på møbler og utstyr de aldri vil ha råd til, og som de forøvrig kunne fått gratis om de bare hadde vært like frempå som meg. Spør styrelederen pent om jeg kan raske med meg en kommode og en pose med leker og ser med lengsel bort på alle de andre fine møblene jeg vet ville gledet mangfoldige familier med dårlig økonomi .

Tusler opp trappa og setter den fine kommoden på den ellers tomme stua som venter på at Norge A/S i regi av kommunen skal fylle stuen med nye møbler fra Ikea . Tenker videre at Norge A/S, Oslo kommune rydder ren driver særs dårlig butikk og at mine skattepenger burde vært brukt og forvaltes anderledes!

Oslo kommune rydder ren ...og rent blir det nok, men noe er riv ruskende galt!"

Innsats mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme

Innsats mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme

Fra jeg var 14 år og meldte meg inn i AUF og fram til i dag har hele mitt politiske virke vært å sloss for radikalisering. Det forsøkes nå å gi ordet et annet innhold, men for meg er begrepet en hedersbetegnelse.

Oslo og Norge har kanskje mer enn noe annet land fått merke hva hat og høyreekstrem vold fører med seg. Anders Brevik Breiviks terrorangrep mot Regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya kostet 77 mennesker livet.

Forebygging av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme kan hver enkelt av oss bidra med. SVs kommunalråd Eirik Faret Sakariassen i Stavanger har gitt noen gode råd, som:

Sammenlign likt mot ulikt. Alt for ofte ser vi at man sammenligner det verste hos den andre med det beste hos seg selv. Norsk kultur er også flatfyll og momsunndragelse – på samme måte som det er samarbeid, tillit, dugnad og friluftsliv. Hvilke egenskaper trekker vi fram hos muslimer? Hos oss selv? Hva vi velger å framholde betyr noe.

Spør deg selv om du selv hadde vært flyktning. Mange av de som nektes adgang til Norge er reelle flyktninger. De flykter fra IS som dreper andre muslimer. De flykter fra hungersnød og krig. Hva hadde du selv gjort? For deg? For dine barn?

Kritiser som en venn, ikke som en fiende. Ved å gjøre alle muslimer til fiender gjør du det IS vil: Skape et hat mot alle muslimer, som igjen legitimerer IS’ barbari. Langt flere muslimer enn vestlige blir drept av IS.

Et hatpreget språk gir grunnlag for hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Bystyret behandlet i går tiltak mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Les hele mitt innlegg under "les mer."