Annet

Følg bloggen

Følg bloggenJeg har som målsetting daglig å legge ut minst en nyhetssak eller meningsytring her på nettsidene. Og til tider er det høy aktivitet, mange kommentarer og mange besøkende.

I løpet av en måned har jeg mer enn 6.000 unike besøkende innom nettstedet.
Bare i går hadde jeg hele 522 unike besøkende, og mer enn 350 av disse leste artikkelen om hoteller og utesteder i Oslo uten tariffavtale.

Jeg har prøvd å legge til rette for at folk på kan abonnere på nyheter. I høyrespalten her ligger det muligheter både til å abonnere på RSS-feed og koble seg til følger-ordningen. Dette gir mulighet til å holde seg oppdatert ved at man får tilsendt nyheter etterhvert som nettstedet blir oppdatert.

Hoteller og utesteder: Bruk steder med tariffavtale

Hoteller og utesteder: Bruk steder med tariffavtaleVåre valg som forbrukere har konsekvenser for andre. Våre valg av produkter og varer har betydning for menneske- og arbeiderrettigheter, miljø, sosial nød, fattigdom, utvikling, bærekraft med mer. Mange av oss velger derfor bevisst Fair Trade-produkter, eller vi boikotter israelske varer. Gjennom dette er vi solidariske overfor folk i andre deler av verden.

Også ved våre valg av hoteller eller restauranter i Oslo kan vi støtte opp under de seriøse deler av næringslivet, i en utelivsbransje som preges av mye sosial dumping, underbetaling, svart arbeid og snusk. Nedenfor følger en oversikter over de hoteller og utesteder i Oslo som pr. 1. mai 2009 har tariffavtale med sine ansatte. Som tillitsvalgte i organisasjoner sørger vi for at det er disse steder som velges når vi arrangerer møter og konferanser, og som enkeltpersoner prioriterer vi også disse hoteller og utesteder. Sammen er vi sterke. Les lista under.

Skriv gjerne synspunkter og ny info i kommentarfeltet.

Byrådet: Underbetaling ikke sosial dumping

Byrådet: Underbetaling ikke sosial dumpingDet kommunalt engasjerte bemanningsfirmaet ASOR, den største leverandøren i brukervalgordningen, lønner sine sykepleiere fra kr. 20.800 til 44.300 under tilsvarende lønn i Oslo kommune.

ASOR lønner sine hjelpepleiere 7,5 % under tariff for minstelønn i Oslo kommune.

Dette er ikke sosial dumping, sier Fr.P- byråd Sylvi Listhaug. I firmaets kontrakt med Oslo kommune forplikter ASOR seg å sørge for at alle ansatte "ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt innen Oslo-området".

De krystallklare kontraktsbruddene til tross; Fr.P-byråden mener firmaet fortsatt skal levere tjenester til kommunen. Når granskningsrapporten kommer til behandling i bystyrets finanskomite er det her opplagt nødvendig å stramme inn både regelverk og praksis, og det vil jeg ta initiativ til.

Les granskningsrapporten (pdf-dokument; hvis problemer: høyreklikk og last ned til egen maskin)
Les byrådets pressemelding

Bloggere

Den valgkampen vi nå står foran vil opplagt være slik at politikere vil være tydelig tilstede gjennom personlige blogger. Mange er der allerede, og på Surfebrettet (se under Partier, Politikerblogger) har jeg registrert 239 av dem.

Der finnes statsråder, stortingsrepresentanter, ordførere og mange lokale folkevalgte. Men ikke minst; mange "menige" politiske aktive folk. Savner du noen oppføringer? Si ifra til meg på mail.

Buskagitasjon

Høyre strever på meningsmålingene om dagen, og jeg merker meg at det - i forvilelsen - foregår en uredelig busk-agitasjon mot politiske meningsmotstandere.

Som her, Ulf Granli, Høyres bydelsutvalgsmedlem på Grünerløkka: "Det er SV som regjerer her i landet og som har spilt bort milliarder av våre skattepenger på børsen. Det hadde vært bedre om de hadde satt pengene i banken, da hadde vi hatt råd til å gi våre eldre den verdige alderdommen de fortjener."

Og hva er naturlig å svare til det? Les mer under.

IKT-skandalen: Byrådet mener virksomhetene må ta regninga, og kutte i tjenestetilbudet

IKT-skandalen: Byrådet mener virksomhetene på ta regninga, og kutte i tjenestetilbudetBydeler og etater påføres betydelige merkostnader pga IKT-skandalen i Oslo og byrådets manglende styring med den sentrale IKT-organiseringen. Jeg har sagt at det er helt urimelig at virksomhetene skal ta regninga for Høyre/Fr.P-byrådets inkompetanse, og at virksomhetene må kompenseres for sine merkostnader.

I dagens ComputerWorld avviser Høyres finansbyråd Stian Berger Røsland kravet. I praksis sier han; bydelene får heller nedlegge sykehjempsplasser eller bruke mindre på barnevern. De reelt ansvarlige toer sine hender, mens de som opplagt ikke har noe ansvar: hjelptrengende og syke får heller få et dårligere tjenstetilbud. Jeg kan ikke akseptere en slik holdning, og vil fremme aktivt forslag i bystyret om at virksomhetene skal gjøres skadesløse.

Les mer i ComputerWorld

Den økonomiske situasjon i bydel Søndre Nordstrand

Den økonomiske situasjon i bydel Søndre NordstrandDet er noe grunnleggende feil når Byrådet unnlater, internt, å instruere en bydelsdirektør som ikke setter inn nødvendige korrektive tiltak, men i stedet bruker det offentlige rom, media, til kritikk av den samme direktør. Beklager, ordfører, men jeg kan ikke si annet enn at dette er usærs uprofesjonelt lederskap fra Byrådets side.

Jeg jobber i det private næringsliv. Der ville det aldri skjedd at administrerende direktør gikk ut i media for å kritisere sine underordnede, framfor gjennom den løpende lederoppfølging å sikre at jeg gjorde jobbet min på en tilfredsstillende måte. Men offentlige ledere skal altså tåle at politiske toppledere skal unndra seg sitt lederansvar, og i stedet mobbe sine underordnede i det offentlige rom. Sånt er uprofesjonelt, og undergraver arbeidet med å skape en god offentlig forvaltning, gjennom profesjonelt lederskap, sa jeg bla. da bystyret i kveld behandlet den økonomiske situasjon i bydel Søndre Nordstrand.

Og for sikkerhets skyld: bystyret behandlet bakgrunnen for det som har bragt bydelen ut i det økonomiske uføret, og ikke det oppryddingsarbeidet som nå gjøres under bydelsdirektør Jan Hagen og hans folk.

Oslo kommune og IKT: Dårligere, dyrere og mer stressende

Oslo kommune og IKT: Dårligere, dyrere og mer stressendeDårligere, dyrere og mer stressende. Det er konklusjonen om hva Oslos it-sentralisering har medført.  Oslo kommune har tidligere fått knusende kritikk for gjennomføringen av sin it-sentralisering. Men ett år etter at boblen sprakk og feil ble innrømmet, er det fremdeles mye som går galt i hovedstaden. Nå er det bydel Gamle Oslo som kommer med drepende kritikk av it-organiseringen i Oslo kommune.

Ivar Johansen i Oslo SV påpeker at problemene ikke bare ligger i denne delen av byen. - Gamle Oslo er nok litt flinkere å dokumentere dette, men de andre bydelene sitter med samme erfaringene, sier han til bladet Computerworld. Johansen er medlem av bystyrets finanskomite, og derfor har bedt byrådet besvare eller kommentere saken fra Gamle Oslo overfor finanskomiteen. Han mener det er fremdeles mye som feiler infrastrukturen i Oslo.

Les mer i Computerworld

Fr.P. vil ha offentlig godkjenning av gatemusikanter

Jeg har vært på en langweekend i Warzawa, men hjemkommet og i ferd med å lese meg ajour på avisene er det så jeg spør meg: Var det 1. april før helga? Eller har Aften ved en feiltakelse trykket sin 1-april-spøk 5 uker for sent? For hva får ikke Fr.P-byråd Jøran Kallmyr seg til å lansere i Aften, under overskriften "Kallmyr vil teste gatemusikanter"? Han vil ha en offentlig oppnevnt gruppe bestående av folk fra næringslivet og musikkbransjen som skal bestemme hvem som skal få lov til å spille på gata i Oslo. De skal i gjennom en audition for å komme igjennom nåløyet for å få en kommunal lisens.

Makan til sprøyt! I Fr.P.s egenreklame markedsfører de seg som et liberalistisk parti som tror på enkeltmenneskets frihet og minst mulig innblanding gjennom offentlige inngrep. Men her bobler det tydeligvis over på hva deres sentrale folkevalgte egentlig står for: offentlig godkjente gatesangere. Neste er kanskje også offentlig lisens for forfattere?

Hva mener du? Skriv gjerne din mening i kommentarfeltet.

Les mer i Aften

Asbjørn Wahl: Mellom barken og veden

Asbjørn Wahl: Mellom barken og vedenVelferdsstaten er satt under press. Den er i ferd med å endre karakter. Nedskjæringer og privatisering har oftest blitt sett på som de viktigste angrepene på velferdsstaten. Minst like viktig er imidlertid det paradigmeskiftet som skjer innad i velferdsstaten, men som i liten grad diskuteres. Det har imidlertid stor betydning for dem som rammes – og for dem som arbeider nært opp til samfunnets sosiale problemer, skriver Asbjørn Wahl i denne artikkelen.

IKT-situasjonen i Oslo kommune: Krass kritikk fra bydel Gamle Oslo

IKT-situasjonen i Oslo kommune: Krass kritikk fra bydel Gamle OsloBydel Gamle Oslo kommer med en drepende kritikk av IKT-organiseringen i Oslo kommune: "Konsekvensen av sentraliseringen er at bydelen har fått en dårligere kvalitet på IKT- tjenesten og vesentlige høyere kostnader enn bydelen hadde før sentraliseringen. Ustabil drift fører til lavere produktivitet og unødvendig stress, noe som også øker kostnader for bydelen. Sentraliseringen medfører at bydelen ikke lenger kan kontrollere eller påvirke utgiftsnivået. I tillegg har bydelen ingen sanksjonsmuligheter, slik den ville ha hatt dersom man hadde en ordentlig kontrakt med en ordinær leverandør."

Jeg har nå bedt Byrådet overfor bystyrets finanskomite gi en konkret kommentar på hvert enkelt punkt i kritikken fra bydel Gamle Oslo.