Annet

Jeg vil gjerne informere deg, og lytte på dine synspunkter

Jeg vil gjerne informere deg, og lytte på dine synspunkterI min rolle som folkevalgt er dialog det aller viktigste. Det betyr å være en aktiv dialog med fagmiljøer, institusjoner og enkeltpersoner som berøres av, har synspunkter på, eller sitter med informasjon om de saker som er til behandling i de organer jeg sitter i: som

bystyremedlem i Oslo,
hovedstyremedlem i KS,
Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og
internasjonal leder i SV

Et nettsted som dette en svært viktig del av dialogen, men jeg sender også hver uke ut informasjon i tusentall til interesserte. Her kan du derfor krysse av for de saksområder du er opptatt av. Jeg vil også gjerne inkludere deg i mitt nettverk.

Byrådet om sentrumsutviklingen: Fortsatt improvisering, stykkevis og delt

Byrådet om sentrumsutviklingen: Fortsatt improvisering, stykkevis og deltOslo sentrum trenger en vitalisering, og det må skapes gjennom å mobilisere de store aktører et bredt, forpliktende samarbeid. Derfor har jeg, sammen med Knut Even Lindsjørn, foreslått at det etableres et selskap som kan være pådriver for en positiv utvikling av sentrum ved å se på de ulike faktorene som er med på skape liv; så som handel, service, servering, kulturlivet, leienivå og skatter og avgifter. Ut fra en målsetting om vitalisering og partnerskap for utvikling av Oslo sentrum har jeg foreslått at byrådet går i samtaler med staten, private og offentlige sentrumsaktører med sikte på å etablere et felles selskap for å styrke og utvikle Oslo sentrum.

Men Byrådet har for lave ambisjoner, jfr. nedenstående notat fra Byrådet. De er for sedate. De vil fortsette som nå; klattevise delplaner og samarbeidsorganer improvisert for et og et geografisk område (nå Kvadraturen). I den utstrekning de skal ha en helhetlig organisasjon vil de avgrense dette til saksområdet for Levende Oslo, som i hovedsak jobber med det visuelle bymiljø. Dette blir for smått, og utnytter ikke den betydelige ressurs som såvel Drammen som Gøteborg har erfart kan moblilisers gjennom et godt og forpliktende partnerskap mellom kommunen, Staten, gårdeiere og andre sentrumsaktører.

Parkeringshaier på Legevakta

Parkeringshaier på LegevaktaAlle som har vært innom Oslo kommunale legevakt kjenner mangelen på parkeringsplasser og parkeringskaos. Folk som oppsøker Legevakta er ofte i en sårbar situasjon. De er ikke spesielt fokusert på den skiltjungelen som møter dem. Bilen parkeres raskt, og fokuset er på den personen man vil hjelpe eller bistå på Legevakta. Ofte oppstår det forsinkelse hos lege eller skjer uventede ting mens man venter på hjelp.

Legevakta er derfor et lite egnet sted for private, kommersielt, selskap som kynisk haler tilleggsgebyrer ut av folk. Skal syke mennesker påføres ytterlige belastninger ved havne ut i en evig klagerunde for urimelige gebyrer fra et kommersielt parkeringsfirma, og som heller ikke er av de seriøse firmaer som er tilsluttet Parkeringsklagenemnda? Jeg mener nei. Skriv gjerne egne erfaringer og synspunkter i kommentarfeltet.

Slakter avtale om hotellmøter

Slakter avtale om hotellmøterMindre møter i bydelene skal nå legges til et Eurest konferansesenter eller et av Thons hoteller.

– Skivebom, sier jeg bl.a. til Nordstrand Blad og Lokalavisen Groruddalen. Ivar Johansen mener dette blir mye dyrere enn å leie seg inn lokalt, og ikke minst mye mer upraktisk. Ta Bydel Østensjø. Hittil har en barnehage kunnet avtale bruk av Oppsal samfunnshus til en konferanse, og gjøre serveringen billig. For eksempel bestille Pizza fra Peppes. Nå er de pålagt å følge en storkjøpsavtale der de må kjøpe en konferansepakke som inkluderer romleie, teknisk utstyr, kaffe/te, drikkevann og en toretters eller buffé-lunsj, sier Johansen.

– Det er åpenbart at det er penger å tjene på å forhandle frem gode avtaler for innkjøp av datautstyr, biler, kontormøbler og andre store poster. Vi har eksempler på fullstendig feilslåtte innkjøp som ikke har vært gode nok. – Bruk kreftene der, og slutt å lage flere og flere avtaler for småting, sier Johansen.  – De flest møter i kommunal regi er små. Hvis elleve ansatte trenger å samles rundt et bord i ro og mak er det feil å tvinge dem ut på et hotell, avslutter Ivar Johansen.

Les mer i Lokalavisen Groruddalen
Les bydelsdirektør Østensjø: Si opp avtalen
Les også her

Norges beste politiske bloggere

Svein Tore Marthinsen presenterer seg slik på sin blogg: "Jeg er valganalytiker, statsviter og skribent og leverer analyser til www.minerva.as, Romerikes Blad, Drammens Tidende, Harstad Tidende og Smaalenene. Leverer jevnlig kronikker til Aftenposten, VG, Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad. Jobber også i et internblad i StatoilHydro."

Av de ting han driver med er å kåre de beste politiske bloggene i Norge. I augustnominasjonene har han også tatt inn mine sider, med denne presentasjonen: "Internasjonal leder i SV og har sittet i Oslo bystyre i en årrekke. Han har ligget i skorpa lenge, men fortjener nå en reell sjanse til å vise at han kan henge med også i mitt fornemme bloggselskap. Sterk på substans!"

Jeg takker for nominasjonen! For de som har ønske om å delta i avstemningen, gå hit.

Nei til datalagringsdirektivet

Nei til datalagringsdirektivetJeg har skrevet under dette oppropet:

Vi risikerer at norske myndigheter innfører EUs datalagringsdirektiv uten større motstand. Dette innebærer at all trafikkinformasjon fra mobilen din lagres. Hvor du har ringt, når du har ringt, hvem du har ringt til og hvor telefonene befant seg under oppringingen. Det samme skjer med SMS og MMS. I tillegg vil den samme registreringen skje med e-posten du sender.

Det er i første omgang ikke snakk om å lagre innholdet. Men vi vet ikke når det blir foreslått.

Dette er et grovt overgrep mot personvernet og den enkeltes frihetsfølelse. Det er et overgrep mot enkeltpersoners integritet. Det er ikke noe krav om at Norge må innføre dette.

Det er ikke for sent å si nei. Derfor gjør underskriverne av dette oppropet nettopp det. Vi ønsker ikke EUs datalagringsdirektiv i Norge.

Skriv under du også, her

Sensitive persondataopplysninger: Kommunen kan ikke etterspore taushetspliktsbrudd

Sensitive persondataopplysninger: Kommunen kan ikke etterspore taushetspliktsbrudd"Ansatte ved DnB Nor har moret seg med kontoutskriftene til Ari Behn og andre kjendiser. Etter at kontoutskriftene fra prinsesse Märtha og andre Nordea-kunder med kjendisstatus havnet i Se og Hør, politianmeldte Nordea forholdet i går ettermiddag", het det i pressen for et par år siden. Bakgrunnen var at alle bankens ansatte hadde tilgang til oppslag på den enkeltes bankkonto. Politianmeldelsen måtte naturligvis henlegges, for bankens systemer logget ikke hvem som hadde brukt oppslagstilgangen til å snoke om kjendiser, venner og kjente. Men datatilgang og logging ble straks lagt om.

Oslo kommune forvalter en rekke sensitive personopplysninger om oss som innbyggere. Særlig gjelder dette sosialtjenesten, knyttet til sosialhjelpssøknader og barnevern. Når f.eks. alle de 90 ansatte på bydel Grünerløkkas sosialkontor kan slå opp i dataverktøyet Oskar og lese særs følsom personinformasjon om de i overkant av 2.000 sosialhjelpsmottakere i bydelen, har bydelen/kommunen noen mulighet i etterkant å sjekke hvem som har vært inne og lest dersom taushetsbelagt informasjon havner ut på byen?  Jeg har spurt Byrådet, og svaret er nei. Og sånn er det også i andre bydeler og for en rekke andre av datasystemene som inneholder taushetsbelagte, særs personlige og følsomme personopplysninger.

Er dette en god nok måte å forvalte følsomme persondata på? Hva mener du? Skriv dine synspunkter i kommentarfeltet?

Trygg by: Kriminalitetsforebygging i Oslo

Trygg by: Kriminalitetsforebygging i OsloBystyret behandlet for et år siden bystyremeldingen "Trygg by - kriminalitetsforebygging i Oslo", og hvor bystyret vedtok 46 kriminalitetsforebyggende tiltak. Nå rapporterer Byrådet status på de respektive tiltak.
Stemmer dette med ditt inntrykk? Og har du synspunkter/innspill? Bruk kommentarfeltet.

Små menn i dress

Små menn i dressNaken homo? Halvnaken homo? Kvartnaken homo? Vi har Oslo-byråd Sylvi Listhaug å takke for denne svært junivennlige diskusjonen. Og vi skal sjølvsagt takke. Det er alltid underhaldande når vaksne folk diskuterer ting som kor naken ein homo kan vere før det slår tilbake på homoen sjølv. Are Kalvø har en herlig kommentar på nettsiden sin.

Les mer

Følg bloggvalgkampen på nett

Norske partier er inspirert av Obamas valgkamp i USA, og stadig flere politikere bruker aktivt sosiale medier som blogger, twitter og facebook til å kommunisere direkte med velgerne. Aftenposten.no har inngått samarbeid med Valgprat.no, som ved å samle politiske blogger på på ett sted gjør det enklere å finne frem i den politiske bloggjungelen. Her kan du følge politikere som blant annet Jan Tore Sanner, Heikki Holmås, Jan Simonsen og Ivar Johansen. Så langt er 198 blogger registrert, og stadig flere kommer til, skriver Aftenposten.

Les mer i Aftenposten
Gå til Valgprat.no

Boliger: Kommunen bør bruke forkjøpsrettsmuligheten

Boliger: Kommunen bør bruke forkjøpsrettsmulighetenSV mener det skal være enklest mulig for leieboere å få benytte seg av muligheten til å kjøpe sin egen bolig ved salg av leiegård. Derfor skal kommunens retningslinjer i forkjøpssaker være klarest mulig, og det er viktig at de er tilpasset de endringer som har skjedd i samfunnet de siste årene. Denne saken er en klargjøring av disse, og dette er en god sak.

Det er imidlertid beklagelig at bystyreflertallet ikke ønsker å benytte seg av muligheten til selv å vurdere å kjøpe leiegården i de tilfeller det ikke er flertall for forkjøp. I mange saker ville en slik vurdering ført til, i hvert fall med dagens byråd, at man ikke hadde kjøpt på kommunens vegne. Antall bostedsløse i Oslo og antall som ønsker kommunal bolig er likevel så stort at bystyrets flertall ikke burde la en slik mulighet til vurdering gå i fra seg, sa jeg bl.a. da bystyret i går behandlet kommunens regelverk vedr forkjøpsrett til leiegårder på vegne av beboerne.