Annet

Oslo kommune og IKT: Dårligere, dyrere og mer stressende

Oslo kommune og IKT: Dårligere, dyrere og mer stressendeDårligere, dyrere og mer stressende. Det er konklusjonen om hva Oslos it-sentralisering har medført.  Oslo kommune har tidligere fått knusende kritikk for gjennomføringen av sin it-sentralisering. Men ett år etter at boblen sprakk og feil ble innrømmet, er det fremdeles mye som går galt i hovedstaden. Nå er det bydel Gamle Oslo som kommer med drepende kritikk av it-organiseringen i Oslo kommune.

Ivar Johansen i Oslo SV påpeker at problemene ikke bare ligger i denne delen av byen. - Gamle Oslo er nok litt flinkere å dokumentere dette, men de andre bydelene sitter med samme erfaringene, sier han til bladet Computerworld. Johansen er medlem av bystyrets finanskomite, og derfor har bedt byrådet besvare eller kommentere saken fra Gamle Oslo overfor finanskomiteen. Han mener det er fremdeles mye som feiler infrastrukturen i Oslo.

Les mer i Computerworld

Fr.P. vil ha offentlig godkjenning av gatemusikanter

Jeg har vært på en langweekend i Warzawa, men hjemkommet og i ferd med å lese meg ajour på avisene er det så jeg spør meg: Var det 1. april før helga? Eller har Aften ved en feiltakelse trykket sin 1-april-spøk 5 uker for sent? For hva får ikke Fr.P-byråd Jøran Kallmyr seg til å lansere i Aften, under overskriften "Kallmyr vil teste gatemusikanter"? Han vil ha en offentlig oppnevnt gruppe bestående av folk fra næringslivet og musikkbransjen som skal bestemme hvem som skal få lov til å spille på gata i Oslo. De skal i gjennom en audition for å komme igjennom nåløyet for å få en kommunal lisens.

Makan til sprøyt! I Fr.P.s egenreklame markedsfører de seg som et liberalistisk parti som tror på enkeltmenneskets frihet og minst mulig innblanding gjennom offentlige inngrep. Men her bobler det tydeligvis over på hva deres sentrale folkevalgte egentlig står for: offentlig godkjente gatesangere. Neste er kanskje også offentlig lisens for forfattere?

Hva mener du? Skriv gjerne din mening i kommentarfeltet.

Les mer i Aften

Asbjørn Wahl: Mellom barken og veden

Asbjørn Wahl: Mellom barken og vedenVelferdsstaten er satt under press. Den er i ferd med å endre karakter. Nedskjæringer og privatisering har oftest blitt sett på som de viktigste angrepene på velferdsstaten. Minst like viktig er imidlertid det paradigmeskiftet som skjer innad i velferdsstaten, men som i liten grad diskuteres. Det har imidlertid stor betydning for dem som rammes – og for dem som arbeider nært opp til samfunnets sosiale problemer, skriver Asbjørn Wahl i denne artikkelen.

IKT-situasjonen i Oslo kommune: Krass kritikk fra bydel Gamle Oslo

IKT-situasjonen i Oslo kommune: Krass kritikk fra bydel Gamle OsloBydel Gamle Oslo kommer med en drepende kritikk av IKT-organiseringen i Oslo kommune: "Konsekvensen av sentraliseringen er at bydelen har fått en dårligere kvalitet på IKT- tjenesten og vesentlige høyere kostnader enn bydelen hadde før sentraliseringen. Ustabil drift fører til lavere produktivitet og unødvendig stress, noe som også øker kostnader for bydelen. Sentraliseringen medfører at bydelen ikke lenger kan kontrollere eller påvirke utgiftsnivået. I tillegg har bydelen ingen sanksjonsmuligheter, slik den ville ha hatt dersom man hadde en ordentlig kontrakt med en ordinær leverandør."

Jeg har nå bedt Byrådet overfor bystyrets finanskomite gi en konkret kommentar på hvert enkelt punkt i kritikken fra bydel Gamle Oslo.

Handelsstanden: Bra forslag for Oslo sentrum

Handelsstanden: Bra forslag for Oslo sentrumSV ønsker å etablere et samarbeidsselskap som skal sikre revitalisering og en mer helhetlig utvikling av Oslo sentrum. Etter mønster fra Byen Vår Drammen AS og lignende selskaper har Knut Even Lindsjørn og Ivar Johansen derfor sendt frem et privat forslag til behandling i Oslo bystyre hvor det foreslås å opprette et eget aksjeselskap som kan være motoren i en slik vitalisering.

Fagsjef i Oslo Handelsstands Forening, Lars Fredriksen, synes forslaget er interessant og positivt, men synes det er litt overraskende at forslaget kommer fra SV og ikke byråden i Oslo. – Det er gledelig at Oslo SV ser på byutvikling i et mer helhetlig perspektiv. Skal man sikre en helhetlig og strukturert utvikling av Oslo sentrum, er det vesentlig at alle involverte parter er med i samarbeidet om resultatet. Med forbehold om hvordan et slikt AS skal fungere med hensyn til mandat og finansiering, håper jeg at bystyret går inn for forslaget.

Les mer i bladet til Handelsstands-foreningen, siden 6 og 7 (pdf-dokument. Hvis problem; høyreklikk, last ned til egen maskin, og hent opp filen derfra)

Kommunal rengjøring: Leverandør med sosial dumping, avtale sagt opp

Oslo kommune har samkjøpsavtaler med 23 rengjøringsbyråer. Deloitte har nå gått disse firmaer nærmere i sømmene, og det ble på grunnlag av dette besluttet å gjennomføre mer detaljerte undersøkelser i forhold til åtte leverandører. Revisjonen tok for seg innbetaling av skatter og avgifter, arbeidsavtaler og lønnsforhold for ansatte hos leverandørene.

Det ble avdekket en rekke avvik. For en av leverandørene er det oppdaget vesentlig avvik mellom utbetalt lønn og det som regnes som tarifflønn. I dette selskapet var lønnen for de enkeltpersoner som ble omfattet av revisjonen fra 12 % til 27 % under tarifflønnsnivå. Kommunen har derfor sagt opp avtalen med firmaet. Kampen mot sosial dumping er særs viktig. Og jeg vil fortsatt proritere å holde tak  i dette. Tar derfor gjerne i mot tips som bør følges opp.

Firmaet heter Amerika Renhold AS.

Les rapporten frra Deloitte (Pdf-dokument. Hvis problemer; last ned til egen maskin og åpne det derfra)
Les notat til finanskomiteen  (Pdf-dokument. Hvis problemer; last ned til egen maskin og åpne det derfra)

Oslo kommune: Mer enn 130 millioner i vikarkostnader

Oslo kommune: Mer enn 130 millioner i vikarkostnaderOslo kommune kjøpte i fjor vikartjenester for 131 millioner kroner, hvorav 59 millioner var for helsepersonell, fra de 6 vikarbyråene som kommunen sentralt har inngått samkjøpsavtaler med, og som virksomhetene er forpliktet til å benytte. Og vikarbruk på et slikt nivå er i en klar dokumentasjon på at grunnbemanningen er for lav.

Men det stopper slett ikke der: I tillegg supplerte virksomhetene med kjøp av vikartjenester fra hele 40 andre vikarbyråer. Kommunen har svært dårlig oppfølging av disse, og det er nettopp blant disse firmaene det er avdekket mistanke om sosial dumping. Byrådet ser ikke ut til å være nevneverdig bekymret for den utstrakte vikarbruken.

Uniformsreglement i tre akter

Uniformsreglement i tre akterSæmund Fiskvik gir oss en herlig påminnelse i Dagsavisen om at det ikke er likhet for loven:

Første akt – Et dusin soldater
Andre akt – Et par hijabjenter
Tredje akt – 4.000 politifolk

Les hans påminnelse her.

Bystyreforslag om utviklingsselskap for å vitalisere Oslo sentrum

Bystyreforslag om samarbeidsselskap for å vitalisere utviklingen av Oslo sentrumDet er behov for en vitalisering av Oslo sentrum, og i den sammenheng kreves det et forpliktende samarbeid mellom de forskjellige aktører: Staten, kommunen, private gårdeiere og andre sentrumsaktører. Etter mønster fra Drammen har Knut Even Lindsjørn og jeg derfor sendt fram et privat forslag til behandling i Oslo bystyre hvor det foreslås å opprette et eget aksjeselskap som kan være motoren i en slik vitalisering:

"Ut fra en målsetting om vitalisering og partnerskap for utvikling av Oslo sentrum går Byrådet i samtaler med Staten, private og offentlige sentrumsaktører med sikte på å etablere et felles selskap for å styrke og utvikle Oslo sentrum." I første bystyremøte vil forslaget bli oversendt bystyrets finanskomite, som skal forberede og innstille for sluttbehandling i bystyret.

Krisa rammer fattigfolk

Krisa rammer fattigfolkDet er vel et års tid siden George Monbiot skrev at vi må kanskje få en økonomisk krise for å få til en mer rettferdig og fornuftig økonomisk politikk. Og krise er det blitt.

Det gode er at den uinnskrenkede markedsliberalismen er død, og med den også oppfatningen om at det er spekulantene og pengeflytterne som virkelig skaper verdier. Indirekte vil det øke respekten for vanlige folk, de som virkelig skaper verdiene. Men krisa er nok i ferd med å bli mye større enn Monbiot ønsket seg. Mange av oss har moderat medfølelse med de norske aksjespekulantene. Det verste ved krisa er hvordan den rammer fattige land. Den rammer også mange vanlige mennesker i rike land, skriver Hans Olav Fekjær.

Krever svar etter valutaskandale

Oslo kommune går på valutatap i 100-millionersklassen. Torsdag meldte NA24 at det kommunalt eide kraftselskapet E-CO Energi gikk på et gigantisk tap etter spekulasjoner i valutamarkedet. En E-CO-ansatt har satset stort på valutahandel, og da E-CO la fram sitt årsresultat bekreftet administrerende direktør Odd Øygarden, at rundt 116 millioner kroner antakelig er tapt. Dette fordi en medarbeider gikk ut over sine fullmakter og handlet i finansielle instrumenter.

Nå krever SVs Ivar Johansen, som sitter i finanskomiteen, svar fra byrådet. Han sendte onsdag brev til byrådet. - Det er klart at det er en veldig alvorlig sak, særlig nå når beløpene kommer på bordet, sier Johansen til NA24.

Les mer hos NA24