Annet

Et land og en by i sorg

Et land og en by i sorgPå en dag som denne går tankene og medfølelsen til de mange som er rammet. I regjeringskvartalet og på Utøya. Og særlig til de mange i AUF og Arbeiderpartiet. Dette føles så uvirkelig, og er en trist dag,

Den/de som står bak dette ønsket, med hatet som utgangspunkt, å ramme demokratiet, og vårt samfunn.

De må ikke lykkes.
Vi må slå ring om, og føre videre, grunnleggende verdier i vårt samfunn som åpenhet og demokrati.

Nordahl Griegs Til Ungdommen

Skitten rengjøring i Oslo kommune

Skittten rengjøring i Oslo kommuneIntet saksområdet her vi brukt så mye tid på i bystyrets finanskomite som oppfølging og pisking på et byråd som har vært helt talentløse og uproffesjonelle innkjøpere. Det har vært totalt likedyldige til å kontrollere hvorvidt kommunens leverandør driver med svart arbeid, sosial dumping, bryter arbeidsmiljøloven m.v. Gang på gang har Byrådet forsikret at alt er i sin skjønneste orden, det har gått et par uker, og det har blitt dokumentert at her er det masse snusk og fanteri.

Renholdsbransjen er en av disse og jeg har fra 2009 og utover stilt en rekke spørsmål til Byrådet og som stort sett har munnet ut i en forsikring fra Byrådet om at alt er i sin skjønneste orden. I ettertid vet vi at kommunens "kontroll" har vært basert på at leverandørene pent er blitt spurt om: følger dere kontraktens vilkår? De har sagt: ja, selvsagt, og kommunen bukker og smiler og er fornøyd.

Når Byrådet som en følge av offentlig mediafokus og langvarig press fra finanskomiteen foretar reelle kontroller, så avdekkes det massive lovbrudd hos 13 av Oslos 14 renholdsleverandører. Dette er et byråd som er særs uproffesjonell innkjøper, og som forvalter felleskapets interesser på en dårlig måte.

Les de to revisjonsrapportene (pdf)
 

Blått lys for dekksenter på Furuset

Blått lys for dekksenter på FurusetDet lyser et blått lys for Dekkmans gigantdekksenter på Furuset. Det går fram av Byrådets svar overfor bystyrets byutviklingskomite på spørsmål fra meg:

Plan- og bygningstetaten påpeker at den driften som her planlegges er en søknadspliktig bruksendring (jfr. Plan- og bygningsloven § 20-1 d) som etaten ikke kan se å ha mottatt søknad om.

Plan- og bygningsetaten påpeker også at i reguleringsplanen fra 1976 heter det  § 7 at det på den aktuelle tomta tillates ikke virksomheter som medfører
varetransport og/eller stor biltrafikk.

Statens Vegvesen sier at det her gjennomføres tiltak innenfor byggegrensen mot E6, som skulle vært omsøkt. Innenfor byggegrensen kan det etter veilovens §30 ikke etableres byggverk, opplag eller annen større innretning, herunder internvei og parkering.

Les mitt spørsmål til Byrådet (pdf)
Les Byrådets svar til bystyrets byutviklingskomite (pdf)
Les Plan- og bygningsetatens kommentar til mine spørsmål
Les Plan- og bygningsetatens kommentar til bydel Alna

Er Oslo Kino i ferd med å avvikle honnørrabatten?

Er Oslo Kino i ferd med å avvikle honnørrabattten?Thomas Henden utfordrer Oslo Kino AS:

Før var honnørrabatten på kinoene i Oslo halv pris, dvs. i praksis samme pris som for barn. Det vanlige ellers, er jo at honnørabatt er halv pris av full pris.  Gradvis har rabatten blitt redusert, og er nå nede i 10 kr. Når billetten nå koster 110 kroner fullpris, og 100 kroner honnørpris, er det altså en rabatt på litt under 10%.   Samtidig som kinobillettene stadig er blitt dyrere, tross innførsel av ressursbesparende digital teknologi i stedet for filmruller som fysisk måtte transporteres rundt.  

Hvorfor kjøre en prispolitikk der dere i stadig økende grad ekskluderer dem med begrensede økonomiske ressurser? Historisk sett var kino, i motsetning til teater og opera, underholdning beregnet for de fattige, hvorfor Chaplins filmer slo så godt an, der han tok den fattige arbeiders parti mot de rike.   De høye kinoprisene ekskluderer også den økende andelen fremmedarbeidere, mange innvandrere som er forhindret fra normallønnede jobber, personer ellers med lavtlønte jobber under tariff osv.  

I og med at kinobillettene i økende grad sponses av reklame, samt (støyende) godteri og knask, vil jeg si at billettprisene er vannvittig høye.   Er ikke Oslokino som kommunalt kinoselskap forpliktet til å gi en reell og ikke bare symbolsk honnørrabatt?

Les adm.dir. Geir Bergkastets kommentar nedenfor

Å gjøre det viktigste først....

Å gjøre det viktigste først....Ekebergrestauranten slapp unna politianmeldelse for ulovlig hogst, etter inngripen fra Fr.P-byråd Jøran Kallmyr. Restauranten eies av Christian Ringnes, Fremskrittspartiets største sponsor. I år har firmaet hans sponset Fremskrittspartiets valgkamp med en kvart million kroner. Tilfeldig?

Samtidig varsler Fr.P-byråden at det kan bli færre slike politianmeldelser i framtida. - Dessverre er det et faktum at politiet har veldig mye å gjøre, og slike anmeldelser har en tendens til å havne nederst i skuffen. Da kan det være vel så virkningsfullt å heller rette et erstatningskrav som virkelig svir, sier han til Dagsavisen.

Ja, politiet har kanskje ikke tid til å prioritere lovbrudd fra Fr.Ps sponsorer, for Fr.P og Høyre ønsker jo at politiet skal prioritere å kontrollere om fattigfolk som tigger har sendt inn skjema til myndighetene.

Byrådets parole er "å gjøre det viktigste først."

Ekebergskogen: Holder de økonomiske kalkyler?

Ekebergskogen: Holder de økonomiske kalkyler?Er det mulig å drifte og vedlikeholde skulptur og kulturminneparken i Ekebergskogen i 50 år for 100 millioner? Jeg undres, og ber Byrådet gi bystyrets finanskomite innsyn i kalkylene:

1. Byrådet bes gi finanskomiteen innsyn i de beregninger som viser at det i løpet av denne 50-årsperioden er mulig å drifte og vedlikeholde denne parken innenfor en forsvarlig drift og godt vedlikehold innenfor rammen av 100 mill kr, målt i 2011-kroneverdi.    

2. Hvilke forpliktelser foreligger for stiftelsen vedr forsvarlig drift og vedlikehold på det tidspunkt de avsatte midler er brukt opp?  

3. Gitt at Stiftelsen på et tidspunkt avvikler seg selv, f.eks. fordi den ikke har midler: hvilke muligheter har Oslo kommune for å sikre seg at avtalens innhold da blir ivaretatt, uten kostnader for kommunen?

Tarifflønn ved oppdrag for det offentlige?

Tarifflønn ved oppdrag for det offentlige?Regjeringen vil fortsette norsk praksis med ILO-94 ved all kontraktsinngåelse i offentlig sektor” fastslås det i Soria Moria II, regjeringserklæringen etter valget i 2009. Det betyr at lønningene ved offentlige oppdrag skal være i samsvar med tarifflønna for tilsvarende arbeid på det stedet der oppdraget utføres.  

Det er ei klar melding til overvåkingsorganet ESA som har varsla at EØS-regler kan forby å stille et slikt krav. I første omgang har ESA satt i gang en ”traktatbruddsprosedyre” mot den norske regjeringen.  

Det vil være stor forståelse rundt om i EU for at ILO-konvensjon 94 må forsvares. Hvis ESA og EFTA-domstolen forbyr forskriften om tarifflønn ved offentlige oppdrag, må det jobbes iherdig politisk innover i EU både fra regjering, kommuner, partier og fagforbund, skriver Dag Seierstad blant annet.

Gave til byen: Selvaag/Aspelin-Ramm vil endre Tjuvholmenavtale

Gave til byen: Selvaag/Aspelin-Ramm vil endre TjuvholmenavtaleDet er blitt populært for den som har et godt forretningskonsept å krydre prosjektet med "en gave til byen", for lettere å nå fram hos kommunale beslutningstakere. Slik er det med Christian Ringnes og hans skulpturpark i Ekebergskogen, og slik var det når Selvaag-gruppen og Asplin-Ramm-gruppen fikk avtale med Oslo kommune om salg og byutvikling av Tjuvholmen. Deres "gave til byen" var to separate tilbud til befolkningen: et kunstmuseum og et opplevelsessenter, verdsatt til 430 millioner kroner.

Men så i ettertid kommer "giverne" tilbake til kommunen og sier "at det er vanskelig å få etablert et selvstendig opplevelsessenter som har tilstrekkelig attraktivitet til å gi den finansielle styrke som er nødvendig for å sikre langsiktig levedyktighet." De ber om å få lov til å endre "gaven" til at kunstmuseet blir et kombinert kunst- og opplevelsessenter.

Byrådet anbefaler at bystyret skal si ja til dette. Bystyrets finanskomite forbereder saken overfor bystyret, og jeg ber om råd og innspill til hva som er riktig å mene.

Les sakens dokumenter