Annet

Ny plan- og bygningslov, plandelen – åssen kan vi bruke den?

Ny plan- og bygningslov, plandelen – åssen kan vi bruke den? Det var tittelen på et foredrag fra SVs fylkespolitiker Aksel Hagen på SVs kommunalpolitiske konferanse i Trondheim.

Les mer

Foredraget består av PowerPoint-plansjer som krever at du har Microsoft Office, eller tilsvarende program (Open office), med Power Point installert på egen pc. Hvis problemer: forsøk å last ned dokumentet først på egen PC, før det åpnes.

CIA-spionsatelittbilde av Fredrikstad

CIA-bilde av FredrikstadHvorfor i all verden valgte CIA å avbilde Fredrikstad fra en spionsatellitt i 1965? Som alliert medlem av Nato var vel neppe Norge og Fredrikstad en trussel? spør Fredriksstad Blad. En av dem som var politisk aktive og omstridt ved inngangen til 1970-årene, var Fredrikstadmannen Ivar Johansen, kjent fra den såkalte "listesaken" tidlig på 70-tallet. I dag er Johansen internasjonal leder i SV. – At Fredrikstad havner på et spionbilde knyttet opp mot CIA, tilsier antagelig at dette er ett bilde i en større serie med bilder, sier Johansen. Hva de skulle med et bilde av byen er vanskelig å si, men kanskje kan man gjette seg til at byens havn den gang var viktig. Antagelig finnes slike bilder fra mange norske byer, sier Ivar Johansen til Fredriksstad Blad.

Les mer i Fredriksstad Blad

Sparer penger på insourcing

Sparer penger på insourcingEkspertene advarer og markedet kollapser. Men Løvenskiold holder på sitt: De skal spare millioner på å få tilbake sin egen it-avdeling.

I 2006 gjennomførte Løvenskiold en undersøkelse, hvor de ansatte kunne peke på hva bedriften burde bli bedre på. 46 prosent mente it-driften var for dårlig. - Vi kunne leve med det, eller gjøre noe med det, sier it-direktør Arne Bjørn Mildal. De begynte å gå gjennom hele it-strukturen, og likte dårlig det de så. Driften og hjelpen de fikk fra de eksterne leverandørene var ikke god nok, og det hele var dyrt. Mildal og kollegaene regnet på det, og fant noe ganske oppsiktsvekkende: Ved å ta tilbake it-avdelingen, kunne de gå 10 prosent under budsjettet, samtidig som de kunne øke omfanget av driften og få bedre service. 3,5 millioner kroner årlig, trodde Mildal og kompani de kunne tjene. - Og med disse tallene fikk vi gehør ovenfra, smiler it-direktøren.

Les mer i Computerworld

De polske bygningsarbeidere: Kamp nytter

De polske bygningsarbeidere: Kamp nytterDet nytter å stå på. Kombinasjonen offensivt utenomparlamentarisk arbeid (Oslo Bygningsarbeiderforening) og tett oppfølging i de parlamentariske organer (mitt arbeid i bystyrets finanskomite) gir resultater. Oslo kommune, ved Omsorgsbygg, har tidligere forsikret at de polske arbeiderne skulle få sin lønn dersom Byggmester Harald Langemyhr AS ikke gjør opp for seg. I den sammenheng har Omsorgsbygg stilt helt urimelige krav til dokumentasjon, og evt rettskraftig dom.

Etter at jeg gjentatte ganger har presset på saken i bystyrets finanskomite skjærer nå byrådet igjennom: Dersom ikke Langemyhr og Bygningsarbeiderforeningen blir enige i løpet av denne uken vil Oslo kommune stille inntil 3,8 millioner kroner til disposisjon for Oslo Bygningsarbeiderforening, slik at de kan ordne med utbetaling til de polske bygningsarbeiderne.

Kamp nytter.

Les Omsorgsbyggs notat

Les byrådets notat til bystyrets finanskomite

Les mer i Klassekampen

Grünerløkka: Politiet advarer fortsatt mot vektere

Grünerløkka: Politiet advarer fortsatt mot vektere"Politiet sier ok til vektere", var overskriften i Aftenpostens Aften onsdag. Og i ingressen het det: "Politiet har snudd i saken om vektere langs Akerselva, men vil følge ordningen nøye". Det er byrådsleder Erling Lae som forleder media om dette, og blir sitert slik med henvisning til et møte han har hatt med politiet: "- Vi fikk først et brev fra politiet som var negativt. Men under møtet ble det klart at de ikke lenger vil gå imot vektere."

Dette er ikke korrekt. Politiets faglige advarsel står ved lag, og de anbefaler ikke bruk av vektere. Men mens de tidligere har vært relativt krystallklare på at bruk av vektere ville være lovstridig, modererer de nå dette til å si at "det er høyst usikkert om tiltaket vil være lovlig". Og samtidig sier de at politiet "verken vil eller kan sette seg i mot et slikt forsøk". Det har ikke politiet hjemmel til.

Les politiets opprinnelig uttalelse
Les tilleggsuttalelsen fra i går

Stortingsvalgnominasjon: Flertall for Heikki Holmås

Nominasjonskomiteen i Oslo SV har lagt frem sin foreløpige innstilling til stortingsliste for Oslo SV. Forslaget skal nå på høring i lokallagene, med frist til 5. november. Den 12. november legger komiteen frem sin endelige innstilling. Det er enstemmighet i komiteen på alle plasser bortsett fra 2. plassen på listen.

- Vi har hatt utrolig gode toppkandidater å velge mellom, men til slutt har et flertall på 15 ønsket å gi Heikki Holmås fornyet tillit på sikker plass, sier komiteens leder Trine Dønhaug. Akhtar Chaudhry støttes av et mindretall på fire. Nominasjonskomiteen står helt samlet bak Heidi Sørensen på tredjeplass. – Miljø er en av SVs hovedsaker, og vi skal stå hardt på for å sikre Heidi Sørensen plass på Stortinget, sier Dønhaug. Nominasjonsmøtet i Oslo SV avholdes 9. desember på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgt 30. Alle medlemmer i Oslo SV har stemmerett.

For egen del står jeg trygt - langt nede - på en 12. plass, og det er behagelig og greit.

KS og UNIO støtter likelønnsløft

KS og UNIO støtter likelønnsløftKS og UNIO ber Regjeringen følge opp Likelønnskommisjonens forslag om å muliggjøre et lønnsløft for de kvinnedominerte utdanningsgruppene i kommunal sektor,heter det bl.a. felleshenvendelse til statsminister Jens Stoltenberg fra de to organisasjonene.

Oslo kommune: Vi kjøper ikke tjenester fra bedrifter som lønner ansatte med mer enn minstelønn

"Bestillere har et betydelig ansvar for å sørge for lovlig forhold i byggeprosessen. Bestillere har muligheten til å sette opp rammer og definere regler for gjennomføring av prosjektene før bestilling.  Kriterier for valg av tilbyder og krav til utførende er helt avgjørende for om man ender opp med "Svarteper” eller ikke.  Her møter vi mye dårlige holdninger – ikke minst fra offentlige bestillere. Vi har eksempler på at  timeprisene for  rammeavtalene for vedlikehold i Oslo kommune går  ned fra 340.- til 280.- kr   i en tid hvor bransjen koker av oppdrag. Når bestiller av oppdrag for Oslo kommune kan opplyse at  ”ingen bedrifter som skriver avtale med oss betaler mer enn tariffens minstelønn til ansatte”  og ” vi driver  etter rene forretningsmessige prinsipper” – så er det en del ugjort også når det gjelder holdninger hos byggherrene," sa byggmester Kjetil Eriksen bl.a. i sin innledning på årskonferansen til Oslo Håndsverks & Industriforening. Jeg har bedt byrådet gi en skriftlig redegjørelse til bystyrets finanskomite om det forhold Eriksen tok opp.

Langemyr-saken om de polske bygningsarbeidere: Oslo kommune på ta ansvar

Langemyr-saken om de polske bygningsarbeidere: Oslo kommune på ta ansvar”Dersom Harald Langemyhr ikke ordner opp nå, betaler vi,” sa daværende administrerende direktør i Omsorgsbygg, Jan-Egil Clausen, til Aftenposten 4. april i år. Det er et halvt år siden. Byråd Merete Agerbak-Jensen har siden forsikret om at ”Oslo kommune er beredt til å dekke arbeidernes tilgodehavende hvis det viser seg at det Langemyhr har etterbetalt, ikke er tilstrekkelig og/eller hvis han ikke er i stand til å dekke restbeløpet” (frifagbevegelse.no 7. juli 2008). Men som Oslo Bygningsarbeiderforening understreker i en henvendelse til bystyrets finanskomite; fortsatt har ikke byrådet og kommunen innfridd sine garantier.

Trygghet som et offentlig gode

Trygghet som et offentlig godeDebatten om vektere ved Akerselva dreier seg ikke bare om Akerselva, men også mer prinsipielt om hvor grensen skal gå for privatisert kriminalitetskontroll i Norge. Kan vektere erstatte politiet som håndhevere av lov og orden på offentlig sted uten at dette får konsekvenser for hvem som kontrolleres, hvordan det kontrolleres og hva som blir konsekvensen av kontrollen? spør Katja Franko Aas, førsteamanuensis i kriminologi, og Heidi Mork Lomell, forsker, Universitetet i Oslo i en kronikk i Aftenposten.

Les mer her

Markedsentusiastene ror

Det nyliberale prosjektet for å gi mer makt til markedsmekanismene, og mindre til folk og deres folkevalgte, har ledet oss ut i en flerfoldig krise. Det skriver leder i Attac, Emilie Ekeberg.