Annet

Bymisjonen: Trenger samarbeidsplattform mellom kommunen og frivillige organisasjoner

Bymisjonen: Trenger samarbeidsplattform mellom kommunen og frivillige organisasjoner"Kirkens Bymisjon støtter forslaget om at det etableres en samarbeidsplattform mellom Oslo kommune og frivillig sektor/ideelle organisasjoner i Oslo. Arbeidet bør bygge videre på de premisser som legges nasjonalt gjennom Frivillighet Norge/KS-avtalen og resultatet av forhandlingene mellom frivillig sektor og regjeringen (FAD-prosessen).

Vi håper Oslo kommune - med grunnlag i denne plattformen - vil ta initiativ til samtaler om hvilke ideer og muligheter og hvilken rolle frivillige/ideelle organisasjoner kan ha i møte med de store utfordringene på helse- og sosialfeltet i Oslo med tanke på nye innovative løsninger," skriver Kirkens Bymisjon i en henvendelse til bystyrets finanskomite.

Kirkens Bymisjon er krystallklar i sin appell til Oslo bystyre om en å få på plass en plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig sektor og Oslo kommune, slik jeg har foreslått. Byrådet sier nei, men mener virkelig bystyreflertallet at det ikke er ønskelig med sterkere forpliktende samarbeid med byens ideelle/frivilllige organisasjoner? Finanskomiteen behandler saken kommende onsdag.

Les henvendelsen fra Kirkens Bymisjon (pdf)
(fotografisk pdf som en konsekvens av at Oslo kommune ikke har en universell IT-politikk)

Pdf-dokumenter: En universell IT-tilgjengelighet

Pdf-dokumenter: En universell tilgjengelighetEt mangehundre siders fotografisk pdf-dokument hvor teksten i dokumentet verken er søkbar, kan kopieres eller støtter tekst-til-tale eller leselist for blinde og svaksynte.

Du har sikkert mang en gang irritert deg over dette. Som folkevalgt sender kommunen meg mange slike, og mange av dokumentene på kommunens internett eller intranettsider er fotografiske pdf-er.

Universell tilgjengelighet og tilrettelegging av IT for å sikre god og rask informasjon, er viktige IT-politiske grep for Oslo kommune. Sammen med Gulay Kutal har jeg derfor fremmet et forslag for bystyret som skal rydde opp i dette.

Uklokt å selge kommunal eiendom i Gamle Oslo

Byrådet har solgt en kommunal tomt på 3.418 kvm i bydel Gamle Oslo (Vahls gate/Heimdalsgata/Lakkegata), i en pussig anbudskobling med salg, riving av idrettshall og bygging av flerbrukshall. Jeg argumenterte slik mot salget i bystyret:

"Vi er svært skeptisk til at Byrådet kobler salg av tomt, med riving og oppføring av flerbrukshall. Den koblingen gjør at antallet potensielle anbydere blir begrenset. Om dette hadde vært splittet i to anbud er det grunn til å tro at dette ville gitt et gunstigere økonomisk resultat for kommunen.

Men samtidig er det slik at SV er svært kritisk til å selge kommunale tomter i dette området.  Vi står allerede i dag overfor problemer med å skaffe nødvendige tomter for å realisere behovet for vital infrastruktur og tjenestetilbud, som bygging av nye barnehager og skoler.  Sentrum og sentrumsnære områder står framover overfor en betydelig befolkningsvekst.  Da er det uklokt å kvitte seg med kommunale tomter, uten å sikre seg at en gjennom dette ivaretar behovet for vital infrastruktur.

Vårt alternativ er derfor å beholde tomta, og utlyse ordinær anbudskonkurranse for riving av eksisterende idrettshall og bygging av ny kommunalt eid flerbrukshall.

Så er det slik, ordfører, at SV er svært fornøyd med å få på plass en ny flerbrukshall.  Dersom vårt forslag faller vil vi derfor subsidiært stemme for Byrådets forslag."

Men de borgerlige partier, med støtte fra Arbeiderpartiet, gikk for salget.

Les fra bystyrebehandlingen

Bør Oslo søke OL i 2022?

Bør Oslo søke OL i 2022?Debatten er gang: Bør Oslo søke OL i 2002?

Saken skal avgjøres i bystyret i mai, og jeg må si at jeg selv er i tvil.

150 millioner er veldig mye penger, i en by hvor vi ikke "har råd" til at ungene får skikkelig svømmeopplæring, hvor idettsanlegg forfaller og hvor byrådene de to siste årene har kuttet betydelig i offentlige tjenester (nærmere en halv milliard) begrunnet i befolkningsveksten vi får i årene som kommer.

I en by hvor barnevernet er i betydelig ressurskrise og hvor sterkt pleietrengende eldre ikke får tilstrekkelig hjemmetjenester eller sykehjemsplass.

Men selvsagt finnes det også gode argumenter for å søke OL.

Hva mener mine bloggbesøkende? Hvilket standpunkt bør jeg innta i bystyret?

Les mer i Aftenposten

Warloe-saken: Ufeilbarlige politikere?

Warloe-saken: Ufeilbarlige politikere?Jeg ser at mens jeg var på utenlandsferie har media avdekket at Høyres stortingsrepresentant Henning Warloe er ute i en personlig tragedie: han er siktet for å ha oppbevart narkotika og han innrømmer at han regelmessig bruker narkotiske stoffer.

Høyres partiledelse, med Erna Solberg i spissen, slår umiddelbart hånda av ham, og skyver han ut i mørket: Warloe har begått et lovbrudd, og det er uforenlig med å representere Høyre på Stortinget. Men om dette eventuelt er et lovbrudd avgjøres vel først ut fra alminnelig rettsprinsipper etter etterforskning og senere tiltale og dom?

Helt uavhengig av parti; folkevalgte skal være som folk flest, og jeg aksepterer at folkevalgte kan begå feilgrep. Jeg ønsker meg mindre fordømming, og at partimedlemmer gjennom ordinær nominasjonsprosess gis mulighet til, ut fra en helhetsvurdering, å prioritere de dyktigste kandidatene. Og: at velgerne er de som gir tillit - eller mistillit.

Les mer i Aftenposten

Oslo – lærlingeverstingen

Oslo – lærlingeverstingenMed bare 214 løpende lærekontrakter plasserer hovedstaden seg på klar jumboplass når det gjelder fagopplæring i kommunal regi. Manifest Analyse har kartlagt i hvilken grad norske fylkeskommuner og storbyer selv tar ansvar for fagopplæringen ved å ta imot lærlinger. Undersøkelse4n, som blir lagt fra på Manifests årskonferanse i går, viser store variasjoner. Mens hele fire av ti elever står uten læreplass i hovedstaden, får ni av ti læreplass i Hordaland.

Jeg har brukt mye tid i Oslo bystyre for å sloss for flere lærlingeplasser, og Manifest sine tall viser at det er viktig å holde trykket oppe på dette viktige spørsmålet.

Les mer her hos Fri Fagbevegelse
Les hele Manifest-notatet

Frivillighet og kommunen: Trenger ingen samarbeidsvtale da vi jo har et nettsted

Frillighet og kommunen: Trenger ingen samarbeidsvtale da vi jo har et nettstedSlapt. Svært slapt. Jeg hadde forventet noe bedre fra et byråd som i festtalene snakker så vakkert om betydningen av frivillig sektor og de ideelle organisasjonene.

På nasjonalt nivå har frivillig sektor (representert ved Frivillighet Norge og dets 250 medlemsorganisasjoner) og kommunal sektor (representert ved KS og alle landets kommuner og fylkeskommuner som medlemmer) utarbeidet en plattform for samspill og samarbeid om utvikling av frivilligheten. Samtidig har de oppfordret til at det inngås tilsvarende avtaler lokalt. Og det har jeg foreslått for bystyret skal inngås.

Det materielle svaret i den kommentar Byrådet har oversendt bystyrets finanskomite er oppsiktsvekkende: Oslo kommune trenger ikke noen slik gjensidig samarbeidsavtale. Vi har jo et nettsted.

Utrolig!

Les mitt forslag til bystyret
Les byrådets kommentar
Fortell medlemmene av bystyrets finanskomite hva du mener

Bruk steder med tariffavtaler!

Bruk steder med tariffavtaler!Når du bestiller kurs-, konferanse- eller overnattingssted. Når du bestiller sted får å avvikle et julebord, en styre- eller vennemiddag. Vær deg bevisst hva slags sted du velger/ikke velger.

Vi må vise vår forbrukermakt ved utelukkende å velge steder som har tariffavtale. Samhold og solidaritet gir styrke. Og når du bestiller eller oppsøker stedet: fortell dem hvorfor de ble valgt.

Liste over hoteller med tariffavtale i Oslo og Akershus
Liste over hoteller med tariffavtale andre steder i landet
Liste over spisesteder i Oslo sentrum med tariffavtale


Overholdelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid

Overholdelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidI dag hadde bystyrets finanskomite - etter initiativ fra meg - planlagt å holde en høring om hvordan Oslo kommune overholder arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Klare brudd på arbeidsmiljøloven som er avdekket her er noe av bakgrunnen for at jeg fant en slik høring nødvendig.

En rapport om Arbeidstilsynets gjennomgang av Oslo kommune forventes imidlertid først å være ferdig om en måneds tid, og det er derfor bestemt at høringen skal utsettes noen uker slik at denne rapporten foreligger.

For å belyse spørsmålet har det vært meningen at etatsledelse, hovedverneombud og tillitsvalgte fra bydelene Vestre Aker og Nordre Aker, samt etatene Sykehjemsetaten og Barne- og Familieetaten stiller. Og naturligvis at de aktuelle byråder og ansattes hovedorganisasjoner gir innspill.

Høringen er utsatt, og jeg tar veldig gjerne i mot innspill som er relevant for den høringen som skal avvikles om noen uker.

Kinokapitalisme

Kinokapitalisme"Takk og pris for at Oslo Kino ikke har lagt inn bud på de 49 prosentene av Bergen kino, som byrådet så inderlig gjerne vil selge! For i den borgerlig styrte hovedstaden blir kino nå definert som beinhard business, ikke et kulturpolitisk instrument. Hadde Oslo kommet i posisjon til å kjøpe halve Bergen kino, ville sikkert vårt byråd argumentere med at salg til en annen kommunal kinobedrift umulig kunne være noe å gjøre et nummer av. Men Oslo-byrådets nye eierstyringsprinsipper, som kom to dager før jul, var en gave til alle gode kapitalister," var Bergens Tidende-redaktør Jan H. Landros kjappe kommentar etter at han leste min blogg om Venstres nye kinosyn.

Les hans artikkel i Bergens Tidende
Les om bakgrunnen her
Les en kommentar fra Morgenbladet

10 alternative spørsmål og svar om vikarbyrådirektivet

10 alternative spørsmål og svar om vikarbyrådirektivetVikarbyrådirektivet er et direktiv til besvær: Det har et krav om likebehandling av arbeidstakere som leies inn fra bemanningsbransjen. På den andre sida har det et krav om at det skal bli enklere å leie inn. Direktivet har "to ansikter". Det har ført til delte meninger på venstresida om hvorvidt direktivet er bra eller dårlig for arbeidstakerne og fagbevegelsen. Ikke alt som er sagt om direktivet er riktig, etter vår mening, og det gjelder fra begge sider. Artikkelen er kalt 10 alternative spørsmål og svar om direktivet. Grunnen er at tittelen 10 spørsmål og svar om vikarbyrådirektivet var opptatt. Den er i bruk på Arbeiderpartiets hjemmeside.

10 alternative spørsmål og svar om vikarbyrådirektivet er skrevet av Kjell Skjærvø, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening.

Les artikkelen nedenfor.