Annet

Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet

Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivetBorgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv oppfordrer regjeringspartienes forhandlere til å si et endelig nei til at datalagringsdirektivet skal bli en del av norsk lov, et initiativ jeg støtter. Borgerinitiativet følger opp bloggstafetten mot datalagringsdirektivet fra i sommer. Mandag 28.september møttes forhandlerne til Ap, SV og SP for å bli enige om regjeringens felles program for den neste fireårsperioden. Oppfølgeren til Soria Moria-erklæringen.

Likelønn nå!

Likelønn nå!Tydelig budskap til regjeringsforhandlerne fra Kvinner på tvers-konferansen:
Den store lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er et samfunnsspørsmål. Lav lønn begrenser hva kvinner kan gjøre i hverdagen, både alene og for unga sine – hver eneste dag hele livet; og penger er makt; lønnforskjellene bidrar til å opprettholde maktforskjeller mellom kvinner og menn, både på samfunnsnivå og i den enkelte familie. Storting og regjering har derfor et politisk ansvar for å skape endring, og som arbeidsgivere for rundt 50 % av kvinnene har de makt til å bevilge pengene som trengs.

Det var en rødgrønn regjering som satte ned Likelønnskommisjonen; likevel er forslaget fra kommisjonen ikke satt ut i livet. Nå har regjeringa fått en ny sjanse. Kvinner på tvers-konferansen 2009 arrangeres av 27 ulike organisasjoner og samler deltakere fra ulike fagforbund og foreninger på tvers av hovedorganisasjonene. Vi kommer fra fagbevegelsen og kvinnebevegelsen. Vi krever at den nye rødgrønne regjeringa tar likelønnspotten med i sin regjeringserklæring. 50 år er nok.

Les mer

Oslo kunne spart 14 millioner på fri programvare

Oslo kunne spart 14 millioner på friprog- Over fire år ville Oslo kommune spart 14 millioner kroner dersom de heller hadde valgt fri programvare. Dette er kommunens egne tall. Jeg er sterkt kritisk til valget av programvare. Kommunen burde tenke framtidsrettet, da det å bryte Microsoftmonopolet på sikt vil spare Oslo kommune for betydelige kostnader. Det andre er at valget av Microsoft Exchange i dette konkrete kjøpet blir dyrere enn friprog-alternativet. Dette er uklokt. Vi har nok av andre ting å bruke penger på enn dataløsninger som kunne vært billigere, understreker jeg bl.a. overfor Digi.no.

Les mer
Les også ComputerWorld

Oslo kommune satser på Microsoft-monopolet

Oslo kommune satser på Microsoft-monopolet, også med merkostnad på 14 millionerOslo kommune velger - som før - konservativt og kostbart når det gjelder IT-løsninger. Det store anbudet på såkalt gruppevareløsning, som bl.a. inkluderer epostprogram, ble vunnet av ErgoGroup med deres løsning Microsoft Echange. Kommunens politiske ledelse har tidligere avvist at anbudsrunden reelt sett ga preferanse - og tilnærmet monopol - for Microsoft, men når det kom til stykke leverte nettopp 3 av 4 leverandører Microsoft-løsninger. Den 4. anbyder, Redpill Linpro, leverte tilbud på fri programvare, men nådde ikke opp.

Offisielt sies det at det var pris som var avgjørende, men de interne dokumenter jeg har tilgang til viser at kommunen selv beregnet ( se under) at det valgte tilbudet i et 4-årsperspektiv var nærmere 14 millioner dyrere enn om man hadde valgt en løsning med fri programvare. Det er dyrt å satse konservativt og hele tida gi preferanse til Bill Gates.

Venstre kan stoppe Frp

Venstre kan stoppe FrpOpposisjonspartiene i Oslo utfordrer Venstre til å skifte side for å stoppe Frp. Gårsdagens dramatiske byrådslederavgang i Oslo åpner for nye spekulasjoner om Venstres plass i norsk politikk. Etter valgnederlaget har flere Venstre-folk, deriblant avtroppende partileder Lars Sponheim, ymtet frampå om at veien videre for det skadeskutte partiet ligger i å orientere seg mot Arbeiderpartiet og venstresida

Kllassekampen skriver: "SV oppfordrer Venstre til å vurdere situasjonen i Oslo på nytt. Partiveteranen Ivar Johansen mener Venstres Ola Elvestuen nå kan være den garantisten mot Frp-makt i Oslo han framstilte seg som foran valget i 2007."

Les mer i Klassekampen

Midlertidige ansettelser: KS sier nei til drøftingsplikt

KS ser ikke behov for lovfesting av plikt til at arbeidsgiver og ansattes tillitsvalgte drøfter bruk av midlertidige ansettelserArbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt ut på høring et forslag om endringer i arbeidsmiljøloven bestemmelse om midlertidig ansettelse - tilkallingsavtaler mv. Departementet foreslår lovfesting av at arbeidsgiver og valgte tillitspersoner jevnlig skal drøfte bruk av midlertidige ansettelser.

I KS sitt hovedstyre i går vedtok styrets flertall (Høyre, Fr.P, Venstre, Kristelig Folkeparti og bedriftsstyrerepresentanten) at "KS er imot en lovfesting av at arbeidsgiver og valgte tillitspersoner jevnlig skal vurdere bruken av midlertidige ansettelser".

Frra SV og Aps side foreslo vi, og stemte for, at "KS viser til at bruken av midlertidige ansettelser er vel regulert i hovedtariffavtalen for KS-området og Oslo, og ser ikke behov for lovendring for eget tariffområdes vedkommende. KS ser imidlertid  at det i enkelte bransjer er såvidt problematiske forhold knyttet til bruken av midlertidige ansettelser at en regulering av drøftingsplikten gjennom lovverket kan være nødvendig."

Øvingshotell til tross: Mangel på øvingslokaler for musikklivet

Øvingshotell til tross: Mangel på øvingslokaler for musikklivetOslo kommune har åpnet et utmerket tiltak på noe jeg selv reiste forslaget om i bystyret for flere år siden: øvingslokaler for musikere. Forleden dag ble øvingshotellet åpnet. Men mangel på øvingslokaler er fortsatt tilstede for store deler av musikklivet. Det norske kammerorkester skriver til meg om øvingshotellet, "Dette er et flott tiltak og et unikt tilbud til de dette er beregnet for.
 
Samtidig sitter vi som et av byens flere profesjonelle ensembler akkurat nå desperat og leter etter et sted å øve når Leif Ove Andsnes kommer til Oslo for å spille med oss i begynnelsen av oktober. Operaens store sal er for lengst solgt ut til konserten, men øvested har de ikke. Det har heller ingen andre. Oslo konserthus har en lille sal som stort sett er bortleid til næringslivet, og en store sal som er opptatt med Oslo-Filharmonien. Vi har ellers vært over hele byen og er nå i ferd med å søke i Bærum og Akershus. 
 
Øvingshotellet kunne vært et utrolig fint sted for oss å øve, det kunne det også vært for flere andre profesjonelle ensembler med tilhold i Oslo.  Status er at ingen av disse (Det Norske Kammerorkester, Det Norske Solistkor, Oslo Sinfonietta, Cikada, Norsk Barokkorkester og andre) kan bruke ett eneste av disse rommene.  Øvingshotell er uegnet for ethvert ensemble/enhver gruppe som er større enn 10 musikere, og som driver med akustisk musikk. Dette er ytterst beklagelig."

Jeg har tatt saken opp med  byrådet, som skal kommentere dette overfor bystyrets kultur- og utdanningskomite.

TTT: Mitt forslag om øvingslokaler for musikere er realisert

TTT: Mitt forslag om øvingslokaler for musikere er realisertSammen med Kari Pahle foreslo jeg i 2003 i Oslo bystyre at "Byrådet bør utarbeide en plan for hvor hvordan kommunens lokaler kan stilles til rådighet som øvingslokaler for musikere".  Byrådet ble bedt om å ta større ansvar for at Oslos musikkliv skal fortsette å blomstre i en mangfolding kulturby.

Ting tar tid i denne byen. Forslaget, slik jeg fremmet det i 2003 ble ikke vedtatt. Men kommunens ansvar ble understreket, og en prosess startet. Fredag, som en del av Kulturnatten,  åpnet byrådslederen øvingshotellet med 49 rom som til enhver tid står disponibelt for alle musikere. Tilbudet er Norges, om ikke Europas største øvingsanlegg for alle som driver med musikk og som trenger et sted de kan øve uten å forstyrre naboer eller uten å tenke på utstyr og fasiliteter.

Les forslaget fra 2003
Les om åpningen
Les i Aften
Gå til Schous Kulturbryggeri

Rune Skarstein: En rødgrønn skattepolitikk

Rune Skarstein: En rødgrønn skattepolitikkSkal den norske velferdsstaten unngå å bli alvorlig svekket, trengs det en kraftig mobilisering nedenfra, fra fagbevegelsen og andre folkelige organisasjoner, for å få de rike til å gjøre sin samfunnsplikt og få politikerne til å kreve det, skriver Rune Skarstein, og legger fram 7 forslag til endring av skattepolitikken. Mulighetene fins. Men i tillegg til sterkt organisert press nedenfra − særlig fra fagbevegelsen − trengs det en regjering med politisk vilje og politisk handlekraft for å realisere dem, skriver han bl.a. i Vardøger nr. 31.
De som vil vite mer om økonomenes syn på skatt og offentlig sektor kan lese kapittel 6: ”Skattepolitikk – makt eller rettferdighet?” i boka ”Økonomi på en annen måte”, Abstrakt forlag 2009.

Debatten går. Skriv egne synspunkter og innspill i kommentarfeltet.

Les artikkelen (pdf-dokument - hvis problemer, høyreklikk og last ned til egen maskin, for så å laste den opp derfra)

Oslo kommune frikjent for anklager om lovstridige Microsoft-krav

Oslo kommune frikjent for anklager om lovstridige Microsoft-kravOslo kommune kunngjorde i mai at de skulle kjøpe inn nytt e-postsystem for minst 30.000 konti og inviterte til offentlig anbud. Kommunen har tidligere standardisert på Microsofts Office-pakke som kontorstøttesystem, med tilhørende Outlook som brukerprogram for e-post. Derfor ble det forutsatt at serverprogramvaren, samt programvare som muliggjør tilgang via nettleser (såkalt «tynn klient») som de nå skulle kjøpe inn støttet Outlook som brukerprogram.

To ulike programvare-leverandører reagerte kraftig på det de mente var et ufravikelig krav om at kun programvare fra Microsoft kunne benyttes, og klaget Byrådet inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser. KOFA har nå har konkludert med at Oslo kommune ikke brøt regelverket i forbindelse med innkjøpet.

Men det er nå en gang slik at det er ikke nødvendigvis sånn at alt som ikke er ulovlig eller straffbart nødvendigvis er klokt. Og så venter vi på ESAs konklusjoner i samme sak.

KOFAs avgjørelse i klage 1 og klage 2Stem rødgrønt, stem SV

Stem rødgrønt, stem SV"Når resultatet av stortingsvalget blir klart en eller annen gang i natt, vil utfallet vekke stor internasjonal interesse. I fire år har Norge vært styrt av en regjering der det tradisjonelt statsbærende sosialdemokratiske partiet har sagt nei til å gå mot sentrum for å finne alliansepartnere, men heller dannet regjering med to andre venstrepartier, og på grunnlag av den mest radikale regjeringsplattform Europa har sett på lenge. Valget vil være en folkeavstemning over det rødgrønne prosjektet. Ryker flertallet i natt, kan konsekvensene bli store. Ikke bare vil høyrepartiene kunne gjøre ubotelig skade på velferdsstaten. Den langsiktige konsekvensen kan også bli at Ap igjen søker seg mot sentrum, slik strategien så ut til å være under store deler av Brundtland-perioden og den første delen av Stoltenberg-perioden," skriver Anders Horn i en klok lederartikkel i Klassekampen i dag.

SV har dreid politikken til venstre. SV har fått regjeringen til å sette miljø og felleskap foran skatteletter og forurensende gasskraftverk.  Mange av SVs mandater er svært utsatt, og SV har derfoir ingen stemme til overs for taktisk stemmegivning på andre partier. Da kan man risikere at det rødgrønne flertallet ryker, og at vi våkner i morgen med Erna eller Siv i regjeringsposisjon.