Annet

Eventyr om epost overgås bare av fakta

Eventyr om epost overgås bare av faktaKommunaldirektør Bjørg Månum Andersson forsvarer lojalt sin politiske sjef, byråd Sylvi Listhaug. I Aften skrev hun forleden: ”Byråd Sylvi Listhaug har gjennom hele sin periode som byråd rutinemessig sørget for registrering og journalføring av epost.”

Det spesielle med epost som blir sendt direkte til en byråd, og ikke til forvaltningens postmottak, er at det blir opp til byrådens skjønn i hvilken grad epost blir sendt videre for journalføring. Kommunaldirektøren kan bare vite hva byråden har sendt fram, men vet intet om hva som ligger igjen på byrådens PC. Dersom byrådsavdelingens postjournal for disse årene legges til grunn er nok PC og epost et verktøy byråden kjenner, men i begrenset grad har tatt i bruk, skriver jeg bl.a. i en kommentar til Aften.

Oslo kommune pøser på med private IT-konsulenter

Oslo kommune pøser på med private IT-konsulenter300 millioner pøser Oslo kommune på med private IT-konsulenter. Kommune har denne uka inngått rammeavtaler med tolv ulike it-leverandører:

- Accenture, Ernst & Young, KPMG, Mnemonic, Secode. Varighet: 2 + 2 år. Rammeavtale konsulenttjenester innen it-sikkerhet. Kontraktsverdi: 100 millioner kroner.
- Accenture, Atea, Itum, Move. 2 + 2 år. Rammeavtale konsulenttjenester innen teknisk kompetanse. 100 millioner kroner.
- Devoteam Davinci, Firstventure, KPMG, Management It, Steria. 2 + 2 år. Rammeavtale konsulenttjenester it-anskaffelser. 100 millioner kroner.

Men for min del vil jeg si: et hovedproblem med det som med god grunn kalles IT-skandalen i Oslo kommune er at kommunen selv på egen hånd ikke har sittet med tilstrekkelig kompetanse til å være en profesjonell innkjøper. Jeg er ikke trygg på at Byrådet har tatt tilstrekkelige grep til at kommunen har kontroll på dette særs strategisk viktige området.

Les mer hos ComputerWorld

Bra, Oslo Høyre

Bra, Oslo HøyreRettssikkerheten i et liberalt demokrati er ikke bare til for å beskytte borgerne mot kriminelle handlinger, men skal også sikre borgernes fundamentale rettigheter i henhold til nasjonal lov og internasjonale menneskerettigheter. En av disse rettighetene er retten til en egen privat sfære og til selv å kunne kontrollere når, hvordan og hvor mye informasjon om egen person som spres til andre parter. Selvsagt skal politiet ha tilgang til effektive virkemidler for å etterforske terrorisme og alvorlig kriminalitet, men disse må stå i forhold til dagens trusselbilde samt konkrete trusselvurderinger og ikke svekke forutsetningene for det liberale demokratiet de skal beskytte, heter det i en resolusjon fra Oslo Høyres årsmøte.

Oslo Høyre oppfordrer Høyres stortingsrepresentanter til å gå i mot implementering av EUs datalagringsdirektiv, og kanskje i alle fall representantene kan få stemme etter sin egen overbevisning.

Les uttallelsen fra Oslo Høyre

Oslo kino: Salg av aksjer krever bystyrebehandling

Oslo kino: Salg av aksjer krever bystyrebehandlingDet heleiede kommunale Oslo Kino AS er offensive, og har nå også tatt over hele eierskapet i Norsk Kinodrift AS som driver kino i Asker, Askim, Halden, Horten, Hønefoss, Kristiansund, Sarpsborg og Verdal. Ofte ser vi at Høyre og Fremskrittspartiet vil selge unna kommunal virksomhet som går bra, og det vil derfor ikke overraske meg om de på ny reiser den debatten vi hadde for 10 år siden, hvor det ble skapt flertall i Oslo bystyre for å selge 66 % av aksjene i Oslo-kinoen.

Jeg har ønsket å sikre åpne politiske prosesser og full bystyrebehandling om temaet igjen reises. I protokollen fra bystyrets finanskomite heter det derfor: "På forespørsel fra Ivar Johansen (SV) uttalte byråd Kristin Vinje at hun ikke har fullmakt til å selge aksjer i Oslo Kino. Hun vil komme tilbake til bystyret dersom et salg skulle bli aktuelt."

Permisjonsrett for å pleie din døende mor?

Permisjonsrett for å pleie din døende mor?"Arbeidstakere kan innvilges permisjon med lønn i inntil 10 (12) dager pr. kalenderår, dersom det er nødvendig at vedkommende pleier syke familiemedlemmer i rett opp eller nedstigende linje eller ektefelle, registrert partner, homofil eller heterofil samboer. Permisjonen gjelder familiemedlemmer i bofellesskap," heter det i Oslo kommunes regelverk.

Men hva hvis din gamle mor slett ikke bor i bofelleskapet, men 40 mil unna, og kanskje er så syk at hun har få uker igjen? Skal du da måtte snike deg til å bruke egenmelding eller kanskje få legen til å skrive ut en sykemelding? Jeg har fått henvendelse om dette (se under), og vurderer å ta saken opp i bystyret. Hva mener andre om saken?

Oslos byggeprosjekter: Overhengende fare for sosial dumping

Både Arbeidstilsynet og Kommunerevisjonen kritiserer Oslo kommune for manglende kontroll med byggeprosjekter. Faren for sosial dumping er overhengende, mener bystyremedlem Ivar Johansen (SV). Johansen har fulgt kommunens bygge-og vedlikeholdsprosjektern i en årrekke, og mener kommunens ansatte på dette området ikke har god nok kompetanse, skriver bladet Håndverk & Industri, utgitt av Oslo Håndverks- og Industriforening.

Les hele artikkelen (pdf-dokument, hvis problemer; høyreklikk og last dokumentet ned på egen maskin)
Les Fellesforbundets rapport "Næringspolitikk for byggenæringa"

Vil ikke Oslo Kommune ha brakkerigger?

Vil ikke Oslo Kommune ha brakkerigger?Fra mange av bygningsarbeidertillitsvalgte i byggentreprenørbedriftene har det kommet rapporter om at det har vært vanskelig for firmaene å fornye leiekontraktene eller å skaffe nye tomter for brakkerigger i Oslo. Oslo Bygningsarbeiderforening har engasjert seg, og i siste nummer av medlemsbladet deres bringer de et intervju om saken med Johnny Aaaland, hovedtillitsvalgt Bygg i NCC. Det er viktige spørsmål som reises, og jeg gjengir derfor intervjuet. Saken kan opplagt sees fra flere sider, og skriv gjerne kommentarer under.

Bernt Hagtvet: Det bevaringsverdige sosialdemokratiet

Bernt Hagtvet: Det bevaringsverdige sosialdemokratietHvorfor har markedstenkningen fått slik makt i en tid da velferdsstaten fortjener et kraftfullt forsvar? Mye av ansvaret må legges hos den sosialdemokratiske høyresiden, skriver professor i statsvitenskap Bernt Hagtvet.

Nettopp ved å følge nokså ukritisk med på ferden i privatiseringsbølger (senest Lord Mandelstam i UK, som vil privatisere posten) har denne delen av sosialdemokratiet vært med på å margstjele selve hovedideen bak sosialdemokratiet. Det har ført til at vår følelse av forpliktelse og tilknytning til staten, og derved fellesskapet, er svekket. Staten som selve det institusjonelle fortetningspunkt for våre fellesinteresser, «the common good» – det er denne ideen som må forsvares enda mer kraftfullt etter tiår med neoliberal ønsketenkning, med ansvar for nesten å ha veltet hele det økonomiske system, skriver Hagtvet bl.a. i denne artikkelen.

Fortell de folkevalgte hva du mener

Fortell de folkevalgte hva du menerDialog bør være god mellom de folkevalgte og velgerne. Stortingsrepresentanter, bystyremedlemmer og andre folkevalgte er derfor tilgjengelig for dem som ønsker å ta kontakt for å drøfte aktuelle saker eller komme med meningsytringer. De folkevalgte skal representere sine velgere. Det er derfor viktig at de får det løpende korrektiv som innspill fra publikum representerer. De folkevalgte skal i begrenset grad blande seg inn i enkeltsaker og konkrete helse- og sosialsaker som er lagt til forvaltningen å takle. Men samtidig er de folkevalgte ombud. I den sammenheng er det nyttig at de av og til ser på konkrete enkeltsaker. Dette ikke minst som en test på at det regelverk og rammer de folkevalgte organer har vedtatt virker etter hensikten.

Derfor har jeg på plass Folkevalgtbasen, med mailadresser og telefonnummere til nesten 1.000 folkevalgte. Statsråder, stortingsfolk, ordførere m.v. Fortell dem hva du mener!

til Folkevalgtbasen

Bloggen også på Origo

Denne bloggen/dette nettstedet finnes i speilbilde flere steder på internett, slik at jeg kan nå ut til flest mulig med den informasjon og de debatter jeg ønsker å skape.

Det siste er Origo, og sonen Arbeidersamfundet. Origo er et svært aktivt sted: I løpet av forrige uke er det skrevet 6767 innlegg, 16435 kommentarer og lagt ut 8228 bilder i Origos 4503 soner. Origos største sone har 6853 medlemmer.

Meld deg inn i Origo og følg meg der

Høyreledelsen knebler datalagringsdirektivmotstand

Høyreledelsen knebler datalagringsdirektivmotstandFlere lokallag og fylkeslag i Høyre ber partileder Erna Solberg og Høyres stortingsgruppe om å gå inn for veto mot EUs datalagringsdirektiv. Motstanden mot EU-direktivet er så sterk i enkelte fylkeslag og lokallag i Høyre at man har gått til det uvanlige skritt i høyrekretser å vedta det som ligner avskyresolusjoner mot EU. Etter at Oppland Høyre i slutten av november forlangte veto mot datalagringsdirektivet, gjorde Erna Solberg det klart på sentralstyremøtet 22. november at hun ikke ønsket ytterligere resolusjonsaktivitet.

 I Oslo raser resolusjonene inn. I tur og orden har Sagene Høyre, Gamle Oslo Høyre, Grünerløkka Høyre, St. Hanshaugen Høyre og Alna Høyre vedtatt klare nei-resolusjoner.  –Å lagre vanlige folks telefonsamtaler og sms-er så politiet kan drive søk for å finne ut om du har gjort noe galt, kan vi ikke akseptere, sier Berit Solli, leder i det største av Høyres lokallag i Groruddalen i Oslo, Alna Høyre.

Kloke ord. Men det undrer meg at medlemsdemokratiet i Høyre er slik at Høyres leder "pålegger" lokal- og fylkeslag om å holde kjeft. Kampen mot datalagringsdirektivet er en særs viktig kamp for personvernet.

Les mer i Aftenposten
Les om kampanjen "Stopp datalagringsdirektivet"