Annet

Oslo kommune frikjent for anklager om lovstridige Microsoft-krav

Oslo kommune frikjent for anklager om lovstridige Microsoft-kravOslo kommune kunngjorde i mai at de skulle kjøpe inn nytt e-postsystem for minst 30.000 konti og inviterte til offentlig anbud. Kommunen har tidligere standardisert på Microsofts Office-pakke som kontorstøttesystem, med tilhørende Outlook som brukerprogram for e-post. Derfor ble det forutsatt at serverprogramvaren, samt programvare som muliggjør tilgang via nettleser (såkalt «tynn klient») som de nå skulle kjøpe inn støttet Outlook som brukerprogram.

To ulike programvare-leverandører reagerte kraftig på det de mente var et ufravikelig krav om at kun programvare fra Microsoft kunne benyttes, og klaget Byrådet inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser. KOFA har nå har konkludert med at Oslo kommune ikke brøt regelverket i forbindelse med innkjøpet.

Men det er nå en gang slik at det er ikke nødvendigvis sånn at alt som ikke er ulovlig eller straffbart nødvendigvis er klokt. Og så venter vi på ESAs konklusjoner i samme sak.

KOFAs avgjørelse i klage 1 og klage 2Stem rødgrønt, stem SV

Stem rødgrønt, stem SV"Når resultatet av stortingsvalget blir klart en eller annen gang i natt, vil utfallet vekke stor internasjonal interesse. I fire år har Norge vært styrt av en regjering der det tradisjonelt statsbærende sosialdemokratiske partiet har sagt nei til å gå mot sentrum for å finne alliansepartnere, men heller dannet regjering med to andre venstrepartier, og på grunnlag av den mest radikale regjeringsplattform Europa har sett på lenge. Valget vil være en folkeavstemning over det rødgrønne prosjektet. Ryker flertallet i natt, kan konsekvensene bli store. Ikke bare vil høyrepartiene kunne gjøre ubotelig skade på velferdsstaten. Den langsiktige konsekvensen kan også bli at Ap igjen søker seg mot sentrum, slik strategien så ut til å være under store deler av Brundtland-perioden og den første delen av Stoltenberg-perioden," skriver Anders Horn i en klok lederartikkel i Klassekampen i dag.

SV har dreid politikken til venstre. SV har fått regjeringen til å sette miljø og felleskap foran skatteletter og forurensende gasskraftverk.  Mange av SVs mandater er svært utsatt, og SV har derfoir ingen stemme til overs for taktisk stemmegivning på andre partier. Da kan man risikere at det rødgrønne flertallet ryker, og at vi våkner i morgen med Erna eller Siv i regjeringsposisjon.

Gambling i usikre tider

Gambling i usikre tiderFå timer før valglokalene åpner kan det være verdt å lytte til Kristin Halvorsens appell: Er vi så sikre på at finanskrisa er over at vi kan ta oss råd til høyreeksperimenter og gambling? spør hun.

Hotellavtale sagt opp

Hotellavtale sagt oppI august skrev vi om en underlig avtale som tvang bydelene til å bruke dyre hoteller til små møter. Nå er avtalen sagt opp. Det var bystyrepolitiker Ivar Johansen(SV) som tok opp saken. Han var kontaktet av tillitsvalgte i Bydel Nordre Aker med spørsmål om logikken i å sende ansatte ut på langtur hver gang flere enn ti mennesker skulle samles utenfor arbeidsstedet, skriver Nordstrand Blad.

Les mer

Bloggvalget

Om du liker denne bloggen, og synes den gir deg viktige innspill og kunnskap, kan du stemme på den i Bloggvalget 2009.

Da går du hit.

Skattepolitikk i det blå

Skattepolitikk i det blåEn rykende fersk rapport fra Manifest senter for samfunnsanalyse (Manifest Analyse), «Skattepolitikk i det blå», dokumenterer at Fremskrittspartiet mangler faktagrunnlag for partiprogrammets mest sentrale påstand i skattepolitikken: «Skatter og avgifter er hemmende for økonomisk vekst og utvikling.» Denne antakelsen ligger til grunn for Fremskrittspartiets radikale ambisjon om å redusere skatteinntektene med opp mot 50 milliarder kroner. Manifest Analyses gjennomgang av tall fra OECDs 30 medlemsland viser at Frps påstand om at skatt hemmer økonomisk utvikling ikke har rot i virkelighetens økonomi. Rapporten er utarbeidet av Ali Esbati, økonomianalytiker ved Manifest senter for samfunnsanalyse.

Last ned og les rapporten (pdf-dokument)

Våkn opp!

For første gang i Norges nyere historie står vi foran et valg som kan forandre landet vårt sterkt og varig. En Fremskrittsparti-Høyreregjering vil demontere Velferdsstaten, bit for bit. Det handler om et varslet «mord», skriver Per Fugellli.

Les mer

Valget blir en folkeavstemning om velferdsstaten

Valget blir en folkeavstemning om velferdsstaten– Denne valgkampen skiller seg fra alle jeg har vært med på tidligere fordi denne gangen handler det om velferdsstatens framtid. Stortingsvalget 14. september blir en slags folkeavstemning om vi skal ha en velferdsstat eller ikke, mener den gamle Ap-kjempen Reiulf Steen. Han er en av initiativtakerne til et opprop med ti krav til samfunnsutviklingen i Norge. Blant de andre bak oppropet finner vi Are Saastad og Ann Karin Osode, leder og nestleder i Fagforbundet Aker Universitetssykehus, forfatteren Thorvald Steen og den tidligere venstrepolitikeren Gunnar Garbo. Oppropet er på flere punkter kritisk til dagens rødgrønne regjering, men samtidig oppfordrer det sterkt til å gi denne regjeringen fornyet tillit 14. september.

Les oppropet under. De som vil slutte seg til sender e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. – evt sms til 917 24 293. Navn og verv/stilling holder.

Etter mitt initiativ: Kommunen sier opp avtale om konferanselokaler

Helt molboaktig inngikk Oslo kommune sentralt en avtale med 10 møte- og konferansesentra om bruk av deres lokaler, og ga samtidig alle kommunale virksomheter pålegg om å benytte disse dersom virksomhetene skulle ha eksterne møter med mer enn 10 deltakere. Svært uhensiktsmessig selvsagt, og ikke mionst: kostnadsdrivende.

På bakgrunn av mitt initiativ har Oslo kommune nå sagt opp avtalen. I brevet som er oversendt bystyrets finanskomite skriver Utviklings- og kompetanseetaten at de på bakgrunn av at jeg tok opp saken prioriterte å foreta en rask evaluering av avtalen, og "tilbakemeldingene fra virksomhetene er entydige i at avtalen i alt for stor grad begrenser deres handlefrihet i forbindelse med valg av leverandør for konferanselokaler."

Les mer om bakgrunnen her

Jeg vil gjerne informere deg, og lytte på dine synspunkter

Jeg vil gjerne informere deg, og lytte på dine synspunkterI min rolle som folkevalgt er dialog det aller viktigste. Det betyr å være en aktiv dialog med fagmiljøer, institusjoner og enkeltpersoner som berøres av, har synspunkter på, eller sitter med informasjon om de saker som er til behandling i de organer jeg sitter i: som

bystyremedlem i Oslo,
hovedstyremedlem i KS,
Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og
internasjonal leder i SV

Et nettsted som dette en svært viktig del av dialogen, men jeg sender også hver uke ut informasjon i tusentall til interesserte. Her kan du derfor krysse av for de saksområder du er opptatt av. Jeg vil også gjerne inkludere deg i mitt nettverk.

Byrådet om sentrumsutviklingen: Fortsatt improvisering, stykkevis og delt

Byrådet om sentrumsutviklingen: Fortsatt improvisering, stykkevis og deltOslo sentrum trenger en vitalisering, og det må skapes gjennom å mobilisere de store aktører et bredt, forpliktende samarbeid. Derfor har jeg, sammen med Knut Even Lindsjørn, foreslått at det etableres et selskap som kan være pådriver for en positiv utvikling av sentrum ved å se på de ulike faktorene som er med på skape liv; så som handel, service, servering, kulturlivet, leienivå og skatter og avgifter. Ut fra en målsetting om vitalisering og partnerskap for utvikling av Oslo sentrum har jeg foreslått at byrådet går i samtaler med staten, private og offentlige sentrumsaktører med sikte på å etablere et felles selskap for å styrke og utvikle Oslo sentrum.

Men Byrådet har for lave ambisjoner, jfr. nedenstående notat fra Byrådet. De er for sedate. De vil fortsette som nå; klattevise delplaner og samarbeidsorganer improvisert for et og et geografisk område (nå Kvadraturen). I den utstrekning de skal ha en helhetlig organisasjon vil de avgrense dette til saksområdet for Levende Oslo, som i hovedsak jobber med det visuelle bymiljø. Dette blir for smått, og utnytter ikke den betydelige ressurs som såvel Drammen som Gøteborg har erfart kan moblilisers gjennom et godt og forpliktende partnerskap mellom kommunen, Staten, gårdeiere og andre sentrumsaktører.