Annet

OL: En særs dyr folkefest

Bystyret behandlet i dag spørsmålet om vinter-OL i 2022. Jeg sa i den sammenheng dette:

OL: En særs dyr folkefestBare å SØKE om OL er en særs kostbar foreteelse. 130 millioner skal Oslo kommune bruke på å utarbeide søknaden.

Hva selve vinterlekene koster kan vi bare fantasere om. Tromsø ville kostet 28 milliarder. I Oslo starter man tilsvarende med 20 milliarder, men kan fort tilsvarende havne ut i både 40 og 60 milliarder. Svært mye penger.

Oslo kommune er i en ekstremt vanskelig økonomisk situasjon.  I budsjett for 2012 var det budsjettkutt på 450 millioner. 1000 årsverk kuttes. Og mere vil det bli i kommende budsjetter. Vi kan regne med at i 2027 vil vi innenfor bygrensa være 800.000 mennesker. Som finansbyråden har understreket: «Veksten er utfordrende fordi utgiftene til å bygge ut skoler, sykehjem, barnehager, kollektivtrafikk og annen infrastruktur vokser mer enn kommunens inntekter.»

Kommunen kan ikke bruke pengene to ganger. Alt vi bruker på OL-festen gir mindre penger til bl.a. skole og velferd, som jeg mener burde ha førsteprioritet.

Folkefest, sies det? Ja, la oss ta 5 % av OL-kostnaden på minst 20 milliarder og vi kan arrangere en heidundrande folkefest for byens innbyggere hvert år fram til år 2022.

Når kartellene kan ta over kinopolitikken

Når kartellene kan ta over kinopolitikkenHva er det som skjer i Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti? En ting er argumentasjon om konkurranse og marked. Den er i alle fall logisk, som en ideologisk tese. Men hittil har partiene i den sammenheng argumentert for at det er viktig med en reell konkurranse, hvor en må forhindre kartelldannelser og private monopoler.

Når en imidlertid beveger seg over på kultursektoren, ser plutselig de borgerlige byrådspartier ingen alvorlige motforestillinger mot at de største filmgigantene (produsenter og/eller distributører) har kontroll over hele verdikjeden. De mest sannsynlige kjøpere av Oslo Kino er store mediakonserner som er inne i hele verdikjeden; TV, aviser, forlag, filmproduksjon, distribusjon, bokhandlere m.v.

I den grad Byrådet i den teoretiske debatten snakker om fordeler av økt konkurranse, kan resultatet her bli et helt annet. Her kan det fort bli en gigantisk aktør som blir den dominerende aktør i hele det nordiske kinomarkedet, skriver jeg blant annet i en artikkel i Dagens Næringsliv i dag.

Kinoens mørke framtid

Kinoens mørke framtid"Byrådet i Oslo har foreslått å selge Oslo Kino. Det kan bety at kinoens tid som sentral norsk kultur-formidler er forbi.

Et salg av Oslo Kino vil føre til en ensretting i kinotilbudet og gi kvalitetsfilmen dårlige visningskår, ikke bare i hovedstaden, men i hele landet. Akkurat så viktig er Oslo Kinos rolle i kinopolitikken og for filmimporten til Norge. Bransjeaktører vil forsøke å påstå noe annet, men idet kinomarkedet domineres av kun private kinokjeder, er det inntektene og ikke kulturansvaret som avleses på bunnlinjen."

Kloke ord i kommentarartikkel av Mode Steinkjer i Dagsavisen i dag. Jeg undrer meg særlig over hvordan et slikt kultursyn - eller mangel på sådan - kan målbæres av partier som Venstre og Kristelig Folkeparti.

Les hele artikkelen her
Les Norsk Filmforbund, Norske Dramatikeres forbund, Norsk Skuespillerforbund, Norsk Filmregissører og Norske Film- og TV-produsenters forenings synspunkter på samme debatt i Bergen
Les synspunkter fra filmtidsskriftet Z
Fortell bystyrets kulturpolitikere hva du mener

Byrådet vil kvitte seg med Oslo Kino

Byrådet vil kvitte seg med Oslo KinoByrådet (Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti) tar konsekvensen av at Byrådet i høst definerte at  "kommunen har forretningsmessig formål med eierskapet" i Oslo Kino AS. Og som de sa: "Her er bedriftsøkonomisk verdioptimalisering hovedmålet, herunder god industriell utvikling. Byrådet forventer god avkastning av kommunens verdier i disse selskapene i form av utbytte og/eller økt aksjeverdi. Selskapene driver etter bedriftsøkonomiske prinsipper, og selskapenes investeringsprosjekter bør minst innfri eiers krav til avkastning. Kommunens utøvelse av eierskapet i disse selskapene skiller seg lite fra private eiermiljøer."

Som en logisk konsekvens av et slikt standpunkt har byrådspartiene i dag sendt fram forslag til bystyret om at kommunen kvitter seg med hele greia, og selger Oslo-kinoen til private. Et logisk standpunkt når man sier at kinodrift ikke er kultur, men kommers.

Byrådspartiene har sannelig endret seg mye fra da den daværende Bondevikregjeringen (Kr.F, Senterpartiet og Venstre) i 1999 satte ned et utvalg til å utrede kinopolitikken i Norge, og i NOU-en som kom et år senere understreket utvalget at kinovirksomhet må sees i en bredere kulturell og politisk ramme, og viste til hvordan kinoen har vært betraktet som en kjerneinstitusjon i det lokale kulturlivet.  Det var en utredning til å bli klok av.

Hva mener du om dette?

Les om bakgrunn
Les Byrådets forslag

Videoovervåking kan gi falsk trygghetsfølelse

Videoovervåking kan gi falsk trygghetsfølelseFremskrittspartiet har foreslått videoovervåking av alle trikker og T-baner i Oslo. Det kan nok være riktig når forslagsstilleren argumenterer med at videoovervåking, sånn i etterkant av en alvorlig kriminell handling, kan bidra til å identifisere gjerningsmannen og også fungere som bevis ved en senere straffesak.

Men jeg tror den preventive virkningen er betydelig overdrevet.  De aller fleste grove voldshandlinger skjer på impuls. De er ikke planlagt. Derfor er det også rimelig at jeg ikke har sett noen dokumentasjon på at sinnslidende eller rusede personer i forkant av slike handlinger foretar forhåndskartlegging av hvorvidt det er videoovervåking utenfor skjenkestedet,  i den aktuelle gata eller på bussen, skriver jeg blant annet i en debattartikkel i dagens utgave av Klassekampen.

Ja til skole og velferd - nei til OL

Ja til skole og velferd - nei til OLEt klart flertall i Oslo SVs representantskap vedtok i kveld at partiets standpunkt er å si nei til at Oslo skal søke om OL i 2022.

I min begrunnelse for å si nei sa jeg bl.a.:

"Oslo kommune er i en ekstremt vanskelig økonomisk situasjon.  I budsjett for 2012 var det budsjettkutt på 450 millioner. 1000 årsverk kuttes. Og mere vil det bli i kommende budsjetter. Vi kan regne med at i 2027 vil vi innenfor bygrensa være 800.000 mennesker. Som finansbyråden understreker: «Veksten er utfordrende fordi utgiftene til å bygge ut skoler, sykehjem, barnehager, kollektivtrafikk og annen infrastruktur vokser mer enn kommunens inntekter.»

Kommunen kan ikke bruke pengene to ganger. Alt vi bruker på OL-festen gir mindre penger til bl.a. skole og velferd. Et sosialistisk parti bør først og fremst prioritere velferd."

Hele uttalelsen ligger nederst her, slik den ble foreslått av fylkesstyrets mindretall, men som ble et flertall i Oslo SVs representantskap.

Les hele innlegget mitt nedenfor

En biskops 1.mai-preken

Biskop i Sør-Hålogaland, Tor Berger Jørgensen, holdt en tankevekkende 1-mai-preken hvor han bl.a. sa:En biskops 1.mai-preken

"Jesus avslører vår selvopptatthet. Vår egoisme. Vår kynisme – når det gjelder å sikre oss selv, vår egen posisjon, vår egen makt.

Den som gir seg utslag i at vi ikke ser, ikke bryr oss om: «de fattige og de uføre, de lamme og de blinde.» - Jesus beskriver dem som trengte mat og fellesskap. Han taler for dem som var falt utenfor i samfunnet. De som ingen brydde seg om – og som de til og med hadde teologiske grunner til å holde seg unna – for det var urene og syndere. De fikk bare sin straff.

Det Jesus gjør er å snu opp ned på de sosiale verdiene. Det er de som ikke betyr noe, dere skal se og dere skal være sammen med. Det er dem dere skal stelle til fest for. Det er dem dere skal innby til selskap. Det er et utrolig sosialt trøkk i det Jesus sier.

– Hvor er vi i dag? Hvor er de «fattige og uføre, de lamme og blinde»? De vi ikke ser? De vi holder utenfor?

– Det første svaret: Det er de gruppene i vårt eget samfunn som ikke har fått del i velstandsøkningen. Og det er fortsatt mange «hull»! På mine visitaser stusser jeg stadig over hvor galt det er at de som arbeider med mennesker tjener så mye mindre enn andre sektorer. – Og vi kan fortsette: Jeg stusser over bedrifter som legges ned fordi utbytte kan bli større et annet sted i verden! – Jeg reagerer på en veksttenkning som truer balansen i skaperverket og det langsiktige grunnlaget for liv – her langs våre kyster. Jeg drømmer om at vi skal bruke vår menneskelige kapasitet til å sats på fornybar energi som ikke er en trussel mot miljøet i havet og klimaet på jorda."

Mange kloke ord.

Les hele prekenen her

Gratulerer med dagen

Gratulerer med dagenGratulerer med dagen.

Selv stiller jeg naturligvis opp på Youngstorget kl. 11.35, og liker godt parolene:

• Trygghet i hverdagen – avvis arbeidsgivernes, høyresidas og EUs angrep på våre rettigheter
• La finanskapitalen betale for krisa – ikke Europas arbeidere
• Lovfestet rett til heltid – handling NÅ!
• Ja til mangfold – nei til intoleranse og rasisme
• Høyre, Venstre og KrF skaper forskjellsOslo!
• Stopp bolighaiene – bygg profittfrie utleieboliger
• Mer til velferd – offentlig sektor må være profittfri sone
• Norge må ta miljøansvar – bruk milliarder
• Norske soldater ut av Afghanistan – nei til angrepskrig
• Fritt Palestina – boikott Israel

Les programmet for 1. mai i Oslo
Les det politiske grunnlaget

Bør SV i Oslo si ja eller nei til OL 2022?

Bør SV i Oslo si ja eller nei til OL 2022?Dersom flertallet i fylkesstyret i Oslo SV får det som de vil kommer SV i bystyret til å stille svært strenge krav før SV kan si ja til at Oslo søker om å holde vinter-OL i 2022. I vedtaket fylkesstyrets flertall anbefaler representantskapet å vedta heter det blant annet:

"Oslo SV mener at før Oslo kan si ja til å søke om OL må økonomien avklares, etterbruken tydeliggjøres og infrastrukturløsningene finansieres.

Et OL i Oslo kan ikke bare ses som et idrettsarrangement. Det må også ses på som et byutviklingsprosjekt. Anleggene, deltakerlandsbyen, mediesenteret og alt som hører med må brukes strategisk til å sørge for byutvikling av hele byen, og særlig av områder i Groruddalen og Søndre Nordstrand.

Et OL er en stor folkefest og krever forflytning av mange mennesker på kort tid. En god infrastruktur for kollektivtransporten må være på plass som en del av et OL-arrangement.

Oslo SV forutsetter at ny sentrumstunnel for T-banen, utbygging av InterCity-strekningene på jernbanen og en generell forbedring av kollektivtilbudet med flere avganger, mer kapasitet og skinnegående transport til alle store idrettsanlegg må være avklart og finansiert før Oslo SV kan stille seg bak en søknad om OL." Et mindretall i fylkesstyret anbefaler at det sies et krystallklart nei til OL i Oslo.

Les hele teksten nedenfor, og legg gjerne inn dine synspunkter.

Video-overvåking kan gi falsk trygghet

Video-overvåking kan gi falsk trygghet"Oslo omtales ofte som Europas nest-mest overvåkede by, målt etter antall videokameraer som holder øye med befolkningen. Bare i London skal det finnes flere kameraer. For et par år siden ble det kartlagt at rundt 1.000 kameraer overvåker det offentlige gaterommet i Oslo innenfor ringveien, Ring 2. Men er Oslo av den grunn av de byer i Europa hvor det er minst vold og kriminalitet?

Videoovervåking gir oss ofte en falsk trygghet, og skal det ha nevneverdig forebyggende effekt er det enormt ressurskrevende.

SV er opptatt av både ansatte og reisendes trygghet på T-baner og trikker. Når de ansatte ber om videoovervåking lytter vi og tar signalene på alvor. Jeg er derfor glad for at SV har fått en enstemmig finanskomite med på at Byrådet legger fram en sak om trygghetsskapende tiltak.  Den skal se på videoovervåking, men den må da også utrede andre tiltak som kan gjøre kollektivtrafikken tryggere for reisende og passasjerer. Trygg by, er en  særs høyt prioritert oppgave," sa jeg blant annet da bystyret i dag diskuterte forslag om innføring av videoovervåking på trikk og T-bane.

Kommunens eiendomsregister: Her er det, i oppdatert versjon

Kommunens eiendomsregister: Her er det, i oppdatert versjonOslo kommune har selvsagt en oversikt over alle kommunens eiendommer; eiendomsregisteret.

Byrådet ville at dette registeret skulle være hemmelig for byens innbyggere: "Jeg legger til grunn at en elektronisk versjon av kommunens register med en sammenstilling over kommunens eiendommer, vil være et dokument som kan unntas etter offentleglova § 14 som organinternt. Oversikten er derfor ikke et alminnelig tilgjengelig dokument," skrev finansbyråd Kristin Vinje  - på spørsmål fra meg - til bystyrets finanskomite.

Jeg fikk da en enstemmig finanskomite til i møte 19. oktober i fjor å vedta: "Byrådet bes legge til rette for at en elektronisk oversikt over alle kommunale eiendommer er tilgjengelig for oppslag på kommunens nettsider." I komiteens møte på onsdag kunne vi konstatere at registeret fortsatt - et halvt år senere - ikke er tilgjengelig på kommunens nettsider.

Men jeg gjør igjen jobben kommunen så langt ikke har klart: Her er en oppdatert versjon av kommunens eiendomsregister, ajour pr. 31. desember 2011.

Og her et Excelark på hvilke av disse bygninger som på samme tid var tomme, og hvor det sittende byråd lar våre fellesskapsverdier forfalle ved at bygninger står tomme over mange år.