Annet

Offentlige kart bør være gratis

Offentlige kart bør være gratisOffentlig sektor er full av verdifulle digitale datasett, som i mange tilfeller ikke er tilgjengelig for publikum og næringsliv. Enten fordi de selges dyrt, eller fordi de overhodet ikke tilbys. Mange venter i spenning på om politikerne snart bestemmer seg for å frigi Statens kartverk sine elektronisk kart, som er finansiert over skatteseddelen.

Men også i kommunal sektor finnes det digitale skattekister, inkludert kartdata av høy kvalitet. - Hvis dette blir gratis tilgjengelig i digital form vil dette kunne utløse enorme verdier i ny innovasjon og nyskapning, mener bystyremedlem Ivar Johansen (SV) i Oslo kommune. Han har lagt frem et privat forslag til behandling i Oslo bystyre. I forslaget heter det at Plan- og bygningsetaten snarest mulig bør frigjøre byens digitale kart.

Les mer hos Digi.no

Profesjonelle ensembler: Løsning på øvingslokalbehovet?

Pofesjonelle ensembler: Løsning på øvingslokalbehovet?Kommunen har med bakgrunn i det jeg sådde med med mitt forslag i bystyret i sin tid fått på plass et Øvingshotell i Schous Kulturbryggeri, med 50 utstyrte øvingsrom. Men for byens profesjonelle ensembler som Det Norske Kammerorkester, Det Norske Solistkor, Oslo Sinfonietta, Cikada og Norsk Barokkorkester er dette lite egnet. Disse er prisgitt menighetshus, kommersielle aktører (en av dem er Oslo kommune v/Oslo konserthus), diverse kirker og andre som kunne tenke seg å leie ut. Men det er det jo dessverre ikke mange av.

Jeg har utfordret Byrådet til å ta initiativ til å løse denne situasjonen, og av et notat til Bystyrets kultur- og utdanningskomite går det fram at Byrådet tar ballen: byråden tar nå et møte med de berørte.

Oslo for folket 2011?

Oslo for folket 2011? Det er på tide å ta Oslo tilbake – til fellesskapet. Det er mulig. Byrådet er i miskreditt, etter ymse budsjettflauser. Men det vil aldri komme av seg sjøl. Noen må ta ledelsen. Look to Trondheim! Hent dem til Oslo for å fortelle hvordan de bygde opp sin koalisjon i 2003. Så skal også partiene med. Men ikke som de som forteller hva andre skal gjøre, sa Knut Kjeldstadli da han innledet til debatt på representantskaptsmøte for LO i Oslo.

Soria Moria 2: Europas mest radikale regjeringsplattform - hvis mange nok følger den opp

Soria Moria 2: Europas mest radikale regjeringsplattform - hvis mange nok følger den oppDag Seierstad gir oss en klok beskjed vedrørende Soria Moria 2:

"For alle som tar det rødgrønne prosjektet på alvor, kan regjeringsplattformen deles i tre: Deler av plattformen kan drive norsk politikk i riktig retning, deler av plattformen er vag, uklar eller skyver avgjørelser ut i tid, og deler av plattformen driver norsk politikk i feil retning.Vi kan ha ulike meninger om hvor plattformen er bra nok, hvor den er uklar og hvor den provoserer. Men alle som ønsker et kraftfullt rødgrønt prosjekt, må sette inn innsats både der hvor Soria Moria II kan drive norsk politikk i riktig retning, der hvor regjeringsplattformen er uklar, og der hvor den driver norsk politikk i feil retning. Jeg skriver uttrykkelig ”som kan” – fordi de eneste garantiene ligger i en sterk politisk mobilisering utafor regjering og Storting."

Verdiskaping

VerdiskapingBjarne Håkon Hansen sier han vil over i det private næringsliv for å skape verdier. Dagbladets kultur og debattredaktør Peter Raaum spør i den anledning: "Som helse- og omsorgsminister er han utpekt av fellesskapet til å lede arbeidet med å sikre oss så gode helsetjenester som mulig. Hans oppgave har vært å utvikle, reformere og optimalisere landets helsevesen, slik at vi får mest mulig igjen for de milliardene vi velger å bruke på syke og gamle. Er dét virkelig ikke verdiskapning? Må du fakturere en kunde for å skape verdier? Hvis lærere ikke skaper verdier, hvis søppeltømmere ikke skaper verdier, hvis anestesileger ikke skaper verdier, hvis statsråder ikke skaper verdier, hva gjør de da? Hva i all verden er det de driver med?"

Les mer

Oslo kommune: Svinedyre eposter

Oslo kommune: Svinedyre eposterOslo kommune bruker 14 millioner mer enn nødvendig på sitt nye e-post system.  Både regjeringen og KS går inn for bruken av åpne systemer, men Oslo kommune har valgt en kostbar Microsoft-løsning. 

SVs Ivar Johansen sier Oslo er svært dårlig på bruken av åpne datasystemer. - Jeg synes at kommunen fremstår som konservativ. Hver gang vi har anbud havner vi på Microsoft. På sikt er det dyrt for offentlig sektor å ikke bryte monopolet og bruke fri programvare, sier jeg bl.a. til NRK Østlandssendingen.

Les mer

Jan Erik Vold: Demokratiets kollaps

Jan Erik Vold: Demokratiets kollapsDet undrer meg at avtroppende byrådsleder og påtroppende finansbyråd hevder, at Holmenkollen-saken har vi lagt bak oss – og får støtte av Aftenpostens Erik Hollie (AP Aften 24.9). En uke senere forferdes avisen over at Oslos skoler hvert år ramponeres for 4, 5 millioner kroner (AP Aften, leder 30.9).  

Én milliard er 1000 millioner. Ungdommens hærverk utgjør 0,5 % av Holmenkoll-overskridelsene. Om tægging er uttrykk for ungdommelig frustrasjon og selvhevdelsesbehov – hva er da en toppstyrt overskridelse 200 ganger større uttrykk for? skriver Jan Erik Vold.
 

Byrådet vil kutte i musikkskolen

Byrådet vil kutte i musikkskolenI Oslo foreslår nå Byrådet å kutte tre millioner kroner i budsjettet til kulturskolen. Går dette forslaget gjennom, vil barn og unge bli de store taperne. Talentfulle barn og unge vil ikke ha muligheter til å utvikle sine kunstneriske evner, korps, kor og orkestre vil ikke lengre ha råd til å benytte seg av kulturskolens profesjonelle instruktører og dirigenter, og Oslos kulturliv vil på sikt svekkes og smuldre bort. Er det dette Oslos politikere ønsker?  spør Hans Ole Rian, nestleder i Musikernes Fellesorganisasjon.

Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet

Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivetBorgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv oppfordrer regjeringspartienes forhandlere til å si et endelig nei til at datalagringsdirektivet skal bli en del av norsk lov, et initiativ jeg støtter. Borgerinitiativet følger opp bloggstafetten mot datalagringsdirektivet fra i sommer. Mandag 28.september møttes forhandlerne til Ap, SV og SP for å bli enige om regjeringens felles program for den neste fireårsperioden. Oppfølgeren til Soria Moria-erklæringen.

Likelønn nå!

Likelønn nå!Tydelig budskap til regjeringsforhandlerne fra Kvinner på tvers-konferansen:
Den store lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er et samfunnsspørsmål. Lav lønn begrenser hva kvinner kan gjøre i hverdagen, både alene og for unga sine – hver eneste dag hele livet; og penger er makt; lønnforskjellene bidrar til å opprettholde maktforskjeller mellom kvinner og menn, både på samfunnsnivå og i den enkelte familie. Storting og regjering har derfor et politisk ansvar for å skape endring, og som arbeidsgivere for rundt 50 % av kvinnene har de makt til å bevilge pengene som trengs.

Det var en rødgrønn regjering som satte ned Likelønnskommisjonen; likevel er forslaget fra kommisjonen ikke satt ut i livet. Nå har regjeringa fått en ny sjanse. Kvinner på tvers-konferansen 2009 arrangeres av 27 ulike organisasjoner og samler deltakere fra ulike fagforbund og foreninger på tvers av hovedorganisasjonene. Vi kommer fra fagbevegelsen og kvinnebevegelsen. Vi krever at den nye rødgrønne regjeringa tar likelønnspotten med i sin regjeringserklæring. 50 år er nok.

Les mer

Oslo kunne spart 14 millioner på fri programvare

Oslo kunne spart 14 millioner på friprog- Over fire år ville Oslo kommune spart 14 millioner kroner dersom de heller hadde valgt fri programvare. Dette er kommunens egne tall. Jeg er sterkt kritisk til valget av programvare. Kommunen burde tenke framtidsrettet, da det å bryte Microsoftmonopolet på sikt vil spare Oslo kommune for betydelige kostnader. Det andre er at valget av Microsoft Exchange i dette konkrete kjøpet blir dyrere enn friprog-alternativet. Dette er uklokt. Vi har nok av andre ting å bruke penger på enn dataløsninger som kunne vært billigere, understreker jeg bl.a. overfor Digi.no.

Les mer
Les også ComputerWorld