Annet

Strippeklubber uønsket

Strippeklubber uønsket"Som Norges hovedstad skal Oslo være en foregangsby når det gjelder å beskytte innbyggerne mot bakmenn som tjener på salg av kvinners kropper. Vi ønsker en by der kvinner betraktes som frie mennesker, og ikke en vare for kjøp og salg. Strippeklubber er derfor et uønsket element i Oslos uteliv. Bystyret ber Byrådet utrede, og fremme sak for bystyret, med forslag til tiltak for å bli kvitt strippeklubbene."

Dette er teksten i et såkalt innbyggerinitiativ som 302 personer har sendt fram til Oslo bystyre.

I utkastet til nytt valgprogram for Oslo SV har vi formulert: "SV aksepterer ikke seksuell trakassering og rasisme i Oslo. Økt bevissthet blant folk og kursing i utelivsbransjen, politi og hjelpeapparat er avgjørende for at alle skal kunne 500 ferdes trygt i byen. SV mener strippeklubber er et uønsket element i Oslos uteliv. I tråd med ønsket om en likestilt by ønsker SV tiltak mot disse."

Les også i Dagbladet

Profesjonelle og proletarer

Profesjonelle og proletarerEt viktig kjennetegn ved profesjoner er at de har vært tilkjent rett til en høy grad av selvregulering og egen dømmekraft. Slik har det i alle fall vært.

I dag kan det virke som om utviklingen går i en ganske annerledes lei. Særlig de "nye profesjonene", de som mer eller mindre vokser fram med velferdsstaten, får stadig mindre rom til å bruke eget, profesjonelt skjønn. Profesjonsutøvere som sykepleiere og sosionomer må forholde seg til en stadig større mengde lovfestede rettigheter, krav til dokumentasjon og stadig mer såkalt målstyring. Artig nok ledsages de lovfestede rettighetene, kravene til dokumentasjon og målstyringsdokumentene av et stadig større fokus på å se det "enkelte menneske". En paradoksal utvikling vi kanskje kan kalle "standardisert individualisering".

Sykepleiere, sosionomer og lærere mister mer og mer muligheten til å bruke egen, faglig dømmekraft. Snart er vi alle lønnsarbeidere og ikke så mye mer, skriver  sykepleier Ingvar T. Skjerve.

Les mer her

Hvem bygde Theben med de sju portene?

Hvem bygde Theben med de sju portene?Bystyret behandlet onsdag forslaget om at topplederne som gruppe ikke skal ha en bedre lønnsutvikling enn de øvrige ansatte i kommunen. Og de borgerlige partier slo seg sammen med Arbeiderpartiet, og stemte ned forslaget.

Jeg fant grunn til å lese Berthold Brechts dikt "En lesende arbeiders spørsmål", hvor det bl.a. heter:

Hvem bygde Theben med de sju portene?
I bøkene står noen kongenavn
Har kongene slept på murblokker?
Den kinesiske mur ble endelig ferdig:
Hvor gikk murerne da?
Det store Roma er fullt av triumfbuer:
Hvem satte dem opp?
Over hvem triumferte de?

Les fra bystyrebehandlingen
Les mitt innlegg i bystyret under

Byrådet: Grov underbetaling av renholdere

Byrådet: Grov underbetaling av renholdereI 2009 tipset NHO Oslo kommune - med solid dokumentasjon - om at rengjøringsfirmaet Askeladden AS drev sosial dumping på Sogn Videregående Skole.

25. februar 2009 utfordret jeg Byrådet på om ikke rengjøringsfirmaet Askeladden AS drev sosial dumping på Sogn Videregående Skole, og byråd Stian Berger Røsland var krystallklar i sitt svar til finanskomiteen: "Askeladden AS er en av de 23 leverandørene kommunen har samkjøpsavtale med og som Deloitte nylig har revidert. Deloitte har ikke funnet avvik av betydning hos Askeladden."

Men Dagbladet kan i dag dokumentere, med lønnslipper, at Oslo kommunes leverandør Askeladden dengang som i dag driver med sosial dumping på Sogn Videregående Skole, og betaler sine ansatte godt under tarifflønn: 120 kroner timen.

Ordfører Fabian Stang skriver i en liten epistel i Dagbladet i går "Noen har påstått at ordførerens kontor vaskes for luselønn. Det er en skitten påstand. Renholderne ved Rådhuset er fast ansatt, og som avtalt med fagforeningene, har ingen en årslønn på under 300.000 kroner." 

I 2 år har ordfører og Byrådet hatt mulighet til å rydde opp, slik at renholdere i Osloskolen ikke tvinges til å leve med en årslønn på godt under kr. 200.000 pr. år, om vi trekker fra de uker skolene er stengt. Hvordan kan det ha seg at Byrådet - selv ikke når de får konkrete tips - ikke er i stand til å rydde opp i grov underbetaling, og kontraktsbrudd?

Les Byrådets notat av 20. april 2009 vedr Askeladden AS
Les mer i Dagbladet
Les min kommentar i Dagbladet i dag

Datakontrakt: Tvunget til nye avtaler med firma de mener har svindlet kommunen for 45 millioner

Datakontrakt: Tvunget til å å inngå nye avtaler med firma de mener har svindlet kommunen for 45 millionerOslo kommune vil ikke gjøre forretninger med EDB, bare Ergogroup. EDB Ergogroup vant en hr-avtale verdt 200 millioner kroner med Oslo kommune denne uken.  I pressemeldingen som ble sendt ut sto følgende: "Oslo kommune har tildelt Ergogroup AS, som er et datterselskap av EDB Ergogroup ASA, en kontrakt for levering av nytt HR-system". Dette til tross for at Ergogroup og EDB har fusjonert til ett selskap. Grunnen til datterselskap-begrepet er den pågående konflikten mellom EDB og kommunen, skriver Digi. En konflikt som har ført til at Oslo ikke vil ha noe som helst å gjøre med EDB, og rent formelt heller ikke EDB Ergogroup.

Jeg mener dette er en klok holdning fra Oslo kommunes side. Mener du noen har svindlet deg for 45 millioner, gir du ikke de samme folka en ny kontrakt som om intet har skjedd. Jeg ville gått enda lenger; stått på at det fusjonerte selskapet ble utelukket fra videre leveranser. Men skjønner at juss-en ikke gir mulighet for dette, dessverre.

Renholdsbransjen: Finansbyråden feilinformerer offentlgheten og bystyret

Renholdbransjen: Finansbyråden feilinformerer offentlgheten og bystyretDagbladet har de siste dagene avslørt at de renholdsfirmaer som Oslo kommune benytter har grov underbetaling av sine ansatte, og i strid med de kontrakter kommunen har inngått. Oslo kommune har kjent til Adeccos sosiale dumping i halvannen måned, men alllikevel kan vi lese i Dagbladet 19. januar: "Finansbyråd i Oslo kommune, Kristin Vinje (H), reagerer sterkt på Dagbladets avsløring om at ansatte vasker for under tariff for kommunen. - Dette ser vi veldig alvorlig på. Hvis det som framkommer i Dagbladet er riktig, er dette et klart brudd på den avtalen vi har med Adecco - så dette vil vi undersøke nærmere, sier Vinje til Dagbladet." Dette er alvorlig feilinformasjon overfor offentligheten.

Byråden sendte 14. desember fram notat til finanskomiteen, på spørsmål fra meg. Også der gir hun feilinformasjon. Jeg utfordret henne på lønnsvilkårene hos 2 navngitte renholdsfirmaer Oslo kommune benytter. Hun svarer at det er gjennomført kontroller hos "de åtte største renholdsfirmaene" kommunen bruker, og at Royal Renhold og ESP Helse av den grunn ikke ble kontrollert. Også her gir byråden feilinformasjon.

Jeg utfordrer finansbyråden, og ber henne utdype saken overfor finanskomiteen.

Bystyreflertallet: Stemmer ned forslag om at toppledere ikke skal ha bedre lønnsutvikling enn andre ansatte

Bystyreflertallet: Stemmer ned forslag om at toppledere ikke skal ha bedre lønnsutvikling enn andre ansatteMange toppledere i Oslo kommune har svært høye lønninger, godt over 1 million. 12 av disse tjener mer enn statsrådene i regjeringen.  Og toppledernes lønnsutvikling er bedre enn for andre ansatte i kommunen. Lederlønnen i kommunen de siste 5 år har økt med 34,7 %, mens det for de øvrige ansatte har vært en økning på 23,8 %.

Bystyrets finanskomite fremmet i går kveld innstilling til bystyret på forslaget fra Knut Even Lindsjørn og meg selv  om at:

"1. Lederlønninger i Oslo kommune skal sikre at kommunen tiltrekker seg dyktige ledere, med god fagkunnskap og lederkompetanse, men uten å være lønnsledende.  

2.  Lønnsvekst for toppledere i Oslo kommune skal samlet sett ikke være høyere enn for øvrige ansatte i kommunen."  

Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sa nei til forslaget. Jeg ble stående alene.

Les om bakgrunnen og forslaget

Oslo kommune: Sosial dumping, igjen

Oslo kommune: Sosial dumping, igjenDagbladet avslører i dag at renholdere jobber for en rekke offentlige instanser langt under tariff - helt ned til 104,25 kroner i timen. Dette er langt under tariffbestemt minstelønn, som er 148, 56 kroner i timen. Det viser en rekke lønnsslipper og arbeidskontrakter Dagbladet har fått tilgang til. 

Firmaet  Royal Renhold, som bl.a. brukes av Utdanningsetaten, lønner ansatte 10 kroner under tarifflønn, og som  dermed får kr. 28.000 for lite lønn i året.

Adecco har i dag en rammeavtale med Oslo kommune om å levere vikarer innenfor renholdstjenesten.  I en arbeidskontrakt fra Adecco står det at renholderen skal ha dårligere betalt når personen jobber for Oslo kommune (28,56 kroner under tariff i timen), og som dermed får kr. 79.000 for lite lønn i året.

Det hjelper så lite når Oslo kommune i kontrakter med leverandører sikrer seg mot sosial dumping, når Byrådet ikke setter inn tilstrekkelige tiltak for å sikre at teori og praksis stemmer. Eller når Byrådet, på spørsmål fra meg, overfor finanskomiteen forsikrer at alt er såre vell. Dagbladets oppslag i dag viser at så ikke er tilfelle. Det er uakseptabelt at Oslo kommune ikke selv har kontrollrutiner som avdekker sånt, men igjen og igjen må avdekkes av media.

Les Byrådets notat til bystyrets finanskomite av 14. des. 2010, på spørsmål fra meg.
Les min kommentar i Dagbladet i dag

Oslokulturen: I skyggen av seg selv

Oslokulturen: I skyggen av seg selvOslo er Norges fremste kulturby fordi den er hovedstad. Det er også Oslo-kulturens største problem.
Oslo er Norges største by, men har en kulturpolitikk som sjelden diskuteres. Det trenger den. Det er fordi nasjonale institusjoner av statlig og privat karakter ligger her at Oslo er en så spennende kulturby. For Oslo kommune er kultur ingen viktig prioritering, skriver Aftenpostens Knut Olav Amås i en kommentarartikkel i dagens Aftenposten.

Spenstig innspill. Hva mener du?

En strippefri hovedstad?

En strippefri hovedstad?Kvinnegruppa Ottar har tatt initiativ til et innbyggerinitiativ hvor mer enn 300 Osloborgere har skrevet under på et forslag om at Oslo bystyre skal pålegge Byrådet å jobbe for å bli kvitt byens strippeklubber:

"Som Norges hovedstad skal Oslo være en foregangsby når det gjelder å beskytte innbyggerne mot bakmenn som tjener på salg av kvinners kropper. Vi ønsker en by der kvinner betraktes som frie mennesker, og ikke en vare for kjøp og salg. Strippeklubber er derfor et uønsket element i Oslos uteliv. Bystyret ber Byrådet utrede, og fremme sak for bystyret, med forslag til tiltak for å bli kvitt strippeklubbene."

Et klokt initiativ. Forslaget sendes over for behandling i bystyret med det første.

Å gjøre plass for troen

Ekte trosfrihet er bare mulig når staten er nøytral. Staten kan aldri ha noen gudstro, skriver John O. Egeland. Å gjøre plass for troen

Den religiøse stemmen har en selvsagt plass i offentligheten. At trossamfunn forsøker å påvirke samfunnsutviklingen, er ikke mer oppsiktsvekkende enn at LO gjør det samme. Samtidig skal religiøse sammenslutninger aldri bli en del statens organisasjon. Religion hører gjemme i samfunnets sivile, frivillige sektor.

Denne todelingen innebærer at vi må ha høy toleranse for hvordan troende organiserer sine personlige liv. Det må være lov å leve etter De ti bud eller sharia så lenge dette ikke kommer i konflikt med rettsstatens prinsipper, skriver han blant annet.

Debatten går. Si den mening under.