Annet

Følg bloggvalgkampen på nett

Norske partier er inspirert av Obamas valgkamp i USA, og stadig flere politikere bruker aktivt sosiale medier som blogger, twitter og facebook til å kommunisere direkte med velgerne. Aftenposten.no har inngått samarbeid med Valgprat.no, som ved å samle politiske blogger på på ett sted gjør det enklere å finne frem i den politiske bloggjungelen. Her kan du følge politikere som blant annet Jan Tore Sanner, Heikki Holmås, Jan Simonsen og Ivar Johansen. Så langt er 198 blogger registrert, og stadig flere kommer til, skriver Aftenposten.

Les mer i Aftenposten
Gå til Valgprat.no

Boliger: Kommunen bør bruke forkjøpsrettsmuligheten

Boliger: Kommunen bør bruke forkjøpsrettsmulighetenSV mener det skal være enklest mulig for leieboere å få benytte seg av muligheten til å kjøpe sin egen bolig ved salg av leiegård. Derfor skal kommunens retningslinjer i forkjøpssaker være klarest mulig, og det er viktig at de er tilpasset de endringer som har skjedd i samfunnet de siste årene. Denne saken er en klargjøring av disse, og dette er en god sak.

Det er imidlertid beklagelig at bystyreflertallet ikke ønsker å benytte seg av muligheten til selv å vurdere å kjøpe leiegården i de tilfeller det ikke er flertall for forkjøp. I mange saker ville en slik vurdering ført til, i hvert fall med dagens byråd, at man ikke hadde kjøpt på kommunens vegne. Antall bostedsløse i Oslo og antall som ønsker kommunal bolig er likevel så stort at bystyrets flertall ikke burde la en slik mulighet til vurdering gå i fra seg, sa jeg bl.a. da bystyret i går behandlet kommunens regelverk vedr forkjøpsrett til leiegårder på vegne av beboerne.

Bystyret skal avgjøre Munchmuseet og Deichman

Bystyret skal avgjøre Munchmuseet og DeichmanByrådet har vedtatt å anbefale overfor bystyret at man går videre med utbyggingskonseptet ”Lambda” for Munch/Stenersen og ”Diagonale” for Deichmanske hovedbibliotek.

Bystyrets finanskomite skal avgi sin innstilling overfor bystyret i sitt møte 19. august, og bystyret skal fatte vedtak i saken 26. august. Hva mener du? Skrev gjerne synspunkter under.

Les sakens dokumenter her

USAs ambassade: Høyesteretts dom får være siste ord

USA får grønt lys fra Høyestrett til å flytte sin ambassade til Husebyskogen i Oslo. Høyesterett forkastet motstandernes anke fredag. Høyesterett konkluderer i dommen med at det ikke ble begått avgjørende saksbehandlingsfeil da det ble gitt godkjennelse til å omregulere området der USA ønsker å bygge ny ambassade i Oslo.

Det er svært mange gode grunner for å flytte den amerikanske ambassade fra Drammenveien, men jeg mener USA stiller helt urimelige grad til volumer og sikkerhetssone for sin ambassade, og som derfor utelukker flere svært egnede alternativer. En klok ambassadør ville derfor sagt: da fikk vi rett, men jeg ser at det ville være et klokt trekk av oss ikke å benytte denne retten. Vi velger en annen plassering.

Oslo bystyre kan nedlegge bygge- og deleforbud, men jeg kan ikke se at SV bør ta noe slikt initiativ. Et flertall i Oslo bystyre (rett nok i forrige bystyreperiode) har godkjent flyttingen, og det skal svært gode grunner til for at et nytt bystyre omgjør vedtak av denne karakter. Aktører ute i byen må forvente en viss grad av forutsigbarhet i saker som dette.

Høyesteretts dom, kortversjonen
Høyesteretts dom, hele avgjørelsen

Følg bloggen

Følg bloggenJeg har som målsetting daglig å legge ut minst en nyhetssak eller meningsytring her på nettsidene. Og til tider er det høy aktivitet, mange kommentarer og mange besøkende.

I løpet av en måned har jeg mer enn 6.000 unike besøkende innom nettstedet.
Bare i går hadde jeg hele 522 unike besøkende, og mer enn 350 av disse leste artikkelen om hoteller og utesteder i Oslo uten tariffavtale.

Jeg har prøvd å legge til rette for at folk på kan abonnere på nyheter. I høyrespalten her ligger det muligheter både til å abonnere på RSS-feed og koble seg til følger-ordningen. Dette gir mulighet til å holde seg oppdatert ved at man får tilsendt nyheter etterhvert som nettstedet blir oppdatert.

Hoteller og utesteder: Bruk steder med tariffavtale

Hoteller og utesteder: Bruk steder med tariffavtaleVåre valg som forbrukere har konsekvenser for andre. Våre valg av produkter og varer har betydning for menneske- og arbeiderrettigheter, miljø, sosial nød, fattigdom, utvikling, bærekraft med mer. Mange av oss velger derfor bevisst Fair Trade-produkter, eller vi boikotter israelske varer. Gjennom dette er vi solidariske overfor folk i andre deler av verden.

Også ved våre valg av hoteller eller restauranter i Oslo kan vi støtte opp under de seriøse deler av næringslivet, i en utelivsbransje som preges av mye sosial dumping, underbetaling, svart arbeid og snusk. Nedenfor følger en oversikter over de hoteller og utesteder i Oslo som pr. 1. mai 2009 har tariffavtale med sine ansatte. Som tillitsvalgte i organisasjoner sørger vi for at det er disse steder som velges når vi arrangerer møter og konferanser, og som enkeltpersoner prioriterer vi også disse hoteller og utesteder. Sammen er vi sterke. Les lista under.

Skriv gjerne synspunkter og ny info i kommentarfeltet.

Byrådet: Underbetaling ikke sosial dumping

Byrådet: Underbetaling ikke sosial dumpingDet kommunalt engasjerte bemanningsfirmaet ASOR, den største leverandøren i brukervalgordningen, lønner sine sykepleiere fra kr. 20.800 til 44.300 under tilsvarende lønn i Oslo kommune.

ASOR lønner sine hjelpepleiere 7,5 % under tariff for minstelønn i Oslo kommune.

Dette er ikke sosial dumping, sier Fr.P- byråd Sylvi Listhaug. I firmaets kontrakt med Oslo kommune forplikter ASOR seg å sørge for at alle ansatte "ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt innen Oslo-området".

De krystallklare kontraktsbruddene til tross; Fr.P-byråden mener firmaet fortsatt skal levere tjenester til kommunen. Når granskningsrapporten kommer til behandling i bystyrets finanskomite er det her opplagt nødvendig å stramme inn både regelverk og praksis, og det vil jeg ta initiativ til.

Les granskningsrapporten (pdf-dokument; hvis problemer: høyreklikk og last ned til egen maskin)
Les byrådets pressemelding

Bloggere

Den valgkampen vi nå står foran vil opplagt være slik at politikere vil være tydelig tilstede gjennom personlige blogger. Mange er der allerede, og på Surfebrettet (se under Partier, Politikerblogger) har jeg registrert 239 av dem.

Der finnes statsråder, stortingsrepresentanter, ordførere og mange lokale folkevalgte. Men ikke minst; mange "menige" politiske aktive folk. Savner du noen oppføringer? Si ifra til meg på mail.

Buskagitasjon

Høyre strever på meningsmålingene om dagen, og jeg merker meg at det - i forvilelsen - foregår en uredelig busk-agitasjon mot politiske meningsmotstandere.

Som her, Ulf Granli, Høyres bydelsutvalgsmedlem på Grünerløkka: "Det er SV som regjerer her i landet og som har spilt bort milliarder av våre skattepenger på børsen. Det hadde vært bedre om de hadde satt pengene i banken, da hadde vi hatt råd til å gi våre eldre den verdige alderdommen de fortjener."

Og hva er naturlig å svare til det? Les mer under.

IKT-skandalen: Byrådet mener virksomhetene må ta regninga, og kutte i tjenestetilbudet

IKT-skandalen: Byrådet mener virksomhetene på ta regninga, og kutte i tjenestetilbudetBydeler og etater påføres betydelige merkostnader pga IKT-skandalen i Oslo og byrådets manglende styring med den sentrale IKT-organiseringen. Jeg har sagt at det er helt urimelig at virksomhetene skal ta regninga for Høyre/Fr.P-byrådets inkompetanse, og at virksomhetene må kompenseres for sine merkostnader.

I dagens ComputerWorld avviser Høyres finansbyråd Stian Berger Røsland kravet. I praksis sier han; bydelene får heller nedlegge sykehjempsplasser eller bruke mindre på barnevern. De reelt ansvarlige toer sine hender, mens de som opplagt ikke har noe ansvar: hjelptrengende og syke får heller få et dårligere tjenstetilbud. Jeg kan ikke akseptere en slik holdning, og vil fremme aktivt forslag i bystyret om at virksomhetene skal gjøres skadesløse.

Les mer i ComputerWorld

Den økonomiske situasjon i bydel Søndre Nordstrand

Den økonomiske situasjon i bydel Søndre NordstrandDet er noe grunnleggende feil når Byrådet unnlater, internt, å instruere en bydelsdirektør som ikke setter inn nødvendige korrektive tiltak, men i stedet bruker det offentlige rom, media, til kritikk av den samme direktør. Beklager, ordfører, men jeg kan ikke si annet enn at dette er usærs uprofesjonelt lederskap fra Byrådets side.

Jeg jobber i det private næringsliv. Der ville det aldri skjedd at administrerende direktør gikk ut i media for å kritisere sine underordnede, framfor gjennom den løpende lederoppfølging å sikre at jeg gjorde jobbet min på en tilfredsstillende måte. Men offentlige ledere skal altså tåle at politiske toppledere skal unndra seg sitt lederansvar, og i stedet mobbe sine underordnede i det offentlige rom. Sånt er uprofesjonelt, og undergraver arbeidet med å skape en god offentlig forvaltning, gjennom profesjonelt lederskap, sa jeg bla. da bystyret i kveld behandlet den økonomiske situasjon i bydel Søndre Nordstrand.

Og for sikkerhets skyld: bystyret behandlet bakgrunnen for det som har bragt bydelen ut i det økonomiske uføret, og ikke det oppryddingsarbeidet som nå gjøres under bydelsdirektør Jan Hagen og hans folk.