Annet

Oslo kommune: Bryter alt samarbeid med Adecco - også på vikarer

Oslo kommune: Bryter alt samarbeid med Adecco - ogsåp på vikarerAdecco mister alle sine kontrakter med Oslo kommune. Oslo kommune som konsern har i dag fire såkalte rammeavtaler med Adecco som vikarbyrå. De fire avtalene gjelder:

Administrative stillinger
Pedagogisk personale
Pleie-, omsorgs- og helsepersonell
Renholdstjenester

De fire avtalene utløper i juni. Oslo kommune/Byrådet har i dag besluttet å ikke utløse opsjonen for forlengelse av avtalene.

Dette er bra, men jeg undres på om dette egentlig bare er en brannslukning hvor Adecco blir gjort til syndebukken. For Adecco er ikke eneste firma Oslo kommune benytter som driver sosial dumping. Byrådet har - så langt - ikke vist noen vilje til å rydde opp i forhold til renholdsbransjen, f.eks. når det gjelder firmaet Askeladden. Ønsker Byrådet en reell opprydding, elller bare å skibbe unna de mest ekstreme og ubehagelige sakene?

Les mer hos NRK Østlandssendingen

Anstendig av Coop: Kaster ut Adecco

Anstendig av Coop: Kaster ut AdeccoCoop Norge kaster ut Adecco fra alle sine butikker med umiddelbar virkning. Konsernet sier avsløringene rundt Adecco virksomhet er for graverende til at de kan fortsette å bruke vikarer derfra.

En klok handling, og et eksempel til etterfølgelse.

Les mer hos NRK

Hva er en klok IKT-strategi for kommune-Norge?

Hva er en klok IKT-strategi for kommune-Norge?I min rolle som folkevalgt forsøker jeg helt konsekvent å være i dialog med, og innhente synspunkter fra, fagfolk og de som berøres av en beslutningene. Såvel i  bystyret i Oslo som i KS sitt hovedstyre får vi gjennomarbeidede, forståelige og kloke saksframlegg fra administrasjonen, men det kan ofte være viktig å få synspunkter og innspill fra bredere miljøer.

I KS sitt hovedstyre skal vi neste uke behandle hvordan man bedre kan samordne IKT-utviklingen i offentlig sektor gjennom å etablere et felles fagmiljø for IKT i kommunesektoren. I samme møte skal vi revidere strategidokumentet eKommune 2012 og bl.a. drøfte hvordan kommuner og fylkeskommuner skal etablere en strategi for sosiale medier som en del av kommunenes informasjons- og kommunikasjonsstrategi.

I tråd med min vanlige arbeidsstil legger jeg ut saksdokumentene, og er takknemlig for alle kloke innspill.

Les mer hos Digi.no

Fremskrittspartiets iskalde Oslo

Fremskrittsparitets iskalde Oslo"Jeg vet ikke om jeg skal bli trist, lei meg eller bare redd når jeg leser Oslo Fremskittspartiets kommunevalgprogram for de neste fire årene. Som 3. generasjons Groruddøl blir jeg mest forbanna.

Vi er 130 000 mennesker som bor i Groruddalen. De aller fleste av oss trives riktig godt. Frp vil sørge for en variert boligutvikling i Groruddalen, skriver de. Da har jeg godt nytt: Vi har allerede en variert boligmasse, her er småhus og villaer, rekkehus og både høye og lave blokker, noen er dyre og noen litt rimeligere. 

Vi har våre utfordringer, og hver eneste dag jobber engasjerte foreldre, naboer, lokale foreninger og andre frivillige nettopp med å gjøre dalen vår til et endra bedre sted å bo og leve i. Vi trenger ikke Frps bidrag til å gjøre utfordringene større," skriver Geirmund Jor i denne artikkelen.

Veivedlikehold og pulverisering av ansvar

Veivedlikehold og pulverisering av ansvarLes denne fornøyelige beskrivelsen av hvordan den Høyre/Fr.P-styrte kommunen pulveriserer og splitter opp ansvaret for noe så enkelt som asfaltering og vedlikehold av kommunale veier: 

"Når det gjelder kommunale veier med trikketrasé,er ansvaret på papiret slik at KTP/Oslotrikken har ansvaret 63 centimeter på hver side av trikkesporene. Samferdselsetaten har ansvaret for resten av veibanen. Men det brukes sunn fornuft ved utbedringer." Det er kommunikasjonsdirektør Merete Agerbak-Jensen i det heleide kommunale selskapet med det velklinkende navn KTP AS, som sier dette til Aften sist onsdag som en kommentar til en bilist som har vært utsatt for særs dårlig vedlikehold av en kommunal vei.

Oslo er EN kommune, og jeg kan ikke skjønne at det bidrar til den mest kostnadseffektive forvaltning av felleskapets midler å splitte opp ansvaret for kommunale veier på denne måten.

De som bygger Oslo - polske kontraktarbeidere i byggebransjen i Oslo-området

De som bygger Oslo - polske kontraktarbeidere i byggebransjen i Oslo-områdetPolske bygningsarbeidere i Oslo utsettes for sosial dumping, og opplever betydelig dårligere arbeidsforhold enn sine norske kollegaer. Mange ønsker heller ikke å oppgi, eller har ikke, informasjon om sin egen arbeidsgiver.

Det er delte meninger om arbeidsinnvandring i Norge, men faktum er ufravikelig: Arbeidsinnvandring er noe som skjer og sannsynligvis vil fortsette å skje. I denne situasjonen kan nok en ting eller to læres av etterkrigsgenerasjonen og dens søken etter likhet. At de som i dag sørger for å bygge landet har rett på anstendige arbeidsforhold slik de som bygde landet etter krigen hadde, bør, sett i denne sammenhengen, ikke være vanskelig å enes om, skriver Ina Smith-Meyer.

Strippeklubber uønsket

Strippeklubber uønsket"Som Norges hovedstad skal Oslo være en foregangsby når det gjelder å beskytte innbyggerne mot bakmenn som tjener på salg av kvinners kropper. Vi ønsker en by der kvinner betraktes som frie mennesker, og ikke en vare for kjøp og salg. Strippeklubber er derfor et uønsket element i Oslos uteliv. Bystyret ber Byrådet utrede, og fremme sak for bystyret, med forslag til tiltak for å bli kvitt strippeklubbene."

Dette er teksten i et såkalt innbyggerinitiativ som 302 personer har sendt fram til Oslo bystyre.

I utkastet til nytt valgprogram for Oslo SV har vi formulert: "SV aksepterer ikke seksuell trakassering og rasisme i Oslo. Økt bevissthet blant folk og kursing i utelivsbransjen, politi og hjelpeapparat er avgjørende for at alle skal kunne 500 ferdes trygt i byen. SV mener strippeklubber er et uønsket element i Oslos uteliv. I tråd med ønsket om en likestilt by ønsker SV tiltak mot disse."

Les også i Dagbladet

Profesjonelle og proletarer

Profesjonelle og proletarerEt viktig kjennetegn ved profesjoner er at de har vært tilkjent rett til en høy grad av selvregulering og egen dømmekraft. Slik har det i alle fall vært.

I dag kan det virke som om utviklingen går i en ganske annerledes lei. Særlig de "nye profesjonene", de som mer eller mindre vokser fram med velferdsstaten, får stadig mindre rom til å bruke eget, profesjonelt skjønn. Profesjonsutøvere som sykepleiere og sosionomer må forholde seg til en stadig større mengde lovfestede rettigheter, krav til dokumentasjon og stadig mer såkalt målstyring. Artig nok ledsages de lovfestede rettighetene, kravene til dokumentasjon og målstyringsdokumentene av et stadig større fokus på å se det "enkelte menneske". En paradoksal utvikling vi kanskje kan kalle "standardisert individualisering".

Sykepleiere, sosionomer og lærere mister mer og mer muligheten til å bruke egen, faglig dømmekraft. Snart er vi alle lønnsarbeidere og ikke så mye mer, skriver  sykepleier Ingvar T. Skjerve.

Les mer her

Hvem bygde Theben med de sju portene?

Hvem bygde Theben med de sju portene?Bystyret behandlet onsdag forslaget om at topplederne som gruppe ikke skal ha en bedre lønnsutvikling enn de øvrige ansatte i kommunen. Og de borgerlige partier slo seg sammen med Arbeiderpartiet, og stemte ned forslaget.

Jeg fant grunn til å lese Berthold Brechts dikt "En lesende arbeiders spørsmål", hvor det bl.a. heter:

Hvem bygde Theben med de sju portene?
I bøkene står noen kongenavn
Har kongene slept på murblokker?
Den kinesiske mur ble endelig ferdig:
Hvor gikk murerne da?
Det store Roma er fullt av triumfbuer:
Hvem satte dem opp?
Over hvem triumferte de?

Les fra bystyrebehandlingen
Les mitt innlegg i bystyret under

Byrådet: Grov underbetaling av renholdere

Byrådet: Grov underbetaling av renholdereI 2009 tipset NHO Oslo kommune - med solid dokumentasjon - om at rengjøringsfirmaet Askeladden AS drev sosial dumping på Sogn Videregående Skole.

25. februar 2009 utfordret jeg Byrådet på om ikke rengjøringsfirmaet Askeladden AS drev sosial dumping på Sogn Videregående Skole, og byråd Stian Berger Røsland var krystallklar i sitt svar til finanskomiteen: "Askeladden AS er en av de 23 leverandørene kommunen har samkjøpsavtale med og som Deloitte nylig har revidert. Deloitte har ikke funnet avvik av betydning hos Askeladden."

Men Dagbladet kan i dag dokumentere, med lønnslipper, at Oslo kommunes leverandør Askeladden dengang som i dag driver med sosial dumping på Sogn Videregående Skole, og betaler sine ansatte godt under tarifflønn: 120 kroner timen.

Ordfører Fabian Stang skriver i en liten epistel i Dagbladet i går "Noen har påstått at ordførerens kontor vaskes for luselønn. Det er en skitten påstand. Renholderne ved Rådhuset er fast ansatt, og som avtalt med fagforeningene, har ingen en årslønn på under 300.000 kroner." 

I 2 år har ordfører og Byrådet hatt mulighet til å rydde opp, slik at renholdere i Osloskolen ikke tvinges til å leve med en årslønn på godt under kr. 200.000 pr. år, om vi trekker fra de uker skolene er stengt. Hvordan kan det ha seg at Byrådet - selv ikke når de får konkrete tips - ikke er i stand til å rydde opp i grov underbetaling, og kontraktsbrudd?

Les Byrådets notat av 20. april 2009 vedr Askeladden AS
Les mer i Dagbladet
Les min kommentar i Dagbladet i dag

Datakontrakt: Tvunget til nye avtaler med firma de mener har svindlet kommunen for 45 millioner

Datakontrakt: Tvunget til å å inngå nye avtaler med firma de mener har svindlet kommunen for 45 millionerOslo kommune vil ikke gjøre forretninger med EDB, bare Ergogroup. EDB Ergogroup vant en hr-avtale verdt 200 millioner kroner med Oslo kommune denne uken.  I pressemeldingen som ble sendt ut sto følgende: "Oslo kommune har tildelt Ergogroup AS, som er et datterselskap av EDB Ergogroup ASA, en kontrakt for levering av nytt HR-system". Dette til tross for at Ergogroup og EDB har fusjonert til ett selskap. Grunnen til datterselskap-begrepet er den pågående konflikten mellom EDB og kommunen, skriver Digi. En konflikt som har ført til at Oslo ikke vil ha noe som helst å gjøre med EDB, og rent formelt heller ikke EDB Ergogroup.

Jeg mener dette er en klok holdning fra Oslo kommunes side. Mener du noen har svindlet deg for 45 millioner, gir du ikke de samme folka en ny kontrakt som om intet har skjedd. Jeg ville gått enda lenger; stått på at det fusjonerte selskapet ble utelukket fra videre leveranser. Men skjønner at juss-en ikke gir mulighet for dette, dessverre.