Annet

Oslos byggeprosjekter: Overhengende fare for sosial dumping

Både Arbeidstilsynet og Kommunerevisjonen kritiserer Oslo kommune for manglende kontroll med byggeprosjekter. Faren for sosial dumping er overhengende, mener bystyremedlem Ivar Johansen (SV). Johansen har fulgt kommunens bygge-og vedlikeholdsprosjektern i en årrekke, og mener kommunens ansatte på dette området ikke har god nok kompetanse, skriver bladet Håndverk & Industri, utgitt av Oslo Håndverks- og Industriforening.

Les hele artikkelen (pdf-dokument, hvis problemer; høyreklikk og last dokumentet ned på egen maskin)
Les Fellesforbundets rapport "Næringspolitikk for byggenæringa"

Vil ikke Oslo Kommune ha brakkerigger?

Vil ikke Oslo Kommune ha brakkerigger?Fra mange av bygningsarbeidertillitsvalgte i byggentreprenørbedriftene har det kommet rapporter om at det har vært vanskelig for firmaene å fornye leiekontraktene eller å skaffe nye tomter for brakkerigger i Oslo. Oslo Bygningsarbeiderforening har engasjert seg, og i siste nummer av medlemsbladet deres bringer de et intervju om saken med Johnny Aaaland, hovedtillitsvalgt Bygg i NCC. Det er viktige spørsmål som reises, og jeg gjengir derfor intervjuet. Saken kan opplagt sees fra flere sider, og skriv gjerne kommentarer under.

Bernt Hagtvet: Det bevaringsverdige sosialdemokratiet

Bernt Hagtvet: Det bevaringsverdige sosialdemokratietHvorfor har markedstenkningen fått slik makt i en tid da velferdsstaten fortjener et kraftfullt forsvar? Mye av ansvaret må legges hos den sosialdemokratiske høyresiden, skriver professor i statsvitenskap Bernt Hagtvet.

Nettopp ved å følge nokså ukritisk med på ferden i privatiseringsbølger (senest Lord Mandelstam i UK, som vil privatisere posten) har denne delen av sosialdemokratiet vært med på å margstjele selve hovedideen bak sosialdemokratiet. Det har ført til at vår følelse av forpliktelse og tilknytning til staten, og derved fellesskapet, er svekket. Staten som selve det institusjonelle fortetningspunkt for våre fellesinteresser, «the common good» – det er denne ideen som må forsvares enda mer kraftfullt etter tiår med neoliberal ønsketenkning, med ansvar for nesten å ha veltet hele det økonomiske system, skriver Hagtvet bl.a. i denne artikkelen.

Fortell de folkevalgte hva du mener

Fortell de folkevalgte hva du menerDialog bør være god mellom de folkevalgte og velgerne. Stortingsrepresentanter, bystyremedlemmer og andre folkevalgte er derfor tilgjengelig for dem som ønsker å ta kontakt for å drøfte aktuelle saker eller komme med meningsytringer. De folkevalgte skal representere sine velgere. Det er derfor viktig at de får det løpende korrektiv som innspill fra publikum representerer. De folkevalgte skal i begrenset grad blande seg inn i enkeltsaker og konkrete helse- og sosialsaker som er lagt til forvaltningen å takle. Men samtidig er de folkevalgte ombud. I den sammenheng er det nyttig at de av og til ser på konkrete enkeltsaker. Dette ikke minst som en test på at det regelverk og rammer de folkevalgte organer har vedtatt virker etter hensikten.

Derfor har jeg på plass Folkevalgtbasen, med mailadresser og telefonnummere til nesten 1.000 folkevalgte. Statsråder, stortingsfolk, ordførere m.v. Fortell dem hva du mener!

til Folkevalgtbasen

Bloggen også på Origo

Denne bloggen/dette nettstedet finnes i speilbilde flere steder på internett, slik at jeg kan nå ut til flest mulig med den informasjon og de debatter jeg ønsker å skape.

Det siste er Origo, og sonen Arbeidersamfundet. Origo er et svært aktivt sted: I løpet av forrige uke er det skrevet 6767 innlegg, 16435 kommentarer og lagt ut 8228 bilder i Origos 4503 soner. Origos største sone har 6853 medlemmer.

Meld deg inn i Origo og følg meg der

Høyreledelsen knebler datalagringsdirektivmotstand

Høyreledelsen knebler datalagringsdirektivmotstandFlere lokallag og fylkeslag i Høyre ber partileder Erna Solberg og Høyres stortingsgruppe om å gå inn for veto mot EUs datalagringsdirektiv. Motstanden mot EU-direktivet er så sterk i enkelte fylkeslag og lokallag i Høyre at man har gått til det uvanlige skritt i høyrekretser å vedta det som ligner avskyresolusjoner mot EU. Etter at Oppland Høyre i slutten av november forlangte veto mot datalagringsdirektivet, gjorde Erna Solberg det klart på sentralstyremøtet 22. november at hun ikke ønsket ytterligere resolusjonsaktivitet.

 I Oslo raser resolusjonene inn. I tur og orden har Sagene Høyre, Gamle Oslo Høyre, Grünerløkka Høyre, St. Hanshaugen Høyre og Alna Høyre vedtatt klare nei-resolusjoner.  –Å lagre vanlige folks telefonsamtaler og sms-er så politiet kan drive søk for å finne ut om du har gjort noe galt, kan vi ikke akseptere, sier Berit Solli, leder i det største av Høyres lokallag i Groruddalen i Oslo, Alna Høyre.

Kloke ord. Men det undrer meg at medlemsdemokratiet i Høyre er slik at Høyres leder "pålegger" lokal- og fylkeslag om å holde kjeft. Kampen mot datalagringsdirektivet er en særs viktig kamp for personvernet.

Les mer i Aftenposten
Les om kampanjen "Stopp datalagringsdirektivet"

Mitt forslag om sentrumspartnerskap enstemmig vedtatt av bystyret

Mitt forslag om sentrumspartnerskap enstemmig vedtatt av bystyretBystyret sluttet seg i går til mitt forslag om et mer forpliktende samarbeid og partnerskap mellom de ulike aktørene i Oslo sentrum. Som jeg bl.a. sa: "Det er ønske om å se hele sentrumsområdet under et, og hvor offentlige og private aktører samarbeider i et forpliktende partnerskap som kan gi en positiv utvikling av byens sentrum. Det skal gi idemyldring, involvering og deltakelse, helhetstenkning, gjensidig forpliktelser til aktørene og ikke minst: det skal mobilisere alle de gode ressurser som vi vet finnes."

Les mer fra bystyrets behandling

Bystyremedlem med ti fingre på pulsen: Den daglige dialog

Bystyremedlm med ti fingre på pulsen: Den daglige dialogRespekt, magasinet til Natteravnene, har i siste nummer et portrettintervju med meg, presentert i serien "Ildsjelen". De presenterer meg slik: "Ivar Johansen er deltidspolitiker. Likevel er det de færreste norske politikere som kan matche ham når det gjelder internettbruk og kontakt med dem som berøres av de politiske beslutningene. – Dialog med folk flest er viktig og burde en naturlig del av hverdagen for alle folkevalgte, mener han."

Les hele intervjuet under.

Les intervjuet i Respekt (Pdf-dokument. Hvis problemer, høyreklikk og last ned til egen maskinI)

Bydelene med utilstrekkelige budsjettrammer

Bydelene med utilstrekkelige budsjettrammerDe foreliggende budsjettrammer for bydelene det borgerlige bystyreflertallet i denne byen nå ønsker å vedta forutsetter det samme flertallet at praktisk talt i sin helhet skal gå til å fylle ledige sykehjemsplasser i Sykehjemsetaten. Dermed er det nok i realiteten ikke ei krone igjen til for eksempel å sikre den sårt trengte kapasitetsøkningen i barnevernet, eller å gi hjemmeboende eldre tilstrekkelige tjenester, sa jeg bl.a. da bystyret i går behandlet Oslo kommunes budsjett for 2010.

Bydelene med utilstrekkelige budsjettrammer

Bydelene med utilstrekkelige budsjettrammerDe foreliggende budsjettrammer for bydelene det borgerlige bystyreflertallet i denne byen nå ønsker å vedta forutsetter det samme flertallet at praktisk talt i sin helhet skal gå til å fylle ledige sykehjemsplasser i Sykehjemsetaten. Dermed er det nok i realiteten ikke ei krone igjen til for eksempel å sikre den sårt trengte kapasitetsøkningen i barnevernet, eller å gi hjemmeboende eldre tilstrekkelige tjenester, sa jeg bl.a. da bystyret i går behandlet Oslo kommunes budsjett for 2010.

Microsoft-lisens på Linux-maskiner?

Microsoft-lisens på Linux-maskiner?Jeg har sendt fram dette spørsmål som Byrådet må besvare overfor bystyrets finanskomite:

Prismekanismer kan brukes til å påvirke den enkeltes valg. Ved å prise en vare høyere enn det som er naturlig kan denne tape i konkurranse med andre produkter. Fri programvare er naturligvis billigere å installere på den enkelte PC enn lisensbasert programvare. Utdanningsetaten har bestemt at skolene skal betale det samme for Windows og Linux-maskiner, og den økonomiske gevinsten ved å velge Linux når derfor ikke fram til skolene. Derved er motivasjonen hos flere skoler til å velge Skolelinux redusert.

Spørsmål til Byrådet:

1. Hva er begrunnelsen for å velge en praksis hvor besparelsen ved å velge Linux-programvare ikke når ut til den enkelte bruker?

2. Det er antydet at Utdanningsetatens/Oslo kommunes avtaler er slik at man må betale Windows-lisens også på maskiner som kun et er installert med Linux og Mac. Er dette korrekt?