Annet

Nei til datalagringsdirektivet

Nei til datalagringsdirektivetJeg har skrevet under dette oppropet:

Vi risikerer at norske myndigheter innfører EUs datalagringsdirektiv uten større motstand. Dette innebærer at all trafikkinformasjon fra mobilen din lagres. Hvor du har ringt, når du har ringt, hvem du har ringt til og hvor telefonene befant seg under oppringingen. Det samme skjer med SMS og MMS. I tillegg vil den samme registreringen skje med e-posten du sender.

Det er i første omgang ikke snakk om å lagre innholdet. Men vi vet ikke når det blir foreslått.

Dette er et grovt overgrep mot personvernet og den enkeltes frihetsfølelse. Det er et overgrep mot enkeltpersoners integritet. Det er ikke noe krav om at Norge må innføre dette.

Det er ikke for sent å si nei. Derfor gjør underskriverne av dette oppropet nettopp det. Vi ønsker ikke EUs datalagringsdirektiv i Norge.

Skriv under du også, her

Sensitive persondataopplysninger: Kommunen kan ikke etterspore taushetspliktsbrudd

Sensitive persondataopplysninger: Kommunen kan ikke etterspore taushetspliktsbrudd"Ansatte ved DnB Nor har moret seg med kontoutskriftene til Ari Behn og andre kjendiser. Etter at kontoutskriftene fra prinsesse Märtha og andre Nordea-kunder med kjendisstatus havnet i Se og Hør, politianmeldte Nordea forholdet i går ettermiddag", het det i pressen for et par år siden. Bakgrunnen var at alle bankens ansatte hadde tilgang til oppslag på den enkeltes bankkonto. Politianmeldelsen måtte naturligvis henlegges, for bankens systemer logget ikke hvem som hadde brukt oppslagstilgangen til å snoke om kjendiser, venner og kjente. Men datatilgang og logging ble straks lagt om.

Oslo kommune forvalter en rekke sensitive personopplysninger om oss som innbyggere. Særlig gjelder dette sosialtjenesten, knyttet til sosialhjelpssøknader og barnevern. Når f.eks. alle de 90 ansatte på bydel Grünerløkkas sosialkontor kan slå opp i dataverktøyet Oskar og lese særs følsom personinformasjon om de i overkant av 2.000 sosialhjelpsmottakere i bydelen, har bydelen/kommunen noen mulighet i etterkant å sjekke hvem som har vært inne og lest dersom taushetsbelagt informasjon havner ut på byen?  Jeg har spurt Byrådet, og svaret er nei. Og sånn er det også i andre bydeler og for en rekke andre av datasystemene som inneholder taushetsbelagte, særs personlige og følsomme personopplysninger.

Er dette en god nok måte å forvalte følsomme persondata på? Hva mener du? Skriv dine synspunkter i kommentarfeltet?

Trygg by: Kriminalitetsforebygging i Oslo

Trygg by: Kriminalitetsforebygging i OsloBystyret behandlet for et år siden bystyremeldingen "Trygg by - kriminalitetsforebygging i Oslo", og hvor bystyret vedtok 46 kriminalitetsforebyggende tiltak. Nå rapporterer Byrådet status på de respektive tiltak.
Stemmer dette med ditt inntrykk? Og har du synspunkter/innspill? Bruk kommentarfeltet.

Små menn i dress

Små menn i dressNaken homo? Halvnaken homo? Kvartnaken homo? Vi har Oslo-byråd Sylvi Listhaug å takke for denne svært junivennlige diskusjonen. Og vi skal sjølvsagt takke. Det er alltid underhaldande når vaksne folk diskuterer ting som kor naken ein homo kan vere før det slår tilbake på homoen sjølv. Are Kalvø har en herlig kommentar på nettsiden sin.

Les mer

Følg bloggvalgkampen på nett

Norske partier er inspirert av Obamas valgkamp i USA, og stadig flere politikere bruker aktivt sosiale medier som blogger, twitter og facebook til å kommunisere direkte med velgerne. Aftenposten.no har inngått samarbeid med Valgprat.no, som ved å samle politiske blogger på på ett sted gjør det enklere å finne frem i den politiske bloggjungelen. Her kan du følge politikere som blant annet Jan Tore Sanner, Heikki Holmås, Jan Simonsen og Ivar Johansen. Så langt er 198 blogger registrert, og stadig flere kommer til, skriver Aftenposten.

Les mer i Aftenposten
Gå til Valgprat.no

Boliger: Kommunen bør bruke forkjøpsrettsmuligheten

Boliger: Kommunen bør bruke forkjøpsrettsmulighetenSV mener det skal være enklest mulig for leieboere å få benytte seg av muligheten til å kjøpe sin egen bolig ved salg av leiegård. Derfor skal kommunens retningslinjer i forkjøpssaker være klarest mulig, og det er viktig at de er tilpasset de endringer som har skjedd i samfunnet de siste årene. Denne saken er en klargjøring av disse, og dette er en god sak.

Det er imidlertid beklagelig at bystyreflertallet ikke ønsker å benytte seg av muligheten til selv å vurdere å kjøpe leiegården i de tilfeller det ikke er flertall for forkjøp. I mange saker ville en slik vurdering ført til, i hvert fall med dagens byråd, at man ikke hadde kjøpt på kommunens vegne. Antall bostedsløse i Oslo og antall som ønsker kommunal bolig er likevel så stort at bystyrets flertall ikke burde la en slik mulighet til vurdering gå i fra seg, sa jeg bl.a. da bystyret i går behandlet kommunens regelverk vedr forkjøpsrett til leiegårder på vegne av beboerne.

Bystyret skal avgjøre Munchmuseet og Deichman

Bystyret skal avgjøre Munchmuseet og DeichmanByrådet har vedtatt å anbefale overfor bystyret at man går videre med utbyggingskonseptet ”Lambda” for Munch/Stenersen og ”Diagonale” for Deichmanske hovedbibliotek.

Bystyrets finanskomite skal avgi sin innstilling overfor bystyret i sitt møte 19. august, og bystyret skal fatte vedtak i saken 26. august. Hva mener du? Skrev gjerne synspunkter under.

Les sakens dokumenter her

USAs ambassade: Høyesteretts dom får være siste ord

USA får grønt lys fra Høyestrett til å flytte sin ambassade til Husebyskogen i Oslo. Høyesterett forkastet motstandernes anke fredag. Høyesterett konkluderer i dommen med at det ikke ble begått avgjørende saksbehandlingsfeil da det ble gitt godkjennelse til å omregulere området der USA ønsker å bygge ny ambassade i Oslo.

Det er svært mange gode grunner for å flytte den amerikanske ambassade fra Drammenveien, men jeg mener USA stiller helt urimelige grad til volumer og sikkerhetssone for sin ambassade, og som derfor utelukker flere svært egnede alternativer. En klok ambassadør ville derfor sagt: da fikk vi rett, men jeg ser at det ville være et klokt trekk av oss ikke å benytte denne retten. Vi velger en annen plassering.

Oslo bystyre kan nedlegge bygge- og deleforbud, men jeg kan ikke se at SV bør ta noe slikt initiativ. Et flertall i Oslo bystyre (rett nok i forrige bystyreperiode) har godkjent flyttingen, og det skal svært gode grunner til for at et nytt bystyre omgjør vedtak av denne karakter. Aktører ute i byen må forvente en viss grad av forutsigbarhet i saker som dette.

Høyesteretts dom, kortversjonen
Høyesteretts dom, hele avgjørelsen

Følg bloggen

Følg bloggenJeg har som målsetting daglig å legge ut minst en nyhetssak eller meningsytring her på nettsidene. Og til tider er det høy aktivitet, mange kommentarer og mange besøkende.

I løpet av en måned har jeg mer enn 6.000 unike besøkende innom nettstedet.
Bare i går hadde jeg hele 522 unike besøkende, og mer enn 350 av disse leste artikkelen om hoteller og utesteder i Oslo uten tariffavtale.

Jeg har prøvd å legge til rette for at folk på kan abonnere på nyheter. I høyrespalten her ligger det muligheter både til å abonnere på RSS-feed og koble seg til følger-ordningen. Dette gir mulighet til å holde seg oppdatert ved at man får tilsendt nyheter etterhvert som nettstedet blir oppdatert.

Hoteller og utesteder: Bruk steder med tariffavtale

Hoteller og utesteder: Bruk steder med tariffavtaleVåre valg som forbrukere har konsekvenser for andre. Våre valg av produkter og varer har betydning for menneske- og arbeiderrettigheter, miljø, sosial nød, fattigdom, utvikling, bærekraft med mer. Mange av oss velger derfor bevisst Fair Trade-produkter, eller vi boikotter israelske varer. Gjennom dette er vi solidariske overfor folk i andre deler av verden.

Også ved våre valg av hoteller eller restauranter i Oslo kan vi støtte opp under de seriøse deler av næringslivet, i en utelivsbransje som preges av mye sosial dumping, underbetaling, svart arbeid og snusk. Nedenfor følger en oversikter over de hoteller og utesteder i Oslo som pr. 1. mai 2009 har tariffavtale med sine ansatte. Som tillitsvalgte i organisasjoner sørger vi for at det er disse steder som velges når vi arrangerer møter og konferanser, og som enkeltpersoner prioriterer vi også disse hoteller og utesteder. Sammen er vi sterke. Les lista under.

Skriv gjerne synspunkter og ny info i kommentarfeltet.

Byrådet: Underbetaling ikke sosial dumping

Byrådet: Underbetaling ikke sosial dumpingDet kommunalt engasjerte bemanningsfirmaet ASOR, den største leverandøren i brukervalgordningen, lønner sine sykepleiere fra kr. 20.800 til 44.300 under tilsvarende lønn i Oslo kommune.

ASOR lønner sine hjelpepleiere 7,5 % under tariff for minstelønn i Oslo kommune.

Dette er ikke sosial dumping, sier Fr.P- byråd Sylvi Listhaug. I firmaets kontrakt med Oslo kommune forplikter ASOR seg å sørge for at alle ansatte "ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt innen Oslo-området".

De krystallklare kontraktsbruddene til tross; Fr.P-byråden mener firmaet fortsatt skal levere tjenester til kommunen. Når granskningsrapporten kommer til behandling i bystyrets finanskomite er det her opplagt nødvendig å stramme inn både regelverk og praksis, og det vil jeg ta initiativ til.

Les granskningsrapporten (pdf-dokument; hvis problemer: høyreklikk og last ned til egen maskin)
Les byrådets pressemelding