Annet

En levende blogg

En levende bloggDette skal være en levende blogg. Her skal meninger brytes, f.eks. gjennom Twitter og Blogg-innlegg i margene både fra høyresiden og venstresiden i det politiske landskap. Og alle og enhver kan legge inn kommentarer til det enkelte blogg-innlegg, i kommentarfeltet under hver artikkel. Her ligger det i øyeblikket hele 762 kommentarer.

I ukene framover kommer det også en del gjesteblogg-bidrag. Jeg har invitert folk med forskjellig bakgrunn og ståsted som skal utfordre oss. Første blogger var OBOS-toppsjef Martin Mæland.

Men bloggen skal også vise hva som skjer i byen, av møter, aksjoner, seminarer, demonstrasjoner og hva det nå måtte være. "Hva skjer"-spalten i høyremargen skal fortelle noe om det. Akkurat nå ligger det vel en 30-talls arrangementer, men alle mine blogglesere kan selv legge inn arrangementer og aktiviteter her.

Bydel Søndre Nordstrand må kutte 49 stillinger

Bydel Søndre Nordstrand må kutte 49 stillingerBydelsutvalg Søndre Nordstrand sa i ren fortvilelse NEI. Vi har kuttet 21 stillinger, og er ikke i stand til å kutte ytterligere 28 stillinger. Stillingskutt i så stor skala skaper uakseptable forhold for brukere av kommunale tjenester i bydelen. Kuttene vil ramme særdeles utsatte grupper, i barnehager, i psykiatri og for funksjonshemmede, og vil etter bydelsutvalgets mening senke tjenestekvaliteten til under lovverkets krav.

Bydelsdirektøren anket beslutningen inn for bystyret.

I bystyrets finanskomite sa vi fra Arbeiderpartiet og SVs side: Ja, anken er på det formelle riktig. Bydelsutvalget kan ikke bruke mer penger enn de har fått tildelt. Men SAMTIDIG foreslo vi å tilleggsbevilge 7 millioner, slik at bemanningsreduksjonen kan forhindres.
Men Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre (som utgjør et flertall i bystyret) sier: Kutt i vei. Dere får ikke ei krone mer.

Saken avgjøres i bystyret kommende onsdag.

Mer penger til bad, kollektiv, minoritetselever og trygghet

Mer penger til bad, kollektiv, minoritetselever og trygghetBystyret skal neste uke behandle justert budsjett, og finanskomiteen avga sin innstilling i dag. Jeg bruker kollega Rina Mariann Hansens oppsummering:

Sammen har Ap/SV flytta på 120 millioner, hovedsakelig fra ekstraordinært utbytte fra Hafslund. Noen hovedgrep er:

- prosjektere ny T-banetunnel gjennom sentrum. Ruter har laget et forslag til hvor en slik tunnel bør gå, Høyre og Frp har blitt for det. Vi har riktign foreslått oppstart av arbeidet med ny tunnel i våre alternative budsjetter de siste 8 åra,og blitt nedstemt. Kanskje vi nå endelig kan få flertall?

- Tøyenbadet: utarbeide plan for oppruste utebassenget. Utebassenger drives på dispensasjon. Skal man kunne ha åpent ute på Tøyen også etter 2012 må man lage en plan for opprustning(og senere utføre den). Vi mener planlegginga må starte nå.

- rehabiliteringstiltak i Akerselva. Trenger kanskje ikke nærmere forklaring?

-satsing på skoler med høy minoritetsandel. Bystyret vedtar neste møte en plan for hva som bør gjøres på skoler med høy minoritetsandel, for at det skal bli mulig å gjrnnomføre trengs de penger.

- trygghetstiltak i sentrum. De borgerlige vil ha vaktselskaper, vi vil ha flere natteravner, oppsøkende tjeneste og at de som selger rusmidler følges opp av politiet.

Det justerte budsjettet behandles i bystyret om ei uke, da får vi se om flere enn Rødt vil støtte oss...

Arbeidstidsordninger: Utnytter kommunen arbeidsmiljølovens muligheter?

Arbeidstidsordninger: Utnytter kommunen arbeidsmiljølovens muligheter?Jeg har i dag sendt fram følgende spørsmål som Byrådet skal besvare overfor bystyrets finanskomite:

"Det pågår debatt om arbeidstidsordninger, og hvor jeg bl.a. merker meg at byråd Anniken Hauglie argumenterer for at Oslobarnevernet trenger endring av arbeidsmiljøloven for å få ønsket fleksibilitet. 

Samtidig påpeker flere at den fleksibilitet dagens lov gir ikke blir utnyttet. 

Jeg er kjent med at de lokale parter ved Grepperød (institusjonsledelse/ansattes tillitsvalgte) har framforhandlet en lokalt anbefalt avtale, og i henhold til regelverket for vel mer enn et års tid siden sendt denne fram for godkjennelse hos partene sentralt i kommunen. 

Hva er årsaken til avtalen etter så lang tid ikke er godkjent?".

Støttemarkering for Monica Opke

Støttemarkering for Monica OpkeMonica Opke, klubbleder ved DHL, har blitt avskjediget uten saklig grunn. Oslo Transportarbeiderforening ser ikke noen annen årsak enn at DHL ønsker å bli kvitt en aktiv tillitsvalgt.

I forbindelse med forhandlingsmøte tirsdag 7. juni arrangeres det støttemarkering fra kl. 13.30 til 15.00 utenfor DHLs lokaler på Ulven i Oslo (Ulvenveien 111). Det blir blant annet appeller ved leder av Transportarbeiderforbundet, Roger Hansen, og leder av Oslo Transportarbeiderforening, Pål Aronsen.

Still opp, og vis din solidaritet.

Se løpeseddel med bakgrunnsinformasjon om saken her

Nytt kulturhus på Youngstorget

Nytt kulturhus på YoungstorgetSøndag fikk jeg Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.:

"Vi vil med dette informere om at vi har flytta inn i Torggata 13, og har vært i lokalene siden fredag 27. Mai.Våre intensjoner er å bo her i tillegg til å skape en åpen, kulturell plass med musikk, utstillinger, verksteder et cetera i Oslo sentrum. Byen vår mangler billige boliger og ikke-kommersielle møtesteder, spesielt i sentrum hvor underholdning og det å bo er altfor dyrt. Vi ønsker å lage et alternativ til dette!

Huset som vi nå bebor, er et av mange tusen, tomme kommunale hus i Oslo. Det har stått tomt og forfalt i mer enn ti år. I forhold til den nåværende boligsituasjonen i Oslo ser vi på dette som uforsvarlig. Fasaden til Torggt. 13 er vernet og vår hensikt er å ta vare på og restaurere hele huset, i motsetning til hva eieren har gjort."

Som jeg har sagt til dem: Jeg tror nok eier i dette tilfellet er det statlige Entra Eiendom, og ikke Oslo kommune. Men, uansett: det er alvorligere at offentlig eiendom står å forfaller, enn at driftige ungdommer tar eiendommene i bruk.

Les mer om tidligere planer for huset
Les gruppas Facebook-side

SV gjør en stor forskjell

SV gjør en stor forskjellTore Linnè Eriksen er en person jeg lytter til. Han har på en god måte formidlet et verdisyn og konkrete standpunkter jeg har delt. Det var derfor interessant å lese hans begrunnelse for å melde seg ut av SV. Hans kritikk dreier seg særlig om den partiets økonomiske politikk, krigsdeltakelse og håndtering av klimakrisa.

Like spennende er det derfor når Kristin Halvorsen, med sin bakgrunn som finansminister, svarer på kritikken. Jeg deler den gjerne med andre, som grunnlag for debatt.

Martin Mæland: Det må bygges høyere og tettere

Martin Mæland: Det må bygges høyere og tettere"Politikere og planleggere må i enda større grad enn hittil akseptere at Oslo er en by. Skal vi få plass til alle menneskene må vi bygge tettere og høyere. Dette betyr at eksisterende arealer innenfor bygrensen må utnyttes på en bedre måte enn i dag. En god del av eksisterende bebyggelse må rives og nye boliger og næringsarealer som utnytter arealene på en mer effektiv måte må komme isteden.

Både rivesaker og høy utnyttelse kan fra tid til annen skape adskillig politisk temperatur. Men jeg tror det må til for å skape boliger nok for folk flest. Dette betyr selvsagt ikke at alt gammelt må rives. Men dersom politikerne ikke aksepterer at man ”må knuse noen egg for å lage en omelett” er jeg redd for at det kan komme til å gå dårlig for de vanskeligst stilte på boligmarkedet i Oslo", skriver OBOS-toppsjef Martin Mæland

Jeg har utfordret ham, som gjesteblogger, til å tydeliggjøre hvilke utfordringer han mener Oslos politisk ledelse står overfor i årene som kommer. Hva mener du?

Arbeidstilsynsdirektøren: Advarer mot langturnus

Arbeidstilsynsdirektøren: Advarer mot langturnusI det politiske miljøet har arbeidstidsordninger preget av lange arbeidsøkter, avbrutt av lange arbeidsfrie perioder, blitt et hett tema denne våren. Både i Høyre og Fremskrittspartiet har sterke krefter tatt til orde for å endre Arbeidsmiljøloven slik at det blir lettere å organisere arbeidet slik. I Oslo bystyre foreslår Fremskrittspartiet såkalt Nordsjøturnus i pleie- og omsorgssektoren.

I et intervju med denne ukas utgave av LO-Aktuelt maner Arbeidstilsynets direktør til besinnelse:– En skal tenke seg om hvem det passer for, sier hun. – Passer det for en enslig mor å jobbe 17 dager i strekk for så å ha 14 dager fri? Vi ønsker et inkluderende arbeidslivet. Blir dette inkluderende nok? Det som er viktig er at det ikke er en felles løsning for hele virksomheten. Det må være løsninger som gjør at alle som arbeider det skal være inkludert, sier hun.

Også såkalt «ønsketurnus» - det vil si at alle setter opp sine turnusønsker og så lager datasystemet turnusen – er Finboe Svendsen skeptisk til: – Selv om arbeidsgiver og arbeidstaker er enige, kan slike turnuser være uheldige i forhold til helsa. Da har vi et ansvar om å si fra om det. Det kan være at du kan tåle det i dag, og tåle det i morgen, men det er ikke sikkert at du klarer det i forhold til et femårsperspektiv, spør arbeidstilsynsdirektøren.

Les mer her (pdf)

Dataangrep mot nettsidene mine

Dataangrep mot nettsidene mineFor noen timer siden fikk jeg denne mailen fra Domeneshop, hvor mine nettsider ligger:

"I formiddag har ditt nettsted blitt utsatt for det vi oppfatter som et distribuert tjenestenektangrep, fra hundrevis av unike adresser over hele verden.

Dette medførte at webserveren som betjener ditt webhotell ble helt overbelastet, og vi har derfor dessverre blitt nødt til å midlertidig sperre webhotellet ditt inntil vi får inn et filter som kan fjerne denne trafikken.

Vi jobber iherdig med å få løst dette så fort som mulig, slik at ditt nettsted kan være åpent for normal trafikk igjen."

Domeneshop var raske til å løse dette, men jeg skjønner at makta sterkt misliker å bli utfordret.

Kommunale bygninger står tomme, og forfaller

Kommunale bygninger står tomme, og forfallerByrådet lovet å ta grep for et år siden, etter pålegg fra bystyrets finanskomite. Men fortsatt står Ringnesvillaen og 22 andre verneverdige kommunale eiendommer tomme,- og har gjort det i flere år.

Dette er elendig forvaltning av fellesskapets verdier. Bygninger som blir stående tomme forfaller. I påvente av at kommunen fant ut av hva kommunen vil med bygningene kunne man for eksempel stilt lokalene til disposisjon for lokalt organisasasjonsliv og fritidsaktivitet eller leid de ut til kommersielle interesser. Den flotte Ringnesvillaen var inntil for et par år siden i bruk som barnevernsinstitusjon og kunne opplagt midlertidig vært tatt i bruk til sårt trengte studentboliger.

Her renner millionene ut. Sånn kan vi ikke ha det.

Les oppslag i Aftenposten Aften, side 1 og side 2
Les også fra en bystyredebatt om tomme kommunale hus og ungdom som tar dem i bruk