Annet

Eie eller leie?

Høyrepolitikerne selger unna kommunal eiendom, men Oslo Høyre mener det er lukurativ selv å eie sine lokaler - Høyres Hus AS. Hvordan kan det ha seg at de økonomiske lønnsomhetsbetraktninger er annerledes for Oslo Høyre enn for Oslo kommune? spør Ivar Johansen i Aftenposten.Eie eller leie?

Av
Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo (SV)

Er det lønnsomt for en kommune selv å eie de bygninger den trenger til kontorer og tjenesteproduksjon, eller er det best økonomi å selge unna, for så å leie tilbake på det åpne marked. I den Høyre-styrte Oslo kommune har det til nå vært rådende eiendomsstrategi å selge unna eiendom kommunen selv ikke trenger til sin tjenesteproduksjon.

Nå går Høyre gradvis lenger, ved også å selge eiendom kommunen selv trenger. Da Oslo i 2000 behandlet kommunens eiendomsstrategi uttalte Høyres finanspolitiker i Oslo bystyre, Gustav Heiberg Simonsen: ”Det er ikke slik at man selger samme eiendom, og så leier den tilbake.”

Men nå gjør man også det. Et aktuelt eksempel er at Oslo kommune har solgt Sommerogata 1 til en privat investor, samtidig som gården (med et lite unntak) er låst opp i langsiktige leiekontrakter for kommunale virksomheter. Rett nok opererer man i motsatt rekkefølge av det Heiberg Simonsen omtalte: Først dokumenterer man kommunens behov for lokalene ved å inngå svært langsiktige leiekontrakter for kommunens virksomheter, og så selger man deretter bygningen. Men, man selger og leier altså tilbake eiendom kommunen selv dokumenterer behov for.

Dengang Oslos eiendomsstrategi ble vedtatt for 4 år siden understreket det borgerlige byrådet at man ”vurderer ikke salg av de arealer eller eiendommer som brukes til kommunale kjerneoppgaver innen skole, helse og sykehus.” Om få uker kommer byrådet med en sak til bystyret hvor også denne grensen overskrides: det foreslås at skolene Høybråten og Persbråten selges, for så å bli leid tilbake på svært langsiktige leieavtaler. ”Det er ikke slik at man selger samme eiendom, og så leier den tilbake”, sa Høyres Gustav Heiberg Simonsen den gang. Det var den gang.

Oslo Høyre har derimot for egen del kommet til at det er god økonomi å eie framfor å leie et kontorbygg i Oslo sentrum; Høyres Hus AS. Nylig solgte man unna Høyres Hus på Kaldbakken, men der hadde jo partiet selv ikke engang behov for et lite bøttekott til egen aktivitet. Men bygningen som huser kontorene til Høyres hovedkvarter mener Høyre det er særs lønnsomt at partiet selv er eier av, framfor å leie i det åpne markedet.

Jeg må tro det er det syn styreleder Gustav Heiberg Simonsen og styremedlem Karl Arne Enqvist forfekter i styret for selskapet.  Men når de skifter hatter, og opptrer som medlem av Oslo bystyre stemmer de for en politikk som innebærer å selge unna kommunens eiendommer, også der gården er fylt opp av langsiktige leiekontrakter for kommunens egne virksomheter.

Jeg undres: hvordan kan det ha seg at de økonomiske lønnsomhetsbetraktninger er annerledes for Oslo Høyre enn for Oslo kommune?

(Aftenposten aften)

Kommentarer   

0 #1 PolitikerSvin 01-12-2017 13:08
Folk følger virkelig ikke med. Sannheten er at det er ikke mulig å eie eiendom i Norge. Det er en umulighet, ingen privatperson eier eiendom i Norge. De låner eiendommen av stat og kommune. Hvis noen ikke tror meg, prøv å kjøp en eiendom og se hva som skjer. Du får krav om å betale boligskatt. Nekter du å betale, så tar kommunen til slutt eiendommen. Så, de sender deg altså en regning på f.eks 3000 kroner. Du nekter å betale fordi eiendomsskat er en ren svindel, vi har allerede betalt skatt mange ganger på alt som ble brukt for å bygge. De tar da eiendommen, som har en verdi på 1,5 miliioner kroner. Letttjente penger for kommunene. Et jævla mareritt for en vanlig nordmann. Så ikke lur dere selv, ingen i Norge eier eiendom, dere låner eiendom og gjør dere ikke nøyaktig som makta krever, så ta de eiendommen. Dette er Norge i 2017. Ikke et land i Afrika som styres av en diktator, selv om man skulle tro det.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode