Annet

Private konsulenter i dobbeltrolle?

Private konsulenter i dobbeltrolle?Høsten 2007 hadde kommunens største IT-partner, firmaet EDB Business Partner, behov for privat konsulentbistand som rådgiver ved kontraktsoppfølgingen av deres leveranse av Applikasjonsforvaltning til Oslo Kommune. De engasjerte konsulentfirmaet Argon Consults.
Et år senere havner EDB Business Partner ut i konflikt med kommunen om denne kontrakten, med det resultat at EDB Business Partner avslutter kundeforholdet. Saken kan få rettslige etterspill.

Så har kommunen behov for privat konsulentbistand vedrørende valg av IT-driftsleverandør og outsourcing i den forbindelse, og hvem velger man: Konsulentfirmaet Argon Consults. Jeg ber byrådet overfor bystyrets finanskomite besvare om det riktig og/eller klokt å engasjere et firma som reelt sett er å anse som part på saksområdet i en konflikt med kommunen.


Byrådet
Her

Konsulentfirma i dobbeltrolle?
 
På firmaet Argon Consults nettsider leser jeg:
 
”November 2007

EDB Business Partner velger Argon som rådgiver ved kontraktsoppfølging av deres store leveranse av Applikasjonsforvaltning til Oslo Kommune.”
 
”September 2008

Argon er valgt som rådgivende konsulenter for Oslo Kommune, Byrådslederens avdeling, ved valg av IT driftsleverandør og gjennomføring av outsourcingen.”
 
I september 2008 var EDB Business Partner en av Oslo kommunes største IT-driftsleverandører, og konsulentoppdraget Byrådsleders avdeling inviterer til er i konkurranseforhold til den store IKT-avtalen EDB Business Partner hadde med kommunen, en avtale hvor altså Argon selv hadde konsulentoppdrag for den private leverandør vedrørende kontraktsoppfølgingen.

EDB Business Partner har sagt opp sin avtale med kommunen, men avtaleforholdet er omstridt og kan havne ut i en rettskonflikt. Oslo kommune kan derfor risikere å møte Argon i retten som motpartenes rådgiver.

Anser Byrådet det som heldig at en her engasjerer konsulentfirmaer som reelt sett er å anse som part på saksområdet i en konflikt med kommunen?


20.02.09

Med hilsen

Ivar Johansen, SV /s/

Medlem Finanskomiteen

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode