Annet

Den økonomiske situasjon i bydel Søndre Nordstrand

Den økonomiske situasjon i bydel Søndre NordstrandDet er noe grunnleggende feil når Byrådet unnlater, internt, å instruere en bydelsdirektør som ikke setter inn nødvendige korrektive tiltak, men i stedet bruker det offentlige rom, media, til kritikk av den samme direktør. Beklager, ordfører, men jeg kan ikke si annet enn at dette er usærs uprofesjonelt lederskap fra Byrådets side.

Jeg jobber i det private næringsliv. Der ville det aldri skjedd at administrerende direktør gikk ut i media for å kritisere sine underordnede, framfor gjennom den løpende lederoppfølging å sikre at jeg gjorde jobbet min på en tilfredsstillende måte. Men offentlige ledere skal altså tåle at politiske toppledere skal unndra seg sitt lederansvar, og i stedet mobbe sine underordnede i det offentlige rom. Sånt er uprofesjonelt, og undergraver arbeidet med å skape en god offentlig forvaltning, gjennom profesjonelt lederskap, sa jeg bla. da bystyret i kveld behandlet den økonomiske situasjon i bydel Søndre Nordstrand.

Og for sikkerhets skyld: bystyret behandlet bakgrunnen for det som har bragt bydelen ut i det økonomiske uføret, og ikke det oppryddingsarbeidet som nå gjøres under bydelsdirektør Jan Hagen og hans folk.


Oslo bystyre 13. mai 2009

Ivar Johansen, SV

Sak 136 Den økonomiske situasjon i bydel Søndre Nordstrand

Ordfører;

Etter kommunelovens § 20 er det byrådet som er den øverste ledelse for den samlede kommunale administrasjon og bl.a. sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Bydelsadministrasjonene er en del av den forvaltningen byrådet har ansvaret for, og på tross av at vi har direkte folkevalgte bydelsutvalg insisterer flertallet i dette bystyret på at bydelsdirektøren skal ansattes av byrådet, å være under byrådets instruksjonsrett.

Jeg skal ikke bruke denne debatten til en diskusjon om hvorvidt byrådspartiene med de opplagt for knappe bydelsrammer egentlig har som målsetting å strupe bydelene på en måte som gjør at de kan si: Der ser dere: bydelsutvalgene er ute av stand til å styre innenfor tildelte rammer. Vi nedlegger bydelsutvalgene.

En slik debatt hører ikke hjemme her fordi vi fra SVs side mener kriteriesystemet i hovedsak er et rettferdig ressursfordelingssystem, og innenfor en slik ramme er det noen bydeler som har god orden på økonomien, mens vi – av og til – opplever at noen tilsynelatende er helt ute av kontroll. Nordstrand var det for et par år siden, og Søndre Nordstrand er det nå.

Bydelsutvalget har opplagt førstelinjeansvaret for bydelen og bydelsutvalget, men hva gjør Byrådet der de ser at bydelsøkonomien og aktivitetsnivået opplagt er ute å kjøre? Som her når en bydel ligger an til å sprekke med mer enn 75 millioner kroner. Byrådet setter på såkalt forsterket oppfølging, men som i praksis ikke er stort mer enn at Rådhuset får flere og oftere Excel-ark inn til byrådsavdelingen.

Bystyret ga en tydelig veiledning når vi evaluerte den tilsvarende situasjon i bydel Nordstrand: i deres situasjon ville det trolig vært riktig å bragt den økonomiske situasjonen inn for bystyret. Allikevel har byrådet unnlatt å gjøre dette i Søndre Nordstrands situasjon. Trolig uklokt, men greit nok.

I media sier byråden at Byrådet underveis har sendt tips til bydelsdirektøren om tiltak for å få bydelen på rett kurs, men at bydelsdirektøren i sine saker til bydelsutvalget har underkommunisert alvoret i situasjonen og unnlatt å fremme de nødvendige forslag til korrektive tiltak. Det må være en del av Byrådets overordnede styrings og tilsynsansvar å følge opp de kommunale topp-ledere som ansettes av byrådet, og som er under Byrådets direkte instruksjonsrett.

Det er noe grunnleggende feil når Byrådet unnlater, internt, å instruere en bydelsdirektør som ikke setter inn nødvendige korrektive tiltak, men i stedet bruker det offentlige rom, media, til kritikk av den samme direktør. Beklager, ordfører, men jeg kan ikke si annet enn at dette er usærs uprofesjonelt lederskap fra Byrådets side.

Jeg jobber i det private næringsliv. Der ville det aldri skjedd at administrerende direktør gikk ut i media for å kritisere sine underordnede, framfor gjennom den løpende lederoppfølging å sikre at jeg gjorde jobbet min på en tilfredsstillende måte. Men offentlig ledere skal altså tåle at politiske toppledere skal unndra seg sitt lederansvar, og i stedet mobbe sine underordnede i det offentlige rom.

Sånt er uprofesjonelt, og undergraver arbeidet med å skape en god offentlig forvaltning, gjennom profesjonelt lederskap.

Finanskomiteens innstilling kan leses her

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode