Annet

Den klassedelte byen

Den klassedelte byenInnvandrerutspillet til Christian Tybring-Gjedde er blitt møtt med hoderysting og forbannelse. Men venstresidas svar kan ikke være utskjelling. Da vil Frp få fritt spillerom blant de mange i Oslo som har sosiale problemer, som av en eller annen grunn ikke klarer å henge med i overflodssamfunnet, og som med god grunn føler at mye i samfunnet er urettferdig. Det er såre enkelt å gi innvandrere skylda for alt som er galt. Tybring-Gjedde er ikke den første som har benyttet seg av slike mekanismer. Svaret som venstresida må gi Frp, er å ha gode og troverdige forslag til løsninger på Oslos økende sosiale problemer, skriver Per Østvold i Dagsavisen.


Den klassedelte byen

Av Per Østvold

Innvandrerutspillet til Christian Tybring-Gjedde er blitt møtt med hoderysting og forbannelse. Men venstresidas svar kan ikke være utskjelling. Da vil Frp få fritt spillerom blant de mange i Oslo som har sosiale problemer, som av en eller annen grunn ikke klarer å henge med i overflodssamfunnet, og som med god grunn føler at mye i samfunnet er urettferdig. Det er såre enkelt å gi innvandrere skylda for alt som er galt. Tybring-Gjedde er ikke den første som har benyttet seg av slike mekanismer. Svaret som venstresida må gi Frp, er å ha gode og troverdige forslag til løsninger på Oslos økende sosiale problemer.

Noe av det aller første
som de rødgrønne partiene må kaste seg over fram til valget neste høst, er å lage en plan for sosial boligbygging. Det bygges altfor få boliger i Oslo. Og det bygges altfor få rimelige boliger. Det borgerlige byrådet har gitt opp enhver form for sosial boligbygging, og nøyer seg med å ivareta de aller svakeste og mest sosialtrengende gruppene i slumlignende boligområder på østkanten. Slik kan vi ikke ha det. Vi må sørge for at de mange boligtrengende får boliger som de har råd til å bo i.

Dernest må vi ruste opp
Oslo-skolene og ta tak i segregeringen. Mye er bra, men det borgerlige byrådet er mer opptatt av matematikkferdighetene til de flinkeste enn av å få flere til å fullføre videregående skole. Vi vet at de som ikke fullfører, de møter vi igjen i sosialkøene. Skolepolitikk er klasse-politikk – i dobbelt forstand.

Barnefattigdommen er en skam for Oslo. I fjor fikk vi en rapport fra forskningsstiftelsen Fafo som dokumenterer at Oslo er en versting med nesten dobbelt så høy barnefattigdomsrate som i resten av landet. Størst andel fattige barn har bydel Gamle Oslo. Minst har Ullern. Som for 100 år siden går skillet mellom øst og vest i byen. Men forskningsrapporten fikk ingen oppmerksomhet i de to partiene som styrer hovedstaden.

Christian Tybring-Gjedde
foretrekker å snakke om sin frykt for islam og «fremmedkulturer». Han vil innbille minstepensjonist Larsen på Sagene at hun har større sosialt og politisk fellesskap med en hvilken som helst mangemillionær på Vinderen enn med renholder Fatima på Stovner. På den måten håper han at verken Larsen eller Fatima vil skjønne at det er Fremskrittspartiet og Høyre som har ansvaret for de økende sosiale forskjellene i Oslo

(Dagsavisen 3. sept. 2001)

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode