Annet

Så selger kommunen igjen fellesskapets eiendom

Så selger kommunen igjen fellesskapets midlerByrådet foreslår for bystyret at Oslo kommune skal selge 9 flotte boliger som den tidligere Friluftsetaten har disponert. Jeg synes det er uklokt. Saken ble utsatt i finanskomiteen onsdag fordi det ikke forelå en uttalelse fra de ansattes organisasjoner, slik jeg hadde bedt om.

Men mitt, og SVs, standpunkt er klart:

De aktuelle eiendommer, med sin unike beliggenhet i Marka og Markas randsone, er svært verdifulle og med stor anvendelsesmulighet. Det kan være fritids- og friluftsformål, kurs- og møtevirksomhet, aktiviteter for barnehager, barnevern eller lignende eller bolig for boligsøkende med særskilte behov.

Derfor kommer SV til å stemme i mot Byrådets forslag og forutsetter at nåværende leietakere gis anledning til å fortsette leieforholdet i henhold sin kontrakt.  Annen bruk skjer etter hvert som eiendommene blir ledigstilt.

De ligger an til at Arbeiderpartiet støtter meg på dette, mens finanskomiteens flertall (Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre) går for salg. Men de har jo fortsatt mulighet for å endre standpunkt når finanskomiteen i sitt neste møte sluttbehandler saken, før den går til bystyret.

Kommentarer   

0 #1 Johanna Engen 21-10-2011 10:20
må si at jeg undrer meg over Venstre sitt standpunkt
0 #2 Grete Solberg Mol 21-10-2011 10:25
Ja Venstre skuffer stadig mer.... jeg hadde forventet noe annet:-(
0 #3 Petter 21-10-2011 11:23
Grete: hva hadde du forventet? venstre er jo et liberalistisk parti, der det er viktigere med sykkelveier en med hvordan f eks eldre har det på sykehjem.
0 #4 Sissel Sypriansen 21-10-2011 12:34
Dette føyer seg bare inn i rekken av tankegangen til byrådet... selg vekk og ta vare på minst mulig... jeg er også skuffet over at venstre går inn for dette....så miljøvennlige som de påberoper seg å være...
0 #5 Tore Skogheim 21-10-2011 12:41
Dette er jo typisk. Komunen kvitter seg med endommer, og så finner de ut at de trenger dem likevel etterpå, da må de leie.
0 #6 ino 21-10-2011 13:53
om du er skuffet over venstre forutsetter jeg at du da stemt på dem?
0 #7 Hans Olav Fjeldstad 21-10-2011 14:36
Venstre er et liberalistisk høyreparti. At de går for salg bør derfor ikke overraske noen.
0 #8 Tobias Brox 21-10-2011 16:05
Situasjonen i dag er jo at kommunen eier ganske mye, at kommunen ikke tar så godt vare på de bygningene de eier, ikke utnytter eiendommene godt nok, og atpåtil ønsker å holde det hemmelig hvilke eiendommer de eier. I en slik situasjon er det kanskje greit at kommunen kvitter seg med eiendom - men dette er kanskje bevisst politikk fra høyresiden for å presse gjennom salg?

Jeg ser helt klart at kommunen helst bør eie de bygningene de selv bruker - men finnes det noen alternative planer eller ideer for hva eiendommene skal brukes til? Egner eiendommene seg (bedre) til andre formål enn boliger? Er det hensiktsmessig at kommunen eier og leier ut eiendom i Ski kommune?

Jeg har ikke studert bygningene så nøye - dersom eiendommene brukes til boligformål og dette er veletablert, så anser jeg det som naturlig at Venstre ønsker å selge - og jeg er tilbøyelig til å være enig - det er sikkert vel så hensiktsmessig at private aktører tar ansvar for utleie til markedspris, og ellers er det jo en godt forankret politikk her i landet med at man ønsker størst mulig eierskap av egne boliger.
0 #9 Trond Ydersbond 22-10-2011 15:41
Både Høyre og Venstre burde sette foten ned her. Dette er ikke inneklemte sentrale tomter som skal bebygges uansett, men strategisk viktige eiendommer som har svært mange bruksmuligheter i framtida.

Også om en, av en eller annen grunn, er prinsipielt for avhending av kommunale eiendomer, burde en tenke seg om flere ganger i tilfeller som dette.

En trenger da vel ikke bli perspektivløs fordi om en er borgerlig?

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode