Så selger kommunen igjen fellesskapets eiendom

Så selger kommunen igjen fellesskapets midlerByrådet foreslår for bystyret at Oslo kommune skal selge 9 flotte boliger som den tidligere Friluftsetaten har disponert. Jeg synes det er uklokt. Saken ble utsatt i finanskomiteen onsdag fordi det ikke forelå en uttalelse fra de ansattes organisasjoner, slik jeg hadde bedt om.

Men mitt, og SVs, standpunkt er klart:

De aktuelle eiendommer, med sin unike beliggenhet i Marka og Markas randsone, er svært verdifulle og med stor anvendelsesmulighet. Det kan være fritids- og friluftsformål, kurs- og møtevirksomhet, aktiviteter for barnehager, barnevern eller lignende eller bolig for boligsøkende med særskilte behov.

Derfor kommer SV til å stemme i mot Byrådets forslag og forutsetter at nåværende leietakere gis anledning til å fortsette leieforholdet i henhold sin kontrakt.  Annen bruk skjer etter hvert som eiendommene blir ledigstilt.

De ligger an til at Arbeiderpartiet støtter meg på dette, mens finanskomiteens flertall (Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre) går for salg. Men de har jo fortsatt mulighet for å endre standpunkt når finanskomiteen i sitt neste møte sluttbehandler saken, før den går til bystyret.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)