Arbeidstilsynet avdekket: Uforsvarlig overtidsbruk i Oslo kommune

Arbeidstilsynet avdekket: Uforsvarlig overtidsbruk i Oslo kommuneDet borgerlige bystyreflertallet sa i fjor vinter nei til mitt forslag om å kartlegge mulige brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser i Oslo kommune. Der Trondheim kommune på eget iniativ foretok en kartlegging, og satte inn tiltak, ville bystyreflertallet i Oslo ikke engang vite.

Men Oslo kommune fikk pålegg fra Arbeidstilsynet om en begrenset kartlegging av bruk av overtid. Og nå foreligger resultatet:

I Bydel Vestre Aker jobbet en ansatt hele 343 timer overtid i årets 10 første måneder i fjor, og flere av kollegene jobbet over 200 timer overtid.
Verstingen på området er trolig Sykehjemsetaten, og på Silurveien sykehjem var ansatte oppe i hele 270 og 251 timers overtid i årets 10 første måneder.

Som vi alle vet: med så mye overtidsarbeid ut over ordinær arbeidstid gjør at man blir sliten, har nedsatt reaksjonsevne og kan sette pasientenes sikkerhet i fare.
Jeg vil selvsagt forfølge forholdet i bystyrets finanskomite.

Les fra bydel Vestre Aker
Les fra bydel Stovner
Les fra bydel Ullern
Les fra bydel Alna
Les fra Sykehjemsetaten

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)