Arbeidstilsynet avdekket: Uforsvarlig overtidsbruk i Oslo kommune

Arbeidstilsynet avdekket: Uforsvarlig overtidsbruk i Oslo kommuneDet borgerlige bystyreflertallet sa i fjor vinter nei til mitt forslag om å kartlegge mulige brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser i Oslo kommune. Der Trondheim kommune på eget iniativ foretok en kartlegging, og satte inn tiltak, ville bystyreflertallet i Oslo ikke engang vite.

Men Oslo kommune fikk pålegg fra Arbeidstilsynet om en begrenset kartlegging av bruk av overtid. Og nå foreligger resultatet:

I Bydel Vestre Aker jobbet en ansatt hele 343 timer overtid i årets 10 første måneder i fjor, og flere av kollegene jobbet over 200 timer overtid.
Verstingen på området er trolig Sykehjemsetaten, og på Silurveien sykehjem var ansatte oppe i hele 270 og 251 timers overtid i årets 10 første måneder.

Som vi alle vet: med så mye overtidsarbeid ut over ordinær arbeidstid gjør at man blir sliten, har nedsatt reaksjonsevne og kan sette pasientenes sikkerhet i fare.
Jeg vil selvsagt forfølge forholdet i bystyrets finanskomite.

Les fra bydel Vestre Aker
Les fra bydel Stovner
Les fra bydel Ullern
Les fra bydel Alna
Les fra Sykehjemsetaten

Comments are now closed for this entry