Annet

Warloe-saken: Ufeilbarlige politikere?

Warloe-saken: Ufeilbarlige politikere?Jeg ser at mens jeg var på utenlandsferie har media avdekket at Høyres stortingsrepresentant Henning Warloe er ute i en personlig tragedie: han er siktet for å ha oppbevart narkotika og han innrømmer at han regelmessig bruker narkotiske stoffer.

Høyres partiledelse, med Erna Solberg i spissen, slår umiddelbart hånda av ham, og skyver han ut i mørket: Warloe har begått et lovbrudd, og det er uforenlig med å representere Høyre på Stortinget. Men om dette eventuelt er et lovbrudd avgjøres vel først ut fra alminnelig rettsprinsipper etter etterforskning og senere tiltale og dom?

Helt uavhengig av parti; folkevalgte skal være som folk flest, og jeg aksepterer at folkevalgte kan begå feilgrep. Jeg ønsker meg mindre fordømming, og at partimedlemmer gjennom ordinær nominasjonsprosess gis mulighet til, ut fra en helhetsvurdering, å prioritere de dyktigste kandidatene. Og: at velgerne er de som gir tillit - eller mistillit.

Les mer i Aftenposten

Kommentarer   

0 #1 Knut Bråthen 19-03-2012 08:20
Dersom Warloe selv ikke har bedt om å å bli løst fra sine verv så har Solberg ikke noe med å presse ham ut med bakgrunn i egne moralprisipper snarere enn etter rettsapparatets konklusjoner. Det er mange lovbrudd som hadde passert en slik moralsk betinget fordømmelse. Politikeres tilegnelser av urettmessig utbetalt pensjon fra Stortinget påkalte ikke en slik utstøting. Men det kraftige norske kollektive stigmaet som tildeles folk som på en eller annen måte kommer på kant med narkotikalovver ket er spesielt nådeløst og appelerer til svært mange. I dette ligger det ikke så lite av norsk dobbeltmoralism e for temaet rus og rusmidler er svært følsomt. Ikke minst fordi vi her hjemme kulturelt sett benytter alkohol som lovlig rusmiddel, en type gift som utvilsomt hadde blitt omfattet av det samme narkotikalovver ket om det hadde blitt lansert i dag. For hensikten med all rus er å oppnå den effekt det har på kropp og sinn. Og i Norge akselerer for tiden dennne legale dopen da vi i tillegg til å ha tradisjon for "helgefylla" nå også tillegger oss kontinentale vaner som omfatter større bruk av f.eks. vin i hverdagen og et press fra alkoholindustri en om å gjøre dette rusmiddelet stadig letter tilgjengelig, noe vi vet vil øke forbruket og følgelig også det arsenal av skadevirkninger alkoholen påfører oss i eskalerende grad. Rus er kulturelt og geografisk betinget. I mange land er alkohol forbudt mens rusmidler som er illegale i Norge er akseptert i andre verdensdeler. All dobbeltmoral forsterker behovet for å rettferdiggjøre den moral man selv forfekter. Og Høyre er aldeles ikke et alkoholrestrekt ivt parti! Med dette mener jeg ikke at det skal åpnes for å legalisere andre rusgifter, men jeg påstår at rus = rus og at inntak av rusmidler ene og alene ligger i å oppnå beruselse! Ved å stå for en stadig liberalisering rundt forhold som økt tilgjengelighet og lavere priser på alkohol vil behovet for å fordømme og stigmatisere brukere av andre rusmidler forsterkes tilsvarende. Utstøtingen av Warloe forterker bare den personlige tragedien saken medfører og hadde uten gjeldende dobbeltmoral ikke trengt ytterligere fordømmelse!
0 #2 Madeleine Liselotte Sittlinger 19-03-2012 11:41
Nei!
Sålenge mennesket gjør feil og på den måten lærer, så kan en ikke mene at politikerne er et unntak her. :-)

Warloe er også kjent for å være et meget sympatisk menneske og en godt likt politiker iallfall i hans hjemby Bergen.

Denne saken må fortone seg vanskelig, spesielt for Warloe selv. Det eneste andre vil kunne stusse over er hans strenge holdninger som politiker i narkotikapoliti kken som var striks- den tid han satt i Bergen.

Likevel en dyktig politiker som skulle få en fremtid i politikken.
0 #3 Haakon 19-03-2012 13:02
Det er klart at Ivar må bruke de store ord her selv om det ikke er nødvendig.
Som slå handa av han og skyve ut i mørket. Dette stemmer selvfølgelig ikke.
Warloe får sterk støtte og support i Høyre. Han er velkommen tilbake i Høyre i Bergen og til byrådsstllinger der.

Høyre har en nulltoleranse for narkotika. Ikke en "littoleranse". Og det vet man i Høyre når man er blant ledere.
Ivar snakker om jus og at man ikke behøver å gå av eller la seg presse ut før man er dømt. Dette er selvfølgelig også bare tull. Politikk og organisasjonsli v handler om tillit, ikke jus. Og - når man har innrømmet å bryte organisasjonens prinsipper så kan man ikke verne om den som har gjort det. Det vil bare skade organisasjonen. Noe SV bør vite noe om.

Du kan selv tenke på andre organisasjoner. Hva om en leder i Juvente møter på et møte synlig beruset? Det er ikke ulovlig å være synlig beruset - men tror man at det kommer til å gå upåaktet hen?
SV har selv forbud mot alkohol på politiske samlinger. Vil ikke brudd på det få noen reaksjoner? Det er jo lov å drikke i dette landet.....

Kan man ha tillit til en overgrepssiktet prest som enda ikke er dømt? Eller må man frata han oppgaver?

Nei - organisasjoner er avhengige av tillit! Og - reglene er klare. Det er bare å forholde seg til dem så går det greit.
0 #4 Ingegjerd Munthe 19-03-2012 15:24
Det er påfallende stille i pressen om Warloe. Er det fordi det er en høyrepolitiker som bruker stoff eller er det fordi han raskt ble skjøvet ut? Jeg er forsåvidt imot avisenes hets mot bestemte politikere eller toppfolk, så hvis de slutter er det fint. Da må de slutte å hetse alle, ikke bare skåne høyrepolitikere .
0 #5 Haakon 19-03-2012 15:43
Jeg tror det er fordi pressen ikke har mer å skrive. Saken ble løst raskt - i motsetning til mange andre saker som bare kverner og går før man tar grep.
Samtidig er det en personlig tragedie.

Legg merke til at pressen også er forsiktige med den overgrepssikted e Ap ordføreren. - Det er altså ikke partiavhengig.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode