Annet

Prinds Christian Augusts Minde i Storgata: Hva skjer'a?

Prinds Christian Augusts Minde i Storgata: Hva skjer'a?

Jeg er opptatt av at kommunen forvalter sitt offentlig eierskap av bygg og eiendom på en ordentlig måte, og har bedt byrådet orientere bystyret om hva som skal skje med Prindsen-kvartalet i Storgata, på kort og lang sikt. I den skriftlige orienteringen heter det blant annet;

"I Storgata er så og si alle foretakets bygninger nå utleide; til kommunale, private og ideelle organisasjoner. For de ikke utleide lokalene foreligger det i dag en signert intensjonsavtale eller leiekontrakt, der leietaker er i dialog med Byantikvar og Plan- og bygningsetaten m v for å avklare nødvendige godkjenninger. Omsorgsbygg har etter overtakelsen av byggene brukt betydelige midler, over 50 millioner kroner, på vedlikehold, oppgraderinger og drift av eiendommene. Dette er finansiert av de ordinære husleieinntektene, da det ikke er definert egne investeringsmidler i foretakets budsjetter til denne type eiendommer.

På kort sikt gjennomføres følgende tiltak:

- Vedlikeholdstiltak på Fabrikkbygget/Kirkefløyen ved å skifte tak, vedlikehold av vinduer og fasader, oppgradering av hovedtavle/undertavler med stigeledninger, oppgradering av utearealene m.v.

- Fullføre etableringen av den utadrettete virksomheten i byggene, i h.t. Plan for fremtidig bruk (i samarbeid med Byantikvaren) samtidig som samarbeidet med de forskjellige leietakerne opprettholdes og videreutvikles

På lang sikt:

- Foretaket har som målsetting å få regulert husleien slik at den blir kostnadsdekkende. Dette vil gi Omsorgsbygg bedre muligheter til planmessig- og forebyggende vedlikehold

- For å få nullstilt vedlikeholdsetterslepet i dette området vil kreve dedikerte investeringsbudsjetter

- Gjennom god forvaltning har foretaket en målsetting å få leietakere med utadrettet virksomhet, slik at det vil bli mulig å åpne opp anlegget for allmenheten. Dette er i h.t. gjeldende reguleringsplan."

Les mer på linken nedenfor. Hva tenker folk om dette? Kom gjerne med innspill, for vi snakker her om "folkets eiendom."


Kommentarer   

0 #11 kari Lisbet Jarnfeldt 03-10-2016 22:02
Går det ann å få delt dette til ledelsen av aktivitetshus et mon tro
+2 #12 Johanne Bøckmann 04-10-2016 14:53
Jeg mener at kommunen må passe seg for å ikke pusse opp så mye at de minst kjøpeserke blir fortrengt også fra dette området. Når kommunen sier øke husleien hører jeg velkommen espressohouse og starbucks. De som bruker området nå, folk som sliter med rus, psykiatri eller andre ting, kunstnere og håndverkere++ er antakelig ikke tjent med å få regningen for vedlikehold av stedet gjennom husleia.
+1 #13 Prindsen kunstnerkollektiv 06-10-2016 08:49
Hei Ivar! Dette er interessant, for oss som leietagere. Vi deltar i et samarbeidsutval g for bevaring av de igjenværende kulturproduksjo nshus i Oslo kommune. Samarbeidutvalg et er en sammenslutning av flere atelierfellessk ap i sentrum som leier lokaler av Oslo kommune.
0 #14 Mads H Pålsrud 28-11-2016 20:24
Det er også blitt gitt leiekontrakt på 15 år i bakgården. Gitt til firmaet Trøbbelskyter og slik jeg har skjønt det er det ambisjoner om restaurant/bar og parsellhager. Da blir det nok åpent ihvertfall, men mest sannsynlig bidrar det også til høyere priser siden området blir mer attraktivt. Så da må Kommunen vedta en strategi på dette, ellers er det lett å gi etter for utviklingen og vanskelig å gå tilbake. Jeg er enig i utleie til småskala bedrifter, er en av leietakerne selv.
0 #15 Eli Wongraven 01-03-2017 22:18
Dette er et område flest mulig bør få glede av å kunne besøke og oppholde seg. Anlegget har stor historisk betydning og kulturell verdi. Anlegget har åpenbart vært vanskjøttet i svært lang tid, og har ikke fremstått som åpent og inviterende for folk flest. Fremtidige leietagere bør derfor velges med henblikk på at alle, og ikke bare spesielle brukergrupper, skal kunne bruke stedet. Slik det har vært til nå har altfor få i praksis besøkt området.
+1 #16 Arne-Sten Christiansen 15-05-2017 22:53
I 1865 var måtte min oldefar være på Mangelsgården under tvang i 3 måneder. Han var ikke pasient. Jeg vet ikke, men tenker at alkoholproblem kan være årsak. Mange med rusproblem har vel opp gjennom historien vært der.

I Oslo er det flust av skjenkesteder. Tenk om det her kunne blitt en alkoholfri oase midt i byen. Kanskje kunne dagens skjenkested få tilbud om et annet sted.

For noen år siden leste jeg om suksess med alkoholfrie etablissementer i Stockholm i London (tror jeg det var).

Jeg har forstått det slik at Oslo bymisjon har/har hatt tilhold der.

Tenk om dette kunne bli et sted der de som trenger å komme bort fra rus og de som ellers ønsker et rusfritt alternativ, kunne gå.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode