Annet

Hard HR - en amerikanisering av norsk arbeidsliv?

Hard HR - en amerikanisering av norsk arbeidsliv?

Tydelig Stein Stugu på innledning hos LO i Oslo:

Human Resources Management (HRM), spesielt hard HRM, er et angrep på kjerna i den norske arbeidslivsmodellen, en sterk fagbevegelse. Ansatte skal behandles som individ, ikke som kollektiv. Lønn skal fastsettes på grunnlag av individuelle vurderinger, ikke  på basis av forhandlinger. Ansatte skal forplikte seg til bedriftens verdier slik de defineres av ledelsen. Lojalitet til virksomheten tolkes som lydighet og er i praksis et angrep på ytringsfriheten.

Ideologisk basis for mange av de tiltak som gjennomføres under merkelappen hard HRM finner vi i nyliberalistisk ideologi som legger vekt på at mennesket er egoister. En fornærmelse mot de fleste, og et strukturert angrep på at fellesskap lønner seg.

Arbeidsgiveransvaret undergraves ved at en kutter forbindelsen mellom de som utfører arbeidet og den reelle arbeidsgiver, slik vi ser i organisasjonsformer som franchise, bruk av underentrepenører i mange ledd og ved økt bruk av arbeidsinnleie. Lykkes arbeidsgivere med en slik strategi betyr det en amerikanisering av norsk arbeidsliv.

Skal vi unngå en slik utvikling  må vi styrke fagbevegelsen. For den norske arbeidslivsmodellen er en sterk fagbevegelse helt avgjørende.  Vi trenger ikke sterkere styringsrett, vi trenger handlende kollektiv med reell makt.

Se den presentasjonen Stein Stugu holdt for representantskapet til LO i Oslo.


Kommentarer   

0 #1 Trygve Roll-Hansen 06-02-2017 21:41
Dagens utvikling ble slått tilbake av New Deal i USA under president Roosvalt (1933-46) med mer styring av næringslivet, ikke lovlig med store enheter, mer makt til fagorganisasjon ene og lokalt folkestyre og marginalskatt på 93%. Håper noen kan sette seg mer inn i det og lage et opplegg for Norge. Det skjer i dag en akselererende utvikling i Norge, sentralisering av makt, med svekkelse av lokalt demokrati og medbestemmelse.
svekkes ved semer styring fra sentralt hold,toppbyråkr ati og overføring til juss. eksperter og
0 #2 Tore G. Bareksten 07-02-2017 09:30
Når ansatte pålegges nye arbeidsoppgaver og misliker dette, vil den norske modellen se dette som et kollektivt problem og foreslå forhandlinger mellom fagforening og ledelse for blant annet å diskutere kompensasjon for merarbeid.

I den amerikanske modellen sees dette som et individuelt problem og bedriften leier inn et konsulentfirma som kan trene de ansatte i "endringsoptimi sme" og "utvikle sine personige ressurser".

Høyresida ønsker alltid å individualisere konflikter i arbeidslivet.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode