Annet

Oslo bystyre har vedtatt kjønnsnøytrale toaletter

Oslo bystyre har vedtatt kjønnsnøytrale toaletter

I Oslo bystyre har vi drøftet, og enstemmig vedtatt, et forslag fra Shoaib Sultan om kjønnsnøytrale toaletter.

Mange tenker ikke over dette i hverdagen, men kjønnsdelte toaletter kan gi store utfordringer for dem som bryter kjønnsnormene. I dag vet vi at det finnes mange som ikke definerer seg som enten mann eller kvinne. Noen er født som transpersoner. Det finnes også dem som ikke ønsker å definere seg som et bestemt kjønn. Flere føler redsel for sanksjoner, blikk eller i verste fall vold og trakassering når de besøker de tradisjonelle kjønnsdelte toalettene.

Dette er også et klokt initiativ når vi ser den praktiske siden.

Vi ser jo alle køene på dametoalettene, mens det er masse ledige på herretoalettet. Driftige kvinner sniker seg til å bruke herretoalettet, logisk nok. Så mye enklere det også i et slikt perspektiv ville vært om toaletter er kjønnsnøytrale.

I SV har vi to gode paroler: «Del godene», og «Ulike mennesker, like muligheter.» Kloke paroler også for denne saken.

Og som Rødt påpekte kan man jo begynne ved å legge til rette for å gjøre om kjønnsdelte til kjønnsnøytrale toaletter i eksisterende bygningsmasse der dette kan gjøres for enkeltstående toaletter uten ytterligere tiltak enn å endre skilting.

Les mitt innlegg i bystyret under "les mer." 

 

Oslo bystyre 1. februar 2017

Ivar Johansen, SV

Privat forslag fra Shoaib Sultan (MDG) Forslag om kjønnsnøytrale toaletter

Ordfører

Dette er et klokt initiativ i kjønnspolitisk sammenheng.

Mange tenker ikke over dette i hverdagen, men kjønnsdelte toaletter kan gi store utfordringer for dem som bryter kjønnsnormene. I dag vet vi at det finnes mange som ikke definerer seg som enten mann eller kvinne. Noen er født som transpersoner. Det finnes også dem som ikke ønsker å definere seg som et bestemt kjønn. Flere føler redsel for sanksjoner, blikk eller i verste fall vold og trakassering når de besøker de tradisjonelle kjønnsdelte toalettene.

Dette er også et klokt initiativ når vi ser den praktiske siden.

Vi ser jo alle køene på dametoalettene, mens det er masse ledige på herretoalettet. Driftige kvinner sniker seg til å bruke herretoalettet, logisk nok. Så mye enklere det også i et slikt perspektiv ville vært om toaletter er kjønnsnøytrale.

I SV har vi to gode paroler: «Del godene», og «Ulike mennesker, like muligheter.» Kloke paroler også for denne saken.

Universitetet i Oslo har bestemt seg for å innføre kjønnsnøytrale toaletter ved alle fakulteter, og de fleste universiteter og høyskoler har gjort det samme.

Det er helt naturlig at Oslo kommune følger etter.

Vedtaket kunne sikkert vært skarpere og mer forpliktende, ved f.eks. entydig å fastslå at hovedregelen er kjønnsnøytrale toaletter, og så vil det være noen få unntak.

Men med det forslaget bystyret i dag vedtar går det i riktig retning, som vi fra SVs side ser som svært bra.


Kommentarer   

0 #1 Wenche Thommessen Engh 08-02-2017 08:49
Så smart! Så får dere heller sløyfe urinalene. De er neppe populære for noen.
0 #2 Gry Christin Sjue 08-02-2017 22:52
Enig!Vi har noen felles jente- og guttedoer på jobben, funker greit. Har kun 1 gang opplevd ubehag ved det, og det var 1 person som ikke likte å bruke det toalettet fordi jeg som jente brukte det.
0 #3 Harald Fagerhus 14-02-2017 14:36
Enkelte kvinner reagerer over at det stinker urin på herretoalettene og at det ikke holdes tiltrekkelig rent der. De ønsker derfor atskilte herre- og dametoaletter av hygieniske grunner. Så får det vel være opp til menn og skjerpe seg, kan man kanskje si.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode