Annet

Tøyen skal videre

Tøyen skal videre

Tøyenløftet er ikke noe som utvikles i lukkede rom i Oslo Rådhus. Det skal utvikles nedenfra.

På få år har elevflukten fra Tøyen skole stanset, alle barna får delta på aktivitetsskolen og frivillighet og lokalt næringsliv blomstrer. Men Tøyenløftet er ikke over.

Utviklingen på Tøyen de siste årene har vært formidabel. Alle med et forhold til Tøyen kjenner de positive drivkreftene som nå preger området. Sterke frivillige krefter, nytt liv på Tøyen Torg og en godt drevet skole som fungerer som en viktig møteplass – på tvers av kulturelle grenser og økonomiske forskjeller. Tøyen StartUp Village tiltrekker seg entreprenører og innovatører, Biblo og den nye bibliotekfilialen har blitt populære oppholdssteder og snart åpner det nye Aktivitetshuset K1. Nye møteplasser bringer befolkningen på Tøyen nærmere hverandre.

Har den positive utviklingen gått så langt at vi kan avlyse resten av Tøyen-Munch-avtalen fra 2013? Nei. Bystyrets vedtak står ved lag. I tillegg må vi svare på nye analyser og behov som stiller krav til oss politikere. SV mener at Tøyen må løftes mange hakk til.

Dette skriver jeg sammen med Sunniva Holmås Eidsvoll om i Dagsavisen i dag.

Les mer nedenfor.


Kommentarer   

0 #1 Tineke de Jong 28-02-2017 11:25
Jeg synes at det ikke har skjedd mye i Tøyen ennå. Men Tøyen skole ja. Selvølgelig, løfter om pengebruk tiltrekker vanligvis private investeringer. Det har skjedd.
Men ikke mange offentlige investeringer.
Fortsatt er Tøyen tbane dårlig tilgjenelig til barnevogner og rullestoler, er busholdeplasser uten tidsindikasjon, benk, skur eller søppelkasse, munch museet skal flytte, hva skjer da? tøyenbadet finnes ingen beslutning om. Antal fotbalbaner blir mindre, samme med parkområder. For lite barnehager og skoler. Etc. Jeg skulle gjerne se det kommer en barnehage på/ i gamle tøyen sykehjemsområde t, at Oslo teatersenteret utvikles videre. (Står delvis tomt mens det finnes folk som gjerne vil leie og starte økologisk restaurant. Bare tenkte på en god cappucino med dette utsikt!) At beslutninger tas raskere.
Ut fra erfaring som byplanlegger med sånne prosesser vet vi at når offentlige instanser venter for lenge at private investeringer også kan trekkes tilbake. Og utviklingen kan snus.

Så ja. Enig at Tøyen bør loftes mye mer.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode