Annet

Betaler partiskatt med glede

Partiskatt med glede

Vi som er i folkets tjeneste, dvs folkevalgte i Oslo kommune, sitter ikke der som enkeltpersoner men som en del av et større lag. Bak oss er det hopetall av partimedlemmer som ufortrødent året igjennom står på stand, deltar i lokallagsmøter og bidrar i utforming av politikken. Disse står for en innsats det stor respekt av, og som folkevalgt er jeg helt avhengig av dialogen med partiets medlemmer.

På samme måte som det er slik at de gode vedtak ikke alene utformes i det lukkede rom i Rådhuset, men i aktiv dialog og samarbeid med de mange engasjerte og berørte ute i byen. De som er avhengig av at spleiselaget som en kommune er fungerer. De som berøres av beslutningene. Interesseorganisasjoner, foreninger, fattigfolk og brukere av kommunens tjenester.

Å være fritidspolitiker (dvs ikke er heltidsansatt i Rådhuset) er en tidsmessig krevende jobb. Og det til en godtgjørelse, om en skulle velge å regne slik, som ut fra antallet timer som jeg bruker i året utgjør en brutto timebetaling på rundt 50 kroner. Fratrukket utgifter nærmer jeg meg vel minussida. Så ingen skal si at det er økonomi som gjør at  jeg stiller opp i folkets tjeneste.

Dagbladet hadde lørdag et oppslag under overskriften «Kjente politikere gir partiet store pengegaver fra egen lomme.» Ja, der Høyre får store sponsergaver fra Stein Erik Hagen, Christen Sveaas, Christian Ringnes og landets rikeste er det i SV slik at vi betaler til partiet 10 % av de brutto honorarer vi mottar som folkevalgte.

Jeg er avhengig av et velfungerende parti. Jeg betaler mine rundt 10.000 kroner i årlig partiskatt med glede, slik jeg har gjort hvert eneste år jeg har vært medlem av Oslo bystyre.


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode