Annet

Alle bør gi arv til gode formål

Alle bør gi arv til gode formål

Runar Døvings testament har et uvanlig innhold, til Norge å være. To ideelle organisasjoner skal få 100 000 kroner hver.

Professoren i sosialantropologi reiser seg fra kontorstolen, trekker ut en rød nål fra oppslagstavlen og klasker et hvitt A4-ark i bordet. I oktober i fjor, rett etter han fylte 54, satte han signaturen sitt på dette papiret, testamentet som fastslår hvordan formuen skal fordeles etter hans død. Blant annet hvor mye barna skal arve.

– Det blir noen færre sydenturer på hver av dem, eller litt mer i huslån. Det kommer jo an på når jeg dør, men det tåler de nok, sier Døving som til daglig underviser ved Høyskolen Kristiania i Oslo til Bistandsaktuelt.

Han sier det føles bra å vite at han kan bidra selv etter sin død. Antropologen valgte Amnesty og Redd Barna. Amnesty har han vært medlem av siden han var 18 år. Han synes kampen mot tortur er noe av det aller viktigste organisasjonene holder på med.

Nordmenn testamenterer årlig 450 millioner til gode formål.

Asta Wold og Kari Enholm er to som testamenterte deler av sin formue til fredsformål:

Asta Wold i Kvinneligaen for Fred og Frihet testamenterte kr. 100.000 til  fredsarbeid og militær avrustning, mens Kari Enholm, kjent fra sine mange kritiske bøker og artikler om NATO, testamentert inntekten for salg av sin leilighet i Oslo til informasjons- og forskningsvirksomhet som kan bringe Norge ut av NATO. Dissee to testamentene gjør at Fredsstiftelsen i dag disponerer en grunnkapital på i overkant av 1 million kroner, og hvor avkastningen deles ut til gode fredsprosjekter. Stiftelsen styre utpekes av Folkereisning mot krig og Norges Fredsråd. Jeg selv er styreleder, og med meg har jeg Bitte Vatvedt og Magne Kvalbein.

Kanskje ikke nødvendigvis dine arvinger trenger alt, men at noe kan testamenteres til et godt formål? Fredsstiftelsen kan være et alternativ.

Les mer om Fredsstiftelsen under "les mer."

 

Asta Wold

«Asta Wolds fredslegat med en grunnkapital på kr. 110.000. Legatets formål er å fremme fredsarbeidet, det vil si å arbeide for hel militær avrustning av verden, men også sådant arbeide i det enkelte land isolert og uavhengig av om det samtidig skjer i andre land.»

Grunnkapital kr. 110.000.

Opprettet i 1988.

 

Kari Enholm

«Det beløp salget av leilighet i Vossegata 16 c vil innbringe, testamenterer jeg herved til Folkereisning mot Krig (FMK). Pengene skal inngå som grunnkapital i en privat stiftelse, og den avkastning dette gir brukes på de vilkår som er nevnt nedenfor.»

«Stiftelsens midler skal benyttes til å støtte/finansiere informasjons- og/eller forskningsvirksomhet md siktemål å få opphevet Norges medlemskap i NATO i h.h. til Atlanterhavspaktens traktat  p.grf. 13, bringe til opphør Norges integrasjon i NATOs og USAs atom- og basepolitikk, og fremme en aktiv freds- og nøytralitetspolitikk i Norge.»

Grunnkapital kr. 540.000.

Opprettet i 1997.

De to stiftelser ble i 2013 fusjonert i Fredstiftelsen, med de samme formål.

Stiftelsen har praktisert forutsetningen slik at grunnkapitalen skal tilføres avkastning slik at grunnkapitalens realverdi består. Avkastning ut over dette brukes utdeling til Fredsstiftelsens formål. Derfor disponerer Fredsstiftelsen i øyeblikket 1,2 million, hvorav ca. 100.000 er disponibelt for utdeling.


Kommentarer   

0 #1 Fredrik S. Heffermehl 01-04-2017 13:28
Jeg stusser litt over fusjonens navn - Asta Wold og Kari Enholm gjorde mens de levde en kjempeinnsats for å bli hørt i den offentlige debatten - og legatene med deres navn skulle bære deres hjertesaker (sammenfallende ) videre ... Kari Enholms skrifter er tidløse budskap som fortjener å være en del av den offentlige hukommelse. Har ikke noe viktig gått tapt ved navneendringen? Er legatenes navn gitt av testator? I så fall spørs det om det nye navnet er lovlig valgt.
0 #2 Ivar J 01-04-2017 13:58
Fredrik: Sammenslåing har naturligvis skjedd ved å ivareta alle de formelle krav. Kobling til Asta Wold og Kari Enholm er godt ivaretatt i vedtektene, sammenslåing er godkjent av riktige organer i FMK og Fredsrådet og nytt navn og vedtekter er godkjent av Stiftelsestilsy net/Fylkesmanne n.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode