Annet

Byggebransjen: Tredobling av innleie fra bemanningsbyråer

Byggebransjen: Tredobling av innleie fra bemanningsbyråer

4 fagforeninger som organiserer på byggeplassene i Oslo-regionen; Rørleggernes fagforening, Oslo Bygningsarbeiderforening, Tømrer- og byggfagforeninga og Elektromontørenes forening Oslo Akershus, la i går fram en ny rapport om tilstanden i byggebransjen. Rapporten viser blant annet:

• Innleie på byggeplassene til de tariffbundne hovedentreprenørene er fordoblet fra 17 prosent i 2013 til 35 prosent i 2017.

• Nesten fire av ti arbeidstakere på byggeplassene i Osloregionen er innleide.

• Mange av aktørene er ikke registrerte medlemmer av NHO. Dette betyr at tallet på økningen er større enndet NHOs statistikker viser.

• 91 prosent av all innleie skjer fra bemanningsforetak.

• Av all innleie fra bemanningsforetak vi har registrert, er 85 prosent ulovlig.

• I tillegg til bemanningsselskapene har det de siste to årene dukket opp store underentreprenører der østeuropeiske arbeidstakere dominerer. Selv om disse er ordinære firmaer, deler de mange trekk med bemanningsselskapene, som manglende lønn mellom oppdrag, oppsigelsesvern, overtidsbetaling, samt brudd på arbeidstidsbestemmelser.

Konsekvensen av dette vil kunne være forverrede arbeidsvilkår i bransjen, mindre rekruttering til yrkesfag, samt lavere produktivitet og kvalitet. I rapoporten foreslås det fire mulige tiltak:

• Å forby bemanningsbyråer, slik det var før frislippet av kommersiell arbeidskraftutleie i 2000. I rapporten stilles det spørsmål om dette er lovlig med tanke på vikarbyrådirektivet og EØS-avtalen.

• Et begrenset forbud, der en bransje får forbud mot bemanningsbyråer eller der forbud gjelder i et begrenset geografisk område. Det er åpning for dette i arbeidsmiljøloven i dag.

• Fjerne adgangen tillitsvalgte har til å godkjenne innleie unntatt der man leier inn til erstatning for en navngitt ansatt.

• Forandre arbeidsmiljøloven slik at det bare kan inngås avtale om innleie med tillitsvalgte i fagforening med landsdekkende tariffavtale.


Kommentarer   

0 #1 Anne Beth Jacobsen 09-05-2017 07:47
Sånn går det når kapital vinner og de fagfolka slutter å organisere seg.
Skulle ønske de nå forstår viktigheten av samhold.
0 #2 Bjørn Hjelmerud 09-05-2017 11:07
Har hatt mye oppdrag gjennom bemanningsbyrå. Det er bedre enn arbeidsløshet og en mulighet for arbeidsgiver å bytte ut folk som viser seg å være helt udugelige, eller for å dekke et sesongbetont eller midlertidig behov for arbeidskraft.
0 #3 Terje Kristoffersen 09-05-2017 11:08
Ja er enig med deg her, men det forutsetter at arbeidskraften tas fra allerede eksisterende NORSKE personer, og IKKE importerer flere EU-borgere til disse jobbene som er underbetalte og som gjør tingene værre for norske arbeidsledige. Det er vel der problemet nå har blitt.
EU er ikke alltid bra sak. Greit med fri flyt mellom nordiske land, men der burde grensa ha gått.
0 #4 Arve Løkken 09-05-2017 11:43
Det må bli slik når entrepenørenes økonomiske grådighet er uten grenser,jeg ser Lo lederen står fram og kjefter om at det er dagens regjering som kan om dette,da må jeg spørre om hvem det var som fikk Norge med i Eøs? Er ikke arbeidsinnvandr ingen en direkte følge av Eøs-avtalen,og er ikke oppblomstringen av bemanningsbyråe ne en følge av arbeidsinnvandr ingen som igjen har vært med på å ødelegge for norske fagarbeidere i anleggsbransjen .Styresmaktene har vært advart om dette i mange år men ingen ting har blitt gjort før nå,de som sitter på stortinget bør vurdere å opprette bakkekontakt før det er for sent istedet for å sveve rundt i en sky av jævla fantasier om sin egen fortreffelighet .
0 #5 Bjørn Darmstad 09-05-2017 11:57
Det er bevis på at norge ikke har arbeidskraft normenn vil helst jobbe inne der det er godt og varmt
0 #6 Vilhelm Vilhelmsen 09-05-2017 13:38
Byggebransjen i Norge er sabotert, som resten av EU.
Bemanningsbyråe ne vil ikke ha norske arbeidere: fordi de norske vil ha samme lønn som firmaene gir til sine ansatte, altså etter lovverket.
Bemanningsbyråe ne begrunner at uten norsk statsborgerskap , norsk fagbrev/utdanni ng, kan ikke utenlandske arbeiderne få mer enn 200Kr per time.
Nordmennene får ofte 235-245 per time.
Ingen firma vil ha nordmenn: de skal ha midlertidige utenlandske arbeidere til lav kostnad fra disse bemanningsbyråene.
Bruk og kast-bemanning.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode