Annet

Anskaffelser: Oslo kommune må bruke sin innkjøpsmakt

Anskaffelser: Oslo kommune må bruke sin innkjøpsmakt

Oslo kommune kjøper for 27 milliarder kroner årlig, og har en betydelig innkjøpsmakt.

Kommunens anskaffelsesstrategi skal sikre en felles overordnet tenkning og atferd i kommunens virksomheter, slik at kommunens anskaffelser blir et effektivt virkemiddel i arbeidet med å gi innbyggere og næringsliv løsninger og tjenester i tråd med dagens og morgendagens behov. Anskaffelsesstrategien skal også legge grunnlag for at kommunens anskaffelser bidrar til å gjøre Oslo til en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle.

Oslo kommunes anskaffelsesstrategi skal sikre en felles overordnet tenkning og atferd som skaper tillit til Oslo kommune som innkjøper og samfunnsaktør.

Delmål 1 Oslo kommunens anskaffelser skal effektivt bidra til å gi innbyggere og næringsliv løsninger og tjenester i tråd med dagens og fremtidens behov.

Delmål 2 Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo grønnere.

Delmål 3 Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo til en varmere by med plass til alle.

Delmål 4 Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo til en mer skapende by.

Utkast til strategi foreligger nå. Hva du synspunkter eller innspill til utkastet?


Kommentarer   

0 #1 Ola Bog 22-05-2017 07:26
INGEN TID Å MISTE! SAMFUNNSHJULET TRENGER NYTT NAV!
"4.2 Varmere by - med plass til alle: .. tilgjengelige, differensierte og brukervennlige tjenester til byens befolkning,slik at alle - uavhengig av bakgrunn, status og fysiske og psykiske forutsetninger - skal få mulighet til å leve mest mulig selvstendige og meningsfulle liv."
velferd.no/.../nav-paa-doera
0 #2 Audun Myhra Bergwitz 22-05-2017 21:56
Få inn krav om land-for-land-r apportering som krav til alle større leverandører. Det vil gjøre Oslo til foregangskommun e i kampen mot skatteparadis.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode