Annet

Hjelpetiltak: Automatisk fornyelse

Hjelpetiltak: Automatisk fornyelse

«Min datter oppdaget at parkeringsoblaten hennes går ut 31. desember. Var i kontakt med Bymiljøetaten. Det viser seg at det ikke er noen automatikk i fornyelse. Hun må starte helt fra starten igjen med legeattester og bevisførsel. Helt utrolig at hun må sannsynliggjøre sitt behov for bil overfor Bymiljøetaten i Oslo når hun kjører rundt i en bil som NAV har finansiert, basert på hennes sykdom og attestene fra nevrologene på Ullevål."

Dette skriver en far til meg. Jeg skjønner veldig godt hans reaksjon. Hans datter lider av spinal muskel atrofi type III, en progressiv muskelsykdom som i hennes tilfelle gjør at hun har vanskelig for å gå (sliten etter 50-60 meter i henhold til legeattest) og har dårlig balanse, hvilket gjør at hun faller lett og ganske hyppig på glatt eller ustøtt underlag. Hun har da vanskelig for å komme seg opp igjen.

Det er krevende å være syk eller funksjonshemmet, og offentlig forvaltning gjør det ikke nødvendigvis lettere. Er man for eksempel blind, har et bein mindre enn oss andre eller Downs syndrom kan man – dessverre – være relativt trygg på at sånn vil det være resten av livet.

Det burde da være unødvendig at man med jevne mellomrom påfører dem merarbeidet med å dokumentere at tilstanden, og dermed hjelpebehovet, er uendret. For disse bør f.eks. TT-kort eller parkeringsoblat fornyes automatisk. Eller at kommunen sender et standardbrev, som vedkommende kan underskrive på og returnere: «Vi ser at gyldighetstiden for din parkeringsoblat går ut om 3 måneder. Dersom din tilstand og behov er uendret fornyes parkeringstillatelsen automatisk for 3 år. Vi ber deg bekrefte med din underskrift på vedlagte egenerklæring at tilstanden er uendret, og returnere dette til oss. Ha en god dag videre, og ta gjerne kontakt om det er annet vi kan bistå med.»

Det ville være å kombinere to gode mål: effektivisere offentlig sektor, og samtidig gi bedre tjenester til innbyggerne.


Kommentarer   

0 #11 Maria Nova 24-08-2017 21:04
Ja, det skjedde samme med meg og min familie. Lisensen for å bruke bildetolke- og teksttjenestens programvare utløp etter noen år! Skulle vi liksom bli plutselig igjen hørende?! Men kjipt med masse papirarbeid.
+1 #12 Trond Hammer 24-08-2017 21:16
Er komplett lam fra livet og ned. Ingen tabletter eller opptrening som kan endre dette (ihvertfall før forskerene finner en løsning). Støtter dette fullt ut!
0 #13 Dolores Karlsen 24-08-2017 22:09
Innbyggerne er ikke viktige. Byråkratene er viktigere. Vi har fått et umenneskelig system.
Selvfølgelig burde TT-kort OG parkeringsvakt fornyes automatisk. Men mange byråkrater er litt for glad i skjemaer og dokumentasjoner til at jeg tror at det vil skje.
Den dagen det likevel måtte skje - forhåpentligvis - er det med et mer menneskeverdig system.
Som skal gagne innbyggerne, ikke motarbeide dem.
0 #14 Vidar Pedersen 25-08-2017 09:40
Løsningen ligger nok snublende nær. Oslo kommune satser for tiden på digitalisering. Se denne tegnefilmen, som gir en kortfattet og morsom innføring:
vimeo.com/216459757
0 #15 Jogeir Berg 27-08-2017 08:12
Ja, minnast stadig nye utgreiingar om grunn- og hjelpestønader i si tid. Sjølv sjukdommar med alldeles kjente prognosar måtte anna kvart år vurderast på nytt. For barnet og nærståande vart dette ofte opplevd som absurd. Praktisk klokskap er det noko som heiter.
0 #16 Anders Johansen 27-08-2017 19:19
Det koster samfunnet mye penger at alt må dokumenteres hver gang og i enhver sammenheng. Både de som dokumenterer, pasienter/bruke re, pårørende og saksbehandlere bruker mye tid på unødvendig dokumentasjon. Det offentlige med Datatilsynet i spissen spenner bein på seg selv. Lover og regler er ikke tilpasset dataalderen.
0 #17 Randi 28-08-2017 08:26
Veldig bra forslag!

Selv om argumentet med at det ville være en fordel for brukerne og deres pårørende neppe vinner fram, burde flertallet av politikerne i det minste forstå seg på hvor mye de kan spare i offentlig sektor på en forenkling når det gjelder dette.

Det gjelder f. eks. også når HELFO skal godkjenne dekning av logopedtimer for barn som går på spesialskole for språkvansker. Hver gang må vi legge ved en ny erklæring fra spesialistlege, som om ikke de har nok å gjøre fra før av.... Vi må purre legen fire ganger før vi får erklæringen og kan sende den videre sammen med søknaden. Idiotisk system!
0 #18 Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug 28-08-2017 22:36
Ja, desverre vi må dette alle uføre, bevise at føttene ikke har vokst ut etter de som har mistet dem, ja NAV et forferdelig system, men når en dør da er de raske med å stenge alt inkludert kontoene vi har uten hensyn til den gjenlevende ektefelle og kontoene blir skjelden åpnet igjen før et arveoppgjør er avsluttet. Ja dokumentasjoner som tar knekken på oss, ikke minst lysten til å søke på det en kroniker eller uføre har krav på i følge trygdeloven. Når NAV har vår dokumentasjon så bør den ligge der på lik linje som vår legejournal på helsenorge.no

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode