Annet

Krigshovedkvarter til salgs

Krigshovedkvarter til salgs

Byrådet foreslår overfor bystyret at Oslo kommune selger – til Statnett – det gamle krigshovedkvarteret til kommunens sentraladministrasjon for kr. 400.000. Det tror jeg er klokt.

Oslo kommune har siden 1965 eid og disponert dette anlegg i en fjellhall i tilknytning til Smestad transformatorstasjon i Smestadfjellet.

Statnett SF er eier av omkringliggende fjellhaller og er eneste reelle mulige kjøper av anlegget både på grunn av beliggenhet og av sikkerhetshensyn.  Inngangen til selve anlegget ligger ca. 100 meter inn i fjellet før man kommer til Statnett SFs anlegg «Smestad transformatorstasjon».  Anlegget har en samlet grunnflate på ca. 1 050 kvm, og er en betongkonstruksjon med ca. 525 kvm grunnflate i to etasjer. Anlegget ligger ca. 45 meter under overflaten.

Men dette er jo ikke det eneste fjellanlegget Oslo kommune disponerer, og som har stått tomt i mange år.

Ta f.eks. fjellanlegget under Holmenkollbakken. Tyskerne bygde ut første del av anlegget under krigen som hovedkvarter for flystyrkene i Norge og Finland. Det ble så brukt som alliert hovedkvarter rett etter krigen og deretter tatt i bruk av det norske forsvaret. Fra 1954 ble Holmenkollen norsk luftforsvars-hovedkvarter. I 1972 ble Forsvarskommando Sør-Norge (FKS) opprettet og plassert i Holmenkollen-anlegget, hvor det var i 15 år. I 1987 ble så anlegget tatt over av Heimevernet, som hadde områdekontor for noen HV-områder og lager i bygningene oppe på bakken. En mindre del av fjellanlegget ble det "hemmelige" krigshovedkvarteret for SOFA, Stor-Oslo Forsvarsavsnitt.

Oslo kommune disponerer i dag det tomme 5-etasjers fjellanlegget i Holmenkollen. Gradvis forfaller det mer og mer. På det meste jobbet 100 mennesker her inne. Kommunen bør snarest mulig kvitte seg med Holmenkollen-anlegget til noen som kan benytte det til fornuftige formål. Om nødvendig: gi det bort.


Kommentarer   

0 #1 Roger Arnli 27-08-2017 08:33
Kanskje vi som jobbet der en del år kan overta? Spleiselag? ;)

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode