Annet

Boliger for alle. Hvordan sikre et mangfoldig bomiljø i Osloområdet

Boliger for alle. Hvordan sikre et mangfoldig bomiljø i Osloområdet

Det vil ikke bygges nok verken i sentrum eller vest for byen til å endre Oslos preg av å være en klassedelt by.

"Kampen mot de økende forskjellene i Norge er et av valgkampens viktigste temaer. Boligmarkedet bidrar til økte forskjeller, spesielt i Oslo-området. De store inntektsforskjellene mellom øst og vest i byen er økende. Mangfold i hele byen betyr et annet boligmarked.

Arbeiderbevegelsens mål er at retten til et godt sted å bo skal redusere forskjellene som ulikhet i lønn og arv skaper. Byrådserklæringen fra Ap, SV og MDG sier at «det skal være variasjon i boligtyper og størrelser slik at mennesker med ulik bakgrunn kan bo over hele byen». Skal vi oppnå det må noe gjøres med prisstrukturen. Økt utbygging alene vil ikke endre forholdene. Det vil ikke bygges nok verken i sentrum eller vest for byen til å endre Oslos preg av å være en klassedelt by. Administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig bekreftet dette på sin måte da han i et nylig intervju (DN 18/8) fortalte at de nå vil bygge færre boliger i Oslo fordi boligprisene går ned. Markedsstyrt boligmarked betyr at boligbyggingen går både opp og ned uavhengig av det reelle behovet og at bygningsarbeidere blir uten jobb ved ulike mellomrom.

Hvordan vi skal gjøre noe med den delte byen er en av våre viktigste utfordringer, og er en viktig diskusjon både før og etter valget," skriver De Factos Stein Stugu og LO i Oslos leder Roy Pedersen.

Boligprisene i Oslo har eksplodert og det har blitt stadig dyrere å finne et sted å bo. Samtidig har skillet mellom øst og vest blitt større og byen er enda mer klassedelt enn før. På oppdrag fra LO i Oslo har De Facto ved Stein Stugu har skrevet rapporten: Boliger for alle. Hvordan sikre et mangfoldig bomiljø i Osloområdet, som ser på hva som kan gjøres for å sikre en mer sosial boligpolitikk.


Kommentarer   

+1 #1 Helle Bakke 09-09-2017 10:40
Det er fristende å lansere slagordet"Profi tt ut av boligsektoren", men jeg antar det blir for radikalt for den gjengse spekulant. At boligpris-nivåe t er en stor belastning for enkeltindivider (- og for samfunnet i form av støtteordninger ) begynner vel å bli ganske åpenbart for de fleste.
Så lenge 80% av landets befolkning sitter trygt og godt i eget, selveid hjem med store økonomiske fordeler feks i skattefradrag, kan vi vel neppe vente oss de helt store endringene i nær framtid? Det virker til at boligprofitt er noe folk flest tar for gitt, og selv Oslo Kommune som utleier suger maks ut av leiemarkedet. Dette er på ingen som helst måte bærekraftig, men det virker ikke som folk flest bryr seg nevneverdig, verken blant allmuen eller de såkalte folkevalgte.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode