Annet

Byrådet i Oslo med forslag for områdepolitikk

Byrådet i Oslo med forslag for områdepolitikk

Områdepolitikken skal gi byrådet og Oslo kommune et samlet grep for å følge opp de mest utsatte lokalområdene i Oslo.

Byrådet sender nå fram forslag til byrådet for  en områdepolitikk som skal bidra til at alle lokalområder i Oslo oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp. Områdepolitikken skal sikre en systematisk oppfølging av utsatte lokalområder i byen med særlig behov for en helhetlig og samordnet innsats.

Det skal etableres et system for å kartlegge, analysere og identifisere de mest utsatte lokalområdene på basis av kvantitative og kvalitative data, samt en modell for innretning av tidsavgrensede innsatser i de aktuelle områdene. Politikken skal også motvirke en fremtidig negativ utvikling i andre etablerte eller nye boligområder. Områdepolitikken skal supplere ordinære tilbud og tjenester og sikre at ingen områder faller utenfor i arbeidet som gjøres for at Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle.

Innretningen av de lokale innsatsene skal bygge på områdeløftmetodikken som er utviklet gjennom Groruddalssatsingen. Det skal samtidig jobbes for å videreutvikle metodikken, blant annet ved å styrke sammenhengen og samarbeidet mellom områdesatsingene og kommunens ordinære aktivitet i de aktuelle områdene.

Saken er en oppfølging av Oslo kommunes budsjett for 2017 (vedtatt i bystyret 07.12.2016, sak 1) der det sto at byrådet vil utrede muligheten for en områdepolitikk rettet mot de mest utsatte lokalområdene i byen.

Forslaget skal nå behandles i bystyret. Hva tenker du om forslaget?


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode