Annet

Fjellanlegg: Skape gull av gråstein?

Fjellanlegg: Skape gull av gråstein?

I går vedtok Oslo bystyre å selge kommunens gamle krigshovedkvarter. For en gammel fredsaktivist og anti-militarist er det alltid gledelig når vi kvitter oss med krigshovedkvarterer. Også selv om dette salget mest er en erkjennelse av at en mulig krig i vår tid vil bli gjennomført på en helt annen måte enn krig for 50 år siden. Krigshovedkvarteret var utdatert og fraflyttet.

Men det bringer meg over i at vi rundt om i denne byen har en rekke forlatte fjellanlegg, hvor mange av dem kunne vært benyttet til samfunnsnyttige formål. Under Holmenkoll-bakken ligger det f.eks. et svært fjellanlegg – 4 etasjer og 4.000 kvadratmeter. Forsvarskommando Sør-Norge holdt til der i sin tid. Da de flyttet til Stavanger overtok Oslo kommune anlegget, og deretter har det stått tomt i 5 år. Og tomme fjellanlegg resulterer i råte, sopp og forfall. Kommunen mener at fjellanlegget verken er mulig å få solgt eller leid bort. Javel, sier jeg da. Gi det bort gratis til driftige og fantasirike folk som kan få noe konstruktivt ut av det. Kan vi gi bort en fotballtomt til 1 kr. må vi da tilsvarende kunne avhende fjellanlegg til iderike entreprenører som bokstavelig talt eventuelt kan skape gull av gråstein.

Og kommunen ligger i forhandlinger med Staten, ved Direktoratet for sivilt beredskap, om å overta 13 fjellanlegg, tidligere tilfluktsrom. Et av dem ligger på Tøyen, under Kampen park. Vårt Oslo skrev om det for en stund siden. Rockabillyklubben Caven hadde tilhold her i et par tiår, helt til brannvesenet satte en stopper for driften.

Arkitektene Ann-Sofie Indgul og Aina Sand Telhaug tok tak i utfordringen. Hva kan disse fjellhallene brukes til i dag? Disse mørke, rå og mystiske rommene. Kunne de i det hele tatt brukes, eller var det like greit å mure igjen inngangene. Klart de kan brukes. Hva med Kampen curlinghall? Eller en scene for performance og konserter, eller en kinosal, eller en svømmehall, sykkelverksted, hobbyrom til utleie, ølbryggeri, øvingslokaler for lokale band? De samlet seg om et forslag, som de ga navnet Kampen kulturbryggeri. Tanken bak ølbryggeri er at her kan hobbybryggere komme for å brygge sitt eget øl, mens utstyret kan være felles. Matproduksjon, fermentering er også virksomheter som vil passe inn i disse rammene.

Eksempelet bare for å vise at felleskapet – kommune eller stat – ikke bare kan la disse fjellhallene stå der, ubenyttet. Overlat dem til folk som har ideer, kompetanse og ressurser til å fylle fjellanleggene med spennende aktivitet.

Og denne ytring er også publisert i Dagbladet.

 

De 13 anleggene Staten ønsker å overlate til Oslo kommune er:

Myrer                         

Stensparken                   

Bakkehaugen

Langerud

Smalvold                      

Kampen                        

St. Hanshaugen

Svartdalsveien                            

Havnejordet                   

Fjellet                       

Ljanskollen                   

Skryta                        

Frognerparken       

 

 


Kommentarer   

+1 #1 Bjørn Haug 28-09-2017 07:29
Hva med ishockey, kfr Gjøvik.
+4 #2 Engle V. I. Steen 28-09-2017 09:45
Til bloggeiers informasjon så er Kampen alarnplass eller Caven i drift den dag i dag. Ikke som rockeklubb, men som øvingslokale for flere lokale band. Etter at brannvesenet nekta oss å ha konserter der har vi ligget lavt i påvente på en avgjørelse fra Oslo kommune om de vil selge eller leie det videre til oss. Siden vi har vært i lokalet siden 1989 og mener da at vi har første rett til å kjøpe dette.
Vi har kommet med flere løsninger som kommunen ikke har stilt seg uvillig til, men pga at dette må avgjøres politisk tar ting tid.
Det var flere aktiviteter som opphørte pga brannvesenets stenging bla Juvenile rock kl club som var et tilbud til musikkinteresse rt ungdom mellom 12 og 18 år , hvor ungdommen fikk styre hele showet. Booke band osv. Et rusfritt arrangement for en aldersgruppe som ikke har et tilsvarende tilbud idag.
Så som du ser så holder vi på der oppe i hula vår og venter på at kommunen kan gi oss lokalet så vi kan gjenoppstå og utbedre påleggene fra brannvesenet.
+3 #3 Roger Teigen 30-09-2017 20:42
Dette er jo perfekte lokaler for skyteklubber. Eventuelle støyplager blir stengt inn under fjell og naboklager vi kjenner til fra utendørs skyting forsvinner.
+1 #4 Lars 01-10-2017 18:53
Noen av banene benyttes i dag til skytebaner. Håper kommunen kan overdra disse til skyteklubbene.. ....

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode