Annet

Stensparken: Forfallet stanses, bygget rehabiliteres og tas i bruk

Stensparken: Forfallen stanser, rehabiliteres og tas i bruk

I flere år har et flott kommunalt hus i Stensparken - en tidligere prestebolig - stått tomt, og gjennom dette forfalt. For en par år siden så noen ungdommer seg lei av dette, og tok huset i bruk. Det noen vil kalle okkupasjon. Jeg mener det er bra at ungdommer synliggjør den vanskjøtsel av felleskapets verdier som kommunale bygg som står tomme år etter år representerer.

Som en følge av ungdommens fokus på at at det praktfulle bygget sto tomt år etter år tok jeg, sammen med Rødts Bjørnar Moxnes og Miljøpartet De Grønnes Harald Nissen, initiativ til en saka ble behandlet i bystyret. Bystyrets flertall (SV, MDG, Rødt og Ap) vedtok i 2016:

"Byrådet bes i samråd med bydelen vurdere om videre bruk av «Presteboligen», Pilestredet 84b, kan inkludere tilbud til barn og unge, og om dette tilbudet kan ha en byøkologisk profil. Byrådet bes se dette i sammenheng med arbeidet med å opprette et byøkologisk senter sentralt i Oslo, hvor et slikt senter bør suppleres med byøkologiske tiltak og prosjekter ute i bydelene.»

Og nå er også pengene på plass. Ved vedtak av budsjett for 2018 vil bystyret bevilge 26 millioner til å sette huset i stand.

Da er den saken løst!


Kommentarer   

+1 #1 Kari Angelique Jaquesson 12-10-2017 07:39
Flott og riktig av ungdommene! Og dessuten - det som er eid av kommunen er jo eid av oss alle, så de har jo en indirekte eiendomsrett.
Det som bør granskes er de som har ansvaret for at slike eiendommer ikke vedlikeholdes og de må stilles til ansvar Det er jo enkeltpersoner som har det ansvaret i kommunen. Hvordan har det seg at de neglisjerer dette ansvaret? Hva er forklaringen/unnskyldningen?
Hva skjer vanligvis med slike bygninger når de har stått og forfalt?
Er det private utbyggere som da "redder" dem?
Sånt er av almen interesse, det er jo våre felles eiendeler som vi alle har vært med på å betale for.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode