Annet

Stensparken: Presteboligen rehabiliteres og tas i bruk

Stensparken: Presteboligen rehabiliteres og tas i bruk

I flere år har et flott kommunalt hus i Stensparken - en tidligere prestebolig - stått tomt, og gjennom dette forfalt. For en par år siden så noen ungdommer seg lei av dette, og tok huset i bruk. Jeg mener det er bra at ungdommer synliggjør den vanskjøtsel av felleskapets verdier som kommunale bygg som står tomme år etter år representerer.

Bygget har stått tomt siden 2009, og daværende byrådet – med Venstres Hallstein Bjercke i spissen - utredet og utredet. Men det mest materielle var at de fikk spikret og boltet igjen vinduer og dører for å forhindre at noen tok huset i bruk. Men dermed fortsetter jo forfall, som mugg og råte.

Det er bra når naboer også er utålmodig. For det er selvsagt rett som innbyggerinitiativet påpeker overfor bystyret: at både foreldre, barn og unge i lang tid har savnet en ny, ikke-kommersiell og attraktiv møteplass for barn og ungdom. Bydelen mangler knutepunkter hvor det kan dannes fellesskap og lokal tilhørighet for barn og unge.

Ved vedtak av budsjett for 2018 vil bystyret bevilge de nødvendige 26 millioner til å sette huset i stand. Det er å sette handling bak de gode intensjoner. Dette snakket jeg om i bystyret denne uka.

Les mer under "les mer."

 

Oslo bystyre 25. okt 2017

Ivar Johansen, SV

Sak: Innbyggerforslag: Puss opp villaen i Stensparken nå

I flere år har et flott kommunalt hus i Stensparken - en tidligere prestebolig - stått tomt, og gjennom dette forfalt. For en par år siden så noen ungdommer seg lei av dette, og tok huset i bruk. Jeg mener det er bra at ungdommer synliggjør den vanskjøtsel av felleskapets verdier som kommunale bygg som står tomme år etter år representerer.

Som en følge av ungdommens fokus på at det praktfulle bygget sto tomt år etter år tok jeg, sammen med Rødts Bjørnar Moxnes og Miljøpartet De Grønnes Harald Nissen, initiativ til en saka ble behandlet i bystyret. Bystyrets flertall (SV, MDG, Rødt og Ap) vedtok i 2016:

"Byrådet bes i samråd med bydelen vurdere om videre bruk av «Presteboligen», Pilestredet 84b, kan inkludere tilbud til barn og unge, og om dette tilbudet kan ha en byøkologisk profil. Byrådet bes se dette i sammenheng med arbeidet med å opprette et byøkologisk senter sentralt i Oslo, hvor et slikt senter bør suppleres med byøkologiske tiltak og prosjekter ute i bydelene.»

Det er flott med ungdommene som gjennom å ta huset i bruk fikk fokus på offentlig forfall, og det er bra når naboer også er utålmodig. For det er selvsagt rett som innbyggerinitiativet påpeker; at både foreldre, barn og unge i lang tid har savnet en ny, ikke-kommersiell og attraktiv møteplass for barn og ungdom. Bydelen mangler knutepunkter hvor det kan dannes fellesskap og lokal tilhørighet for barn og unge.

Bygget har stått tomt siden 2009, og daværende byrådet – med Venstres Hallstein Bjercke i spissen - utredet og utredet. Men det mest materielle var at de fikk spikret og boltet igjen vinduer og dører for å forhindre at noen tok huset i bruk. Men dermed fortsetter jo forfall, som mugg og råte.

Ved vedtak av budsjett for 2018 vil bystyret bevilge de nødvendige 26 millioner til å sette huset i stand. Det er å sette handling bak de gode intensjoner.


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode