Annet

Taraldrud: Oslo kommune støtter beredskapssenteret

Bjørndal: Oslo kommune støtter beredskapssenteret

Ikke overraskende støtter Byrådet, på vegne av Oslo kommune, etablering av politiets beredskapssenter på Taraldrud.

I forslag til høringsuttalelse som byrådet skal behandle torsdag heter det blant annet:

"Den  vedtatte   reguleringsplanen for  beredskapssenteret setter krav for å redusere støyen fra skyte- og sprengningstrening og helikoptertrafikken, men senteret vil  likevel medføre betydelig støy, særlig for  beboerne på  Bjørndal i  Søndre Nordstrand og friluftslivet i  området. Oslo kommune forutsetter at helikoptertrafikken legges opp med sikte på minimere støy-belastningen i boligområder og friluftsområder. Kommunen forventer at det legges opp til god og nær kontakt med kommunen i  miljøoppfølgingen for senteret, der støyproblematikken vurderes samlet og evalueres jevnlig basert på innbyggernes erfaring. Byrådet støtter etableringen av  beredskapssenteret og ønsker at det realiseres raskt.   

Plasseringen av Oslo helikopterplass aksepteres, men det forventes at miljøoppfølgingsprogrammet blir etterfulgt og at alle tiltak som er mulig for å redusere støybelastningen på befolkningen i Bydel Søndre Nordstrand blir gjennomført."

Les hele høringsforslaget på linken nedenfor. Har du synspunkter? Send mail eller sms til byrådet.


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode