Annet

Granskning av boligkjøp i Boligbygg

Granskning av kjøp av boliger i Boligbygg

Det er i fellesskapets interesser at vi får snudd hver stein, og får full oversikt over hva som har skjedd i det kommunale foretaket. Alle som derfor har informasjon oppfordres derfor til å ta kontakt med det eksterne, uavhengige, granskningsfirmaet Deloitte. Nedenfor er informasjon om hvordan du kommer i kontakt med Deloitte hvis du har relevante opplysninger. Om du føler for det kan selvsagt også jeg kontaktes.

Granskning – Boligbygg Oslo KF 

Det skal gjennomføres en ekstern, uavhengig undersøkelse av nærmere angitte eiendomstransaksjoner som Boligbygg Oslo KF har gjennomført i tidsperioden 2015 og fram til nytt styre tiltrådte. Boligbygg ved styret står for gjennomføring av undersøkelsen. Deloitte AS er engasjert til å gjennomføre en uavhengig granskning av ovennevnte eiendomstransaksjoner. 

Granskningen har bl.a til formål å kartlegge relevante faktiske forhold knyttet til BBYs kjøp av boliger som ikke har vært annonsert i markedet og/eller ikke har vært undergitt budrunde og/eller hvor det foreligger andre forhold som er egnet til å indikere at kjøpet ikke er gjort på markedsmessige vilkår i perioden 2015-2017.

Dersom noen har opplysninger som er relevant i forhold til vår gransking kan vedkommende kontakte granskingsteamet. Granskningsteamet kan nås på telefon 95 26 09 38 eller følgende e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Henvendelser kan også skje ved vanlig brev til vår adresse:

Deloitte, Postboks 221, 0103 Oslo.

Merk konvolutten ”Til Thor Dalhaug, vedrørende Boligbygg Oslo KF - konfidensiell”.

Du kan ta kontakt med oss under den forutsetning at vi ikke skal opplyse om din identitet overfor vår oppdragsgiver. Deloitte forplikter seg da til ikke å gi slike opplysninger videre. Du kan også henvende deg anonymt dersom du ønsker det.

Det informeres om at opplysninger, herunder opplysning om kilde, som gis til Deloitte kan bli begjært utlevert i forbindelse med en eventuell sivil- eller strafferettslig behandling for domstolene. Du vil få nærmere informasjon om dette ved kontakt med granskingsteamet.

9. november 2017

Stein Ove Songstad

Oppdragsansvarlig partner Deloitte


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode