Åpenhet

Sykehjemsetaten: En lukket etat

Sykehjemsetaten: En lukket etatJeg ba byrådet skriftlig oversende til bystyrets finanskomite følgende:

"- Regler ansatte og institusjonsledere i Sykehjemsetaten skal følge når det gjelder henvendelser fra media
- Regler ansatte og institusjonslederes skal følge når det gjelder deltakelse i offentlige debatt på område eldreomsorg, inklusive sykehjemsdrift”.

Og byråd Jøran Kallmyr svarer ved notat til finanskomiteen av 2. desember at  "Sykehjemsetaten har orientert meg om at de ikke har særskilte regler eller retningslinjer for dette området, ut over de regler og retningslinjer som gjelder for Oslo kommune – i henhold til Informasjonspolitikk for Oslo kommune (utgitt 01.07.2008)."

Men dette stemmer ganske enkelt ikke med virkeligheten.

Les kommunens informasjonspolitikk (pdf-dokument)

Dette er byrådens fullstendige notat overfor finanskomiteen:

" Sykehjemsetaten har orientert meg om at de ikke har særskilte regler eller retningslinjer for dette området, ut over de regler og retningslinjer som gjelder for Oslo kommune – i henhold til Informasjonspolitikk for Oslo kommune (utgitt 01.07.2008).

Jeg vil besvare dine spørsmål ved å henvise til Informasjonspolitikk for Oslo kommune s kapittel 3 - Åpen og tilgjengelig kommune, punkt 3.1 - Åpenhet og uttalerett hvor det står som følger:

”Den ansvarlige leder av en kommunal virksomhet har rett og plikt til å gi opplysninger på vegne av sin virksomhet. Lederen har ansvar for at denne oppgaven delegeres i tilstrekkelig grad slik at det blir mulig å gi korrekt, rask og fyllestgjørende informasjon.

Fagrelaterte uttalelser kan gis av alle medarbeidere innenfor eget fagområde.

Kommunens medarbeidere har anledning til å delta i samfunnsdebatten. Det må da framgå at man uttaler seg som privatperson.”

Skriver altså byråden.

Men virkeligheten er en helt annen. Etatsdirektøren i Sykehjemsetaten har ved rundskriv til alle etatens ansatte av 11. januar 2007 gitt regler som langt går ut over kommunens vedtatte informasjonspolitikk, og som klart kommer i motstrid til overstående. Og rundskrivet ligger fortsatt på etatens intranettsider som et rundskriv som fortsatt gjelder.

Mens byråden over skriver at "den ansvarlige leder av en kommunal virksomhet har rett og plikt til å gi opplysninger på vegne av sin virksomhet", - f.eks. institusjonsleder for det enkelte sykehjem - har etatsdirektøren gitt følgende instruks til alle etatens ansatte: "Ved henvendelse fra media skal journalister henvises til etatsdirektøren. Etatsdirektørens mobilnummer skal oppgis".

Og i et annet punkt: "Dersom henvendelsen fra media dreier seg om et ønske om å lage reportasje e.l. fra tjenestestedet, skal etatsdirektørens tillatelse innhentes."

Mens bystyrets retningslinjer plasserer informasjonsansvaret i linjen, ned på den enkelte virksomhet, vil Sykehjemsetatens leder selv ha full kontroll på alt som sies til presse- og offentlighet.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode