Åpenhet

Fritt Ord-anerkjennelse: Gir økonomisk støtte til å videreutvikle bloggen min

Fritt Ord-anerkjennelse: Gir økonomisk støtte til å utvikle bloggen minFor å bidra til en allsidig meningsbrytning i Norge utlyste Fritt Ord 2,5 millioner kroner til samfunnsengasjerte bloggere. Utlysningen ble rettet mot personlig redigerte blogger som ikke har noen institusjonell tilknytning. Det var mulighet for å søke om midler til nyetablering av blogger og utvikling av allerede eksisterende blogger.

Fritt Ord mottok 219 søknader om prosjektmidler, og juryen har kommet frem til 16 søkere som får tildelt midler. 8 av prosjektene er nyetableringer. De andre 8 er allerede eksisterende blogger som skal videreutvikles.

Jeg er glad for den anerkjennelse det ligger i at Fritt Ord valgte ut min blogg, og ser fram til å kunne utvikle den ytterligere.

Les Fritt Ords pressemelding
Les Aftenpostens nyhetsoppslag
Les Victorias kommentar

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode