Åpenhet

Rusmiddeletaten: Etatsdirektøren vil hindre ansattes tillitsvalgte å ta kontakt med bystyrepolitikere

Rusmiddeletaten: Etatsdirektøren vil hindre ansattes tillitsvalgte å ta kontakt med bystyrepolitikereDirektøren for Rusmiddeletaten mener tillitsvalgte i etaten har brutt interne regler når de henvender seg til bystyrepolitikere for å påvirke den politiske beslutningsprosesessen. Jeg har derfor sendt fram følgende spørsmål Byrådet må besvare overfor bystyret:

"Direktøren for Rusmiddeletaten har i en henvendelse av 17. november, adressert til Byrådet - men videresendt Bystyrets helse og sosialkomite - kommentert et notat ansattes tillitsvalgte ved Prindsen har sendt bystyrets helse- og sosialkomite. 
 I etatsdirektørens notat heter det bl.a.:
 
"Vi er ikke kjent med hvilke fullmakter de to har fra sine organisasjoner, men de har ingen rolle i den formelle behandlingen i etaten. Det er i hht etatens HMS-håndbok samme tjenestevei for tillitsvalgte og vernetjeneste som for lederne i etaten."

Formuleringen må forstås slik at de tillitsvalgte ved å ha sendt en henvendelse til bystyret har brutt interne regler i etaten.
 
Har etaten en HMS-håndbok som angir en "tjenstevei for tillitsvalgte" som hindrer dem i å ta kontakt med folkevalgte for å påvirke den demokratiske beslutningsprosess i kommunen? 

Hvis ja, anser Byrådet at dette er i samsvar med bystyrets/Byrådets klart uttalte politikk vedrørende dette, jfr. f.eks. byrådslederens notat til finanskomiteen av 19. mai hvor det heter: "Ansatte og tillitsvalgte skal selvsagt ha mulighet til å orientere folkevalgte om det de mener er kritikkverdige forhold."

Kommentarer   

0 #11 Lene Gunhild Østby 25-11-2010 01:31
Synes ikke det er så rart at ansatte i Oslo kommune føler seg maktesløse. Tenk at en tillitsvalgt har snakket direkte med politikere uten å gå linje. Her må det strammes opp.
0 #12 Bjorn Elsom 25-11-2010 08:35
hva mener de med med interne regler? dette er rene sensur
0 #13 Berit Berntsen 25-11-2010 08:36
Vært sånn i Oslo Kommune siden tidenes morgen, virker det som..
Lenge før min tid for snart 15 år siden

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode