Åpenhet

Venstre skaper flertall for fortsatt lukkethetskultur?

Venstre skaper flertall for fortsatt lukkethetskultur?Mens Venstre i kommuner som Molde, Levanger, Kragerø og Vefsn skryter av at de har fått gjennomslag for det viktige prinsipp at styremøter i kommunale foretak som hovedregel skal holdes for åpne dører, så inntar Oslo Venstres bystyregruppe et annet standpunkt. 

Det følger av  kommunelovens § 68 nr. 5 at styret i kommunale foretak holder møtene sine for lukkede dører dersom ikke kommunestyret har fastsatt noe annet i vedtektene. For Oslos del holder alle foretaksstyrene lukkede møter, uten innsyn for offentligheten. Regjeringen har sendt ut på høring forslag om endring av dagens bestemmelser, og foreslår at dagens bestemmelser bør speilvendes, slik at styremøter som hovedregel skal være åpne.  Dette begrunnes i at åpenhet i kommuner er med på å skape tillit til kommunal virksomhet og å styrke lokaldemokratiet. Kommunale foretak er en del av kommunen. Det er derfor viktig  at også de delene av kommunen driver virksomheten sin på en tillitsvekkende måte.

Flertallet i bystyrets finanskomite (partiene Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre) anbefaler overfor bystyret at Oslo kommune går i mot regjeringens forslag om en lovendring slik at styremøter i kommunale foretak som hovedregel skal holdes for åpne dører. Venstre i Oslo står, i motsetning til partikolleger andre steder i landet, som forsvarer for en lukkethetskultur.

Selv fremmet jeg (med støtte fra AP) følgende forslag: "Oslo kommune støtter, i likhet md KS, departementets forslag om at styremøter i kommunalt eide foretak skal være åpne når forretningsmessige forhold ikke tilsier noe annet". Venstre kan, når  bystyret behandler saken onsdag, om de vil ha troverdighet som et partt som sloss for en åpenhetskommune, sikre flertall for dette standpunkt.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode