Åpenhet

Hemmelighets-byrådet: Klaget inn for Sivilombudsmannen

Hemmelighets-byrådet: Klaget inn for SivilombudsmannenJustisdepartementets veileder til offentlighetsloven er krystallklar: byråd i kommuner med parlamentarisk styreform er å regne som folkevalgt organ. Og da er et grunnprinsipp at saksdokumenter som skal behandles i folkevalgte organer er offentlige for publikum, presse og almenhetens ellers på det tidspunkt det framsendes til organet.

Byrådet i Oslo følger ikke loven på dette punkt, og "kommunelovens far", professor Jan Fridtjof Bernt mener Oslo kommune begår lovbrudd.. KS sin ukeavis Kommunal Rapport klager derfor Oslo kommune inn for Sivilombudsmannen.

Det synes jeg er bra, for hemmelige Oslo har et betydelig forbedringspotensiale når det gjelder å rydde opp i lukkethetskulturen som preger hovedstaden.

Les Kommunal Rapports klage til Sivilombudsmannen
Les Byrådets begrunnelse for praksisen

Kommentarer   

0 #1 Charlie Hillfield 24-01-2012 20:29
Offentlighetslo vens bestemmelser er til for å respekteres. Trodde Høyre og FRP var opptatt av at lover skal holdes og ikke brytes???

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode