Hemmelighets-byrådet: Klaget inn for Sivilombudsmannen

Hemmelighets-byrådet: Klaget inn for SivilombudsmannenJustisdepartementets veileder til offentlighetsloven er krystallklar: byråd i kommuner med parlamentarisk styreform er å regne som folkevalgt organ. Og da er et grunnprinsipp at saksdokumenter som skal behandles i folkevalgte organer er offentlige for publikum, presse og almenhetens ellers på det tidspunkt det framsendes til organet.

Byrådet i Oslo følger ikke loven på dette punkt, og "kommunelovens far", professor Jan Fridtjof Bernt mener Oslo kommune begår lovbrudd.. KS sin ukeavis Kommunal Rapport klager derfor Oslo kommune inn for Sivilombudsmannen.

Det synes jeg er bra, for hemmelige Oslo har et betydelig forbedringspotensiale når det gjelder å rydde opp i lukkethetskulturen som preger hovedstaden.

Les Kommunal Rapports klage til Sivilombudsmannen
Les Byrådets begrunnelse for praksisen

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)