Barnevernet: prioritet nr. 1

Barnevernet: prioritet nr. 1 i kommunenJeg ønsker meg en kommune hvor

- bydelens barnevernstjeneste får økt bemanning, slik at de får bedre muligheter til å følge opp den økte saksmengde
- barn og unge ikke skal settes ut på anbud (jfr. KOFA-avgjørelsen)
- barnets beste legges til grunn, og bydelenes priser for bruk av Barne- og familieetatens institusjonsplasser bør derfor reduseres
- det forebyggende barnevern er styrket, særlig helsestasjonenes ressurser
- frivillige/ideelle organisasjoner gis bedre muligheter for forebyggende innsats

Kort sagt: for meg er barnevernet det aller viktigste tiltaksområde i kommunen, og skal derfor ha førsteprioritet ved fordeling av ressurser.

Hvilke initiativ og endringer ser du som nødvendig på dette feltet?

Jeg stiller meg til disposisjon for gjenvalg og 4 nye år i Oslo bystyre i folkets tjeneste om du ønsker meg. Oslo SV har et flott program, og gode kandidater.

Men du velger ikke bare hvilket parti du vil satse på: Uansett hvilken partiliste du bruker, kan du gi enkeltkandidater en tilleggsstemme. Om du fortsatt ønsker meg i Oslo bystyre trenger jeg din stemme.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)