Barn og Unge

Markedet senker mødrehjemmene

Markedet senker mødrehjemmeneFamiliehuset Nanna-Marie står nesten ubrukt etter at barnevernet innførte bestillermodellen. Hit kom rusavhengige småbarnsmødre, kvinner og barn i dekning på krisesenter, soningsfanger med småbarn. Nå er det nesten tomt. Senteret drives av Kirkens Bymisjon.

Det store skillet i Oslo kommune kom i 2003 da det ble slutt på rammefinansiering av sentrene og bydelene begynte å kjøpe plasser ved stykkprisfinansiering. Bydelene fikk ansvaret for å søke inn folk til familiehusene. Innen fem år hadde Nanna-Marie krympet til ti plasser. Nå lurer de på om høy kompetanse og fagutdannet døgnbemanning rett og slett er for dyrt for bydelene., skriver tidsskriftet Fontene.

Jeg tror det ville være klokt om  kommunes sentralt delfinansierte barnevernsplasser, slik at kortsiktige økonomiske betraktninger kunne vike til fordel for de mer faglige og langsiktige vurderinger.

Les artikkelen i tidsskriftet Fontene

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode