Barn og Unge

Markedet senker mødrehjemmene

Markedet senker mødrehjemmeneFamiliehuset Nanna-Marie står nesten ubrukt etter at barnevernet innførte bestillermodellen. Hit kom rusavhengige småbarnsmødre, kvinner og barn i dekning på krisesenter, soningsfanger med småbarn. Nå er det nesten tomt. Senteret drives av Kirkens Bymisjon.

Det store skillet i Oslo kommune kom i 2003 da det ble slutt på rammefinansiering av sentrene og bydelene begynte å kjøpe plasser ved stykkprisfinansiering. Bydelene fikk ansvaret for å søke inn folk til familiehusene. Innen fem år hadde Nanna-Marie krympet til ti plasser. Nå lurer de på om høy kompetanse og fagutdannet døgnbemanning rett og slett er for dyrt for bydelene., skriver tidsskriftet Fontene.

Jeg tror det ville være klokt om  kommunes sentralt delfinansierte barnevernsplasser, slik at kortsiktige økonomiske betraktninger kunne vike til fordel for de mer faglige og langsiktige vurderinger.

Les artikkelen i tidsskriftet Fontene

Kommentarer   

0 #1 Tore G. Bareksten 11-10-2011 12:38
Også andre mødrehjem i Oslo sliter. Jeg har som lærer hatt flere elever med bakgrunn i enten rus eller psykiatri som har klart å ta utdanning blant annet fordi de hadde mødrehjemmene i ryggen. DEt er også bra for barna at enslige mødre med slike problemer ikke blir overlatt til et isolert liv i en trygdeleilighet . Med den gamle finansieringsor dningen ble slik hjelp tildelt etter behov. Nå som ansvaret er skjøvet over på bydelene uten at budsjettene er økt, er det bydelenes økonoi og priotiteringenr som bestemmer, ikke hensynet til barnet eller den enslige mora.

Igjen ser vi bakdelen med public management/måls tyring i helsevesenet. Målet å oppnå balanse i eget lille årsbudsjett blir så viktig at man skyver oppgaver og ansvar over på andre. slikt er sikkert utmerket i de konkurrende amerikanske bilfabrikkene målstyring ble utviklet for, men innenfor helse- og sosialvesen forhindrer det såvel langsiktig som tverrfaglig tenkning.
0 #2 Charlie Hillfield 14-10-2011 22:31
Omsorg koster penger!!! Gevinsten er helse og velferd. Ikke et overskudd i kroner og ører. Pengepugere skjønner ikke dette - for dem er overskudd i årsregnskapene det viktigste - ikke om velferdsnivået i Norge er gått opp eller om folk har fått bedre helse.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode