Barn og Unge

Byrådet: Vi har ikke tilsynsansvar for barnevernet

Byrådet: Vi har ikke tilsynsansvar for barnevernetKommuneloven er krystallklar på at Byrådet har det overordnede tilsynsansvar for den kommunale forvaltning, og som en konsekvens av dette har det også (forvaltningslovens § 13, 4. ledd) også tilgang til taushetsbelagte opplysninger.

Men på spørsmål fra meg, og i notat til bystyrets finanskomite, fraskriver Byrådet seg tilsynsansvaret på barnevernsområdet og begrunner dette med "at ansvarlig byråd ikke har tilgang til dokumentene i enkeltsaker på barnevernsområdet." Og så sier Byrådet: "At dette er utgangspunktet i disse sakene skyldes blant annet at er at det er Fylkesmannen, og ikke byråden, som har ansvaret for å føre et slikt tilsyn med barnevernet."

Det er alvorlig når Byrådet slik fraskriver seg ansvaret for en særs sårbar gruppe. Selvsagt er det kommunens øverste ledelse som har det overordnede tilsynsansvar for hele den kommunale forvaltning, inklusive barnevernet. Dette forhold kommer jeg selvsagt til å forfølge videre.

Les Byrådets notat til finanskomiteen

Kommentarer   

0 #1 Cecilie Bedsvaag 27-02-2012 16:28
Det stemmer at man må klage til Fylkesmannen dersom man har noe å utsette på Barnevernet.
0 #2 Ivar J 27-02-2012 16:52
Cecilie: Ja, i den forstand at Fylkesmannen er Statens tilsynsorgan for kommunene, både når det gjelder eldreomsorg, barnehager, utdanning og alle øvrige tjenester. Men selvsagt har kommunen SELV førsteansvar (og hovedansvaret) for at deN leverer innbyggerNe den kvalitative tjeneste de har krav på og i samsvar med lovens rammer. Her er det ingen forskjell på barnevern og øvrige helse- og sosialtjenester .

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode