Barn og Unge

Tjener fett på barna

Tjener fett på barnaDet kan være lukurativt å drive med barnehager i Norge. I rapporten «Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager» går det fram at private barnehager i 2010 kan ha hentet ut en profitt på mellom 600 og 700 millioner kroner, samtidig som de mottok milliarder i offentlig støtte. Dette går fram av en ny rapport Telemarksforskning har utarbeidet for Kunnskapsdepartementet.

Det er viktig at vi ikke setter likhetstegn mellom "private barnehager", og disse profitørene. Mange private barnehager er ideelle virksomheter som er opptatt av barnets beste. Men samtidig må Kunnskapsdepartementet sikre at statsstøtte går til barna, og ikke havner i lomma på private profitører som registrerer seg i utenlandske skatteparadiser. Kristin Halvorsen har en jobb å gjøre.

Les mer i Dagsavisen
Les fra Telemarkforskning

Kommentarer   

0 #11 Haakon 22-02-2012 02:29
Vel - det var et tv-innslag om saken som jeg ikke fant.
Der var Kristin H opprørt over at kommunene ikke klarer å overføre de pengene de får for barnehagene uten å ta noe av pengene.

Det er det møtet skal dreie seg om.
Om du ikke tror meg så får du vente å se hva som skjer i kjølvannet av møtet, da.

Jeg tror statsråden har den informasjonen hun trenger når hun kaller partene inn på teppet....
0 #12 Haakon 22-02-2012 20:26
Forøvrig syns jeg det er foruderlig hvordan Høyre blir kalt for lommebokpartiet.
Når jeg ser innleggene til SV, som her om barnehager, om de "rike", om privat sektor, om folk som prøver å få til noe for seg selv så syns jeg egentlig SV fortjener uttrykket lommebokpartiet langt mer.

Dere er jo mer opptatt av at folk ikke skal tjene penger, enn f.eks. at folk blir friske!
Bare tenk deg om selv : Hva er argumentasjonen mot private tjenester i helsevesenet? Jo - folk skal ikke tjene penger på andres sykdom.

Vi ser det gang på gang.

I dag er det mange som går med smerter i kø. Samtidig som det er ledig kapasitet andre steder privat. Men, man skal jo ikke la de private tjene, så da er det bedre å bruke unødig mye penger på trygder OG la personen lide unødig mye.

Jeg mener det kvalifiserer dere til lommebokpartiet !
0 #13 SvenH 23-02-2012 12:42
Om jeg ikke regner feil så utgjør altså dette "gigantiske overskuddet" i gjennomsnitt kr. 185 824,- per barnehage. For min barnehages del så har vi et større "overskudd, nemlig kr 700 000. Så hva gjør vi med slike penger? Jo, dette er midler som er oppspart for å kunne gjøre HELT nødvendige utbedringer av vår 21 år gamle barnehage. Vi må ha større plass til barnas klær i garderobene, vi må ha et nytt stelle-rom og tak over område mellom småbarnsavdelin g og vognskuret. Slik må man i private barnehager jobbe mens i kommunen skjules disse midlene og fremstår ikke på noe budsjett eller i noen regnskaper for den enkelte barnehage. Vi må være helt klar over at regjeringen spiller ut disse kortene mot private barnehager fordi vi har en statsråd som i bunn og grunn ønsker at alle barnehager er kommunale. Det som er grotesk er at hun selv har laget dette systemet og gått over ideologiske lik for å oppfylle sitt mål om full barnehagedeknin g.
0 #14 Haakon 23-02-2012 13:10
Man glemmer også fort at disse gigantiske overskuddene som er et ubegrenset sugerør rett i statskassa beskattes først med 28%. Så - om man skal ta ut kritikkverdige utbytter er det 28% skatt på disse pengene også.
Så - av disse kritiske pengene kommer ca halvparten tilbake til staten....
0 #15 Ivar J 23-02-2012 14:04
SvenH: Vi har en håndfull barnehagebarone r som er mer opptatt av maksimal profitt enn stellerom, garderobeforhol d og barnets beste. Deres opptreden ødelegger for en hel bransje, og jeg mener nok du og andre seriøse aktører gjør klokt i ikke å regne dem som en del av dere, og som du for enhver pris skal forsvare. Det blir relativt misvisende å fordele overskudd på antallet barnehager, når de store profitttuttaken e skjer i svært få private barnehager. De fleste private barnehagers hovedproblem er nok i det hele tatt å få det til å gå rundt.

Vi har samme problemstilling en i matvarebransjen . En håndfull aktører tar ut en enorm profitt. Men om du fordeler dette ned på hver eneste lille matvarebutikk blir jo beløpet relativt lite. Men den lille kjøpmannen på hjørnet får ikke del i Ole Robert Reitans gigantformuer.
0 #16 Anita 23-02-2012 14:26
jaså, Haakon. du snakker om 28 % skatt.
åneida, noen klarer godt å omgå det
velferdsstaten.no/.../...
0 #17 SvenH 23-02-2012 15:13
Ivar J, mitt poeng er nettopp at selv vi, som har et "overskudd" på langt over gjennomsnittet, ikke tjener fett på barna. Nå må vel snart også SV begynne å være litt pragmatiske og se at dette ikke handler om private eller kommunale aktører men om hvordan innholdet skal være.
Jeg savner din kommentar til hvordan kommunene skjuler de reelle kostnadene men sin barnehagedrift og slik tvinger private barnehager til å legge opp til større overskudd for å kunne gjøre nødvendig vedlikehold. Jo større usikkerhet om driftstilskudd, jo men må en privat bedrift legge opp noen midler i tilfelle tilskuddet blir mindre enn før.
At 2 aktører (for det er bare 2) som er store eiere, tar ut profitt kan jo alltid diskuteres, men å bruke dem som gissel for å tyne alle landets private barnehager er ufattelig frekt og urettferdig.
0 #18 Haakon 23-02-2012 17:09
Det blir for enkelt, Anita.
Om man deler barnehage i drift og bygning så kan man ta en høyere leie og bygningsselskap et tjener penger.

1. Det er sant. Hva er skattebyrden på eiendomsselskap et da?
Jo - det er fremdeles 28 + 28. Det er bare flyttet.

2. De som driver enkeltmannsfore tak (barnehage eller annet) får inntektsskatt av de pengene de tar ut. Her vil man alltid komme over 28%, ikke under.

3. Tar ut høyere lønn : Det blir desto hardere beskattet pga vår progressive beskattning. Her vil man alltid komme over 28%, ikke under.

4. Ha familie og venner i styret og de kompensasjon. Ja - det kan man. Og så må de som mottar lønn for styreverv betale skatt av det. Også over 28%.

5. Man kan godt skille ut finansene i andre selskap. Da kommer ikke pengene i lomma på noen og blir derfor ikke beskattet. Man skal ikke betale skatt av penger man ikke tjener!
Det øyeblikk derimot man tar penger fra selskaper kommer skatten.

6. Betale konsernbidrag. Ja - igjen - pengene er i selskapene og ikke i lomma på folk. Da skal det ikke betales skatt.

Pkt. 5 og 6 er planen bak utbytteskatten som kom i 2004. Man skattelegger det man tar i lomma. Det som er igjen i bedriften skal ikke utbyttebeskatte s - selvfølgelig.

Så - du tror kanskje det du leser her. Men, om du følger pengene så stemmer ikke det at man slipper skatt. Man kan flytte penger til selskaper uten skatt. Man kan dele penger med venner og familie og de få skatt. Man kan ta pengene selv og betale skatt.

Men - skatt er det uansett! Reglene er vanntette
0 #19 Ivar J 23-02-2012 22:20
Sven H. Grødem: Tja, den eneste regjering som så langt har innført overskuddsbegre nsning innenfor Kunnskapsdepart ementets saksområder er Bondevikregjeri ngen og Kristin Clemets privatskolelov. Mao Høyre

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode