Tjener fett på barna

Tjener fett på barnaDet kan være lukurativt å drive med barnehager i Norge. I rapporten «Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager» går det fram at private barnehager i 2010 kan ha hentet ut en profitt på mellom 600 og 700 millioner kroner, samtidig som de mottok milliarder i offentlig støtte. Dette går fram av en ny rapport Telemarksforskning har utarbeidet for Kunnskapsdepartementet.

Det er viktig at vi ikke setter likhetstegn mellom "private barnehager", og disse profitørene. Mange private barnehager er ideelle virksomheter som er opptatt av barnets beste. Men samtidig må Kunnskapsdepartementet sikre at statsstøtte går til barna, og ikke havner i lomma på private profitører som registrerer seg i utenlandske skatteparadiser. Kristin Halvorsen har en jobb å gjøre.

Les mer i Dagsavisen
Les fra Telemarkforskning

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)