Barn og Unge

Mindre byråkrati i Osloskolen?

Mindre byråkrati i Osloskolen?Venstreleder Trine Skei Grande hadde på partiets landsmøte prisverdig engasjement for å få ned byråkratiet i skolen: - Lærerne er blitt nedlesset med alle andre oppgaver enn det å formidle kunnskap. De må stadig tilpasse seg kortsiktige politiske mål. For hver ny ide følger mer administrasjon, mer papirarbeid og mindre undervisning. Nå må lærerne få tid til å være lærere igjen, sa hun blant annet. Det er bra.

Men jeg er redd byåkratiet kanskje er størst i Oslo, den kommunen hvor Venstre har utgjort en del av det politiske grunnlaget for et borgerlig byråd de siste 16 år. Har det blitt mer eller mindre byråkrati i Osloskolen i løpet av disse årene?  I 2009 vedtok bystyret: "Byrådet bes gjennomføre en vurdering av hvilke tiltak som kan bidra til at byråkratiet i Osloskolen kan reduseres." Jeg ber Byrådet skriftlig besvare overfor bystyret hvordan dette har gått.

Les Utdanningsforbundet i Oslos vurdering av tidsforbruk i Osloskolen


Dette er det spørsmål Byrådet skriftlig skal besvare overfor bystyret:


Jeg merket meg at Venstreleder Trine Skei Grande på partiets landsmøte understreket viktigheten av å ha mindre byråkrati i skolen:

- Lærerne er blitt nedlesset med alle andre oppgaver enn det å formidle kunnskap. De må stadig tilpasse seg kortsiktige politiske mål. For hver ny ide følger mer administrasjon, mer papirarbeid og mindre undervisning. Nå må lærerne få tid til å være lærere igjen, sa hun blant annet.

7. desember 2009 vedtok bystyret:

"Byrådet bes gjennomføre en vurdering av hvilke tiltak som kan bidra til at byråkratiet i Osloskolen kan reduseres."

1.

Hvilke konkrete endringer er foretatt i Osloskolen i løpet av 2010, 2011 og 2012 som har gitt mindre byråkrati, og frigitt tid for lærerne til undervisningsoppgaver?

2.

Venstrelederen understreker; "for hver ny ide følger mer administrasjon, mer papirarbeid og mindre undervisning". Jeg antar det også har vært nye ideer for Osloskolen etter 2009. Har derfor lærerne i Osloskolen  pr. 2012 samlet sett - netto - mer tid til undervisning enn det som var situasjonen for 3 år siden?

3.

Hvilke ytterligere tiltak er nær forestående for å redusere det som omtales som byråkrati i Oslo-skolen?

Følg Ivar Johansen på Twitter
tilsendt nyhetsbrev


Kommentarer   

0 #1 Mette 07-05-2012 16:51
Flott! Tidsnøden går ut over tilrettelegging en for læring. Vi underviser nok, men mangler tid til å forberede de gode timene. Den eneste løsningen, slik jeg ser det nå, er å undervise færre timer i uka.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode