Barn og Unge

Få rettigheter for fattige barn

Få rettigheter for fattige barnNestoren i norsk sosialrett, Kristian Andenæs, har ingen tro på bedringer for fattige barn her i landet før staten tar grep om sosialhjelpen.

Jussprofessoren viser til at det har vært mye snakk om at barn av sosialklienter ikke må lide for at foreldrene ikke er i arbeid. – Men det skjer svært lite. Jeg tror ikke det blir noen ordentlig endring på dette før man gjør sosialhjelpen til et statlig tiltak på linje med andre økonomiske ytelser. Det er noe underlig i at de fleste velferdsordninger administreres via statlig forvaltning, men at det skal være et kommunalt ansvar å ta vare på rest-gruppene som faller utenfor andre ordninger, sier Andenæs til NTB.

Andenæs gjør her en svært viktig observasjon. Det er grunn til å være utålmodig på vegne av de barna som lider.

Les mer herLegg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode