Eldreomsorg

Hjemmehjelpsgaranti: Garanti-tiden gått ut?

Hjemmehjelpsgaranti: Garanti-tiden gått ut?Ved byrådets budsjettforslag for 2007 – valgåret – foreslo byrådet det som ble presentert slik i finanstalen: ”I dette budsjettet foreslår byrådet en helt ny tidsgaranti for Oslos hjemmehjelpsbrukere. Alle som har fått vedtak om hjemmehjelp i Oslo skal få tilbud om minst 4 timer hjemmehjelp i måneden, og brukerne selv skal ha stor innflytelse på hvordan denne tiden blir disponert.” Bystyret vedtok forslaget.

Jeg får nå informasjon fra bydeler om at tidsgarantien er gått ut på dato, og at brukere nå – mot deres ønske – får beskjed om at de i framtida får redusert tid, for eksempel 3 timer pr. måned. En slik bydel er f.eks. bydel Grorud.

Jeg har derfor bedt byrådet besvare følgende spørsmål overfor bystyret:

1.    Var byrådets forslag bare en garanti av tidsbegrenset varighet? 
2.    Hvis nei, hvor mange bydeler praktiserer vedtaket slik det er vedtatt? 
3.    Hvis nei, hvilke tiltak vil Byrådet sette i verk for å sikre at vedtaket følges?


Og mens en eldre mann skriver slik til meg på søndag:

"Min kone har vedtak om 2 timers praktisk hjelp i hjemmet hver 14 dg. i bydel Grorud. Ved siste besøk forteller hjemmehjelpen at hun hadde fått beskjed at vi heretter bare skulle få 1.5 timer hver 14.dg.Så vidt jeg vet forelgger det et  kommunalt vedtak om at praktisk hjelp skal være minst 4 timer i mnd. Stemmer dette?"

kan han skrive dette på tirsdag, få timer etter at jeg har sendt fram spørsmål til byrådet, og media har ringt bydelen:

"Jeg var i telefonkontakt med hjemmetjenesten i dag og de beklaget at de hadde gjort en feil og at vi for fremtiden skulle få 2 timer hver 14 dg. Det var jo et godt forsøk."

Det foregår en kutt i bydelenes omsorgstjenester i det stille. Den som er sterk og sloss, og gjennom det får offentlig fokus, vinner, men hva med alle de andre?

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode