4 timer hjemmehjelp: Bystyret bør trolig endre vedtaket

4 timer hjemmehjelp: Bystyret bør trolig endre vedtaket"Eldreomsorgen er ikke bare sorgen", skrev Dagsavisen forleden, med bakgrunn i en OECD-rapport og med reportasje fra Grünerløkka sykehjem.

"Ved Grünerløkka sykehjem er det 15 minutter til middag. Sola skinner inn gjennom vinduene i femte etasje. Døren ut til takterrassen er åpen. Fuglesang siver inn. - Vet du hva? Vi snakket om hvordan det må være å bli gammel i et annet land enn Norge, tidligere i dag. Jeg tror vi er heldige som bor her, sier Betty Kristiansen. - Ja, vi blir hentet hjemme med buss hver dag, og når vi kommer hit venter ferdig frokost, og vi har trim og morobingo hver torsdag, og tirsdag er det andakt som avsluttes med dans, ramser Reidun S. Tømte opp.

- Er det virkelig ikke noe som kunne ha vært bedre? - Jeg har hjemmehjelp i én time hver 14. dag. Det blir litt lite, svarer Kristiansen etter en stund. - Jeg kunne godt ha fått én time hver uke," heter det i Dagsavisens reportasje.

Det minner meg om følgende: Reidun har krav på å få innfridd sine ønsker. Oslo bystyre har enstemmig vedtatt at alle som får denne tjenesten, minimum skal få tilbud om 4 timer bistand pr. måned. Jeg merker meg at mange bydeler ikke er lojale mots bystyrets vedtak. Helsetilsynet avdekket ved en stikkprøvekontroll i bydel Alna fjor at i 9 av 13 vedtak var det innvilget mindre enn 4 timer praktisk bistand, og jeg hører om tilsvarende eksempler fra mange bydeler.

Jeg kan gripe dette an på to måter: Reise krav om at bydelene er lojale mot bystyrets vedtak, og at Byrådet skjerper dette inn. Et annet alternativ er å konstatere at bystyrets vedtak var uklokt, og at det bør endres. Jeg tror det siste er riktig. Med de budsjettrammer bystyreflertallet gir bydelene er hjemmetjenester en knapphetsressurs, og hjelp bør tildeles etter en behovsvurdering. Jeg hører om mange brukere med et sterkt hjelpebehov som får nei til tilstrekkelig hjemmehjelp, mens mange brukere - med mindre hjelpebehov - altså krever sin rett til minst 4 timer og hjemmehjelperne blir satt til å vaske veranda, sølvpuss eller andre ikke-prioriterte oppgaver.

Jeg tror bystyret bør oppheve sitt vedtak. Hva tror du?

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)