Eldreomsorg

4 timer hjemmehjelp: Bystyret bør trolig endre vedtaket

4 timer hjemmehjelp: Bystyret bør trolig endre vedtaket"Eldreomsorgen er ikke bare sorgen", skrev Dagsavisen forleden, med bakgrunn i en OECD-rapport og med reportasje fra Grünerløkka sykehjem.

"Ved Grünerløkka sykehjem er det 15 minutter til middag. Sola skinner inn gjennom vinduene i femte etasje. Døren ut til takterrassen er åpen. Fuglesang siver inn. - Vet du hva? Vi snakket om hvordan det må være å bli gammel i et annet land enn Norge, tidligere i dag. Jeg tror vi er heldige som bor her, sier Betty Kristiansen. - Ja, vi blir hentet hjemme med buss hver dag, og når vi kommer hit venter ferdig frokost, og vi har trim og morobingo hver torsdag, og tirsdag er det andakt som avsluttes med dans, ramser Reidun S. Tømte opp.

- Er det virkelig ikke noe som kunne ha vært bedre? - Jeg har hjemmehjelp i én time hver 14. dag. Det blir litt lite, svarer Kristiansen etter en stund. - Jeg kunne godt ha fått én time hver uke," heter det i Dagsavisens reportasje.

Det minner meg om følgende: Reidun har krav på å få innfridd sine ønsker. Oslo bystyre har enstemmig vedtatt at alle som får denne tjenesten, minimum skal få tilbud om 4 timer bistand pr. måned. Jeg merker meg at mange bydeler ikke er lojale mots bystyrets vedtak. Helsetilsynet avdekket ved en stikkprøvekontroll i bydel Alna fjor at i 9 av 13 vedtak var det innvilget mindre enn 4 timer praktisk bistand, og jeg hører om tilsvarende eksempler fra mange bydeler.

Jeg kan gripe dette an på to måter: Reise krav om at bydelene er lojale mot bystyrets vedtak, og at Byrådet skjerper dette inn. Et annet alternativ er å konstatere at bystyrets vedtak var uklokt, og at det bør endres. Jeg tror det siste er riktig. Med de budsjettrammer bystyreflertallet gir bydelene er hjemmetjenester en knapphetsressurs, og hjelp bør tildeles etter en behovsvurdering. Jeg hører om mange brukere med et sterkt hjelpebehov som får nei til tilstrekkelig hjemmehjelp, mens mange brukere - med mindre hjelpebehov - altså krever sin rett til minst 4 timer og hjemmehjelperne blir satt til å vaske veranda, sølvpuss eller andre ikke-prioriterte oppgaver.

Jeg tror bystyret bør oppheve sitt vedtak. Hva tror du?

Kommentarer   

0 #1 Juristen 27-05-2011 11:46
Bystyret bør oppheve vedtaket sitt. Det er ingen grunn til å tildele 4 timer hjemmehjelp til personer som trenger 2, samtidig som de som trenger mer enn 4 timer ikke får det (fordi det blir oppfattet som at alle skal ha like mye hjelp).

En annen side ved dette er at de som får mer hjelp enn de trenger også blir pålagt å betale for mer hjelp enn de trenger. De kan selvfølgelig takke nei til det de får for mye, men informasjon rundt dette og avklaring av hvor mye hjelp som til slutt er ønskelig å ta imot tar mye tid for saksbehandlerne , og den tida kunne de brukt bedre.
0 #2 Knut Hernæs 27-05-2011 12:05
Det bør nok gjøres en evaluering. Selvfølgelig må dette vurderes ut i fra behov. Min personlige oppfattning er at vi beveger oss inn i et system hvor "alt" er regulert slik at man rett og slett ikke har mulighet for å utvise sunn fornuft. Det er slett ikke dumt å bruke hode i blant. Uansett er det rammebetingelse r, være seg i forhold til budsjett eller personellressur ser, da sier det seg selv at det er nødvendig med prioriteringer.
........og dette gjelder på flere områder innen tjenestene.
0 #3 kjell weihe 27-05-2011 12:27
Jeg må på det mest bestemte avvise en tankegang som dette.Her har nok ikke SV så stor omsorg for "de med færre
timer enn 4 timer pr. mnd" som de gir inntrykk av. Selv om
minimumstildelingen blir tatt bort,så har jeg ingen tro på
at dette kommer de med størst hjelpebehov tilgode. Her har
SV "et vikarierende motiv", og det er og sanere/kutte i
velferdsgoder for alle med hjelpebehov. At dette gir seg utslag i budsjettet er klart, men det "overskudd" som så
fremkommer tenkes nok kanalisert til våre nye landsmenn.

Dette forslaget må motarbeides !. Selv om jeg ikke tror det vil skje, så hadde jeg ikke hatt noe imot en kommentar fra Ivar Johansen ang dette.
0 #4 Margrete 27-05-2011 12:48
Dette er jeg helt enig i, det er brukere med ressurser som benytter seg av dette tilbudet.
0 #5 Marit Müller-Nilssen 27-05-2011 17:21
Jeg mener ressursene i hjemmebaserte tjenester må gi det rauseste tilbudet til de sykeste og mest sårbare hjemmeboende. Rent konkret kan dette handle om at det bør ytes bistand til at folk får spist nødvendig og godt heller enn støvfrie bokhyller. Så - ja,jeg mener det er klokt å vurdere om ikke ressuser til 4 timer hjemmehjelp er bedre anvendt til andre tjenester.
0 #6 Ole Jørgen 27-05-2011 23:35
Jeg er litt usikker, men tror nok at Ivars forslag er godt. Alle blir vurdert, ingen blir "pådyttet" timer de ikke trenger, og orienteringen til brukerne kan lett bli mangelfull.
0 #7 Ivar J 28-05-2011 00:05
Kjell Weihe antyder at jeg skulle ha en bakenforliggend e begrunnelse om å kanalisere ytterligere bistand til hjelpetrengende blant "våre nye landsmenn". I bydelenes hjemmetjenester er etnisitet ingen faktor ved tildeling av hjelp, verken nå eller i framtida. Les Kirkens Bymisjons Marit Müller-Nilssens innspill overfor: jeg deler hennes begrunnelse og synspunkter.
0 #8 kjell weihe 07-07-2011 22:40
Ivar J,s svar 27/5 hvor han avviser at etnisitet ikke er
noe kriterium for hjelp er patetisk. Han snakker mot bedre vitende. Enig i at dette formellt sett er riktig, men reellt
sett så er saken en annen ... Jeg fastholder at Ivar J / SV
har en vikarierende agenda for dette forslaget !

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode