Arbeidstilsynet kontrollerer Oslo kommune

Arbeidstilsynet kontrollerer Oslo kommuneArbeidstilsynet gjør jobben, der Byrådet svikter: I løpet av dagen i dag har Byrådet frist på seg til å legge fram følgende dokumentasjon  overfor Arbeidstilsynet:

"antall innleide arbeidstakere som per dags dato arbeider i Oslo kommune, Sykehjemsetaten

hvilke sykehjem, bydeler, omsorgsbolig/hjemmetjeneste og eventuell andre enheter som benytter innleid arbeidskraft, og antall innleide per arbeidsplass

hvilke virksomheter arbeidstakerne er utleid fra, og antall utleide per virksomhet

rutiner for sykehjemsetatens oppfølging av de innleide arbeidstakerne, herunder i forhold til arbeidstid, opplæring, verneutstyr og ellers i det daglige arbeidet

rutiner (eller lignende beskrivelse) for hvordan Oslo kommune sikrer at innleide arbeidstakere har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke, jfr. forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5.

Når det gjelder dette punktet vil Arbeidstilsynet presisere at vi ikke har påleggekompetanse i forhold til forskrift om arbeidsvilkår i offentlige."

Les Arbeidstilsynets brev til Oslo kommune
Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)