Eldreomsorg

Arbeidstilsynet kontrollerer Oslo kommune

Arbeidstilsynet kontrollerer Oslo kommuneArbeidstilsynet gjør jobben, der Byrådet svikter: I løpet av dagen i dag har Byrådet frist på seg til å legge fram følgende dokumentasjon  overfor Arbeidstilsynet:

"antall innleide arbeidstakere som per dags dato arbeider i Oslo kommune, Sykehjemsetaten

hvilke sykehjem, bydeler, omsorgsbolig/hjemmetjeneste og eventuell andre enheter som benytter innleid arbeidskraft, og antall innleide per arbeidsplass

hvilke virksomheter arbeidstakerne er utleid fra, og antall utleide per virksomhet

rutiner for sykehjemsetatens oppfølging av de innleide arbeidstakerne, herunder i forhold til arbeidstid, opplæring, verneutstyr og ellers i det daglige arbeidet

rutiner (eller lignende beskrivelse) for hvordan Oslo kommune sikrer at innleide arbeidstakere har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke, jfr. forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5.

Når det gjelder dette punktet vil Arbeidstilsynet presisere at vi ikke har påleggekompetanse i forhold til forskrift om arbeidsvilkår i offentlige."

Les Arbeidstilsynets brev til Oslo kommune
Kommentarer   

0 #1 Haakon 10-10-2011 18:16
La meg gjette :
Om det er noe galt i Oslo så henger du dem ut og snakker ikke et ord om de ti-tusener av brudd som er avdekket i sykehus....
0 #2 Ivar J 11-10-2011 02:41
Haakon: Joda, jeg kjenner det trikset; En kan alltid unnskylde seg med å peke på noen som er verre enn en sjøl. Byrådet i Oslo har ANSVARET for Oslos virksomheter, og må ta ansvar for de brudd på arbeidsmiljølov en som måtte forekomme i deres virksomheter. Og det helt uavhengig av hva som skjer i nabokommunen, ved et statlig Oslo-sykehus eller i private bedrifter i Oslo.
0 #3 Haakon 13-10-2011 19:12
Jeg er veldig uenig.
Selvfølgelig har kommunen ansvar for de tjenester som tilbys - offentlige eller private.
Det er jo derfor konsekvensen for Adecco ble som den ble.

Men, når vi ser på bruddene i Trondheim ( vi snakker prinsipper her) så har ingen måtte legge ned. Ingen mistet driften. Ingen mistet jobben.

Vi er i et justisland og vi må ha like konsekvenser for like handlinger.

Når det gjelder statlige brudd også. Vi ser store brudd i helsesektoren. Vi ser også drift som tar liv av barn fordi det er for liten bemanning.
Ansvar? Det tilhører regjeringen. Og de tar ikke ansvar. De skylder på helseforetaket og pulveriserer sitt ansvar. SV er i denne regjeringen.

Oslo derimot tok ansvar og straffet foretaket som drev ulovlig. Kanskje andre har noe å lære? Og kanskje man skal forvente likhet for loven i dette landet ?

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode