Eldreomsorg

Seniorsaken: Akutt sykehjemskrise under oppseiling i Oslo

Seniorsaken: Akutt sykehjemskrise under oppseiling i OsloSeniorsaken skriver:

"Samhandlingsreformen skaper sykehjemskrise i Norge! Mens Oslo kommune tidligere har hatt et 40-50 ledige plasser i sykehjem er antallet nå sunket pr i dag 1. mars sunket til 6 ordinære plasser – alle i dobbeltrom. Skjermet avdeling har 6 ledige plasser og en i dobbeltrom. Dette betyr at den fleksibilitet som eksisterte i Oslo og som hindret de verste skandalene, nå er forsvunnet. Det er kun et tidsspørsmål før Oslo er inne i en dyp og akutt sykehjemskrise!"

Det er selvsagt ikke samhandlingsreformen som skaper sykehjemskrise i Oslo. Samhandlingsreformen har vært planlagt lenge, og Byrådet har visst at det ville oppstå økt behov for sykehjemsplasser fra 1. januar.

Det alvorlige er at Byrådet ikke har forberedt dette godt nok ved å sørge for å ha tilstrekkelig sykehjemsplasser til disposisjon for å møte samhandlingsreformen.

Kommentarer   

0 #1 Knut Bråthen 18-03-2012 10:41
Husk det gjelder en gruppe som kollektivt ikke bedriver lobbyvirksomhet hva angår den økende gruppen eldre, inklusive de som blir skrøplige og pleietrengende. Denne omfordelingen av befolkningen kalles "eldrebølge". Det høres m.a.o. ut som noe negativt og truende som vil ramme oss og legge beslag på vår(de yngres) økonomi.. I USA benytter man begrepet "agism" (alderisme ) om slikt. Men skremselspropag andaen som nyttes er unødvendig. Landet makter dette økonomisk. Det er forberedelsene i form av å utdanne flere helsearbeidere, overføring av statlige midler (også i forkant) av fenomenet, forskning og iverksettelse av god planlegging for hvilke behov som må forberedes det svikter. Helsereformer kommer og går. En ting har de alle til felles:"å spare penger under dekke av å skulle yte bedre helsetjenester" . Men de er helt uten verdi så lenge det ikke er politisk vilje til å forberede seg på endret aldersammensetn ing ved å igangsette nødvendige tiltak tidlig nok!
0 #2 Dag Bredal, informasjonssjef Seniorsaken 19-03-2012 11:11
Enig med deg, politikerne burde ha forstått konsekvensen av samhandlingsref ormen og forberedt seg i tide. Det pussige er at ingen synes å ha gjort det - ingen kommuner synes å ha planlagt for reformen. Seniorsaken mottar meldinger fra hele landet om kommuner som innfører dobbelt- og firemannsrom - der de en gang hadde enkeltmannsrom. Korridorpasient er på sykehjemmene er blitt vanlig. For å spare penger legger kommunene ned eldresentre, reduserer bevilgninger til ulike tiltak og trekker inn stillingshjemle r. Hvordan ser du på dette? Er problemet at ekstraoverførin gene til kommunene kommer samtidig med kravet om å ta hånd om pasienter som skrives ut stadig raskere fra sykehusene?
0 #3 Ivar J 19-03-2012 11:12
Dag Bredal:
årsaksforholdene vil være forskjellig, enten det er Oslo, Gran eller Karasjok.

i Oslo har helt opplagt byrådet over år vært for lite offensive i å bygge ut både sykehjem og ikke minst: omsorgsboliger.
men i tillegg kommer det at bydelene er underfinansiert , og i et kjøp/salg-syste m har derfor ikke bydelene råd til å kjøpe plasser, selv om de er tilstede.

ut over i landet tror jeg nok en medvirkende årsak er - som du påpeker - at ekstraoverførin gene har kommet for sent, slik at kommunene ikke har rukket å bygge ut plasser, for å møte samhandlingsref ormen fra nyttår.
0 #4 Line Orlund 19-03-2012 17:04
Flott at du setter fingern på det som ikke fungerer i kommmunen Ivar, men.... Du sitter også i en posisjon i Oslo som gjør at du burde vite at det åpner plasser både på Samahandlignsar ena Aker og på Langerud i løpet av kort tid.
0 #5 Ivar J 19-03-2012 17:56
Line: jeg tror nok dessverre at dette er utilstrekkelig. særlig fordi bydelsøkonomien gjør at bydelene tøyer grensene maksimalt før de vedtar å tildele sykehjemsplass.

Som du vet har bydeler, selv med samhandlingsref ormen, vedtatt å redusere antallet kjøpet sykehjemsplasse r, og terskelen for å få sykehjemsplass i Oslo vil nok samlet sett være høyere i 2012 enn noen gang før. Og så kan du jo høre med Helse- og sosialombudet eller Fylkesmannen hvordan den har vært til nå....

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode