Sykehjemslege: Nei til permisjon for å skrive fagbok

Sykehjemslege: Nei til permisjon for å skrive fagbokPernille Bruusgaard er overlege ved Smestadhjemmet, og har vært tillitsvalgt for sykehjemslegene i Oslo siden 2006.  Med bakgrunn i sin erfaring som sykehjemslege søkte hun Sykehjemsetaten i Oslo kommune om 20% permisjon - uten lønn - fra sin fulle overlegestilling for å skrive bok om behandling og etiske utfordringer ved livets slutt for pasienter i sykehjem. Utrolig nok: hun fikk nei.

Ikke minst ut fra sin størrelse har Oslo kommune mange ansatte med betydelig spisskompetanse. Etter  min oppfatning har kommunen gjennom dette også et ansvar for å bidra til å formidle kunnskap og kompetanse på nasjonalt nivå. Dette kan eksempelvis skje gjennom å skrive fagbøker. Fagforfattere søker ofte helt eller delvis permisjon fra sin ordinære jobb, uten lønn, for eksempel 2-3 måneder, for å skrive en slik fagbok.

Jeg ser det som utmerket at engasjerte ansatte på denne måte vil yte noe ekstra. Det bidrar til fagutvikling både i kommunen og på nasjonalt nivå. Det bidrar til at Oslo kommunes ansatte får anseelse i fagmiljøer på nasjonalt nivå, og som indirekte også øker kommunens anseelse, med positive konsekvenser for bl.a. rekruttering.

Jeg tar temaet opp med Byrådet, som bes avklare kommunens politikk overfor bystyrets finanskomite.    


Byrådet
Utvalg: FKOM
Tittel: Permisjon for fagutvikling og fagbok
Vedrørende:

Ikke minst ut fra sin størrelse har Oslo kommune mange ansatte med betydelig spisskompetanse.

Etter  min oppfatning har kommunen gjennom dette også et ansvar for å bidra til å formidle kunnskap og kompetanse på nasjonalt nivå. Dette kan eksempelvis skje gjennom å skrive fagbøker.

Fagforfattere søker ofte helt eller delvis permisjon fra sin ordinære jobb, uten lønn, for eksempel 2-3 måneder, for å skrive en slik fagbok.

Jeg ser det som utmerket at engasjerte ansatte på denne måte vil yte noe ekstra. Det bidrar til fagutvikling både i kommunen og på nasjonalt nivå. Det bidrar til at Oslo kommunes ansatte får anseelse i fagmiljøer på nasjonalt nivå, og som indirekte også øker kommunens anseelse, med positive konsekvenser for bl.a. rekruttering.

Ut fra at ansatte møter problemer med å få permisjon ber jeg Byrådet avklare:

1.
Deler Byrådet synspunktet om at kommunens virksomhet bør tilstrebe å gi permisjon i situasjoner som dette?

2.
I den utstrekning kommunens skriftlige regler ikke er tydelige nok: vil Byrådet tydeliggjøre dette?

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)