Bystyret: Byrådet presses til å planlegge 1.000 nye sykehjemsplasser

Bystyret: Byrådet presses til å planlegge 1.000 nye sykehjemsplasseOnsdag vil bystyrets flertall tvinge Byrådet - mot Byrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkepartis stemmer - til å fremme en plan for etablering av 1 000 nye sykehjemsplasser innen 2015.

Dette er et klokt, og offensivt, vedtak. Når Oslo i øyeblikket i praksis ikke har en eneste ledig sykehjemsplass er dette et resultat av dårlig politisk håndverk. Gjennom år har det gått svært tregt i planlegging og gjennomføring for utbygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser, på tross av at Byrådet har visst at samhandlingsreformen ville komme, med økt behov for plasser.

Det er bra at Byrådet nå presses til en mer offensiv holdning. De mange pleietrengende trenger dette.
Overraskende er det imidlertid at byrådspartiene, ved sin stemmegivning, motsetter seg et slikt vedtak.

I bystyret fremmet Ap og SV dette forslaget: "Byrådet bes fremme en plan som gir mulighet for utbygging av 1000 nye sykehjemsplasser innen 2015. Konkrete vedtak om etablering utløses gjennom de årlige budsjettvedtak, sammenholdt med status for omsorgsboliger, situasjonen i hjemmetjenesten, samhandlingsreformen og etterspørsel etter sykehjemsplasser." Dette ble vedtatt med stemmene fra Ap, SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Fremskrittspartiet. Byrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti stemte i mot.

Les bystyrebehandlingen


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)