Eldreomsorg

Casinetto Sykehjem: Tomt i 4 år, og 6,2 millioner sløst bort

På tross av prekær mangel på sykehjemsplasser har Byrådet i mer enn 4 år latt tidligere Casinetto sykehjem på Frogner stå tomt. Sykehjemmet kunne gitt Oslo 27 sårt trengte sykehjemsplasser.

Og like ille: Hver måned betaler Oslo kommune kr. 118.000 for lokaler som ikke benyttes. Det betyr at - så langt - er 6,2 millioner av skattebetalernes penger sølt bort til intet.

Dette er politisk handlingsløshet, og jeg ber Byrådet (se under) forklare overfor bystyrets finanskomite.

Les også mer i Akersposten

 

Byrådet

Her

Casinetto Sykehjem

I desember 2007 ble de siste beboerne, under byråd Sylvi Listhaugs ledelse, flyttet ut av Casinetto sykehjem på Frogner.

På tross av til tider prekær mangel på sykehjemsplasser i Oslo har sykehjemmet, som kan gi enerom til 27 beboere, stått tomt. Men kommunen har punktlig hver måned betalt den kontraktsfestede husleie til borettslaget med kr. 118.000. 6,2 millioner kroner av skattebetalernes penger er derfor brukt til å betale for lokaler kommunen, tilsynelatende ikke trenger.

Mitt spm til Byrådet er:

1. Hva er begrunnelsen for at Byrådet i mer enn 4 år leier lokaler den velger ikke å benytte?

2. Hvilken virksomhet har dekket/dekker de årlige leiekostnadene på 1,4 millioner?

3. Er det Byrådets vurdering at man heller ikke etter samhandlingsreformens innfasing trenger disse sykehjemsplassene?

4. Hvis så; når kommunen allikevel leier lokalene: Er det ikke naturlig at lokalene benyttes til alle formål innenfor helse- og omsorgssektoren?

5. Det bes om at finanskomiteen også får en oversikt over andre lokaler/bygninger (kommunalt eid/innleide) innenfor EST-området hvor det påløper kostnader uten at lokalene benyttes.

30. mars 2012

Ivar Johansen (SV) medlem av bystyrets finanskomite


Kommentarer   

0 #21 Marianne 09-04-2012 14:56
Ja det stemmer at en bygning står tom på Lille Tøyen Sykehjem. Det er et bygg fra ca 1920, ble stengt ca 2000. Den er ikke oppgradert etter dagens krav. Det har skader innvendig, vannlekkasje etc. Vet ikke hvor mange sykehjemsplasse r den hadde. En staselig flott bygning, men helt ubrukelig innvendig. Den burde oppgraderes, men det er vel for dyrt.
Det var snakk engang om at dronning Margrethe av Danmark skulle bruke den som sommerbolig, men hun syntes den ikke lå bra nok til:-)

Bildet av bygget her
google.no/.../...
0 #22 Kari F Skogheim 10-04-2012 12:24
Dere bør åpnet det opp. Lave det om til MIdlertidige pladser. Som
Man har DKK. Det blir da til OBs pladser og rehabilitering. Eventuelt terminale pladser. Om dere kan skaffe pengene til det. Samt det personale som trenger. Det går ikke med ufaglært der. Jeg kan gi mere informasjon. Jeg foreslå at dere tar en studie reise til DKK. Husk flaggskipet til Oslo Høyre ble. Trygghetsavdeli ngene i Oslo.
0 #23 Casinetto-beboer 15-04-2012 21:01
Det er ikke riktig at det ikke er mulig å benytte lokalene, ref. dette sitatet i Akersposten: "Vi har hatt flere runder med borettslaget som er utleier for å finne andre løsninger for bruk av lokalene, uten å komme fram til enighet, sier kommunikasjonss jef i Omsorgsbygg Oslo KF, Marte Svenneby".

Vi hadde for kanskje ett år siden oppe på et allmøte i borettslaget at bydel Ullern ville leie lokalet som avlastningsboli g for funksjonshemmed e barn, og hele allmøtet var positiv til dette. At borettslaget skulle være negativ til denne utleien har vært hevdet før, og gjentas tydeligvis også etter allmøtet i borettslaget. Hvorfor?
0 #24 Cecilie Moestue, Casinetto-beboer 22-04-2012 16:53
At Casinetto står tomt har politikerne visst lenge, Aftenposten intervjuet dem i 2009 om samme sak:
aftenposten.no/.../...
0 #25 Elin 01-05-2012 23:31

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode