Casinetto Sykehjem: Tomt i 4 år, og 6,2 millioner sløst bort

På tross av prekær mangel på sykehjemsplasser har Byrådet i mer enn 4 år latt tidligere Casinetto sykehjem på Frogner stå tomt. Sykehjemmet kunne gitt Oslo 27 sårt trengte sykehjemsplasser.

Og like ille: Hver måned betaler Oslo kommune kr. 118.000 for lokaler som ikke benyttes. Det betyr at - så langt - er 6,2 millioner av skattebetalernes penger sølt bort til intet.

Dette er politisk handlingsløshet, og jeg ber Byrådet (se under) forklare overfor bystyrets finanskomite.

Les også mer i Akersposten

 

Byrådet

Her

Casinetto Sykehjem

I desember 2007 ble de siste beboerne, under byråd Sylvi Listhaugs ledelse, flyttet ut av Casinetto sykehjem på Frogner.

På tross av til tider prekær mangel på sykehjemsplasser i Oslo har sykehjemmet, som kan gi enerom til 27 beboere, stått tomt. Men kommunen har punktlig hver måned betalt den kontraktsfestede husleie til borettslaget med kr. 118.000. 6,2 millioner kroner av skattebetalernes penger er derfor brukt til å betale for lokaler kommunen, tilsynelatende ikke trenger.

Mitt spm til Byrådet er:

1. Hva er begrunnelsen for at Byrådet i mer enn 4 år leier lokaler den velger ikke å benytte?

2. Hvilken virksomhet har dekket/dekker de årlige leiekostnadene på 1,4 millioner?

3. Er det Byrådets vurdering at man heller ikke etter samhandlingsreformens innfasing trenger disse sykehjemsplassene?

4. Hvis så; når kommunen allikevel leier lokalene: Er det ikke naturlig at lokalene benyttes til alle formål innenfor helse- og omsorgssektoren?

5. Det bes om at finanskomiteen også får en oversikt over andre lokaler/bygninger (kommunalt eid/innleide) innenfor EST-området hvor det påløper kostnader uten at lokalene benyttes.

30. mars 2012

Ivar Johansen (SV) medlem av bystyrets finanskomite

Linker til denne sak:


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)