Eldreomsorg

Tannhelsetjeneste for dagsenterbrukere på sykehjem

Tannhelsetjeneste for dagsenterbrukere på sykehjemFlere tusen dagsenterbrukere på sykehjem i Oslo mistet fra 1. april sitt tilbud om gratis tannhelsetilbud. Etaten begrunner dette med budsjettbehandling i Oslo bystyre, men jeg kan ikke huske at bystyret særskilt har behandlet dette spørsmålet.

Uansett synes jeg dette er særs uklok nedbygging av forebyggende helsearbeid, og har sendt fram dette spørsmål Byrådet skal besvare overfor bystyret:

1. Hvor mye budsjettmidler spares gjennom avvikling av dette viktige forebyggene helsetilbudet?

2. Hvor mange mister tannhelsetilbudet, uten at de samtidig har det som brukere av hjemmesykepleien?

3. Hva var bystyrets vedtak?


Spørsmålet bystyret skal besvare overfor bystyret:


Tannhelsetjeneste for dagsenterbrukere på sykehjem:

Ditt Oslo hadde forleden denne artikkelen:

"Fra og med 1. april mistet alle dagsenterbrukere på sykehjem i Oslo sitt gratis tannhelsetilbud.

Dagsenterbrukere på alle sykehjem i Oslo kommune har fra 1. april i år mistet retten til gratis tannhelsetilbud.

Tannhelsetjenestens tilbud i Oslo har tidligere omfattet alle i denne gruppen. Det betyr ifølge Tannhelsetjenesten at noen har fått et tilbud de etter tannhelsetjenesteloven ikke har rett til.

Assisterende direktør i Tannhelsetjenesten, Helge Bakkan, mener få vil bli rammet av opphøret i tannhelsetilbudet.

Ifølge ham har de fleste dagsenterbrukere allerede et tilbud om hjemmesykepleie eller annet, som gjør at de ikke berøres av opphøret.

– De som er innlagt på sykehjem skal ha rett til gratis tannbehandling. De som er i hjemmesykepleien har også rett til det. Men så er det noen pasienter som har fått et tilbud de ikke har rett til. Det gjelder kun de som er dagsenterbrukere og ikke noe annet i tillegg, sier han.

Bakkan sier opphøret har vært knyttet til budsjettbehandlinger.

– Når det er stramme rammer så må man stramme inn. Opphøret kom som et resultat av det budsjettet som vi fikk presentert i fjor høst, sier han.

Tannhelsetjenesten ble 1.januar i år ble slått sammen med legevakta og deler av helse og velferdsetaten i Oslo kommune.

Ifølge leder for bestillerkontoret i Bydel Alna, Marit Monsen, er det mange dagsenterbrukere i bydelen som mister sitt gratis tannhelsetilbud.

– For bydel Alnas del vil dette dreie seg om ca. 700 personer, som da mister denne rettigheten, sier hun.

Monsen vet imidlertid ikke hvor mange det er som reelt har benyttet seg av tilbudet mens det var en mulighet."

Spørsmål:

1. Hvor mye budsjettmidler spares gjennom avvikling av dette viktige forebyggene helsetilbudet?

2. Hvor mange mister tannhelsetilbudet, uten at de samtidig har det som brukere av hjemmesykepleien?

3. Hva var bystyrets vedtak?

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode