Eldreomsorg

Når ombudene svikter

Byråd Sylvi Listhaug (fr.p.) ønsker å opprette et eldreombud. Det aller beste hadde jo vært at de ombud velgerne har satt til å gjøre jobben, bystyrets medlemmer, ivaretok dette ansvar.For eksempel er lederen av bystyrets helse- og sosialkomité, Henning Holstad (fr.p.), et slikt eldreombud, skriver Ivar Johansen. Når ombudene svikter

Av Ivar Johansen, bystyremedlem for SV

Byråd Sylvi Listhaug (fr.p.) ønsker å opprette et eldreombud. Det aller beste hadde jo vært at de ombud velgerne har satt til å gjøre jobben, bystyrets medlemmer, ivaretok dette ansvar.For eksempel er lederen av bystyrets helse- og sosialkomité, Henning Holstad (fr.p.), et slikt eldreombud.

Ved bystyrets behandling av budsjettet for 2006 vedtok bystyrets borgerlige flertall at antall sykehjemsplasser skal reduseres med 300. Det samme flertall har over flere år gitt bydelene budsjettrammer som har resultert i en nedbygging av ressursinnsatsen i byens hjemmetjenester.

Et eldreombud kan gjøre lite med at bystyret har opprettet et lissom-marked for sykehjemsplasser. Så lenge «kjøperen», bydelen, ikke har nok penger til å betale for «varen», sykehjemsplass, til 90-årige fru Hansen, kan heller ikke et eldreombud gjøre så mye med det.

Byrådens forslag er en ansvarsfraskrivelse fra maktmennesker som egentlig selv er satt til å gjøre jobben. Jeg går ut fra at byråd Listhaug rengjør sin leilighet oftere enn hver 4. uke. Hvis hun trenger et eksternt tilsatt eldreombud for å overbevise henne om at det er uverdig at dette nå er normal-tilbudet til brukerne av hjemmetjenester, mot tidligere hver 2. uke, er dette en billig lønnsinvestering for å styrke eldreomsorgen i Oslo. Men Oslos skattebetalere betaler allerede «eldreombud» Holstad mer enn 500 000 kroner pr. år for å gjøre den jobben.

(Aftenposten aften 14. mars 2006)

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode