Funksjonshemmede

La Stine få et fullverdig liv

La Stine få et fullverdig livI filmen «Brevet til Jens» var Stine Machlar isolert på en institusjon for fysisk og psykisk funksjonshemmede. Høsten 2011 endret alt seg. Stine flyttet til Oslo. Etter å ha fått innvilget egne assistenter (BPA) skulle endelig livet begynne med egen leilighet og journalistikkstudier.

Men gleden over at en selvstendig fremtid ventet ble kortvarig.... For selv om Stine, i følge hovedlærer i journalistikk ved Norges Kreative Fagskole, er blant de beste studentene, må hun nå kanskje avslutte studiene. For som mange av oss andre, ble Stine influensasyk en uke i vinter. For Stine kan det få store konsekvenser. Timeantallet Stine har med assistenter per uke er nemlig beregnet ut i fra en ideell og forutsigbar verden der ingenting uforutsett kan hende. Det holder, så lenge ingenting "unormalt" skjer, f.eks. sykdom.

Etter seks måneder med BPA innså Stine at BPA-timene hun fikk tildelt av sin bydel, ikke strakk til. For da hun på nyåret ble syk trengte hun mer assistanse enn vedtaket åpnet for. Dermed brukte hun opp mange av timene for fremtiden. Stine søkte derfor om flere timer. Søknaden ble avslått av kommunen. Hun klaget deretter til Fylkesmannen. Klagen ble også avslått. Fylkesmannen er siste instans, og Stine kan ikke klage videre. Nå nærmer eksamen seg, men siden Stine nå mangler (BPA) timer står både eksamen og videre studier i fare.

Dette er en viktig, og prinsipiell, sak om BPA-ordningen og retten til et verdig liv.

Delta i Facebook-gruppa La Stine få et fullverdig liv
Les tidligere oppslag om Stines sak her på bloggen
Kontakt medlemmene i bystyrets helse- og sosialkomite
Kontakt leder/nestleder ui bydelsutvalg Nordre Aker

Les mer om Stines nåsituasjon under

Dersom Stine ikke kan fullføre studiet vil heller ikke lånekassen omgjøre studielånet til stipend. Får hun ikke fullført utdanningen vil hun i tillegg miste muligheten til å komme seg ut i arbeidslivet, og dermed også muligheten til å gi noe tilbake til samfunnet. Alternativet vil være et liv på trygd.

Bydelen oppfordrer Stine til å søke om funksjonsassistanse fra NAV til å dekke assistanse i skoletiden. Men dette lar seg ikke gjøre da funksjonsassistanse bare gis funksjonshemmede i arbeidslivet. Ikke til studenter.

Fylkesmannen skriver i sin vurdering at det avgjørende for antallet assistansetimer må være å se behovet fra en helse– og sosialfaglig vurdering. I tillegg menes det at de timene hun får er helsemessig forsvarlig, da de dekker hennes grunnleggende behov.

Dette handler om mye mer enn de grunnleggende behovene. Det handler livskvalitet. Om hennes mulighet til å leve et fullverdig liv.

Videre skriver Fylkesmannen at et tjenestetilbud som ikke oppfyller grunnleggende verdighetskrav ikke vil kunne oppfattes som et forsvarlig tjenestetilbud. De avslo Stines søknad om flere timer, og konkluderer med at bydelens vedtak ikke er lovstridig eller urimelig. Med andre ord må det da oppfylle grunnleggende verdighetskrav.

Da kan man spørre seg: Er det verdig at hun nå kan bli fratatt muligheten til å utdanne seg? Skaffe seg jobb? Forsørge seg selv? Bidra i samfunnet? Å være med venner og styre sitt eget liv?

Stine frykter for å måtte slutte på studiet hun har kjempet for å kunne begynne på om ingenting blir endret.

Stine trenger DIN støtte!
Meld deg inn i gruppa og vis at du er uenig i Fylkesmannens avgjørelse!


Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på LinkedIn
tilsendt nyhetsbrev  


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode