Funksjonshemmede

Bystyreflertallet: Stine må få flere BPA-timer

Bystyreflertallet: Stine må få flere BPA-timerLibe Rieber-Mohn, gruppeleder Ap, Carl I Hagen, gruppeleder Fr.P, Bjørnar Moxnes, gruppeleder Rødt, Harald Nissen, gruppeleder Miljøpartiet De Grønne og Marianne Borgen, gruppeleder SV representerer til sammen bystyrets flertall. De overleverte i ettermiddag en krystallklar appell til byråd Aud Kvalbein:

"Vi vil med dette brevet rette en innstendig oppfordring til byråd Aud Kvalbein om umiddelbart å ta de nødvendige grep overfor bydel Nordre Aker for å sikre at Stine Machlar får bevilget flere brukerstyrt personlig assistanse (BPA)-timer, slik at hun ikke må avbryte studiet hun er i gang med.

Stine Machlar flyttet til Oslo høsten 2011. Hun fikk da innvilget egne assistenter (BPA), og startet på et journalistikkstudium. Nå er det imidlertid fare for at Machlar må avslutte studiet, fordi hun ble influensasyk en uke i vinter. De ekstra timene med assistanse som hun trengte mens hun var syk, trekkes fra det totale timeantallet hun har fått tildelt. Machlar har dermed et "merforbruk" av timer, som nå må spares inn.

Eksamen er nært forestående, men siden Machlar nå mangler BPA-timer står både eksamen og videre studier i fare. Hvis Machlar ikke kan fullføre studiet vil ikke Lånekassen omgjøre studielånet til stipend. Får hun ikke fullført utdanning vil hun kunne miste muligheten til å komme seg ut i arbeidslivet og til å gi noe tilbake til samfunnet. Alternativet kan være et liv på trygd.

Vi ønsker å understreke at utmåling av BPA-timer må kunne ta høyde for uforutsette ting, som for eksempel sykdom. Sykdom, eller andre forhold som tilsier en dramatisk endret bruk av tildelte BPA-timer, må være grunn nok til å revurdere tildelte timer. Dette for å sikre at brukerne fortsatt skal kunne gjennomføre den aktivitet som lå til grunn ved opprinnelig søknad.

Vi vil be byråden kontakte bydelene og medvirke til at de bevilger BPA-timer ut fra en langsiktig helhetsvurdering. Etter hva vi kjenner til varierer praksisen for tildeling av BPA-timer mellom ulike bydeler. Det kan ikke være slik at kvaliteten på tilbudet bestemmes av hvor i Oslo man bosetter seg. Vi vil be om at byrådet kommer tilbake med en sak hvor det redegjøres for bydelenes praksis for tildeling av BPA- timer, og vurderer hvorvidt det er behov for endringer."

Dette er bra! Selv tok jeg Stines situasjon opp i bystyrets spørretime i dag, men byråd Aud Kvalbein var tydelig på ikke å ta ansvar.Kommentarer   

0 #1 Bjørn Bjøro 30-03-2012 09:53
Jeg bor selv i Nordre Aker, og jeg kontaktet en person i saken som har god kontakt med bydelsdirektøre n, med anmodning om at hun snakket med bydelsdirektøre n om saken for om mulig å få endret avgjørelsen til Stines gunst. Det ble gjort, men bydelsdirektøre n står på sitt, altså avslag om flere timer for å kompensere for en ukes influensa.

Jeg hadde håpet at saken kunne blitt løst i det stille uten å bli avis-sak. men slik gikk det ikke, og saken er over en snau helside i Aften torsdag 29.03.12. Der framgår det at Stines venninne, som bor i St Hanshaugen bydel, skal ha fått et romsligere vedtak.

Oslo kommune blir i mange sammenhenger sett på som en juridisk enhet. Det kan framstå som det har vært forskjellsbehan dling i Oslo, mellom henholdsvis min egen bydel og St. Hanshaugen, og at Fylkesmannen som klageinstans i tilfelle ikke har fanget opp og hensyntatt dette.

Jeg har tidligere, i Ivars forrige oppslag, anbefalt at Stine klager til Sivilombudsmann en, og at slik klage innleveres umiddelbart, selv om klagebehandling der vil ta noe tid. Opplysningene om forskjellsbehan dling kan bli vesentlige. Det vil være viktig at kopi av slik klage sendes til ordfører Fabian Stang, til de politiske partiene - hvorav et flertall i bystyret allerede støtter henne, til byråden, Fylkesmannen, medlemmene av bydelsutvalget i Nordre Aker og til bydelsdirektør Mona Taasen.
0 #2 Angelique Tangen 17-06-2012 00:48
Dette er et glimrende eksempel på slett politisk arbeid der den ene hånden ikke vet hva den andre gjør. Hadde stat og kommune vært et foreldrepar måtte de dømmes for grov omsorgssvikt.
Dette er det politiske Babel-språk: den ene tungen sier til folket "alle skal få muligheter til et fullverdig liv", den andre tungen sier til tjueåringen "bli uføretrygdet, deg vil vi ikke ha blant oss ".
Likeverdighet er en lek bare de som kan løpe fort kan være med på. Hva koster de usle få timene som ville gjøre det mulig for et ungt menneske å ta en utdanning? Sikkert mindre enn forvaltnings kostnader på å om og om igjen behandle saken på flere forvaltningsniv åer.

Stine utfordrer ikke livet eller fellesskapskass a ved en uforstandig hobby der hun må reddes fra en fjellhylle med det dette koster av våre skattepenger, ei belaster hun samfunnets pengepung med kriminalitet heller. Det er en skolegang hun trenger hjelp til -for å kunne skaffe seg en jobb og et håp om fremtiden.
Denne muligheten vil man frata henne. Og det som verre er: man vil frata henne tiltroen til at demokratiet er virksom verktøy for å styre det gode samfunn, tiltroen til at de som styrer har gode hensikter. For politikere vil kunne fremstå som løgnere og samvittighetslø se jegere av egen posisjon -de som har vært heldige nok med den bagasjen de er født med, de som har nok, men er grådige nok til å ikke våge sette navn og politisk karriere på spill ved å stå opp for en som Stine.

Norge og Oslo er opptatt av fasade: eninternasjonal t arbeid for menneskerettigh eter eller nasjonale signalbygg koste hva det koste vil - billige jålerier når det i politikkens bakgård og kjeller stinker det og denne stanken er i ferd med å kvele en ungjentes livsgnist.
Stine-saken varsler demokratiets forråtnelsespro sess. Hvem blir den neste? Kanskje deg, kanskje meg -hvem bryr seg?

Regjeringsansvarlige og Oslopolitikere: om lov og regler ikke gir anledning til å sikre Stines fremtid som likeverdig borger må lov og regel endres. "Lov og regel"-bortfork laringen er et tynt tre deres ansvar ikke kan gjemmes bak.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode