Bystyreflertallet: Stine må få flere BPA-timer

Bystyreflertallet: Stine må få flere BPA-timerLibe Rieber-Mohn, gruppeleder Ap, Carl I Hagen, gruppeleder Fr.P, Bjørnar Moxnes, gruppeleder Rødt, Harald Nissen, gruppeleder Miljøpartiet De Grønne og Marianne Borgen, gruppeleder SV representerer til sammen bystyrets flertall. De overleverte i ettermiddag en krystallklar appell til byråd Aud Kvalbein:

"Vi vil med dette brevet rette en innstendig oppfordring til byråd Aud Kvalbein om umiddelbart å ta de nødvendige grep overfor bydel Nordre Aker for å sikre at Stine Machlar får bevilget flere brukerstyrt personlig assistanse (BPA)-timer, slik at hun ikke må avbryte studiet hun er i gang med.

Stine Machlar flyttet til Oslo høsten 2011. Hun fikk da innvilget egne assistenter (BPA), og startet på et journalistikkstudium. Nå er det imidlertid fare for at Machlar må avslutte studiet, fordi hun ble influensasyk en uke i vinter. De ekstra timene med assistanse som hun trengte mens hun var syk, trekkes fra det totale timeantallet hun har fått tildelt. Machlar har dermed et "merforbruk" av timer, som nå må spares inn.

Eksamen er nært forestående, men siden Machlar nå mangler BPA-timer står både eksamen og videre studier i fare. Hvis Machlar ikke kan fullføre studiet vil ikke Lånekassen omgjøre studielånet til stipend. Får hun ikke fullført utdanning vil hun kunne miste muligheten til å komme seg ut i arbeidslivet og til å gi noe tilbake til samfunnet. Alternativet kan være et liv på trygd.

Vi ønsker å understreke at utmåling av BPA-timer må kunne ta høyde for uforutsette ting, som for eksempel sykdom. Sykdom, eller andre forhold som tilsier en dramatisk endret bruk av tildelte BPA-timer, må være grunn nok til å revurdere tildelte timer. Dette for å sikre at brukerne fortsatt skal kunne gjennomføre den aktivitet som lå til grunn ved opprinnelig søknad.

Vi vil be byråden kontakte bydelene og medvirke til at de bevilger BPA-timer ut fra en langsiktig helhetsvurdering. Etter hva vi kjenner til varierer praksisen for tildeling av BPA-timer mellom ulike bydeler. Det kan ikke være slik at kvaliteten på tilbudet bestemmes av hvor i Oslo man bosetter seg. Vi vil be om at byrådet kommer tilbake med en sak hvor det redegjøres for bydelenes praksis for tildeling av BPA- timer, og vurderer hvorvidt det er behov for endringer."

Dette er bra! Selv tok jeg Stines situasjon opp i bystyrets spørretime i dag, men byråd Aud Kvalbein var tydelig på ikke å ta ansvar.Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)