Funksjonshemmede

Ikke godt nok

Ikke godt nokArbeidslinja. Det høres jo så bra ut, på papiret. I alle fall dersom man ikke havner uti den fella Erna Solberg ønsker å legge, og som betyr at ikke-arbeidsføre kan måtte leve for 70 kroner dagen.

Hovedproblemet er jo ikke at folk ikke vil jobbe. Tusener av funksjonshemmede står i en kø for å få jobb, men vi har ikke et arbeidsliv som i tilstrekkelig grad slipper dem til. Bystyret vedtok i 2009 en «målsetting om at 5 % av alle nyansatte i de neste to årene skal være personer med nedsatt funksjonsevne». Men Byrådet har ikke peiling på hvordan det har gått.

Dette er ikke godt nok, skriver jeg blant annet i Dagsavisen i dag.


Ikke godt nok

Av Ivar Johansen,  bystyremedlem i Oslo (SV)

Arbeidslinja. Det høres jo så bra ut, på papiret. I alle fall dersom man ikke havner uti den fella Erna Solberg ønsker å legge, og som betyr at ikke-arbeidsføre kan måtte leve for 70 kroner dagen.

Hovedproblemet er jo ikke at folk ikke vil jobbe. Tusener av funksjonshemmede står i en kø for å få jobb, men vi har ikke et arbeidsliv som i tilstrekkelig grad slipper dem til. Offentlig sektor har en mulighet til å gå foran. Staten gjør det ved forsøk med at 5 % av alle nyansettelser i en rekke, utvalgte virksomheter skal være funksjonshemmede. Og de vedtar ikke bare det, men de evaluerer også om man oppnår resultater.

Bystyret vedtok i 2009 en «målsetting om at 5 % av alle nyansatte i de neste to årene skal være personer med nedsatt funksjonsevne». I januar i år ba jeg derfor Byrådet gi informasjon til bystyret om hvordan dette har gått. Og byråd Kvalbein svar var i realiteten: vi har ikke peiling, og har heller ikke mulighet til å finne ut av det. Hun skrev bl.a: «Det er store utfordringer knyttet til oppfølging av en slik målsetting. Disse er både av definisjonsmessig, juridisk og administrativ karakter. Hva er nedsatt funksjonsevne i denne forbindelse? Mange vil ikke gi denne typen opplysninger i søknaden sin, og det er heller ikke anledning for kommunen å be om slike opplysninger.»

Å komme drassende med en haug med motforestillinger etter 2 år – på et vedtak som er identisk med statens, og som Staten praktiserer – er vel bare en annen måte å si: dette har ikke prioritet hos oss. Og jeg merker meg da også at finansbyråden har argumentert for at målformuleringen bør oppheves.

Dette er ikke godt nok.

(Dagsavisen 3. mai 2012)

Følg meg på Twitter
tilsendt nyhetsbrev

Kommentarer   

0 #1 Haakon 05-05-2012 16:01
Hvor har du det fra at Erna mener at de som ikke er arbeidsføre skal få 70 kr dagen, Ivar?

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode