Helsevesen

Oslo trenger Aker Sykehus

Oslo trenger Aker SykehusSist uke kom utredningen fra Oslo universitetssykehus (sammensatt av Aker, Rikshospitalet og Ullevål sykehus) som foreslo å ned­legge Aker Sykehus. Jeg mener det er uklokt; fordi

- Aker er et særs veldrevet sykehus, og bl.a et av de ytterst få sykehus som i mange år har drevet i budsjettbalanse.
- Aker har godt ry på viktige spissfunksjoner som doping, fedme og smerte.
- Oslo trenger Akers kapasitet bl.a fordi forutsetningen om at Ahus skal ta over 160.000 av Akers opptaksområde i 2011 ikke holder: Ahus har ikke tilstrekkelig ka­pasitet innen indremedisin, akuttberedskap og psykiatri, og er knapt styrbart allerede i dag.
- Dermed ikke sagt at ikke Akers funksjoner bør endres. Jeg tror f.eks. sykehuset på en god måte kan inngå i et samarbeid med Oslo kommune om en halvannenlinje-tjeneste når Bjarne Håkon Hansens sykehusreform skal realiseres.

Jeg er enig med de ansatte på Aker sykehus når de viser til at når vi vet at Oslo-befolkningen øker med kanskje 200.000 de neste 15 årene og samtidig eldes, trenger vi all den kapasiteten vi har i dag og mer til.

Les utredningen fra Oslo Universitetssykehus
Les de ansattes synspunkter
Les Fagbladet


Dette mener Fagforbundet ved Aker Sykehus:


Aker sykehus skal leve!

Forslaget om å nedlegge Aker sykehus bygger på sviktende premisser og må aldri bli vedtatt.  Resultatet vil være katastrofalt for Oslo, og bety en svekkelse av velferdsstaten Norge, sier leder Are Saastad i Fagforbundet Aker.

Denne uka foreslo ledelsen i Oslo universitetssykehus (sammensatt av Aker, Rikshospitalet og Ullevål sykehus) å nedlegge Aker. Fagforbundet Aker valgte å offentliggjøre planene, og saken har fått stor medieoppmerksomhet.

Valgte å varsle offentligheten

- Vi mente det eneste riktige var å varsle befolkningen om planene. Det som kan se ut som en faglig forankret plan for samling av lokalsykehusfunksjonene i Oslo, er i realiteten et svært høyt spill med befolkningens helsetilbud, sier leder i Fagforbundet Aker, Are Saastad.
Det er forutseningen om at sykehuset i Akershus (Ahus) skal ta over 160.000 av Akers opptaksområde i 2011 som får Saastad til å trekke denne konklusjonen.

- Ahus kan ikke klare dette. Sykehuset har ikke tilstrekkelig kapasitet innen indremedisin, akuttberedskap og psykiatri, og er knapt styrbart allerede i dag. Løsningen er å la Aker få ta seg av sitt kjerneområde i Groruddalen, og så kan Ahus konsentrere seg om Akershus, slår Saastad fast.

Eneste øst for ælva

Det er hasard å foreslå nedleggelse av noe som fungerer framfor noe som ikke gjør det, mener Saastad:
- Aker trengs i Oslo, i likhet med Ullevål og Rikshospitalet. Når vi vet at befolkningen øker med kanskje 200.000 de neste 15 årene og samtidig eldes, trenger vi all den kapasiteten vi har i dag og mer til. Aker er også det eneste sykehuset på Oslos østkant. Det er en fornærmelse mot østkanten å foreslå nedleggelse av sykehuset deres.
Nå appellerer Fagforbundet til den rødgrønne regjeringen om å gripe inn i det de kaller vanstyret av Helse-Norge:

Regjeringens ansvar

- Denne saken viser dessverre at sykehusene ledes av folk uten samfunnsmessig perspektiv. Når helseforetaket får seg til å foreslå å nedlegge et så godt sykehus som Aker, trengs politisk styring. Vi krever derfor at regjeringen griper inn før dette kommer til vedtak i Oslo universitetssykehus’ styre i desember, sier Saastad

Fagforbundet Aker samarbeider nå med ulike støttegrupper for sykehuset, og vil blant annet delta i en stor støttedemonstrasjon for sykehuset på mandag 19. oktober kl. 14.00.

For nærmere informasjon:

Leder i Fagforbundet Aker universitetssykehus Are Saastad,

telefon 917 24 293

Kommentarer   

0 #11 Hilde Larsbråten 21-10-2009 01:04
Er ikke mulig så lenge vi hører om sykehus køer hele tiden
0 #12 Tore G. Bareksten 21-10-2009 12:43
For en gangs skyld er jeg enig med KRF. legg ned sykehusforetake ne og bruk de miilionhøye lederlønningene på å ansette flere sykepleiere og hjelpepleiere

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode